Tevredenheid over buurt blijft stijgen

17.02.16
Tevredenheid over buurt blijft stijgen

De tevredenheid van Amsterdammers over hun buurt is vorig jaar in vergelijking met twee jaar eerder, opnieuw gestegen. Gemiddeld geven Amsterdammers hun leefomgeving weer een iets hogere waardering: een 7,5. In 2011 kwam dat moyenne uit op 7,3 en in 2013 op 7,4. Die positieve lijn mag gezien de toenemende druk op de stad opvallend genoemd worden.

In het onderzoek Wonen in Amsterdam (WIA) worden Amsterdammers iedere twee jaar gevraagd naar allerlei aspecten die met hun leefomgeving te maken hebben: van straatvuil tot burengerucht. Het WIA wordt uitgevoerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek in opdracht van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Ruim achttienduizend Amsterdammers vulden deze keer de vragenlijst in.

In 2001 kwam de gemiddelde waardering van Amsterdammers nog uit op een 6,1. Tien jaar later stond de stad er na vele stedelijke vernieuwingsprojecten en ondanks de crisis er al een stuk beter voor. Dat vertaalde zich in de buurttevredenheid: sinds 2011 scoren alle buurten een voldoende. Die goede score werd in 2013 geëvenaard en wordt nu doorgezet. Slechts drie buurten scoren onder de 6,5 terwijl dat er twee jaar geleden nog vijf waren. De buurten Slotermeer-Noordoost (6,1), Overtoomse Veld (6,1) en Geuzenveld/Sloterdijk II, III (6,2) - alledrie gelegen in Nieuw-West – krijgen een krappe voldoende van de bewoners. Twee jaar geleden was een 6,2 nog de laagste score in Amsterdam. Volgens Gerard Anderiesen, bestuurder van woningcorporatie Stadgenoot is dat het gevolg van vertraging van de stedelijke vernieuwing in dat deel van de stad: "In de afgelopen jaren is de stedelijke vernieuwing in Geuzenveld-Slotermeer gestagneerd, waardoor onduidelijkheid over de toekomst is ontstaan. Gemeente, stadsdeel, corporaties en bewoners moeten met elkaar in gesprek om ook deze wijken een nieuw toekomstperspectief te geven." 

Dat dat mogelijk is, laat de Kolenkitbuurt in West zien. De Kolenkit, zeven jaar geleden nog officieel bestempeld als de slechtste buurt van Nederland, krijgt van bewoners inmiddels een 6,7. En dat terwijl er nog veel staat te gebeuren in die buurt. Peter Visser, gebiedsontwikkelaar van woningcorporatie Eigen Haard: "We bouwen hier 650 nieuwe woningen, het merendeel voor sociale verhuur maar een deel ook voor middeninkomens. De hogere waardering van de Kolenkitbuurt toont aan dat je met een lange adem, vertrouwen in de buurt en een goede samenwerking met bewoners, ook van deze buurt een fijn stuk Amsterdam kunt maken."

De waardering van de buurt stijgt het hardst in de stadsdelen Oost en West, en ook Zuidoost zit in de lift. De sterkste stijgers op het gebied van tevredenheid op buurtniveau zijn het oostelijke deel van de Indische Buurt (van 6,7 tot 7,3) in Oost en de Van Galenbuurt (van een 6,8 naar een 7,4) in West. In de Indische Buurt Oost heeft de gemeente het Makassarplein opgeknapt en hebben de woningcorporaties de Alliantie en Eigen Haard veel woningen in de omgeving opgeknapt. De Van Galenbuurt, rond het Mercatorplein, kent ook een flinke stijging die vooral het gevolg is van het toegenomen vertrouwen van bewoners in de toekomst van die buurt. Bewoners van de Van Galenbuurt ervaren minder overlast van criminaliteit, vervuiling en 'andere groepen mensen'. Zij voelen zich 's avonds ook veiliger op straat. Bewoners van de Burgwallen Oude Zijde zijn minder enthousiast geworden over hun buurt. Dit gebied, grofweg rond de Oude Kerk en de Nieuwmarkt, kreeg van bewoners met een 6,8 nog wel een ruime voldoende, maar scoorde twee jaar geleden nog een 7,6. De ontevredenheid komt vooral voort uit overlast, zowel van 'andere groepen' als de aanwezige horeca.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS