Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurdersoverleg Zaanstreek maakt bezwaar tegen stapeling eisen woningbouw

Image

Het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) maakt bezwaar tegen de stapeling van gemeentelijke eisen bij de bouw van nieuwe woningen in Zaanstad. De huurders ageren met name tegen strikte eisen op gebied van behoud van cultuurhistorische waarde. “De geschiedenis is iets dat niet mag worden vergeten, maar dat mag niet ten koste gaan van de bouw van die zo broodnodige woningen”, zegt HoZ-voorzitter Onno Elema.

Volgens het huurdersoverleg verdient woningbouwversnelling de hoogste prioriteit. Het past daarom niet extra eisen te stellen. Corporaties, huurders en gemeente hebben over het bouwprogramma eind vorig jaar prestatieafspraken gemaakt, maar in werkelijkheid vertraagt de gemeente zelf de bouw, meent HoZ. Ook wekt het ergernis op, dat Zaanstad in steeds meer gebieden respect eist voor cultuurhistorische waarde. “Deze waarde speelt nu vooral in de vooroorlogse wijken, maar de kaarten voor de naoorlogse buurten zijn in de maak. Die eis is zo langzamerhand allesbepalend geworden,” aldus Elema.
HoZ is een petitie gestart (www.parteon.nl/iksteunHoZ). Harry Platte, bestuurder van woningcorporatie Parteon en een belangrijke vernieuwer van de Zaanse corporatievoorraad, maakte eerder ook al bezwaar tegen het gemeentelijke beleid.

Wethouder Mutluer van Wonen schrijft in een reactie 'te willen bouwen met respect voor de geschiedenis.' In 2019 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de waarden van erfgoed uit de eerste helft van de 20e eeuw. Op basis van dat onderzoek zijn waarderingskaarten, criteria en richtlijnen opgesteld. Deze zullen onderdeel gaan uitmaken van het welstandbeleid. "Met deze waarderingskaarten creëren we een duidelijk kader over hoe we om willen gaan met het erfgoed in onze stad. Want op sommige plekken willen we vanuit het perspectief van de bewoners en de woningbouwopgave snel schakelen en meewerken aan nieuwbouw. Maar met
respect voor de cultuurgeschiedenis zullen we op een paar plekken kiezen voor behoud en renovatie. Als eigenaren hun vernieuwingsplannen kenbaar maken gaan we daarover in gesprek. Deze waardekaart maakt dan onderdeel uit van onze afweging", aldus de wethouder.
Volgens haar collega-wethouder van Monumenten en Erfgoed Natasja Groothuismink zal het niet om grote aantallen gaan. "We willen zeker niet de stad op slot zetten, maar we willen wel zorgvuldig omgaan met ons erfgoed. Met deze waarderingskaart kunnen we vooraf keuzes maken in plaats van achteraf spijt te hebben."