'Nederland kampt met een steeds verder oplopend woningtekort'

10.02.20
'Nederland kampt met een steeds verder oplopend woningtekort'

Het woningtekort in Nederland is begin dit jaar opgelopen naar 315.000 woningen, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value en ABF Research naar de ontwikkeling van de woningmarkt. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is sprake van een tekort van minstens vijftigduizend woningen. Door terugval van het aantal bouwvergunningen en een sterke groei van het aantal huishoudens voorzien de onderzoekers dat het tekort de komende twee jaar mogelijk nog met zo'n twintig procent zal toenemen.

Weliswaar zijn er in Nederland afgelopen jaar 77.000 nieuwe woningen opgeleverd, toch loopt het tekort verder op. Het aantal huishoudens steeg vorig jaar namelijk met zo'n 90.000. Landelijk is sprake van een tekort van 4 procent van de voorraad; in de MRA wordt het woningtekort geraamd op 7,4 procent van de totale voorraad. Vooral ouderen, aldus Capital Value, worden de dupe van het tekort aan woningen. Er zijn de afgelopen jaren maar weinig woningen voor deze groep bijgebouwd, terwijl het aantal ouderen juist stijgt. Verder ondervinden jonge huishoudens steeds meer problemen bij het bemachtigen van een eigen woning.

Aan plannen ontbreekt het volgens de opstellers van het rapport niet. De landelijke planvoorraad bedraagt circa 800.000 woningen. Ruim de helft daarvan zou al binnen vijf jaar kunnen worden gebouwd, maar het ontbreekt gemeenten aan voldoende mankracht om vergunningprocedures te versnellen. "Gemeenten moeten meer daadkracht tonen", aldus Marijn Snijders, directeur Capital Value. Volgens hem doet de MRA dat wel goed. De regio biedt met steun van de provincie Noord-Holland gemeenten hulp bij de versnelling van de woningbouwproductie. Andere regio's kunnen daar volgens hem een voorbeeld aan nemen.

Ook ontbreekt het niet aan kapitaal. Beleggers hebben de komende drie jaar 26 miljard euro beschikbaar voor de realisatie van betaalbare huurwoningen, aldus de onderzoekers. Daarmee kunnen circa honderdduizend woningen worden gebouwd. Daarbij is ook een rol weggelegd voor buitenlandse investeerders. Volgens Marijn Snijders groeit de interesse van internationale investeerder in Nederlandse huurwoningen nog steeds. Vorig jaar investeerden zij in totaal 4,2 miljard euro in huurwoningen. Voor negentig procent gaat het daarbij om investeringen met geld van pensioenfondsen. Capital Value verwacht dat in 2020 meer nieuwbouwprojecten aan buitenlandse pensioenfondsen zullen worden verkocht.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS