Ymere koploper in Aedes Benchmark 2016

24.11.16
Ymere koploper in Aedes Benchmark 2016

Ymere heeft een bovengemiddeld goed rapportcijfer gekregen in de Aedes benchmark 2016. In zowel de vergelijking van de huurderstevredenheid, als op basis van bedrijfskosten scoort Ymere een A. Het hoort daarmee tot de koplopers in de Nederlandse corporatiesector.
Ymere scoort beter dan de vijf andere Amsterdamse corporaties. Eigen Haard, de Alliantie en Stadgenoot bevinden zich in de middengroep. Woonstichting De Key scoort zodanig slecht, dat het zich zowel wat betreft huurdersoordeel als de hoogte van de bedrijfslasten in de categorie 'voor de staartgroep' bevindt.
De benchmark maakt grote verschillen duidelijk. Grote corporaties zijn niet per definitie inefficiënt. Met uitzondering van De Key slagen de Amsterdamse corporaties erin de gemiddeld beïnvloedbare bedrijfslasten te laten dalen. Stadgenoot maakte afgelopen jaar de grootste sprong (-184 euro per woning), gevolgd door Ymere (-98 euro per woning.) Bij De Key was juist sprake van een stijging van de bedrijfslasten (+14 euro). Rochdale kent met 712 euro per woning de laagste bedrijfslasten, gevolgd door de Alliantie met 731 euro. Het landelijk gemiddelde ligt op 853 euro. Alleen De Key komt daar met 902 euro bovenuit.
Wat betreft de huurderstevredenheid scoort Ymere een 7,8 bij huurders met een reparatieverzoek, terwijl Rochdale van de huurders met een reparatieverzoek slechts een 6,9 krijgt. De Alliantie scoort slechts een 6,8 bij de vertrekkende huurders. Landelijk gezien zijn huurders ondanks besparingen op bedrijfslasten en personeel gemiddeld meer tevreden over de dienstverlening.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS