Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Holland Park: hoe Diemen de weg bereidde voor de ambitieuze plannen van André Snippe

  Met de herontwikkeling van kantorengebied Bergwijkpark naar woonwijk Holland Park heeft Diemen een enorm project binnen haar grenzen. Hoe gaat deze kleine gemeente hiermee om?

 • Een decennium woningmarktgeschiedenis in één complex

  De skyline van Amsterdam ondergaat een flinke metamorfose als over drie jaar het Pontsteigergebouw wordt opgeleverd. In de ontstaansgeschiedenis van dit 90 meter hoge woongebouw komt een decennium Amsterdamse woningbouwgeschiedenis samen. Na vele jaren planvorming gaat volgende maand dan toch de eerste damwand de grond in. De Houthaven krijgt zijn ‘landmark’.

 • Nieuw land

  Na jarenlange onduidelijkheid gaat het er dan toch van komen: op het eerste eiland van IJburg II - het Centrumeiland - wordt gebouwd.

 • Tandje erbij

  Op de Zuidas zijn sinds 2006 al 650 appartementen opgeleverd, van sociale huur tot koop- en huurwoningen in de vrije sector. In het Amstelkwartier wordt al volop gewoond in de ruim 900 huur- en koopappartementen die er in de afgelopen jaren zijn gebouwd. De variatie is groot.

 • Uithuilen en opnieuw beginnen

  Voor de Sluisbuurt van het Zeeburgereiland en Elzenhagen-Zuid als deelgebied van het CAN-project in Amsterdam-Noord zijn de woningbouwplannen nog vaag. Aan beide versnellingslocaties uit het Actieplan Woningbouw werd tot de crisis nog volop gewerkt.

 • Werklocaties verschieten van kleur

  In het Actieplan Woningbouw staan ook drie versnellingslocaties waar zich vroeger alleen kantoren en bedrijven vestigden. Maar de tijd van monofunctionele werklocaties is in Amsterdam voorbij.

 • Terug naar de tekentafel

  De financiële crisis en daaropvolgende malaise op de Amsterdamse woningmarkt heeft in de stad diepe sporen nagelaten. Op vier van de tien ‘versnellingslocaties’ uit het Actieplan Woningbouw werden vóór 2010 al volop plannen gemaakt voor nieuwe wooncomplexen. NS-station Lelylaan is zo’n plek.

 • Terug naar de tekentafel

  Het idee om het centrummilieu via levendige stadsstraten van de voor- naar de naoorlogse stad door te trekken komt terug in het Dynamisch Perspectief Ringzone-West, een visiedocument van de Dienst Ruimtelijke Ordening en de stadsdelen West en Nieuw-West. De Jan Evertsenstraat is daarin een van de pilotprojecten en zal volgens de betrokken partijen in Nieuw-West een stedelijker en gemengd karakter moeten krijgen.

 • Zwaartepunt ligt komende jaren bij middensegment huurwoningen

  Het Amsterdamse college heeft ambitieuze bouwplannen. Aan het eind van de collegeperiode moet de productie structureel op vijfduizend woningen per jaar liggen. In december presenteerde wethouder Ivens zijn Actieplan. Er is een budget van 60 miljoen euro aan stimuleringsmaatregelen.

 • Recordaantal woningen in aanbouw genomen, ook meer opleveringen in 2014

  De Amsterdamse bouwproductie is in 2014 gestegen. Dat geldt zowel voor het aantal opleveringen als het aantal woningen waarvan de bouw is gestart. Er is zelfs een recordaantal woningen in aanbouw genomen.

Tweede verdieping

 • Eigen Haard houdt de kaarten niet meer tegen de borst

  Woningstichting Eigen Haard biedt haar stakeholders helderheid over haar investeringen en maatschappelijke keuzes. Gemeentebestuurders hebben veel waardering voor die opstelling. Toenemende transparantie maakt het makkelijker in gezamenlijkheid te doen wat nodig is.

