WONINGCORPORATIES

Artikelen per woningcorporatie

 • 13.12.12
  Impressie van voorgestelde retro nieuwbouw

  De impasse rond het opknappen van de Van der Pekbuurt lijkt - althans voorlopig - doorbroken, na langdurig overleg tussen stadsdeel Noord en Ymere onder leiding van wethouder Freek Ossel. Een besluit over sloop versus renovatie is nog niet genomen. De eerste stap is dat begin volgend jaar de renovatie van het voorbeeldblok in de Van der Pekstraat start. Daarnaast wordt de komende maanden onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van verschillende varianten van aanpak van de woningen waaronder hoogwaardige renovatie, nieuwbouw, instandhouding en cascoverkoop/kluswoningen.

 • 19.12.12
  Update 19 december

  De beloning van bestuurders en commissarissen van woningstichting Eigen Haard wordt de komende jaren aangepast aan de eisen die de overheid stelt. Zo zegt Frans van der Minne, voorzitter van de raad van commissarissen.

 • 18.12.12
  Alle winnaars van De Prijzen 2012 van het OGA

  De vijftiende Zuiderkerkprijs - voor het beste opgeleverde woningproject van 2012 - is toegekend aan Ymere voor Blok 46c op IJburg. Volgens de jury heeft Korth Tielens Architecten aangetoond dat met weinig middelen veel kwaliteit valt te realiseren. "Sociale woningbouw heeft zo langzamerhand een imago van schraalheid. Maar bij Blok 46c wordt overtuigend aangetoond hoe je met eenvoudige middelen veel kwaliteit kunt realiseren," aldus jury-voorzitter Arnold Reijndorp. Door het woonblok te draaien is voor het gebouw een nieuw openbaar plein gerealiseerd.

 • 11.12.12

  Woningstichting Eigen Haard heeft in Landsmeer een begin gemaakt met de bouw van 34 woningen in het uitbreidingsplan Breekoever 2. Samen met LATEI worden onder traditionele architectuur dertien sociale huurwoningen, veertien tussen- en zeven hoekwoningen gebouwd.

 • 07.12.12

  Woonstichting de Key heeft 68 vrije sector appartementen en de onderliggende parkeergarage in complex De Keyzer verkocht aan vastgoedfonds Altera Vastgoed. De 14 woningen voor zorgaanbieder Amsta, het dienstencentrum met zorg- en welzijnsdiensten en de bedrijfsruimtes op de begane grond blijven eigendom van De Key.
  Het complex De Keyzer ligt aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam-Centrum. Vorig jaar werd het project onderscheiden met de Zuiderkerkprijs. De opbrengst van de verkoop investeert De Key in haar kerntaken: het verhuren, onderhouden en bouwen van sociale huurwoningen.

 • 07.12.12

  Ymere is tevreden over de ontwikkeling van de exploitatie in 2012. Inkomsten en uitgaven verlopen dit jaar vrijwel geheel volgens begroting, zo heeft de Raad van Bestuur donderdag laten weten. Er komt uit verhuur en verkoop voldoende geld binnen om aan de verplichtingen te voldoen.

 • 06.12.12

  Het geplande nieuwbouwcomplex De Kiezel aan de Ouddiemerlaan in Diemen wordt niet door De Key gebouwd. De bouw van 39 koop- en 43 huurwoningen en een parkeergarage is niet haalbaar omdat de benodigde voorverkoop niet is gehaald. Voor De Key is het vanwege de economische crisis en de vastzittende woningmarkt een te groot risico om zonder de benodigde voorverkoop te starten met de bouw. De bouwhekken worden verwijderd en het terrein zal worden ingezaaid met gras. De Key beraadt zich momenteel over de toekomstige invulling van het terrein.

 • 05.12.12

  Het Regeerakkoord zorgt voor een versterkte segregatie in de stad en huurwoningen die voor veel mensen onbetaalbaar worden. Dat is de strekking van de analyse die de wethouders Ossel en Van Poelgeest toestuurden aan de Raadscommissie BWK. Zij schrijven daarin dat het Regeerakkoord - hoewel "op lang niet alle punten duidelijk" aanleiding geeft tot grote zorg. "Zorg over de betaalbaarheid van het wonen in Amsterdam, over de financierbaarheid door corporaties en over segregerende effecten."

