WONINGCORPORATIES

Artikelen per woningcorporatie

 • 02.01.19
  Beheer gemengde complexen geeft corporaties en huurders kopzorgen
  Vier jaar lang had de familie Ait Mallouk gewacht op haar nieuwe maisonnette met binnenplaatsje in de Loosduinenstraat. Sinds 1996 bewoonde ze in de buurt een kleine portiekflat die in het kader van de vernieuwing van Slotervaart werd vervangen door een nieuwbouwcomplex. De nieuwe flat met zowel koop- als huurwoningen had een prachtige binnentuin waarover de toekomstige bewoners nog hadden mogen meepraten. Het gezin was dan ook verbijsterd toen het hoorde dat alleen de kopers in het appartementencomplex van de gemeenschappelijke voorzieningen gebruik mochten maken.
 • 11.05.11

  Maar wat zijn die? Interview met de nieuwe topman Rob Haans

  De Key: terug naar de kerntaken

  Sinds 1 januari wordt Woonstichting De Key geleid door Rob Haans. Aan hem de taak de nieuwe koers van De Key - van expansie naar consolidatie – vorm te geven. Daar hoort de onvermijdelijke ‘concentratie op kerntaken’ bij. Maar welke zijn dat? En wat gaat De Key niet meer doen? Interview met een nieuwkomer  in corporatieland.

 • 09.05.11

  Eerste Solid in een keer volledig verhuurd

 • 28.12.18

  BedonnerdOp 18 mei bespreekt de Kamercommissie voor BZK minister Donners plan om elke huurwoning 25 extra punten toe te kennen. Huurdersorganisaties slijpen ondertussen de messen, mede met behulp van de leus ‘Huurders Bedonnerd’. Zij vinden ditmaal de corporatiesector niet aan hun zijde.

 • 06.05.11

  CFV opgewaardeerd tot 'Woonautoriteit'

  Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties en op de naleving van de regels voor staatssteun. Aldus een wetsvoorstel dat het kabinet eind april naar de Kamer stuurde. De nieuwe autoriteit, de opvolger zal  van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, krijgt zelfstandige bevoegdheden waaronder de mogelijkheid een aanwijzing te geven. De status is vergelijkbaar met het AFM. De autoriteit houdt toezicht op de circa 400 corporaties. 

 • 05.05.11

  Koopgarantregeling opnieuw vertraagd

  De invoering van de Koopgarantregeling in Amsterdam loopt opnieuw vertraging op. Invoering per 1 juli wordt niet gehaald, zo meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De uitwerking van de Koopgarantcontracten levert in combinatie met het Amsterdamse erfpachtstelsel steeds weer nieuwe fiscale problemen op.

 • 03.05.11

  Meeste corporatiewoningen verkocht in West

  In 2010 werden de meeste corporatiewoningen (256) verkocht in Amsterdam West – het fusiestadsdeel van Oud-West, Westerpark, De Baarsjes en Bos en Lommer. In eerdere jaren voerde Noord meestal de lijst aan. In totaal werden er 1144 corporatiewoningen verkocht.

 • 03.05.11

  ‘Corporaties pakken integriteit beter aan’

  Woningcorporaties hebben belangrijke stappen gezet in het verbeteren van hun integriteitsbeleid. Zaken op dit gebied worden actiever aangepakt dan voorheen. Bovendien blijkt er geen sprake te zijn van indringing door georganiseerde criminaliteit. Dat schrijft minister Donner in een brief aan de Tweede Kamer.

 • 28.04.11

  Vernieuwd WoningNet voorspelt slaagkans

  Op 27 april 2011 is de vernieuwde website van WoningNet voor de stadsregio Amsterdam gelanceerd. Woningzoekenden kunnen nu gerichter zoeken naar een woning die past bij hun situatie en woonwensen. Door inzicht te geven in de persoonlijke slaagkans voor een woning en passend woningaanbod te tonen geeft de site woningzoekenden beter inzicht in een kansen.

 • 20.04.11

  Doorstroming sociale huursector naar nieuw dieptepunt

  Het aantal huizen in de sociale huursector dat in het eerste kwartaal van 2011 in Amsterdam is verhuurd, is gedaald naar een nieuw dieptepunt. Dat blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Er werden in die periode slechts 1.958 huizen verhuurd. In het eerste kwartaal van 2010 werden nog 2.536 woningen verhuurd, 578 meer dan in 2011.