 • ‘Fusies maakten corporaties niet efficiënter’

  De bedrijfslasten van corporaties in de regio Amsterdam verschillen aanzienlijk in hoogte. Dat blijkt uit de nieuwe benchmark van de brancheorganisatie Aedes. Voor sommigen toont de benchmark aan dat schaalvergroting niet efficiënter maakt.

Kort bestek

 • Huurders en gemeenten krijgen meer te zeggen, over minder

  De Tweede Kamer stemde in december unaniem in met de herziening van de Woningwet. Die nieuwe wet beperkt het werkterrein van, verstevigt het toezicht op en geeft gemeenten en huurders meer invloed op woningcorporaties.

 • Nieuwe rapport Wonen in Amsterdam 2013: Ruimtelijke ontwikkelingen

  We hadden in de Stadsregio Amsterdam al de metafoor van de roltrap. Daar komt nu het sombreromodel bij, om over de donut maar te zwijgen. Het staat allemaal in het nieuwe rapport Wonen in Amsterdam 2013: Ruimtelijke ontwikkelingen. Belangrijkste conclusie: de verschillen tussen binnen en buiten de Ring nemen toe.

 • Collegepartijen VVD en SP staan lijnrecht tegenover elkaar over verkoopbeleid

  De Amsterdamse woningcorporaties verkochten in 2014 meer dan tweeduizend woningen. “Het is mogelijk dat we het topjaar 2005 naderen,” meldde directeur Egbert de Vries bij de presentatie van het rapport Woon Amsterdam 2014. De meeste woningen werden in 2014 verkocht in West, Zuid en Noord.

 • Vereniging Akropolis krijgt haar levensloopbestendig wooncomplex

  Na een zoektocht van vele jaren is de realisatie van een levensloopbestendig wooncomplex voor de Vereniging Akropolis nabij. De Alliantie start dit jaar met de bouw van een seniorencomplex voor Akropolisleden op Zeeburgereiland. In die toren moet wonen, zorg en welzijn op een positieve manier gecombineerd worden. “Wij willen op een manier oud worden die bij ons past,” aldus voorzitter Elly Boomsma.

Interview

 • Kennismaken met: directeur Grond en Ontwikkeling

  Pierre van Rossum is op 1 oktober gestart in zijn nieuwe functie als directeur bij het Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (OGA), nu herdoopt tot RVE Grond en Ontwikkeling.

 • Kennismaken met: de directeur Wonen

  Max van Engen is op 1 juli 2014 begonnen in zijn nieuwe functie, directeur Wonen van de Gemeente Amsterdam

Woonbarometer

 • Het dieptepunt in de woningproductie is voorbij. Niet alleen werd in 2014 een recordaantal woningen in aanbouw genomen, ook het aantal opleveringen steeg wederom.

De nieuwe ontwikkelaars

 • Zes vragen voor nieuwe ontwikkelaars: Cocon Vastgoed Management

  Cocon Vastgoed Management is al decennia bezig met transformatieprojecten in de regio Amsterdam. Steeds vaker is sprake van een woonbestemming. “Eerder hebben we voor jongeren gebouwd. Met de herbestemming van Amsta in Amsterdam-Zuid realiseren we een aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen,” zo zegt directeur Hélène L. Pattijn.

Nico Boink

 • Rond 1950 was hier de grootste scheepswerf van Europa. Vanaf 1922 maakte de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij hier haar vracht- en passagiersschepen. In 1946 fuseerde de NSM met de Nederlandsche Dok Maatschappij en bouwde mammoettankers. Soms wel zes per jaar. In 1979 is de NDSM opgeheven als v.o.f. In 1979 is de NDSM opgeheven als v.o.f. en werd opgesplitst in een nieuwbouwdeel, NSM geheten, en een reparatiedeel met de naam ADM. In 1984 gingen zij failliet.