Overslaan en naar de inhoud gaan

HUURBELEID

 • Het grootschalige gebruik van huurcontracten voor een of twee jaar behoort binnenkort tot het verleden. Maar de lijst met uitzonderingen daarop is gegroeid, zo blijkt uit de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die demissionair minister Hugo de Jonge naar beide Kamers heeft gestuurd. Zowel de wet Vaste Huurcontracten als de nu bekendgemaakte AMvB worden naar verwachting op 1 juli 2024 van kracht.  Daarmee krijgen huurders weer dezelfde zekerheden als voor 2015, de invoering van de… meer
  Nieuwsartikel

 • Het Parool werpt de vraag op waar de gemeentelijke focus op de bouw van middenhuurwoningen in Amsterdam is gebleven. Directe aanleiding is de presentatie van het 'onderhandelingsakkoord' tussen gemeenten, corporaties en huurderkoepels voor de komende vier jaar. In deze prestatieafspraken staan weinig concrete doelstellingen voor het vergroten van het aanbod voor middengroepen.
  Nieuwsartikel

 • De huurstijgingen in de vrije sector blijven de komende jaren gemaximeerd, maar kunnen toch fors uitpakken. Het demissionaire kabinet ondersteunt het voorstel van minister De Jonge om de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije sector nog eens drie jaar aan een maximum te binden. Het wetsvoorstel dat nu naar de Raad van State is gestuurd, houdt in dat de maximaal toegestane huurverhoging gelijk wordt aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1 procent. Oftewel: 7,1 procent.
  Nieuwsartikel

 • Het eerste nummer van NUL20 kwam uit in maart 2002. In de twee decennia daaropvolgend is de regio ingrijpend veranderd. We laten de ontwikkeling zien aan de hand van een aantal grafieken.
  Achtergrondartikel

 • Het eerste nummer van NUL20 kwam uit in maart 2002. In de twee decennia daaropvolgend is de stad ingrijpend veranderd. We laten de ontwikkeling zien aan de hand van een aantal grafieken.
  Achtergrondartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente zijn het eens geworden over een eenduidige aanpak van vocht en schimmel in corporatiewoningen. Na een melding is het streven dat binnen twee weken een vakman langskomt. Vervolgens start er een stappenplan. De corporaties gaan ook structureel achteraf controleren of de maatregelen hebben geholpen. Dit nieuwe 'schimmel-offensief' werd in mei aangekondigd en gaat met onmiddellijke ingang in.
  Nieuwsartikel

 • Een vast huurcontract wordt in 2024 weer de norm. Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel daarover van PvdA en ChristenUnie. Daarmee krijgen huurders weer dezelfde zekerheden als voor 2015, de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt door toenmalig minister Stef Blok. Het wetsvoorstel regelt dat de toen geïntroduceerde algemene huurovereenkomsten voor bepaalde tijd verdwijnen. Het grootschalige gebruik van huurcontracten voor een of twee jaar hoort daarmee tot het… meer
  Nieuwsartikel

 • De huurprijzen zijn in de afgelopen 30 jaar harder gestegen dan de inflatie. Terwijl huiseigenaren juist een steeds kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten is dat bij huurders toegenomen. De Woonbond brengt deze op zich bekende feiten nog eens onder de aandacht aan de vooravond van de verkiezingen. 
  Nieuwsartikel

 • De Wet Betaalbare Huur wordt een half jaar uitgesteld en aangepast. De beoogde invoeringsdatum verschuift van 1 januari naar 1 juli 2024. Het kabinet blijft van plan om middenhuur te reguleren, maar het effect van de zogeheten WOZ-cap wordt verzwakt. Het aangepaste wetsvoorstel moet het voor investeerders ook aantrekkelijker maken om te blijven investeren in middenhuurwoningen. Om de nieuwbouw te stimuleren wordt de aangekondigde 'opslag' op de maximale huur voor nieuwbouwwoningen… meer
  Nieuwsartikel

 • In de overspannen Amsterdamse woonsector bestaan veel voorrangsregelingen voor huurwoningen. Een daarvan is die voor bepaalde beroepsgroepen. In 2022 kregen zo 204 leraren, verpleegkundigen en politieagenten een woning. Amsterdam is daar in 2020 mee gestart, na eerdere pilots. In die drie jaar kregen 561 kandidaten met voorrang een woning toegewezen. Amsterdam had eerder al besloten met deze aanpak door te gaan. Inmiddels werken naast corporaties ook commerciële verhuurders mee. Maar het… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam controleert niet sluitend alle voorwaarden die aan bouwers van middeldure huurwoningen zijn gesteld. De gemeente houdt vooral afspraken bij die vanaf 2017 zijn gemaakt. Bij huurwoningen die eerder zijn aanbesteed is dat minder duidelijk. Dat constateert de Rekenkamer van de Metropoolregio Amsterdam in het rapport 'Behoud betaalbare huurwoningen'. De Rekenkamer vindt dat er een sluitender handhavingsbeleid moet komen. Het college neemt het advies over.  
  Nieuwsartikel

 • De Stichting Fair Huur daagt de staat voor de rechter vanwege de in mei 2022 ingevoerde 'WOZ-cap', een aanpassing van woningwaarderingssysteem (WWS). In gebieden met hoge woningprijzen kan die maatregel leiden tot aanzienlijk lagere huren bij nieuwe verhuringen. Volgens de vastgoedbeleggers is deze maatregel in strijd met het eigendomsrecht. De stichting zegt zo'n vierhonderd particuliere beleggers te vertegenwoordigen die samen minstens 10.000 huizen verhuren, zo meldt het FD. De krant… meer
  Nieuwsartikel