 • 17.04.11

  Ymere start met verkoop casco-woningen 

  Ymere heeft zijn eerste blok casco-woningen in de verkoop gedaan. Zaterdag 16 april was een kijkdag.  Onder de naam 'Eén Blok Stad'  worden 17 gerenoveerde casco-woningen aan de Marnixkade te koop aangeboden. Kopers dienen de woning zelf af te bouwen. Later volgen andere casco-projecten aan de Javastraat, Balistraat en Tugelaweg.

  Casco

 • 11.05.11

   Extra punten voor álle huurwoningen

  Alle huurwoningen die onder het Woningwaarderingsstelsel (WWS) vallen, krijgen op 1 juli aanstaande 25 extra basispunten. Aldus besloot het kabinet verrassend op 15 april.  Volgens het regeerakkoord namelijk zouden alleen woningen in 'schaarstegebieden' meer punten krijgen. Nu stijgt de maximale huurprijs van alle gereguleerde woningen met 120 euro per maand. De Woonbond noemt de maatregel "nog erger dan verwacht."

 • 12.04.11

  Ymere kiest voor kleiner werkgebied

  Ymere snijdt in haar werkgebied. De corporatie trekt zich de komende tijd terug uit de Bollenstreek, het zuidelijk deel van Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zeewolde en Alphen aan de Rijn. Grondposities en  projecten staan in de etalage.

 • 08.04.11

  Corporaties tegen Almeers plan woningverdeling 

  De Almeerse corporaties zijn niet blij met het gemeentelijke plan voor een nieuw woningverdelingsysteem. Het systeem wemelt volgens de corporaties van de regels en criteria. Volgens Aedesnet.nl vinden de corporaties het plan ‘onduidelijk, onwenselijk en onverantwoord’. De gemeenteraad moet nog beslissen over het nieuwe systeem.

 • 06.04.11

  Stadgenoot oneens met bedrijfslasten-oordeel CFV

 • 04.04.11

  90 procent regeling vooral een regioprobleem

  De praktijk van de woningtoewijzing zal in Amsterdam niet drastisch wijzigen onder invloed van de inkomensgrens die sinds 1 januari geldt voor corporatiewoningen. Dat geldt wel voor veel regiogemeenten. Vooral in Ouder-Amsterdam en Landsmeer krijgen lagere inkomensgroepen eerder kans op een woning ten koste van middeninkomens.

 • 01.04.11

  Poging tot doorverhuren leidt tot huisuitzetting

  Een bewoner van Eigen Haard moet zijn sociale huurwoning verlaten omdat hij zijn woning via Marktplaats te huur aanbood voor een veel hogere huur. Dat heeft de rechtbank op 31 maart besloten. Het is de volgens Eigen Haard eerste keer dat de rechter het onrechtmatig aanbieden van een huurwoning strafbaar heeft gesteld.

 • 10.09.12

  Koopgarant ook voor projectontwikkelaars

  Vanaf 31 maart kunnen ook commerciële projectontwikkelaars Koopgarant aanbieden. Dat heeft Minister De Jager na een verzoek van de NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, besloten. Voorheen boden alleen corporaties deze terugkoopgarantie aan.

 • 30.03.11

  Geen aanpak van  'scheefwoners' in 2011

  Zogeheten scheefwoners hoeven nog geen extra huurverhoging te vrezen dit jaar. Minister Donner krijgt de noodzakelijke wetgeving niet op tijd klaar. Bovendien vraagt de invoering van een inkomenstoets meer tijd. Dat staat in de huurbrief die de minister 29 maart aan de Kamer heeft gezonden.

 • 18.04.11

  Kabinetsplannen: ruim 30% Amsterdamse huurwoningen boven liberaliseringsgrens

  update: 18 april

  Het kabinet wil alle gereguleerde woningen 25 extra punten toekennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit betekent volgens berekeningen van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven dat straks ruim 88 duizend huurwoningen boven de liberaliseringsgrens van 142 punten vallen. Dat is 32 procent van de huurwoningvoorraad. Op dit moment heeft 9,3% van de huurwoningen meer dan 142 punten.

