WONINGCORPORATIES

Artikelen per woningcorporatie

 • 18.11.11

  Jaarlijkse verkoop corporatiewoningen blijft rond 1200 schommelen

  De verkoop van corporatiewoningen stabiliseert zich sinds 2009 rond de 1200 verkochte woningen per jaar. Dat is ook de prognose voor 2011. De prijzen daalden in de eerste helft van 2011 met 2,1 procent. Dit meldt het rapport WoonAmsterdam 2011, een publicatie van de Dienst Belastingen, Makelaarsvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

 • 30.11.11

  KWH gaat duurzaamheid meten

 • 03.08.15

  Enorme lofts zoals in New York, iedereen kent ze wel, en slechts betaalbaar voor de happy few. Welnu, je hebt ze ook in Amsterdam, in nieuwbouw en redelijk betaalbaar. Het idee stamt uit de jaren 80 en is geinspireerd door de kraakbeweging. In de jaren 80 werd de voormalige lettergieterij Tetterode gekraakt. Veel bewoners woonden en werkten in het gebouw. De ruimtes in het gebouw lieten zich goed indelen voor veel verschillende activiteiten. De toenmalige corporatie Het Oosten die Tetterode in erfpacht kreeg, liet de bewoners zitten en verhuurde alleen het casco aan hen.

 • 15.11.11

  Corporaties vergroten aandeel in nieuwbouwproductie

  Woningcorporaties bouwden in 2010 beduidend minder woningen dan dat jaar ervoor, maar nemen een steeds groter aandeel in van de totale nieuwbouwproductie.  Ze renoveerden wel meer woningen. De verkoop van woningen aan particulieren steeg, het percentage vrijkomende huurwoningen nam af.  Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 

 • 15.11.11

  De Tribune zit bijna vol 

  Het enorme multifunctionele wooncomplex De Tribune aan de Ringweg A10 is bijna volledig in gebruik. Het pand wordt bewoond door ROC-studenten, topsporters, woongroepen van Cordaan en ouderen (Wibo-woningen). Kort geleden ging ook het restaurant CoCo open. De Tribune markeert volgens hoogleraar Friso de Zeeuw het einde van een tijdperk. 

 • 14.11.11

  Inkomensgrens huurwoningen is rekbaar

  De kwestie van de 33.000 euro inkomensgrens speelde weer eens op tijdens de behandeling van de Woonvisie op 10 november in de Tweede Kamer.  Die grens is volgens diverse Kamerleden veel minder hard dan Minister Donner suggereert. De minister blijft weigeren het overleg met ‘Brussel’ over de inkomensgrens te heropenen.

 • 10.11.11

  Huurders tegen grootschalige verkoop

  Ruim tweederde van de huurders is tegen de geforceerde verkoopprogramma's van corporatiewoningen . Dat blijkt uit een peiling van de Woonbond onder zijn achterban. De huurders zijn voor het behoud van een brede sociale huursector. Wel zijn ze voor een grotere keuzevrijheid tussen huur en koop. Zowel huurdersorganisaties als individuele leden deden aan de peiling mee.

 • 02.11.11

  Raad van State: 'Vogelaarheffing rechtmatig'

  De heffing die minister Vogelaar in 2008 invoerde om de wijkaanpak gedeeltelijk te financieren, is volgens de Raad van State  rechtmatig. Alle Nederlandse woningcorporaties kregen sindsdien te maken met de zogeheten Vogelaar-heffing. Zij droegen verplicht een bedrag af aan het  Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), die het geld vervolgens verdeelde over de corporaties die de veertig krachtwijken moeten opknappen. Ook Amsterdamse corporaties profiteerden daarvan.

 • 31.10.11

  ANWB-directeur wordt voorzitter Raad van Commissarissen Ymere

  De Raad van Commissarissen van Ymere heeft Guido van Woerkom (1955) per 14 december 2011 benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ymere. Hij volgt Peter Wilson op die van 2002 tot en met 2011 de voorzittershamer bij Ymere hanteerde. Naast hem nemen vanwege het aflopen van de benoemingstermijn eind 2011 ook de heer Van Mook (vice-voorzitter) en de heer Krol afscheid als commissaris van Ymere. Omdat de Raad van Commissarissen krimpt van negen naar zeven leden, worden zij niet opgevolgd.

 • 28.10.11

  Regels verkoop corporatiewoningen worden eenvoudiger

  De voorwaarden waaronder woningcorporaties huurwoningen mogen verkopen, worden met ingang van 1 november vereenvoudigd. Vooruitlopend op de aangekondigde introductie van een kooprecht voor huurders, hoeven corporaties bij verkoop aan eigenaar-bewoners in minder gevallen het Rijk om toestemming te vragen en volgt verantwoording achteraf via het jaarverslag. Corporaties moeten woningen nog altijd eerst te koop aanbieden aan zittende huurders.

 • 17.08.12

  De Woningbouw Weesp zoekt fusiepartner

  Woningcorporatie De Woningbouw (4.500 woningen) uit Weesp zoekt een fusiepartner. De corporatie meent dat dit het beste is voor de huurders in Weesp, Muiden en Muiderberg. Voorwaarde is wel dat de fusiepartner beschikt over kwaliteit en investeringsruimte voor verbetering van het woningbezit.

 • 24.10.11

  Monumenten zware last voor corporaties

  "We zijn er trots op, maar dit zouden we nu nooit meer zo doen, " zei directeur Rob Haans van De Key, bij de jaarbijeenkomst De Ontmoeting van de AFWC, over de restauratie van de Sibbelpanden. De Key investeerde 15 miljoen in de restauratie van de panden, omgerekend 450.000 euro per sociale huurwoning. Haans vindt dat een niet te verantwoorden bedrag voor een corporatie wiens primaire taak het is mensen met een laag inkomen te huisvesten.

 • 09.10.11

  Akkoord Bouwen aan de Stad II getekend

  Op 19 september werd het akkoord Bouwen aan de Stad II ondertekend. December vorig jaar werd al een groot deel van de financiële afspraken tussen gemeente en corporaties vastgelegd. Dankzij dat  akkoord heeft Amsterdam een opbrengst van 225 miljoen kunnen inboeken bij het Vereveningsfonds, krijgen corporaties meer ruimte om woningen te verkopen en blijft het adagium van de ‘ongedeelde stad’ uitgangspunt van beleid.

 • 08.10.11

  Donner vindt 33.000 euro grens wel best zo

  Minister Donner wil niet terug naar Brussel om over een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen te onderhandelen. Wat soepeler omgaan met de huidige regels, verder wil hij niet gaan. De Kamer had hem eerder per motie opgeroepen om in ieder geval voor ouderen een hogere inkomensgrens te bepleiten. Maar Kamerleden noch protesterende huurders kunnen de minister in beweging brengen. Zo bleek op 6 oktober tijdens een Kamerdebat.

 • 06.10.11

  Corporaties beteugelen onderhoudslasten

  De onderhoudslasten van corporaties dalen weer, na een periode van forse stijging. Dat geldt tenminste voor de tachtig corporaties die deelnamen aan de benchmark Onderhoudslasten van Aedes en Atriensi. Het afgelopen decennium stegen de kosten met meer dan 30 procent boven inflatie. In 2009 kwam een einde aan de stijging; in 2010 daalden de lasten met 6 procent. 

 • 30.09.11

  Frank Bijdendijk ontvangt Aedes-onderscheiding

  Bij zijn afscheid op donderdag 29 september ontving Stadgenoot-bestuurder Frank Bijdendijk uit handen van Aedes-voorzitter Marc Calon de Aedes-onderscheiding. Bijdendijk ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de volkshuisvesting. Volgens Calon en andere sprekers leverde Bijdendijk op gedreven wijze belangrijke bijdragen op het terrein van woonvormen, woningkwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. Bijdendijk was van 1982 tot 2008 bestuurder van de Amsterdamse corporaties Het Oosten en Stadgenoot.

 • 20.08.12

  Betrokken corporaties krijgen grote gebieden in beheer

  Bezit Far West is opgedeeld

  De drie aandeelhouders van Far West - De Key, Stadgenoot en Rochdale – hebben overeenstemming over de waardering en verdeling van het bezit van de ontwikkelcorporatie. Bij de verdeling hebben de drie corporaties zoveel mogelijk hun bezit geconcentreerd. Zo zijn er buurten ontstaan waar corporaties veel woningen beheren, zodat het makkelijker is om leefbaarheid en vernieuwing te bevorderen. Alleen de fiscus kan nog een spaak in het wiel steken.
 • 27.09.11

  10 vragen over

  Kooprecht voor huurders

  Op 1 juli 2011 publiceerde minister Donner van Binnenlandse Zaken zijn ‘Woonvisie’. Daarin wordt een kooprecht voor huurders voor corporatiewoningen aangekondigd. Daarmee voert Donner een onderdeel uit van het regeerakkoord van VVD en CDA.
  1. Een kooprecht voor huurders? Voeren de regeringspartijen een dwingende kiezerswens uit?
 • 19.11.15

  Exit-interview Frank Bijdendijk, bestuurder Stadgenoot

  Op zoek naar een nieuw ideaal

 • 08.09.11

  Alliantie in voormalig stadsdeelkantoor

  Woningcorporatie de Alliantie Amsterdam neemt volgend jaar haar intrek in het voormalige kantoor van stadsdeel Oost in Amsterdam-Watergraafsmeer. De corporatie huurt 4100 m2 kantoorruimte. De verhuizing wordt aangegrepen voor de introductie van het ‘nieuwe werken’ en samenvoeging van alle activiteiten.