 • 04.12.12

  Woningcorporatie Ymere vindt het vreemd onder verscherpt financieel toezicht te zijn geplaatst. De investeringen verhouden zich goed met het eigen vermogen, zo verklaart bestuurder Ber Bosveld. In de beoordelingssystematiek van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) bestaat volgens hem onvoldoende oog voor regionale verschillen.

 • 04.12.12

  Woningcorporatie Ymere is onder verscherpt toezicht geplaatst. Zo heeft minister Blok voor Wonen maandag in zijn zogeheten 'oordeelsbrief' laten weten. De minister maakt zich zorgen over het teruglopen van het volkshuisvestelijk vermogen, de aard en omvang van de leningportefeuille, de omvang van de groepsmaatschappijen en de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

 • 03.08.15

  De herstructurering van de Bijlmer die begon in 1992 nadert haar voltooiing. Voorlopig hoogtepunt is de Kameleon, een multifunctioneel complex dat het oude winkelcentrum Kraaiennest vervangt. Het biedt ruime voor wonen, winkelen en parkeren. En achter de gevel gaat een grote binnentuin schuil met verrassende doorkijkers. Is het woon- en leefklimaat inderdaad zoveel verbeterd? En hoe is dat dan aangepakt? Wat vinden bewoners en omwonenden? Presentator Susanne Heering zocht het uit.
  AT5 uitzending van 2 november 2011

 • 03.12.12

  Toezichthouders van woningcorporaties krijgen een lagere vergoeding, zo blijkt uit de regeling van minister Blok voor de bezoldiging van corporatiebestuurders. Met name bij de grootste corporaties gaat de vergoeding voor de Raad van Commissarissen fors omlaag.

 • 05.12.12

  De beloning van Amsterdamse corporatiebestuurders is veel hoger dan minister Stef Blok voor Wonen passend vindt. Zo blijkt uit de vrijdag in de Staatscourant gepubliceerde beloningsregeling. Bij corporaties als Stadgenoot, De Key en Rochdale (25.000 tot 50.000 woningen) mag de totale beloning, inclusief pensioen en onkosten niet hoger zijn dan 165.000 euro. Bestuurders van Eigen Haard en de Alliantie (50.000 tot 75.000 woningen) worden gebonden aan een maximum van 195.000 euro. Voor bestuurders van Ymere geldt met meer dan 75.000 woningen een maximum van 228.600 euro.

 • 29.11.12

  Willem D. van Leeuwen is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Stadgenoot. Van Leeuwen, zo meldt Stadgenoot, heeft een lange staat van dienst in de volkshuisvesting. Op jonge leeftijd trad hij als beleidsmedewerker in dienst van het toenmalige NCIV. Na de fusie met de Nationale Woningraad werd hij in 1998 voorzitter van Aedes. Daar vervulde hij ruim tien jaar de rol van boegbeeld. Hij vertrok na een kritisch rapport over het functioneren van Aedes. In 2008 boekte de organisatie een verlies van 3 miljoen euro.

 • 29.11.12

  De VVD voelt er niets voor het Regeerakkoord open te breken om de verhuurderheffing en de andere maatregelen voor de woningmarkt te wijzigen. "Wij hebben onze handtekening onder dit Regeerakkoord gezet en daarmee staat dit overeind’’, zo verklaarde VVD-Kamerlid Barbara Visser woensdag in een Kamerdebat.

 • 27.11.12

  In Amsterdam-Oost groeit de bouwproductie. In 2012 zijn tweehonderd woningen meer in aanbouw genomen dan een jaar eerder. Zo blijkt uit cijfers van stadsdeel Oost. Dit jaar is gestart met de bouw van 1200 woningen in onder meer het Amstelkwartier, het Zeeburgereiland, Oostpoort en in bestaande oude buurten. Oost is daarmee goed voor meer dan de helft van alle door ontwikkelaars in Amsterdam in aanbouw genomen woningen.

