PVDA, SP en Groenlinks: verhoog huurgrens vrije sector

12.02.10

PVDA, SP en Groenlinks: verhoog huurgrens vrije sector

Op een verkiezingsdebat van de Huurdersvereniging Amsterdam vonden SP, PvdA en GroenLinks elkaar in het optrekken van de huurliberalisatiegrens naar 800-900 euro. Een veel groter deel van de Amsterdamse woningvoorraad zou daarmee onder 'het puntentstelsel' gaan vallen. 

Maarten van Poelgeest (GroenLinks), Hans Bakker (SP), Luc Blommers (CDA), Hans Weevers (PvdA), Ivar Manuel (D'66) en Daniël A. van der Ree (VVD) gingen  donderdag 4 februari onder leiding van debatleider Amma Asante met elkaar in debat over Amsterdamse woningmarkt. Huurdersvereniging Amsterdam ziet vanwege dreigende bezuinigingen en verdere huurliberalisatie donkere wolken opdoemen voor vooral de lagere inkomens, starters en grote gezinnen op de woningmarkt. 
SP, PvdA en GroenLinks vonden elkaar zoals gezegd in het optrekken van de huurliberalisatiegrens naar 800-900 euro. "Als de huurliberalisatiegrens wordt opgetrokken dan bied je juist bescherming aan het middensegment", aldus Van Poelgeest (GL). Blommers (CDA) vreest dat het optrekken van de huurliberalisatiegrens ertoe leidt dat verhuurders minder woningen zullen verhuren en gezinnen daardoor noodgedwongen uit Amsterdam moeten vertrekken. VVD is voor liberalisering van de huren en wil koop van sociale huurwoningen door de middengroepen stimuleren.

Weevers (PvdA) vindt dat er alle reden is om jongeren voorang te geven op de woningmarkt. Hij verraste met het voorstel om alle Amsterdamse woningen van 35 m² en kleiner te reserveren voor niet-studerende jongeren. Van Poelgeest (GL) kon zich wel vinden in een dergelijk voorstel en voegde hier aan toe dat dit betekent dat woningen kleiner dan 35 m2 niet meer mogen worden samengevoegd.'Dan moeten we opnieuw met de corporaties gaan praten', aldus Van Poelgeest. Manuel (D'66) ziet dat totaal niet zitten. 'Ouderen of anderen die alleen zijn en een kleine goedkope woning goed kunnen gebruiken, die sluit je dan uit en van een gemengde wijk is geen sprake meer'. Wel is hij voorstander van het realiseren van tijdelijke jongenhuisvesting en het werken met jongerencontracten tot bv een leeftijd van 24 jaar. 'Net zoals dat nu met studenten gebeurt.'

Huurdersvereniging Amsterdam heeft zijn eigen aanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam geformuleerd. Die aanbevelingen en het volledige verslag van verkiezingsdebat zijn te downloaden op www.huurdersvereniging-amsterdam.nl

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.