 • 24.08.11

  Stadgenoot wordt stichting

  Stadgenoot, de laatste grote Amsterdamse woningbouwvereniging, wordt een stichting. Bestuur, raad van bestuur en de ledenraad zijn daarmee akkoord gegaan. Om de maatschappelijke verankering te waarborgen krijgt de nieuwe stichting een ‘maatschappijraad’. Een extra reden om deze stap nu te zetten is de opheffing van Far West. De ontvlechting van deze ontwikkelcorporatie is eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijker als alle betrokken partijen, waaronder Stadgenoot, dezelfde rechtspersoon hebben.

 • 14.07.11

  Corporaties boeken veel af op grondposities

  In de afgelopen vijf jaar hebben Nederlandse corporaties gezamenlijk een totaal bedrag van 134 miljoen euro afgeboekt op grondposities. Dat is 14 procent van de aanschafwaarde. Dit blijkt uit een rapport van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). De afwaardering betekent niet dat alle pijn nu is genomen. Volgens het CFV lopen de deelnemende corporaties nog risico’s van 96 miljoen euro. Het Fonds stelt vast dat het risicobeheer bij corporaties inmiddels wel is verbeterd, maar nog altijd tekortkomingen kent.

 • 04.07.11

  “Op de markt lenen geen begaanbare weg”

  Corporaties doen er zeer onverstandig aan voor WSW-borging hun neus op te halen. Dat vonden alle sprekers tijdens een debat georganiseerd door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Daar werd ook de suggestie gedaan om een nieuwe ‘collectieve structuur’ te vormen voor de activiteiten die sinds 1 januari niet meer met overheidsborging mogen worden gefinancierd.

 • 06.07.11

  Amsterdam krijgt grote vrije sector, op termijn

  In Amsterdam vallen ruim 75.000 woningen boven de vrije-sectorgrens van 142 punten (663 euro), als de voorgenomen bijtelling van Donner door gaat. Dat blijkt uit een simulatiestudie van de Amsterdamse dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS). Niet al die woningen worden geliberaliseerd. Corporaties hebben aangekondigd daarover afspraken te willen maken met de gemeente en de Huurdersvereniging Amsterdam.

   

 • 01.07.11

  Jacques Thielen naar BMC

  Per 1 juli wordt Jacques Thielen partner bij BMC Interlink. Hij is momenteel nog directeur-bestuurder van Far West. Vorig jaar viel het besluit om deze Amsterdamse woningcorporatie te ontbinden omdat de ontwikkelcorporatie door de crisis in financiële problemen dreigde te komen. De afwikkeling daarvan is nagenoeg rond. De aandeelhouders en oprichters De Key, Rochdale en Stadgenoot hebben overeenstemming over de opdeling van het bezit.

 • 29.06.11

  Corporaties zien definitief af van bouw Fountainhead

  Het is nu officieel. De woningcorporaties Eigen Haard en De Key gaan niet door met het prestigeproject Fountainhead. Het risicoprofiel is voor de corporaties in de huidige woningmarkt te hoog. Directeur Rob Haans van De Key stelde eerder al in NUL20 dat "het niet tot de taken behoort van corporaties om grote risico’s met vastgoedontwikkeling te nemen. Dat is voor beleggers en commerciële ontwikkelaars. Initiatieven als die woontorens zullen we niet meer nemen."

 • 20.08.12

  SV-urgentie voor bewoners 'schimmelwoningen'

  De bewoners van de in slechte staat verkerende woningen in de Nolensstraat en de Voermanbuurt (Knijtijzerpanden) krijgen vanaf september een stadsvernieuwingsurgentie. Dat is althans de inzet van wethouder Paulus de Wilt. Stadsdeelraad en de dienst Wonen, Zorg en Samenleven moeten nog akkoord gaan. Normaal mag een dergelijke urgentie alleen worden verstrekt als de sloop- of renovatiedatum is vastgesteld. De urgentiestatus geeft recht op een verhuisvergoeding van ruim 5000 euro. 

 • 28.06.11

  Corporaties voldoen aan meeste aanbiedingsafspraken

  De Amsterdamse corporaties hebben voldaan aan de meeste ‘aanbiedingsafspraken’. In het akkoord Bouwen aan de Stad I hebben gemeente en corporaties voor de periode 2007 t/m 2010 prestatieafspraken gemaakt rond de toewijzing van woningen aan doelgroepen.

 • 27.06.11

  WSW sombert over toekomstige investeringsmogelijkheden corporaties

  “Minder investeren of meer verkopen”

  De investeringen van corporaties in huurwoningen zullen de komende jaren flink afnemen, zo vreest het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In het somberste geval daalt de nieuwbouwproductie met veertig procent. Er is één redmiddel: veel meer verkopen. Na een tijdperk van schaalvergroting is de kans groot dat de omvang van corporaties gaat krimpen.

   

 • 20.08.12

  Solids op IJburg minder in trek

 • 02.01.19
  25 punten extra: corporaties zien juist kansen voor betere afstemming vraag en aanbod
  Huurwoningen in Groot Amsterdam krijgen maximaal 25 punten extra. Deze bijtelling leidt tot zeer verdeelde reacties. Corporaties tonen zich ingenomen met de verhoging van de maximale huur. Zij zien kansen voor een beter aanbod in de vrije huursector. De Huurdersvereniging Amsterdam voorziet echter afnemende doorstroming en toenemende segregatie. Wethouder Freek Ossel van Volkshuisvesting deelt die vrees. “Wonen in de grote stad dreigt te duur te worden voor veel groepen.”
 • 24.06.11

  Voortaan betalen voor WoningNet

  Woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam moeten vanaf 1 juli jaarlijks 10 euro betalen om ingeschreven te blijven bij WoningNet. Tot nu toe betalen  zij alleen eenmalige inschrijvingskosten; die worden nu verlaagd van 60 naar 50 euro.

  De kosten van het WoningNet-systeem worden tot nu grotendeels betaald door de corporaties. Met de jaarlijkse verlengingskosten wordt een substantieel deel van de kosten gedekt. In 2010 waren er ruim 470.000 woningzoekenden ingeschreven, waarvan er ruim 89.000 een of meer keer reageerden op een woning.

 • 22.06.11

  Nog drie kandidaten voor Kleiburg

 • 20.06.11

  Woonbond: "Verhoog inkomensgrens sociale huurwoningen"

  Volgens de Woonbond moet de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog naar minimaal 38.000 euro. Dat concludeert de bond uit een groot aantal meldingen van woningzoekenden die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden.  Voor sociale huurwoningen geldt sinds 1 januari een inkomensgrens van  33.614 euro.

 • 17.06.11

  Stadgenoot sluit 2010 positief af

 • 23.06.11

  Rochdale verbaasd over uitkomsten haalbaarheid Kleiburg

  update 23 juni

  Rochdale verwerpt de berekeningen van bureau Vaecon, waaruit zou blijken dat het besluit van de woningcorporatie om de Bijlmerflat Kleiburg op te geven, gebaseerd is op te sombere uitgangspunten. Vaecon heeft op verzoek van stadsdeel Zuidoost de financiële argumenten van Rochdale tegen het licht gehouden. Het Parool publiceerde op 11 juni de conclusies van het rapport onder de kop 'experts zien wel kansen in Kleiburg.'

 • 15.06.11

  Marien de Langen volgt  Bijdendijk op bij Stadgenoot

 • 10.06.11

  Regiocorporaties houden zich aan inkomensnorm

 • 18.05.11

  Verkoop corporatiewoningen aantrekkelijk voor jongeren en starters

  Vanaf 1998 tot en met 2010 hebben de woningcorporaties onder de voorwaarden van het convenant verkoop in Amsterdam 15.815 woningen verkocht aan particulieren. De transactieprijzen daarvan lagen flink onder de gemiddelde koopprijs in Amsterdam. In 2010 kostte de gemiddelde corporatiewoning 178.000 euro. Daardoor was 93 procent van alle door corporaties verkochte woningen bereikbaar voor de middeninkomens (tot 2x modaal) en 63 procent voor de lage middeninkomens (tot 1,5x modaal: koopwoningen tot € 220.000).

 • 02.01.19
  Beheer gemengde complexen geeft corporaties en huurders kopzorgen
  Vier jaar lang had de familie Ait Mallouk gewacht op haar nieuwe maisonnette met binnenplaatsje in de Loosduinenstraat. Sinds 1996 bewoonde ze in de buurt een kleine portiekflat die in het kader van de vernieuwing van Slotervaart werd vervangen door een nieuwbouwcomplex. De nieuwe flat met zowel koop- als huurwoningen had een prachtige binnentuin waarover de toekomstige bewoners nog hadden mogen meepraten. Het gezin was dan ook verbijsterd toen het hoorde dat alleen de kopers in het appartementencomplex van de gemeenschappelijke voorzieningen gebruik mochten maken.
 • 11.05.11

  Maar wat zijn die? Interview met de nieuwe topman Rob Haans

  De Key: terug naar de kerntaken

  Sinds 1 januari wordt Woonstichting De Key geleid door Rob Haans. Aan hem de taak de nieuwe koers van De Key - van expansie naar consolidatie – vorm te geven. Daar hoort de onvermijdelijke ‘concentratie op kerntaken’ bij. Maar welke zijn dat? En wat gaat De Key niet meer doen? Interview met een nieuwkomer  in corporatieland.

 • 09.05.11

  Eerste Solid in een keer volledig verhuurd

 • 28.12.18

  BedonnerdOp 18 mei bespreekt de Kamercommissie voor BZK minister Donners plan om elke huurwoning 25 extra punten toe te kennen. Huurdersorganisaties slijpen ondertussen de messen, mede met behulp van de leus ‘Huurders Bedonnerd’. Zij vinden ditmaal de corporatiesector niet aan hun zijde.

 • 06.05.11

  CFV opgewaardeerd tot 'Woonautoriteit'

  Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties en op de naleving van de regels voor staatssteun. Aldus een wetsvoorstel dat het kabinet eind april naar de Kamer stuurde. De nieuwe autoriteit, de opvolger zal  van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, krijgt zelfstandige bevoegdheden waaronder de mogelijkheid een aanwijzing te geven. De status is vergelijkbaar met het AFM. De autoriteit houdt toezicht op de circa 400 corporaties. 

 • 05.05.11

  Koopgarantregeling opnieuw vertraagd

  De invoering van de Koopgarantregeling in Amsterdam loopt opnieuw vertraging op. Invoering per 1 juli wordt niet gehaald, zo meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De uitwerking van de Koopgarantcontracten levert in combinatie met het Amsterdamse erfpachtstelsel steeds weer nieuwe fiscale problemen op.

 • 03.05.11

  Meeste corporatiewoningen verkocht in West

  In 2010 werden de meeste corporatiewoningen (256) verkocht in Amsterdam West – het fusiestadsdeel van Oud-West, Westerpark, De Baarsjes en Bos en Lommer. In eerdere jaren voerde Noord meestal de lijst aan. In totaal werden er 1144 corporatiewoningen verkocht.

 • 03.05.11

  ‘Corporaties pakken integriteit beter aan’

  Woningcorporaties hebben belangrijke stappen gezet in het verbeteren van hun integriteitsbeleid. Zaken op dit gebied worden actiever aangepakt dan voorheen. Bovendien blijkt er geen sprake te zijn van indringing door georganiseerde criminaliteit. Dat schrijft minister Donner in een brief aan de Tweede Kamer.

 • 28.04.11

  Vernieuwd WoningNet voorspelt slaagkans

  Op 27 april 2011 is de vernieuwde website van WoningNet voor de stadsregio Amsterdam gelanceerd. Woningzoekenden kunnen nu gerichter zoeken naar een woning die past bij hun situatie en woonwensen. Door inzicht te geven in de persoonlijke slaagkans voor een woning en passend woningaanbod te tonen geeft de site woningzoekenden beter inzicht in een kansen.

 • 20.04.11

  Doorstroming sociale huursector naar nieuw dieptepunt

  Het aantal huizen in de sociale huursector dat in het eerste kwartaal van 2011 in Amsterdam is verhuurd, is gedaald naar een nieuw dieptepunt. Dat blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Er werden in die periode slechts 1.958 huizen verhuurd. In het eerste kwartaal van 2010 werden nog 2.536 woningen verhuurd, 578 meer dan in 2011.

 • 17.04.11

  Ymere start met verkoop casco-woningen 

  Ymere heeft zijn eerste blok casco-woningen in de verkoop gedaan. Zaterdag 16 april was een kijkdag.  Onder de naam 'Eén Blok Stad'  worden 17 gerenoveerde casco-woningen aan de Marnixkade te koop aangeboden. Kopers dienen de woning zelf af te bouwen. Later volgen andere casco-projecten aan de Javastraat, Balistraat en Tugelaweg.

  Casco

Pagina's