Sociale huurprijzen gaan komende jaren minder stijgen

18.12.2018
Image
De koepel van woningcorporaties Aedes en De Woonbond hebben afspraken gemaakt over de huurverhogingen in de komende drie jaar. In het nieuwe 'Sociaal Huurakkoord 2018' is afgesproken dat de huren van sociale huurwoningen gemiddeld gelijke tred moeten houden met de inflatie. De afgelopen jaren mocht de gemiddelde huurstijging van alle corporatiewoningen daar maximaal 1 procent boven zitten. Aedes en De Woonbond handhaven de zogeheten 'huursombenadering'. Binnen dit kader kunnen corporaties bijvoorbeeld huren van kwalitatief goede huizen met een lage huur meer laten stijgen dan andere, zolang de totale huursom de consumentenindex (inflatie) maar niet overschrijdt. De jaarlijkse stijging voor elke individuele huurder is maximaal de inflatie plus 4,5 procent.
 
Er zijn ook enkele afspraken gemaakt om huurders die veel huur betalen in relatie tot hun inkomen tegemoet te komen. Zo kunnen deze categorie huurders jaarlijks een verzoek doen voor huurbevriezing. En huurders die meer betalen dan de sociale huurgrens van 711 euro  en minder zijn gaan verdienen, bijvoorbeeld door ontslag of na pensionering, kunnen huurverlaging tot 1 euro onder deze grens aanvragen. "Dat kan tot 250 euro per maand schelen. Dat komt doordat ze ook in aanmerking komen voor huurtoeslag", zei directeur Paulus Jansen van de Woonbond in het NOS Radio 1 Journaal.
Over de 'goedkope scheefwoners' kwamen de partijen niet tot afspraken. Aedes en De Woonbond roepen de regering ook op meer mogelijkheden te scheppen voor lokaal maatwerk.
 
Dit Sociaal Huurakkoord 2018 is moeizaam tot stand gekomen. Beide partijen wijten dat aan de steeds grotere fiscale druk bij corporaties waardoor realisatie van verschillende prioriteiten - betaalbaarheid, verduurzaming, renovatie en nieuwbouw - elkaar steeds meer in de weg gaan zitten: "Deze maatschappelijke effecten van de oplopende belastingdruk zijn zeer ongewenst en feitelijk onacceptabel. Hier moet iets aan gebeuren."
 
update 21 december:
De leden van Aedes en de Woonbond hebben het akkoord inmiddels goedgekeurd. Overigens volgt het ministerie van Binnenlandse Zaken de onderlinge afspraken van Aedes en Woonbond niet. Wettelijk mogen de corporaties in 2019 meer laten stijgen: met gemiddeld 1 procent boven inflatie, dat is 2,6 procent. Ook blijft de inkomensafhankelijke huurverhoging van kracht: maximaal 4,1 procent (inflatie + 2,5) voor inkomens boven EU-grens tot 42.436 euro; voor hogere inkomens is de maximale huurstijging 5,6 procent (inflatie+4 procent).