Bij Klimaatakkoord zijn kosten verduurzaming woningen veel te laag ingeschat

13.02.2020
Image

Huiseigenaren en woningcorporaties zijn fors meer geld kwijt om huizen te vergroenen dan het kabinet tot nu toe heeft voorgespiegeld. Dat meldt het AD vanmorgen. Bij het Klimaatakkoord baseerde het kabinet zich op berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarin worden de kosten geschat die woningcorporaties moeten maken om tot 2030 zo’n anderhalf miljoen huizen beter te isoleren en van het gas te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft in het AD toe dat allerlei kosten te laag zijn ingeschat. Aedes voerde dat eerder al aan. De woningcorporaties worden in het Klimaatakkoord geacht als koploper te fungeren bij de energietransitie.

Aedes, de koepel van woningcorporaties, klaagde vorig jaar al dat de kosten voor de verduurzaming van woningen veel te laag worden ingeschat. Aedes-bestuurslid en Rochdale-bestuurder Hester van Buren somde vanmorgen op Radio1 op welke kosten PBL allemaal niet had meegenomen dan wel te laag ingeschat, waaronder risicomarges voor aannemers, begeleidingskosten van corporaties en verhuisvergoedingen voor bewoners.
Volgens Aedes zijn de werkelijke vergroeningskosten zo’n 40 tot 50 procent hoger dan in de doorrekening van het PBL van vorig jaar. Volgens PBL-onderzoeker Nico Hoogervorst is het verschil veel kleiner, maar hij geeft in het AD toe dat het om grote bedragen gaat. Bovendien zijn sinds de vorige rekenexercitie de bouwkosten al weer flink gestegen. Op Radio1 vulde Hoogervorst aan dat het PBL zich bij de rekensom heeft beperkt tot de extra kosten die corporaties bij reguliere renovaties moeten maken voor de vergroeningsmaatregelen. Dat zou een groot deel van het verschil verklaren.
Het PBL is de belangrijkste adviseur van het kabinet op gebied van milieu, natuur en ruimte.