Aedes en Woonbond breken overleg over Sociaal Huurakkoord af

20.09.2018
Image
Corporatiekoepel Aedes en de Woonbond hebben hun onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken. Beide partijen wilden toe naar een inflatievolgend huurbeleid, maar Aedes wilde ruimte houden voor lokaal maatwerk. Bovendien wilde Aedes het effect van de huurverhoging bij verhuizingen buiten het inflatievolgend huursombeleid houden. Dat accepteerde de Woonbond niet: "Door deze huurstijgingen buiten beschouwing te laten zou de feitelijke ruimte voor huurverhoging voor zittende huurders ongeveer gelijk blijven aan de huidige situatie, en kunnen nieuwe huurders tegen enorme huurstijgingen oplopen." Marnix Norder van Aedes: ‘Dit is heel teleurstellend. Het is de laatste jaren gelukt de huren steeds minder te laten stijgen, ondanks het beleid van de kabinetten Rutte om woningcorporaties steeds hogere belastingen als de verhuurderheffing op te leggen. Er lag nu een kans dat door te zetten. We konden een afspraak maken om de huren de komende jaren alleen nog te corrigeren voor de inflatie. En over de totale woonlasten." De onderhandelingen over het sociaal huurakkoord stonden onder zware druk door de stapeling van belastingen voor corporaties door politiek Den Haag. Op prinsjesdag werd bekend dat deze tussen 2016 en 2021 verder stijgen van €1,9 naar €3 miljard. Beide partijen maken zich zorgen over de betaalbaarheid. Maar Aedes wil ruimte houden om in te spelen op de lokale woningmarkt en de inkomens van huurders. De inzet voor de Woonbond was het verlagen van woonlasten bij huurders, door bij verduurzaming van huurwoningen een verlaging van de energierekening te realiseren. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: "De wil om er samen uit te komen was er. Voor de Woonbond was het echter niet mogelijk een akkoord te ondertekenen waarbij de betaalbaarheid van het huren niet substantieel wordt verbeterd. Daarbij spelen de corporaties een belangrijke rol, maar ook het kabinet. Dat moet stoppen met de sociale huursector als melkkoe te behandelen, zodat we echt kunnen inzetten op betaalbaar wonen, verduurzaming én nieuwbouw om de woningnood aan te pakken." Aedes en de Woonbond sloten eerder in 2015 het Sociaal Huurakkoord, waarin ze onder andere afspraken de huren minder te laten stijgen dan de jaren daarvoor. Dit akkoord loopt tot en met 2018 en is door de overheid overgenomen in wet- en regelgeving.