 • 28.11.12

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse corporaties (AFWC) maken zich ernstige zorgen over de effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Deze zorgen hebben met name betrekking op het huurbeleid en de betaalbaarheid, maar ook op het scherp dalen van investeringen in nieuwbouw, renovatie, woningverbetering, wijkaanpak en duurzaamheid. Oorzaken zijn de verhuurderheffing die Rutte II wil opleggen, die oploopt tot circa € 2 miljard per jaar in 2017, en de onevenredige huurstijgingen.

 • 27.11.12
  Minister Blok

  Minister Blok reageert pas in het voorjaar op alle onheilspellende doorrekeningen van maatregelen uit het regeerakkoord. Hij schrijft in een brief aan de Kamer (26-11-2012) dat "zorgvuldige analyse noodzakelijk is" van de maatregelen voor de huursector. De minister bekijkt dan of aanpassing nodig is, maar wel ‘binnen de budgettaire kaders’.

 • 23.11.12

  Woningcorporatie Eigen Haard wil de komende jaren een substantiële woningportefeuille opbouwen in Almere. Voor de nieuwe wijk Almere-Poort wordt gedacht aan de bouw van maximaal duizend sociale- en vrije sector huurwoningen en koopwoningen.

 • 23.11.12

  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beperkt de borging van leningen voor herfinanciering en nieuwe investeringen. Veel corporaties zullen daardoor vanaf 2014 noodgedwongen moeten afzien van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

 • 07.12.12

  Woningcorporatie Eigen Haard wil de komende jaren een substantiële woningportefeuille opbouwen in Almere. Voor de nieuwe wijk Almere-Poort wordt gedacht aan de bouw van maximaal duizend sociale- en vrije sector huurwoningen en koopwoningen.

 • 23.11.12

  De Amsterdamse koopwoningmarkt is het afgelopen jaar hard geraakt door de economische crisis. Zo concluderen gemeente, makelaars en corporaties in de 7e editie van WOON Amsterdam. De prijzen zijn in korte tijd gedaald tot het niveau van het eerste half jaar van 2007.
  Het aantal verkopen daalt in 2012 naar verwachting scherp naar minder dan vijfduizend woningen; een kwart minder dan in 2009 en 2010. Voor het uitbreken van de Europese schuldencrisis in 2007 wisselden nog 8.300 bestaande woningen van eigenaar.

 • 22.11.12

  Bijna eenderde van de bijna vierhonderd corporaties komt in ernstige problemen en zal geen nieuwe huizen meer kunnen bouwen. Dat blijkt uit een analyse van de kabinetsplannen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Volgens de toezichthouder zullen 41 woningcorporaties failliet gaan, als het kabinet de plannen voor de sector doorzet.

 • 07.12.12

  Ymere bouwt op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer in Hoofddorp een nieuwe opvang voor dakloze gezinnen. Het nieuwe gebouw bestaat uit dertig wooneenheden en een gemeenschappelijke woonruimte. RIBW K/AM helpt de inwoners van de Haarlemmermeer hun leven weer op de rit te krijgen. De nieuwe opvang vervangt twintig tijdelijke woonunits aan de Hoofdweg in Hoofddorp.

 • 20.11.12

  De Nijs Projectontwikkeling is gestart met de bouw van vijf woongebouwen met in totaal 257 appartementen aan de Laan van de Helende Meesters in Amstelveen. Vastgoedfonds Altera Vastgoed heeft twee torens met daarin 113 vrije sector huurwoningen verworven. Woningstichting Eigen Haard neemt twee gebouwen af met daarin 58 vrije sector huurwoningen en 38 appartementen in de sociale huur. In de vijfde toren huurt de Zonnehuisgroep Amstelland 48 woningen. Op de begane grond is 5500 m² bedrijfsruimte beschikbaar voor voorzieningen als kinderdagopvang, thuiszorg en fysiotherapie.

 • 19.11.12

  Standard and Poor’s heeft Stadgenoot opnieuw de beoordeling 'AA-stable' gegeven, maar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) verlaagt de status van de corporatie met een stap van A2 naar B1. Terwijl de Amerikaanse kredietbeoordelaar het sterke management en de kracht van het Nederlandse volkshuisvestingssysteem prijst, ziet het CFV beren op de weg.