 • 28.03.11

  Tjeerd Herrema adviseur Twynstra Gudde

  Voormalig wethouder Tjeerd Herrema heeft zich verbonden aan adviesbureau Twynstra Gudde. In zijn rol als freelance ‘associated adviseur’ zal hij woningcorporaties adviseren en bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van de adviesgroep die zich richt op corporatiesector. Deze ondersteunt woningcorporaties op het gebied van besturing- en bedrijfsvoeringvraagstukken, bezit- en vastgoedstrategie, strategisch omgevingsmanagement en wijk- en buurtaanpak.

 • 28.03.11

  Fusie IntermarisHoeksteen en Wherestad

  Corporatie IntermarisHoeksteen en woningstichting Wherestad streven naar een fusie. Samengaan biedt de beste kansen om de continuïteit van de volkshuisvestingsactiviteiten in Purmerend en Hoorn op lange termijn te waarborgen. En bewoners in deze regio’s het wooncomfort en de woonomgeving te bieden die hen toekomt, zo menen beide corporaties.

 • 02.01.19

  De Amsterdamse Woonstichting De Key maakte in februari bekend dat ze twintig procent gaat bezuinigen. Met gedwongen ontslagen en het mogelijk schrappen van bouwprojecten. De Key lijdt net als vele andere corporaties onder tegenvallende inkomsten uit woningverkopen en verliezen op investeringen. Daarnaast zijn in de gewone bedrijfsvoering de kosten flink opgelopen, blijkt uit cijfers tot en met 2009 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

 • 02.01.19
  Co-Green: ketenintegratie moet bouwproces stukken efficiënter maken

  In de bouw wordt veel geld, tijd en kwaliteit verloren omdat veel partijen slecht met elkaar samenwerken en verantwoordelijkheden versnipperd zijn. Via allerlei methodieken onder de noemer ‘ketensamenwerking’ wordt – juist in deze crisistijd - geprobeerd het bouwproces efficiënter te maken. In het project Co-Green van Eigen Haard gaat men nog een stap verder. Bij dit project in Overtoomse Veld worden kennis én financiële risico’s gedeeld met sloper, architect en aannemer. Met de uitgespaarde euro’s worden 460 nieuwbouwwoningen klimaatneutraal gemaakt.

 • 23.03.11

  “Volkshuisvesting houdt niet bij gemeentegrenzen op”

  Eigen Haard fuseert met Woongroep Holland

  Sinds 1 januari zijn Eigen Haard en Woongroep Holland gefuseerd. De nieuwe combi beheert ruim 61.000 verhuureenheden in de hele Stadsregio Amsterdam. Waarom weer fuseren? Een interview met de bestuursvoorzitters van beide corporaties.
 • 02.01.19
  Syntrus Achmea Vastgoed heeft vooral belangstelling voor woningen in stedelijke gebieden. In de Randstad, de Brabantse steden en de omgeving van Arnhem en Nijmegen. “We beoordelen de plek, de buurt, de plaatselijke woningmarkt en de haalbare huurprijs. We zijn een rendementgedreven organisatie; we beheren immers pensioengelden. Woningbeleggingen concurreren met andere beleggingen, dus gaat het er altijd om wat het kost en wat de belegger ermee kan verdienen.” Appeljan benadrukt dat zijn opdrachtgevers vertrouwen hebben in vastgoed en voor lange tijd in een bepaald gebied aanwezig willen zijn.
 • 17.03.11

  Parteon: 800 woningen komende twee jaar

  De Zaanse corporatie Parteon streeft voor de komende twee jaar naar de realisatie van in totaal achthonderd nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Afgelopen jaar begon de corporatie al aan de bouw van 489 woningen. “Wij hebben ondanks de moeilijke woningmarkt toch diverse projecten kunnen starten,” zo verklaart directeur Vincent van Luit.

  Parteon

 • 14.03.11

  De Key saneert

  Woonstichting De Key saneert de projectenportefeuille. Ook wordt het werkapparaat van de woningcorporatie en ontwikkelbedrijf De Principaal verder ingekrompen. Bij deze reorganisatie zijn gedwongen ontslagen niet uitgesloten.

 • 14.03.11

  Steeds meer Koopgarant-kopers

  In 2010 zijn 6700 woningen via een Koopgarant-regeling gekocht. Dat is een toename van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Opmerkelijk was de forse groei van de verkoop van bestaande woningen. Deze worden zowel door zittende bewoners als door starters op de koopmarkt gekocht. 2500 Koopgarant-kopers  (40%) kochten een nieuwbouwwoning. De introductie van Koopgarant in Amsterdam laat nog altijd op zich wachten.

