Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen

26.09.2019
Image

Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen. Meer geluidsoverlast, meer vervuiling en agressiever gedrag tegen buren. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Corporatiemonitor Woningoverlast van Aedes. De brachevereniging van corporaties dringt aan op meer regie op samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. "Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen", zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Het rapport past in een oplopende reeks van publicaties over de toename van burenoverlast in sociale huurwoningen. Als belangrijke oorzaak wordt vaak genoemd de extramuralisering van de zorg. Volgens de Corporatiemonitor hebben bijna alle woningcorporaties te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast komen het meest voor. Het aandeel corporaties dat daarmee te maken krijgt, is in de afgelopen twee jaar met 15 procent gestegen.

Waar het volgens Aedes aan ontbreekt is een goede zorgstructuur en goede informatieuitwisseling. Corporatiemedewerkers zien vaak als eerste verward gedrag bij bewoners, bijvoorbeeld bij een melding van overlast of reparatiewerkzaamheden. Corporaties melden problemen bij de betrokken hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie en opvolging. Ze pleiten ook voor het betere informatieuitwisseling waardoor de kans groter wordt dat mensen de juiste zorg en begeleiding krijgen. Maar ze ervaren dat sinds de invoering van de aangescherpte privacyregels AVG politie, gemeenten en GGZ daarin terughoudender zijn geworden. Aedes heeft het initiatief genomen om een (model) convenant te ontwikkelen om concrete afspraken te maken over het delen van gegevens. Het kost nu moeite om partners mee te krijgen.

Trefwoorden