Aedes wil introductie nieuwe duurzaamheidseisen uitstellen tot juiste software er is

05.03.2019
Image

De nieuwe duurzaamheidseisen voor nieuwbouwwoningen vragen om forse investeringen. Aedes en haar partners van het Lente-akkoord zien acht knelpunten in het huidige conceptvoorstel voor de invoering van de BENG-normen. Bovendien is de software waarmee de energieprestaties van nieuwbouw worden doorgerekend waarschijnlijk niet voor 1 januari klaar. Aedes en haar partners van het Lente-akkoord willen daarom uitstel van deze invoeringsdatum.

Minister Ollongren wil volgend jaar een nieuwe rekenmethodiek introduceren om de energieprestatie van gebouwen te meten. De huidige EPC-norm van 0,4 wordt daarbij ingewisseld voor de zogeheten BENG-eisen, dat staat voor Bijna Energieneutrale nieuwbouw. Recent werd met de publicatie van het concept ‘wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020’ duidelijk wat de nieuwe rekenmethodiek behelst.
Diverse partijen, zoals verenigd in De Stroomversnelling, uiten kritiek omdat de facto sprake zou zijn van een versoepeling ten opzichte van de normen uit 2015. Volgens de partners van het Lente-akkoord - Aedes, Bouwend Nederland, Neprom en NVB Bouw - is de werkelijkheid complexer. Dat hangt heel erg van het type woning, complex en beschikbare warmtebronnen af. Wellicht is verdere differentiatie in woningtypen nodig.
Uit diverse onderzoeken is in ieder geval gebleken dat de investeringen naar aanleiding van de BENG-eisen flink toenemen. Corporaties die extra kosten niet doorberekenen in de huren. Men suggereert daarvoor twee oplossingen aan de minister. Of meer ruimte in de regelgeving om de huurhoogte te koppelen aan de energieprestatie van de woning. Of de onrendabele investeringen van corporaties compenseren via een korting op de verhuurderheffing.