 • 14.03.11

  Hotelproject aan het IJ

  Ruim vijftig leerlingen van de Amsterdamse hotelschool (ROC) zijn betrokken bij een werkervaringsproject op bedrijfsterrein De Overkant in Amsterdam Noord. Voor Eigen Haard maken zij een plan voor de opzet van een hotel.

 • 14.03.11

  De Key Zandvoort haalt KWH-label

  De Key Zandvoort heeft de afgelopen twee jaar haar dienstverlening laten meten door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en het KWH-Huurlabel behaald. De informatieverschaffing en service is op negen onderdelen getoetst. Voor de meeste onderdelen moest een 7 worden behaald. Alleen de klachtafhandeling scoorde lager. Vestigingsmanager Yuri van den Bogaerde is blij met het behalen van het kwaliteitslabel. “Het is een goed uitgangspunt om te blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.”[BP]

   

 • 08.03.11

  Woonbond opent meldpunt voor gedupeerde middeninkomens

  De Woonbond heeft op 8 maart een onlinemeldpunt geopend voor woningzoekenden die in problemen raken door de nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De bond wil zo in kaart brengen hoe groot de problemen voor huurders zijn. 

 • 09.03.11

  Ymere maakt gebaar naar middeninkomens

  Ymere introduceert voor middeninkomens een nieuwe service: het Woonticket Middeninkomens. Daarmee krijgt deze inkomensgroep een voorrangspositie voor woningen met een huurprijs tussen de 675 en 900 euro en en koopprijs tussen de 150.000 en 200.000 euro. De corporatie stelt daarvoor jaarlijks 750 woningen beschikbaar. 

 • 07.03.11

  Onrendabele top corporatiewoningen blijft stijgen

  Het onrendabele deel van de investering in sociale huurwoningen groeit fors, van € 45.700 per nieuwbouwwoning in 2007, via €60.000 in 2009 naar rond de €80.000 in 2012. RIGO becijferde dit op verzoek van Stadgenoot en het Ministerie van BZK. Minister Donner merkt in de begeleidende brief aan de Kamer op aan de onrendabele top nog altijd lager ligt dan de gemiddelde boekwinst op elke verkochte woning. 

 • 08.03.11

  Rogier Noyon vertrekt bij Stadgenoot

 • 04.03.11

  Oud-directeur De Principaal veroordeeld tot betaling van bijna  3,5 miljoen euro

  update 4 maart

  De kantonrechter in Amsterdam heeft oud-directeur Fer Felder van De Principaal, het ontwikkelbedrijf van woonstichting De Key, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn voormalige werkgever van bijna 3,5 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag betreft een vergoeding vanwege een ABC-constructie bij grondaankopen in Zeewolde. Ook moet Felder zijn ontslagvergoeding van honderdduizend euro terugbetalen.

 • 16.02.11

  Corporaties creatief met inkomensgrens

  Sinds 1 januari zijn sociale huurwoningen maar beperkt toegankelijk voor huishoudens met een inkomen boven 33.614 euro. Veel corporaties hadden de inkomenstoets al jaren geleden afgeschaft. Tal van corporaties zoeken nu naar manieren om toch een deel van hun woningbezit aan iets hogere inkomens te  verhuren. 

 • 16.02.11

  Eigen Haard en Woongroep Holland gefuseerd

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ingestemd met de fusie van de woningcorporaties Woongroep Holland en Eigen Haard. Daarmee is de fusie defintief. De integratie van beide organisaties is inmiddels begonnen. Voor de zomer wil de fusiecorporatie zich als een bedrijf presenteren onder de naam Eigen Haard. 

 • 10.02.11

  Rochdale wil 6 miljoen van Möllenkamp

  De Amsterdamse woningstichting Rochdale eist inmiddels 6 miljoen euro terug van ex-directeur Hubert Möllenkamp. Dat maakte de corporatie op 9 februari bekend. Tot nu toe wilde de corporatie ruim 1 miljoen euro hebben. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie.

 • 04.02.11

  Verloten woningen blijft heikel thema

 • 02.02.11

  Aedes zet mes in eigen organisatie

  De branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, gaat fors saneren. De personeelsomvang wordt teruggebracht van 120 naar maximaal 75 volledige arbeidsplaatsen. Aedes gaat zich naar eigen zeggen concentreren op 'haar kerntaken', te weten belangenbehartiging, ledenbinding en professionalisering. Daarvoor zijn weer extra specialisten nodig op het gebied van de belangenbehartiging.

 • 02.01.19
  Maar de hoge nieuwbouwproductie heeft zijn keerzijde

  Rochdale wint de NUL20 Gouden Bouwsteen. De corporatie heeft in 2010 de meeste woningen opgeleverd: 658 stuks, verspreid over Zuidoost, Nieuw-West en IJburg. Maar de hoge nieuwbouwproductie is dit jaar geen onverdeeld genoegen. Het merendeel van de opgeleverde woningen moet namelijk nog worden verkocht. Dat drukt zwaar op de financiële huishouding van de corporatie. Rochdale heeft tal van renovatie- en nieuwbouwprojecten moeten uitstellen. Tijd om de bakens te verzetten

 • 26.01.11

  Corporaties willen stijgende onderhoudskosten beteugelen

  “We kijken of het ook een jaar later kan”

  Weinig in de relatie huurder-verhuurder ligt zo gevoelig als onderhoud. Toch hebben huurders niet veel inzicht in het onderhoudsbeleid van hun corporaties. En wat gaat er gebeuren nu corporaties de broekriem moeten aanhalen? Een poging een grijs gebied in te kleuren.

   

 • 25.01.11

  Eigen Haard geeft ProPoints

 • 21.01.11

  Meer klachten bij Wijksteunpunten Wonen

  De Amsterdamse Wijksteunpunten Wonen hebben vorig jaar meer klachten en hulpverzoeken binnengekregen dan in 2009. In 2010 meldden zich 10.689 bewoners bij de wijksteunpunten, bijna vijf procent meer dan in 2009, zo blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van de WSWonen.

 • 21.01.11

  Rochdale Projectontwikkeling v/h Delta Forte

  Rochdale wijzigt komend voorjaar de naam van projectontwikkelaar Delta Forte in Rochdale Projectontwikkeling. De woningstichting wil daarmee tot uitdrukking brengen dat de activiteiten van Delta Forte een integraal onderdeel zijn van de eigen organisatie. Ook is een nieuwe directeur benoemd. Dirk Harmens is per 1 januari opgevolgd door Birgitte de Maar. Zij werkte al een kleine tien jaar bij Delta Forte. Vanaf 2008 was ze hoofd gebiedontwikkeling. De Maar zal deel uitmaken van de directieraad van de woningstichting.[BP]

   

 • 21.01.11

   Zes ton aan ontslagvergoedingen De Key

  Woonstichting De Key heeft in 2009 en 2010 na het vertrek van vier directeuren bijna zes ton aan ontslagvergoedingen betaald. Zo blijkt uit het door minister Donner aan de Tweede Kamer verzonden overzicht van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Voormalig algemeen directeur Jaap van Gelder blijkt bij zijn vertrek een ontslagvergoeding van 220.143 euro te hebben ontvangen. Fer Felder, voormalig directeur van De Principaal, incasseerde bij zijn vertrek 100.000 euro.

 • 21.01.11

  Rochdale spoort 271 fraudegevallen op in Stadsregio 

  Rochdale spoorde in 2010 in de Stadsregio 271 gevallen van woonfraude op. Daardoor kwamen de betreffende woningen weer beschikbaar gekomen voor de reguliere verhuur (247 in Amsterdam, 12 in Zaandam, 7 in Diemen en 5 in Purmerend).

 • 20.01.11

  Aantal vrijkomende huurwoningen loopt sterk terug

  De doorstroming in Amsterdam stokt. Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen is in 2010 met 9 procent teruggelopen. In 2010 kregen 8809 corporatiewoningen een nieuwe of een eerste huurder. In de regio Amsterdam nam het aantal verhuringen juist toe, vooral dankzij opgeleverde nieuwbouw. In totaal vonden er bijna 14.000 verhuringen plaats in de Stadsregio Amsterdam.

 • 19.01.11

  Inkomensgrens voor sociale huurwoning tussen Maas en Waal 43.000 euro

  In het Land van Heusden en Altena en in de Bommelerwaard storen corporaties zich niet aan de Brusselse inkomensgrenzen voor corporatiewoningen. Corporaties sluiten convenanten met gemeenten en huurdersorganisaties, waarin zij toezeggen ook woningzoekenden met een middeninkomen te helpen aan een woning. Ze leggen de grens niet bij 33.614 maar 43.000 euro.

Pagina's