Voorlopig ontwerp voor groter Oosterpark

16.02.11

Voorlopig ontwerp voor groter Oosterpark

Slingerende paden, afwisselende open ruimtes, een theehuis met terras, openbare toiletten en speelvoorzieningen voor alle leeftijden. Dat zijn enkele ingrediënten van het ontwerp dat landschapsarchitect Edwin Santhagens (Bureau Sant en Co) in opdracht van stadsdeel Oost maakte voor de noordkant van het Oosterpark. Voor bewoners van Oost en bezoekers van het park worden inspraakwandelingen georganiseerd.

Straks zouden we de geest van ontwerper Leonard Springer weer terug moeten vinden in het héle Oosterpark. Sinds hij in 1983 het park ontwierp is het in twee delen uiteengevallen: een bebouwd deel en een parkdeel. Het programma Verdubbeling Oosterpark wil deze delen weer samensmeden. Dat kan door hekken rond de monumentale gebouwen zoveel mogelijk weg te halen. ‘Door de openbare ruimte groter te maken en slim in te richten maken we het park klaar voor de toekomst. Het Oosterpark is prachtig en erg geliefd. Het park kent een grote schare fans die er zowel rust als dynamiek vindt', aldus stadsdeelwethouder Nevin Özütok (Openbare Ruimte).

Alle huidige voorzieningen blijven bestaan, ook het pierenbadje. Rondom de muziekkoepel is een halfverhard evenementenplein gepland. De speeltuin bij de 's Gravesandestraat krijgt een andere plek in het park. Hotel Arena krijgt straks een terras in het park aan het water. Met het Amstellyceum wordt gepraat over een sportveld, dat tijdens schooluren gebruikt wordt voor de sportles en na schooltijd openbaar terrein is.

Op 19 maart 2011 organiseert stadsdeel Oost twee inspraakwandelingen voor bewoners van Oost en bezoekers van het park (11.00 en 14.00 uur). Zij krijgen in het Oosterpark een aanschouwelijke toelichting op het voorlopig ontwerp. Na afloop kunnen de deelnemers hun opmerkingen over het ontwerp meteen laten noteren. Meer informatie volgt op www.oost.amsterdam.nl/oosterpark. Op deze website kan ook het voorlopig ontwerp gedownload worden.

Planning

Het DB van Oost stelt het voorlopig ontwerp begin mei vast. Nog voor de zomer wordt het voorgelegd aan de stadsdeelraad. Na definitieve vaststelling vindt per fase uitwerking plaats tot een gedetailleerd definitief ontwerp. De uitvoering gebeurt in vier fasen: in 2012 zijn als eerste de hoek bij Hotel Arena en het middenpad aan de beurt. Daarna volgt in 2014 het middengebied en ten slotte de hoek van het Tropenmuseum. Meer info vindt u HIER.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS