Aedes vraagt om duidelijkheid over woningbouwlocaties

13.10.2022
Image

Aedes noemt de provinciale woningbouwafspraken veelbelovend, maar wijst ook op tekortkomingen. Verschillende corporaties melden dat de praktijk in hun regio weerbarstig is. Bouwlocaties zijn nog lang niet allemaal even zeker. En uit vrees voor vertraging weigert minister De Jonge bovendien plannen open te breken om te garanderen dat de bouw van 30% sociale huur wordt gehaald. 

Aedes verlangt daarom dat er in de komende regionale woondeals wordt doorgepakt. Projecten worden, zo verklaart Aedes-voorzitter Martin van Rijn, te vaak vooruitgeschoven terwijl juist een versnelling van concrete plannen nodig is. “De regionale woondeals zijn de lakmoesproef. Provincies en gemeenten moeten daarin snel concreter worden over bouwlocaties. Wij maken ons zorgen of op afzienbare termijn echt gestart kan worden met de afgesproken bouw van sociale woningen. Alleen dan kunnen we de vele woningzoekenden huisvesten en onze ambitieuze doelstellingen in 2030 halen.” De provinciale woningbouwafspraken voorzien na het wegvallen van de Verhuurderheffing in de bouw door corporaties van 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 woningen voor het middensegment.

Naast het beschikbaar komen van bouwlocaties moet volgens Aedes aan veel cruciale randvoorwaarden worden voldaan. Vergunningprocedures zijn nog te tijdrovend en ook over tijdelijke locaties voor flex-woningen en zaken als parkeernormen moeten tijdig knopen worden doorgehakt. “Gezamenlijke ambities vragen flexibiliteit en doortastend optreden van alle betrokkenen. Corporaties willen graag bouwen, maar moeten er op kunnen vertrouwen dat alle partijen hun bijdrage leveren”, aldus Van Rijn.