 • 19.11.12

  Kredietbeoordelaar Moody’s heeft de positie en bedrijfsvoering van de Alliantie beoordeeld. Na een uitgebreid onderzoek is de rating Aa2 toegekend met ‘negative outlook’. Deze hoge rating, zo verklaart de corporatie, weerspiegelt de positie binnen de branche, de sterke woningmarkt waarop zij actief is, haar sterke bedrijfsvoering en haar stabiele financiële positie. Bij de beoordeling is het solide corporatiestelsel van grote betekenis gebleken. Dit stelsel maakt het mogelijk voor sociale woningbouw goedkoop leningen aan te trekken.

 • 18.11.12

  Het nieuwe regeerakkoord hing 13 november als een slagschaduw over 'De Ontmoeting', de jaarlijkse bijeenkomst van de Amsterdamse corporaties. De verhuurderheffing gaat dramatisch uitpakken voor de corporaties en hun huurders, zo was de boodschap. De corporaties worden leeggeplukt door het Rijk, veel huurders gaan fors meer betalen, investeringen in nieuwbouw en renovatie lopen dramatisch terug waardoor nog meer bouwbedrijven het loodje zullen leggen.

 • 22.11.12
  Hoe Aedes-voorzitter Marc Calon de corporatiesector wil verbeteren

  Aedes-voorman Marc Calon neemt geen blad voor de mond. De sector heeft een negatief imago. Het gaat te vaak fout. Bestuurders als Hubert Möllenkamp (Rochdale) en wellicht ook Laurentius-bestuurder Walter V. hebben met de vingers in de suikerpot gezeten. Tegen boeven kan volgens Calon niet streng genoeg worden opgetreden. Hij wil evenmin vergoelijken dat er regelmatig flinke fouten in de bedrijfsvoering worden gemaakt. In Rotterdam, Maastricht en elders. “Ik wil niks goedpraten. Neem Vestia. Belachelijk wat daar bij de creatie van een buitensporige derivatenportefeuille is gebeurd.”

 • 04.03.13
  Stadgenoot richt zich op huisvesting ‘dynamische stedeling’

  ‘Dynamische stedelingen’ zijn in het gedachtegoed van Stadgenoot jonge, hoger opgeleide, creatieve stadsbewoners die bewust kiezen voor de stad. Zij weten niet hoe lang het verblijf in Amsterdam zal duren. Zij hebben meestal geen vaste baan of relatie; het inkomen is nog bescheiden, maar kan vanwege de goede opleiding in de toekomst snel toenemen. “Deze pas afgestudeerden, 25-plussers die hun eerste stap op de arbeidsmarkt hebben gezet, hebben het moeilijk op de Amsterdamse woningmarkt. Ze verdienen soms boven 34.000 euro en komen daarom niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

 • 22.11.12
  Case story De Key: de consequenties van de verhuurderheffing

  Nog afgezien van 1,2 miljard aan heffingen die Rutte II in het vooruitzicht stelt, stonden de corporaties al ingeboekt voor een verhuurderheffing van bijna 700 miljoen euro per jaar vanaf 2014. Maar wat betekent dat voor de individuele corporatie, haar huurders en de sociale woningvoorraad in deze crisistijd? Directeur Rob Haans licht de gevolgen en de mogelijke keuzes toe voor zijn corporatie De Key.

 • 14.11.12

  Jim Schuyt, directievoorzitter van de Alliantie en zijn collega Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, bestuursvoorzitter van de Rotterdamse corporatie Woonbron, vragen minister Blok voor Wonen na te gaan wat de gevolgen van de verhuurdersheffing zijn voor afzonderlijke corporaties. De Alliantie en Woonbron zullen de opgelegde verhuurdersheffing niet kunnen betalen uit de extra huurinkomsten en als gevolg hiervan ook veel minder kunnen investeren in woningen en wijken. Dit is slecht voor de woningmarkt.