 • Jongvolwassenen die wees worden hoeven de ouderlijke sociale huurwoning niet uit. Dat regelt een initiatiefwet die op 5 oktober veel steun kreeg in de Tweede Kamer. De Woonbond en Aedes vinden dat een eventuele wet ook voor particuliere huurders zou moeten gelden. Die rechtsongelijkheid voor huurders is volgens hen onnodig.
  Nieuwsartikel

 • De huur van een sociale huurwoning dreigt volgend jaar fors duurder te worden. De verhoging per 1 juli volgend jaar kan oplopen tot 5,3 procent. Zo meldt demissionair minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.
  Nieuwsartikel

 • De huurachterstand bij woningcorporatie Ymere is gedaald tot ruim onder de één procent. Gezien de economische ontwikkelingen, sterk gestegen inflatie en toegenomen kosten voor levensonderhoud spreekt de corporatie van een opmerkelijk resultaat. De afname betreft niet alleen de verhuur van woningen, maar ook bedrijfsonroerend goed.
  Nieuwsartikel

 • Deze zomer komt het Amsterdamse college samen met het verhuurplatform Hospi Housing met een campagne om kamerverhuur bij particulieren te stimuleren. Men hoopt al voor de start van het nieuwe studiejaar op de eerste 'matches'. 
  Nieuwsartikel

 • In het tweede kwartaal werden bij woningplatform Pararius in de vijf grote steden 27 procent minder huurwoningen aangeboden dan een jaar geleden. De gemiddelde vierkantemeterprijs steeg met 5 tot bijna 8 procent. Volgens Pararius-directeur Jasper de Groot is het afnemende aanbod een direct gevolg van de invoering van de WOZ-cap in mei 2022. Omdat de WOZ-waarde daardoor soms minder punten oplevert in de woningwaarderingssystematiek, vallen meer woningen in de sociale huursector. Verhuurders… meer
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Amsterdam en corporaties hebben afgesproken met een gezamenlijke aanpak te komen voor schimmelwoningen. Die moet leiden tot een uniforme aanpak na een melding. En minder ergernis en overlast.
  Achtergrondartikel

 • Dit jaar is niet langer de inflatie de grondslag voor de huurverhoging, maar de gemiddelde CAO-ontwikkeling. Daarmee komt de maximale huurstijging van sociale huurwoningen op 3,1 procent, terwijl de maximale huur­somstijging per corporatie uitkomt op 2,6 procent (CAO-loonstijging minus 0,5%). De huren van vrijesectorwoningen mogen maximaal 4,1 procent stijgen. Huurders met een lager inkomen en een hoge huurprijs hebben in 2023 en 2024 recht op een eenmalige huurverlaging.
  Achtergrondartikel

 • Vanaf 1 juli is er de Wet goed verhuurderschap. Gaat dat veel helpen om malafide verhuurders aan te pakken? Dat moet nog blijken. De reikwijdte hangt ook af van de Wet betaalbare huur, die nog door beide Kamers moet. Pas dan kan de gemeente ook zonder vergunningstelsel op de huurprijs gaan handhaven.
  Achtergrondartikel

 • Amsterdam ziet af van de invoering van een verhuurgunning. Dat meldt wethouder Zita Pels. De hoofdstad maakt dus geen gebruik van deze mogelijkheid uit de nieuwe wet Goed Verhuurderschap die per 1 juli in werking treedt. Volgens Pels kan Amsterdam ook zonder vergunningstelsel huurders prima beschermen tegen slecht verhuurgedrag door te handhaven op de algemene regels uit de nieuwe wet en handhaving op de al wettelijk vereiste woningkwaliteit. Een vergunningstelsel zorgt alleen maar voor… meer
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) komt terug op haar voorstel om gezamenlijke huurcontracten ('Friends-contracten') weer mogelijk te maken bij verkamerde appartementen. Zij wilde dat om kamerverhuur te stimuleren, maar komt nu tegemoet aan de kritiek dat de huurrechten te veel onder druk komen te staan. Pels wil wel de huidige regels aanpassen om kamerverhuur te vergemakkelijken. 
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporaties verhogen hun huren per 1 juli 2023 gemiddeld met 2,4 procent. Dat meldt de koepelorganisatie Aedes op basis een enquête onder 192 corporaties. De wettelijk toegestane huursomstijging is 2,6 procent. Bijna 30 procent van de corporatiehuurders krijgt een eenmalige huurverlaging tot 575 euro. Gemiddeld levert huurders dat een verlaging van 58 euro op.  Iets minder dan de helft (45%) van de corporaties maakt gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De… meer
  Nieuwsartikel

 • In de overspannen Amsterdamse gereguleerde huursector bestaan veel voorrangsregelingen. Toch komt er vanaf 2024 weer eentje bij als het aan wethouder Pels ligt: voor kwetsbare economische daklozen. Voor de voorrang voor politiepersoneel kunnen straks ook agenten in opleiding in aanmerking komen. En minder Amsterdamse jongeren krijgen voorrang op een jongerenwoning, zo blijkt uit de voorstellen voor de nieuwe Huisvestingsverordening 2024-2027.
  Nieuwsartikel

 • Deze maand valt weer de brief met de jaarlijkse huurverhoging op de mat. Dit jaar is de inflatie niet langer de grondslag maar de gemiddelde CAO-ontwikkeling. Dat brengt de maximale huurstijging van sociale huurwoningen op 3,1 procent en die van de vrije sectorwoningen op maximaal 4,1 procent. Huurders met een lager inkomen en een hoge huurprijs hebben in 2023 en 2024 recht op een eenmalige huurverlaging. De maximale huursomstijging per corporatie is begrensd op 2,6 procent (CAO-loonstijging… meer
  Nieuwsartikel