Verzoek Amsterdamse corporaties: geef prioriteit aan bijbouwen en energietransitie

20.05.2022
Image

De Amsterdamse woningcorporaties verlangen van het nog te vormen college van PvdA, GroenLinks en D66 duidelijke keuzes voor de lange termijn. In een brief aan de onderhandelaars vragen zij voldoende ruimte voor sloop/nieuwbouw om meer woningen bij te kunnen bouwen en om topprioriteit voor de energietransitie. “Mensen met een laag inkomen moeten een tegemoetkoming krijgen in de kosten van die transitie”, aldus de negen corporatiebestuurders.  

De corporaties – Eigen Haard, Ymere, de Alliantie, Stadgenoot, Rochdale, Lieven de Key, Duwo, Habion en Woonzorg Nederland- schrijven dat zij de komende jaren miljarden willen investeren in nieuwe woningen in de stad en verduurzaming van bestaande woningen. Buurtgerichte aanpak heeft de voorkeur. "Per buurt is een integrale en buurtgerichte samenwerking nodig met de gemeente, huurders- en bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, politie) en marktpartijen”, aldus de corporaties. Zij kondigen aan per buurt hun activiteiten nauw op elkaar af te stemmen, resulterend in een  gezamenlijke portefeuillestrategie alsof ze één woningcorporatie vormen.  
De Amsterdamse corporaties willen méér nieuwe woningen voor huishoudens die op dit moment buiten de boot vallen, zoals jongeren en mensen met een middeninkomen. Ook willen ze nieuwe typen woonvormen voor ouderen ontwikkelen om de doorstroming te bevorderen. Nieuwbouwplannen moeten, zo menen de corporaties, voor tenminste veertig procent uit echte sociale huur bestaan.
PvdA, GroenLinks en D66 zijn onder leiding van de sociaaldemocraten Lodewijk Asscher en Roos Vermeij al weken aan het onderhandelen over een coalitieakkoord. Volgens een laatste bericht van de onderhandelaars mag begin juni een akkoord worden verwacht.