 • 12.11.12

  De Amsterdamse woningcorporaties Ymere en De Alliantie hebben een convenant ondertekend met stadsdeel Nieuw-West en de politie voor de komst van vijf buurtveiligheidsteams (BVT’s). Doel is de leefbaarheid en veiligheid in Nieuw-West te verbeteren. De teams zullen de komende twee jaar nauw samenwerken met de bewoners. Zij kunnen in een buurtpanel aangeven wat de belangrijkste problemen zijn die moeten worden aangepakt.

 • 12.11.12

  Elfrieke van Galen (1961) en prof. Vincent Gruis (1972) zijn benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Ymere. Van Galen
  is vanaf 2009 toezichthouder en zelfstandig adviseur en ondernemer op het kruispunt van commercie en 'Corporate Social Responsibility' bij The RockGroup. Daarvoor heeft zij gedurende twintig diverse functies bekleed bij de KLM. Zij volgt Willem Brethouwer op. Vincent Gruis is sinds 2011 hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. Ook was hij van 2007 – 2010 lid van de Commissie Aedes Code. Gruis is de opvolger van A.W. Kouwets.

 • 14.11.12
  Solvabiliteit corporaties bij 100% harmonisatie (bron: ORTEC)

  Woningcorporaties hebben na 2012 geen geld meer om nieuwe huurwoningen te bouwen. En veel corporaties komen ook in grote financiële problemen als zij als hun nieuwbouwplannen schrappen. Dat blijkt uit een doorrekening van het regeerakkoord door Ortec.

  Ortec heeft het effect van de verhuurdersheffing doorgerekend. Die nieuwe belasting loopt al in 2017 op tot bijna 2 miljard euro per jaar. Gelijktijdig mogen de corporaties de huren verhogen, maar volgens Ortec is het zonneklaar dat de baten lang niet tegen de lasten opwegen, zelfs al zij de huren 100 procent harmoniseren.

 • 14.11.12

  Huren in de gereguleerde sector mogen van het nieuwe kabinet niet hoger zijn dan 4,5 procent van de WOZ-waarde. Ook van studentenwoningen gaat de huur omlaag, zo voorziet woonstichting De Key. Vervolgens is er geen geld meer om nieuwe investeringen te doen in de bestrijding van het tekort aan studentenkamers.

 • 08.11.12
  Kleiburg tekenen koopovereenkomst

  Dinsdag 6 november is de koopovereenkomst tussen Rochdale en het Consortium de Flat getekend. Rochdale maakte in 2010 duidelijk geen mogelijkheid meer te zien flatgebouw Kleiburg te renoveren danwel nieuwbouw te realiseren. Sloop stuitte op grote bezwaren bij wijkbewoners en de bestuurders van stadsdeel Zuidoost. Het flatgebouw mocht uiteindelijk blijven staan, mits zich er een partij aandiende met een haalbaar plan. Consortium de Flat kwam met het plan om betaalbare klushuizen in de Flat te realiseren.

 • 14.11.12

  De maximumhuren in Amsterdam Centrum gaan met ruim 70 procent omhoog als het regeerakkoord naar de letter wordt uitgevoerd. Daarin staat dat het huidige woningwaarderingsssysteem wordt vervangen door een huurberekening op basis van 4,5% van de woz-waarde. Uit berekeningen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties blijkt dat de maximumhuren in Amsterdam gemiddeld met 37 procent kunnen stijgen ten opzichte van de huidige huren, die vorig jaar al fors zijn verhoogd dankzij de 'Donnerpunten'.

 • 14.11.12

  Wie is er straks verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van wonen? Op die vraag wil Mieke van den Berg, bestuurder van Eigen Haard, een helder antwoord van het nieuwe kabinet. Zij rekent inkomenspolitiek niet tot de kerntaak van een woningcorporatie.

 • 14.11.12

  Onderzoek van Atrivé wijst uit dat woningcorporaties in krimpgebieden tientallen procenten aan inkomsten zullen derven als gevolg van het regeerakkoord. Daarin staat dat het huidige puntenstelsel wordt vervangen door een maximale huur die 4,5 procent van de WOZ-waarde van de woningen is. In de stadsregio Amsterdam kunnen de huren juist nog flink stijgen, in de hoofdstad zelfs met gemiddeld 37 procent.

