Overslaan en naar de inhoud gaan

Kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor versnelling aanleg warmtenetten

Image

Het kabinet wil meer huishoudens op warmtenetten aansluiten om bestaande gebouwen aardgasvrij te maken. Daarom stelt het een subsidie beschikbaar voor warmtebedrijven om te blijven investeren in nieuwe warmtenetten. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni worden aangevraagd  en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient (de ‘onrendabele top’).

De subsidie moet warmtebedrijven stimuleert om versneld te investeren in de aanleg van die warmtenetten. In aanmerking komen warmtebedrijven die snel kunnen starten met de aanleg en dus al ver zijn met hun plannen. Binnen 3 jaar na de subsidieverlening moet worden gestart met de fysieke aanleg. De looptijd van het project is maximaal 7 jaar. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (huishoudens en bedrijven met soortgelijk verbruik), kleiner dan 100 kW en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw. 

Het maximale subsidiebedrag is  20 miljoen per project. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan van 1 juni tot en met 16 december worden aangevraagd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Subsidieaanvragen worden door RVO inhoudelijk beoordeeld op basis van het projectplan.