'Corporaties krijgen half miljard euro voor verduurzaming woningen'

20.12.2018
Image
update 16:10
Woningcorporaties worden de 'startmotor' van de verduurzaming van huizen in Nederland. Dat staat in het klimaatakkoord dat morgen officieel wordt gepresenteerd. Er is volgens de NOS en FD ook een doorbraak over de financiering. Het kabinet zou een half miljard euro beschikbaar stellen om de komende jaren 100.000 woningen te verduurzamen. Dat moet nieuwe en beter betaalbare technieken opleveren om in de toekomst ook makkelijker de rest van de woningvoorraad te verduurzamen. 
Directeur Marnix Norder over de rol van de corporaties als startmotor om Nederland aardgasvrij te maken: "Wat wij het kabinet voorstellen, is een aanbod dat ze eigenlijk niet kunnen weigeren. Het is een vliegwiel voor de rest van Nederland. Het kabinet moet die verantwoordelijkheid nemen, want anders is de Startmotor simpelweg niet haalbaar. En hoe meer geld ze ervoor vrijmaken, hoe meer er mogelijk is."
 
De half miljard euro komt via diverse potjes beschikbaar, waaronder subsidies voor zonneboilers en warmtepompen, en bijdragen voor wijkgerichte projecten. Er komt ook nog een fiscale aftrekregeling voor investeringen in duurzame energie. Eerder al zegde het kabinet een korting toe van €100 mln op de zogeheten verhuurdersheffing, de belasting die eigenaren van huurwoningen betalen. Die heffing blijft overigens volgend jaar gewoon doorstijgen vanwege de koppeling aan de WOZ-waarde. Daar komt nog bij dat de maximum WOZ-waarde waarover moet worden betaald vanaf 2019 wordt verhoogd van 250.000 naar 270.000 euro, waardoor met name Amsterdamse corporaties weer een forse extra rekening krijgen. De AFWC schat in dat dit wederom 7 miljoen extra gaat kosten.   
 
Ook voor stijgende belasting op gas zou een oplossing zijn bedacht om de lagere inkomens niet het slachtoffer te laten worden van de energietransitie. De gasbelasting gaat wel geleidelijk omhoog, maar elk huishouden krijgt jaarlijks een vast bedrag terug, ongeacht het verbruik.
In 2021 moeten alle gemeenten hun bewoners vertellen hoe ze van het gas af gaan. Wetgeving wordt zo nodig aangepast om 'gebouwgebonden financiering' mogelijk te maken, waardoor huiseigenaren makkelijker financiering voor duurzaamheidsinvesteringen kunnen vinden.
 
De klimaattafel voor de gebouwde omgeving staat onder leiding van Diederik Samsom. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, presenteert op 21 december 2018 de stand van zaken van het overleg over het Klimaatakkoord. Het is de bedoeling dat er dan een onderhandelaarsakkoord ligt van alle bij de klimaattafels betrokken partijen. Dat gaat vervolgens naar het kabinet en voor een doorrekening naar het planbureau.