 • 05.11.12

  De Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft de Geurt Brinkgreve Restauratieprijs 2012 - niet te verwarren met de Geurt Brinkgreve Bokaal die de gemeente Amsterdam uitreikt - toegekend aan de Utrechtse architect Vincent Smulders voor het Blaauwlakenblok. Woonstichting De Key heeft naar ontwerp van Smulders de afgelopen tien jaar 48 vervallen panden, waaronder 24 Rijksmonumenten, in de omgeving van de Warmoesstraat hersteld. Er zijn nu 108 woningen, 30 ateliers en acht winkels gerealiseerd.

 • 14.11.12

  Woningcorporaties ontkomen niet aan het uitstellen van investeringen. Zo voorziet Jim Schuyt, directievoorzitter van woningcorporatie de Alliantie. De extra verhuurdersheffing van het kabinet Rutte II verstoort het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Voor meer woningverkopen, volgens hem het enige alternatief, is het geen goede tijd.

 • 01.11.12

  Corporaties krijgen wellicht tien procent extra toewijzingsruimte voor huishoudens met een inkomen van maximaal 38.000 euro. Zo schrijft demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Zij ziet na een verkenning bij de Europese Commissie mogelijkheden om de bestaande tijdelijke regeling te verruimen.

 • 31.10.12

  Ymere vreest niet voor toekomstige opsplitsing. Zo blijkt uit een eerste reactie op het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher. Evenmin maakt de corporatie zich zorgen over de directe aansturing door gemeenten.

 • 14.11.12

  De Amsterdamse wethouder Freek Ossel van Wonen is positief over het regeerakkoord. Scheefwonen wordt aangepakt en er komt duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. Als het gaat om de aansturing van de corporaties, dan verwacht hij niet onmiddellijk andere omgangsvormen.

 • 14.11.12

  Woningcorporaties en organisaties van huurders zijn zwaar teleurgesteld over het regeerakkoord. De woningmarkt gaat niet beter functioneren, zo vrezen zij. Voor de huursector dreigt een investeringsstop. Terwijl de huurders financieel worden uitgekleed.

 • 14.11.12

  Het kabinet Rutte-Asscher kiest in het vandaag gepresenteerde Regeerakkoord voor beperking van de taak van woningcorporaties. Zij moeten weer dienstbaar zijn aan het publieke belang en komen onder directe aansturing van de gemeenten. Verder wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt en is sprake van gedifferentieerde huurverhoging.

  Voor de woningmarkt hebben VVD en PvdA de volgende afspraken gemaakt:

 • 29.10.12
  De Borneohof - foto Luuk Kramer

  De Amsterdamse Nieuwbouwprijs is toegekend aan wooncomplex De Borneohof in Amsterdam-Oost. Het 67 woningen tellende blok aan het Javaplein is een project van de Alliantie Ontwikkeling. Geusebroek Stefano Architectenbureau leverde het ontwerp. De Borneohof omvat behalve 6.800 vierkante meter aan woningen, een filiaal van de openbare bibliotheek, commerciële ruimten en een parkeergarage voor 176 auto's. De Borneohof behaalde twintig procent van de ruim tienduizend stemmen.

 • 26.10.12

  Woningcorporatie Parteon bouwt in het centrum van Wormerveer zeventien huurwoningen en aantal bedrijfsruimtes. Nog dit jaar beginnen de bouwwerkzaamheden. Het bouwproject aan de Markstraat is de afronding van de vernieuwing van het centrum van Wormerveer.

 • 05.11.12

  Woningstichting Rochdale heeft het voormalige Wicherskwartier verkocht aan projectontwikkelaar Boelens de Gruyter. De bouwlocatie aan het water van de Kostverlorenvaart in Amsterdam-West wordt bestemd voor de bouw van 135 luxueuze vrije sector huurwoningen, een parkeergarage en vier bedrijfsruimtes. De woningen krijgen een oppervlakte van 60 tot 160 vierkante meter.

Pagina's