Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Volkshuisvesting moet topprioriteit volgend kabinet zijn’

Image

Het volgende kabinet moet koers houden, regie nemen en doorpakken. Dat is de boodschap van Aedes aan alle politieke partijen die bezig zijn met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Er dreigt een infarct voor de volkshuisvesting, aldus Aedes. 'Woningcorporaties doen wat ze kunnen en hebben met gemeenten en provincies regiodeals gemaakt. Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering.’

Aedes heeft alle politieke partijen ‘een position paper’ aangeboden met een lijst van voorstellen om uit de impasse op de woningmarkt te komen te komen. Allereerst moet het nieuwe kabinet topprioriteit geven aan volkshuisvesting. Dat kan volgens de corporaties niet zonder een speciale minister van Volkshuisvesting, een minister de plannen omzet in acties. Een minister ook die een visie maakt op ruimtelijke ordening met concrete woningbouwlocaties. Tegelijkertijd verlangen de corporaties afschaffing van de winstbelasting. Meer investeringsruimte is nodig om op de langere termijn over voldoende middelen te kunnen beschikken.

Verder vraagt Aedes om steun van het nieuwe kabinet voor kansrijke nieuwbouwplannen. In iedere gemeente en ieder nieuwbouwproject moet minimaal 30% van de woningen een sociale huurwoning zijn. Daarbij is het volgens de brancheorganisatie van de corporaties belangrijk om de regels voor de bouw van middenhuurwoningen te versoepelen.
Niet overal is sprake van een woningtekort. In sommige regio’s gaat het veel meer over leefbaarheid, behoud van voorzieningen en transitie van de woningvoorraad. Het volkshuisvestingsbeleid zal ook ruimte moeten bieden voor een regionale aanpak, zo meent Aedes.