Overslaan en naar de inhoud gaan

Wethouder Pels voor combinatie van collectieve en individuele prestatieafspraken

Image

In de nieuwe prestatieafspraken moet ook helderheid worden geboden over de bijdrage van individuele corporaties, zo schrijft Zita Pels, wethouder Volkshuisvesting in een brief aan de gemeenteraad. “Met transparantie over de individuele bijdrage kunnen we koplopers zichtbaar maken, knelpunten of achterblijvers benoemen en bespreken wat er extra of anders moet”, aldus de wethouder. Volgens haar ontstaat op die manier meer duidelijkheid over de afwegingen die elke corporatie individueel maakt. Zij verwacht ook dat dan de keuzes van corporaties beter uitlegbaar zijn aan de buitenwereld.

In Amsterdam worden al sinds 1994 meerjarige en collectieve afspraken met corporaties en vertegenwoordigers van huurders gemaakt. Naar de mening van Pels bestaat bij zo’n collectieve afspraak het risico dat het gemiddelde de norm wordt en dat extra inspanningen achterwege blijven. Aangezien afzonderlijke onderhandelingen met negen corporaties kunnen leiden tot versnippering, kiest wethouder Pels voor collectieve afspraken, gecombineerd met duidelijkheid over de individuele bijdrage per corporatie. De individuele afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over verduurzaming of woningverkoop.    
 

Trefwoorden