Kwaliteit van 1 procent woningen in Noord lijkt slecht

17.05.17
Kwaliteit van 1 procent woningen in Noord lijkt slecht

De staat van onderhoud van zo'n 1 procent van alle woningen in Amsterdam Noord is op het eerste gezicht slecht en van 0,3 procent matig. Dat is de uitkomst van een snelle externe inventarisatie van de gemeente Amsterdam. Bij de slechte woningen zijn de meest voorkomende gebreken slecht schilderwerk en houtrot. Maar ook aan veel daken en afvoeren mankeert wat. Bij ruim honderd woningen is sprake van een vermoedelijke verzakking. Flink wat dijkwoningen vertonen scheuren.

De quick-scan in Amsterdam Noord is onderdeel van het Programma Woningkwaliteit dat de gemeenteraad vorig jaar juni vaststelde. Het is een programma van twee jaar met als doel om de kwaliteit van de woningen in Amsterdam een impuls te geven. De uitwerking van het programma bestaat uit drie lijnen: stimuleren, voorkomen en handhaven.
'Bouw- en woningtoezicht' is van oudsher een taak van de stadsdelen. Die moeten toezien op de wettelijke minimale kwaliteit van de woningen. Maar wethouder Ivens heeft in 2016 aanvullend de aanpak van achterstallig onderhoud aangewezen als stedelijke handhavingsprioriteit aangewezen. Wonen staat nu de stadsdelen bij met een team voor toezicht en handhaving en juridische en beleidsmatige ondersteuning.

Een van de projecten waarbij het nieuwe handhavingsteam het stadsdeel heeft ondersteund was de quick-scan in Noord, waarbij ambtenaren alle straten van het stadsdeel zijn afgefietst en de externe kwaliteit van de woningen hebben beoordeeld. Daarbij zijn er 450 als 'slecht' beoordeeld. Omdat de verbetering van ruim 350 daarvan, veelal corporatiewoningen, al in voorbereiding zou zijn, concentreren Wonen en het stadsdeel zich op de overige dossiers, te beginnen met de 24 ‘slechtste’ panden. Omdat bij dijkwoningen in Noord een specifiek scheurpatroon naar voren kwam, is expertise van een constructeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal ingeroepen.
De eerste stap van de handhaving is de eigenaar informeren over de bevindingen. Als er niets gebeurt, kan de gemeente de eigenaar 'aanschrijven' en in laatste instantie zelfs het pand veilen. Sinds 2015 kunnen gemeenten ook een bestuurlijke boete opleggen. Amsterdam heeft hier nog geen beleid op ontwikkeld.

De quick-scan krijgt waarschijnlijk een vervolg in stadsdeel Centrum. Uiteindelijk is het de bedoeling met alle stadsdelen tot een stadsbreed beeld van de Amsterdamse woningvoorraad te komen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS