Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw offensief om schimmelwoningen aan te pakken

Image

De Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente zijn het eens geworden over een eenduidige aanpak van vocht en schimmel in corporatiewoningen. Na een melding is het streven dat binnen twee weken een vakman langskomt. Vervolgens start er een stappenplan. De corporaties gaan ook structureel achteraf controleren of de maatregelen hebben geholpen. Dit nieuwe 'schimmel-offensief' werd in mei aangekondigd en gaat met onmiddellijke ingang in. De aanpak wordt opgenomen in de nieuwe prestatieafspraken 2024-2027. Vooruitlopend op dit akkoord waren overigens al enkele werkafspraken gemaakt, onder andere gericht op snelle opvolging van een melding.

Alle corporaties gaan dezelfde methodiek hanteren en beter kennis en informatie delen. Bij  het eerste huisbezoek wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken en worden oplossingsrichtingen met de huurder besproken. Bouwkundige oorzaken worden door de woningcorporatie opgelost, tenzij dat niet realistisch is omdat een pand bijna wordt gesloopt of gerenoveerd. Dan wordt wel gekeken naar andere oplossingen. De corporaties gaan 'nazorg' leveren aan de huurder. Na een aantal maanden wordt besproken of de klachten zijn verdwenen. De aanpak wordt ook gemonitord. Het stappenplan wordt bondig beschreven in een Raadsinformatiebrief (zie link).

Deze aanpak heeft alleen betrekking op corporatiewoningen. Huurders van particuliere huurwoningen waarvan gebreken niet worden opgelost kunnen zich wenden tot het bestaande meldpunt woningonderhoud

Trefwoorden