Minister De Jonge: landelijke toets fabriekswoningen vanaf 2023

12.05.2022
Image

Minister Hugo de Jonge ondersteunt de noodzaak om tot één landelijke toelatingstoets voor 'conceptuele woningbouw', ofwel woningen die uit de fabriek, te komen. Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, vraagt daarom. Hij verwacht dat de invoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging van het bouwen (Wkb) zo'n landelijk goedkeuringsstempel al vanaf 1 januari volgend jaar mogelijk maakt. Dat bleek uit zijn beantwoording van vragen van D66-Kamerlid Faissal Boulakjar.

Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties pleit voor één landelijke toelatingstoets voor 'conceptuele woningbouw', ofwel woningen die uit de fabriek komen. Dat is volgens voorzitter Martin van Rijn de manier om sneller te bouwen en de stijging van bouwprijzen te matigen. Nu bepaalt elke gemeente zelf of een standaardwoning aan de voorwaarden voldoet. Dat is volgens Van Rijn overbodig. Een nieuw model auto wordt immers ook maar één keer gekeurd. Volgens Van Rijn staat de gemeentelijke bouwplantoetsing de bouw van grote aantallen fabrieksklare woningen in de weg: gemeenten bepalen elke keer opnieuw of deze woningen veilig zijn, naast de welstandseisen. De vergunningsaanvraag is daardoor nodeloos duur en tijdrovend. Daar komt nog bij dat gemeenten bovenwettelijke eisen kunnen stellen.

De Jonge: "De terechte vraag kan hier inderdaad gesteld worden of fabriekswoningen en andere vormen van conceptuele woningen telkens opnieuw door iedere gemeente aan deze landelijke regels uit het Bouwbesluit 2012 getoetst moet worden." Hij verwacht dat de Wet kwaliteitsborging van het bouwen (Wkb) uitkomst gaat bieden: "Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt het landelijk goedkeuren van fabriekswoningen zoals Aedes voorstelt al grotendeels mogelijk". De Jonge wil de Wkb op 1 januari 2023 tegelijk met de Omgevingswet invoeren, zo schrijft hij.

De Jonge ziet in industrieel, modulair en conceptueel bouwen een kans om de bouwproductie te verhogen, de kwaliteit te verhogen, de belasting van het milieu te verlagen en afvalstromen te beperken ten opzichte van de meer traditionele bouwwijze. 

foto: fabriekswoning van Finch Buildings