Corporaties willen verlenging salderingsregeling zonnestroom

23.10.17
Corporaties willen verlenging salderingsregeling zonnestroom

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is zeer ontstemd over het voornemen van de regeringspartijen om de salderingsregeling in 2020 te vervangen door een terugleversubsidie. Dat is volgens Aedes zeer nadelig voor de groei van het gebruik van zonnepanelen. De business case van nul-op-de-meterwoningen (NOM) zou zelfs volledig afhankelijk zijn van het voortbestaan van de saldering.

Bij saldering wordt de hoeveelheid zelf opgewekte zonnestroom eerst afgetrokken van de afgenomen stroom. Het saldo wordt vervolgens verrekend met de energieleverancier; als je meer levert dan je verbruikt krijg je voor de rest nog een terugleververgoeding van de energieleverancier. Deze afrekenmethode geeft de zonnecelbezitter meer financiële zekerheid dan een terugleververgoeding zonder saldering. De overheid geeft geen directe subsidie op dit salderen, maar derft wel inkomsten in de vorm van gemiste energiebelasting, ODE (kosten Opslag Duurzame Energie) en BTW. Als stimuleringsmaatregel werkt dat perfect, maar als het aandeel zonnestroom fors groeit derft de staat steeds meer inkomsten. Reden genoeg voor de regeringspartijen om deze open-einde-regeling te demonteren.
Maar lange-termijnzekerheid is essentieel voor investeringen in zonnestroom. Minister Kamp besloot daarom nog deze zomer de regeling in ieder geval te verlengen tot 2023. Daar komt men in het regeerakkoord dus op terug. Zonnepaneeleigenaren krijgen vanaf 2020 bovenop een terugleververgoeding nog wat subsidie per kilowattuur. Hoeveel is nog niet duidelijk.
Kwestie van een onbetrouwbare overheid, vindt Aedes: "Het kan toch niet zo zijn dat het ene ministerie corporaties probeert te bewegen te investeren in duurzaamheid en dat het andere dit vervolgens in de wielen rijdt," vraagt de branchevereniging zich retorisch af. Toch wel, is het zeer waarschijnlijke antwoord uit Den Haag.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS