Leegstand

 • De eigenaren van vijftien grote lege kantoren organiseren op 6 oktober samen met de gemeente Amsterdam de eerste Open dag Lege Kantoren. Iedereen is welkom om te komen kijken, ideeën te spuien of zelfs om een goede deal te sluiten. De eigenaren zijn veelal zelf aanwezig in hun kantoor om vragen van geïnteresseerden te beantwoorden. De Open Dag Lege Kantoren is bedoeld om eigenaren in contact te brengen met nieuwe potentiële gebruikers, nieuwe invullingen van kantoren te stimuleren en de… meer
  Nieuwsartikel

 • GroenLinks heeft een plan gepresenteerd om de kantorenleegstand tegen te gaan. Aanpassing van wet- en regelgeving moet er voor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om een pand te behouden en te transformeren. Daartoe horen een 'verwijderingsbijdrage' bij nieuwbouw, extra belasting bij leegstand en na vijf jaar leegstand zelfs onteigening. Bovendien wil GroenLinks de functie van makelaar en taxateur scheiden.
  Nieuwsartikel

 • Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek staat bijna 10 procent van de Amsterdamse woningen leeg. Hoe kan dat in tijden van groeiende woningnood? Hebben we hier te maken met een administratief of een echt probleem? En wat voor invloed zal de bezuiniging van 1,4 miljoen euro bij de dienst Vergunning en Handhaving van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven hebben op de leegstandsbestrijding?
  Achtergrondartikel

 • Antikraakbureaus moeten aan eisen voldoenDe gemeente Amsterdam heeft een aantal kwaliteitseisen opgesteld voor leegstandbeheerders van kantoorruimtes. Die eisen moeten er voor zorgen dat er fatsoenlijk wordt omgegaan met tijdelijke bewoners of gebruikers. Ze gelden formeel alleen voor het werkingsgebied van de Leegstandverordening 2011. Dat zijn de kantorenterreinen Amstel III en Teleport, kantoren van meer dan 10.000 m2 en ontruimde bedrijfsgebouwen die gekraakt zijn geweest.
  Nieuwsartikel

 • Nieuw plan nodig voor stationsgebied SloterdijkDe gemeente Amsterdam moet een nieuw plan uitwerken voor de herinrichting van het gebied rondom station Sloterdijk omdat ProRail een streep zet door de grootschalige vernieuwing van het station. Het bedrijf vindt de financiële risico's daarvan inmiddels onaanvaardbaar groot. Beide andere partners - gemeente en NS-Poort - zijn evenmin bereid garant te staan. Eind 2010 is het nieuwe bus-/tramstation Carrascoplein in gebruik genomen. Daarop… meer
  Nieuwsartikel

 • 25.000 m2 leegstand langs de 'Rode loper'Aan het Damrak en het Rokin, ook wel de 'Rode loper' van Amsterdam genoemd, blijkt ongeveer 25.000 vierkante meter kantoorruimte leeg te staan. Het merendeel daarvan is afkomstig van het oude Fortis-kantoor aan het Rokin. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Wijksteunpunt Wonen Centrum in opdracht van het stadsdeel Centrum. 
  Nieuwsartikel

 • Wordt het door leegstand geteisterde kantorengebied Amstel III ooit een aantrekkelijk woon- en werkgebied? De transformatieplannen van de gemeente bieden ruimte voor enige duizenden woningen, horeca, ontspanning en maatschappelijke en culturele voorzieningen. Het gevoel van urgentie groeit langzamerhand bij gemeente én gebouweigenaren. Maar voorlopig wordt er vooral veel nagedacht, overlegd, gerekend en getekend. Het wachten is op ontwikkelaars met geld en durf.
  Achtergrondartikel

 • Raad Amsterdam neemt PvdA-plan tegen leegstand aan Nauwelijks een week nadat de wethouders Ossel van Van Poelgeest plannen voor de aanpak van leegstand ontvouwden, gaat de gemeenteraad van Amsterdam akkoord met aanvullende voorstellen van de PvdA om het ombouwen van lege kantoren te bespoedigen. De voorstellen liggen overigens grotendeels in lijn met de voorgestelde aanpak van het college.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam eerste gemeente met leegstandsverordeningDe gemeente Amsterdam gaat de nieuwe leegstandswet gebruiken om de leegstand van kantoren en woningen terug te dringen. De stad  heeft de mogelijkheden van de wet kraken en leegstand uitgewerkt. Het college komt met een leegstandsverordening die kan worden ingezet bij de strijd tegen de leegstand van kantoren. Ook zijn de mogelijkheden die de wet biedt voor goede, tijdelijke verhuur verder uitgewerkt. Het is nu eenvoudiger om woningen… meer
  Nieuwsartikel

 • Huurdersvereniging wil leegstand in centrum onderzoekenHuurdersvereniging Centrum wil dat op korte termijn de leegstand in de Amsterdamse binnenstad serieus wordt aangepakt. Sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand op 1 oktober jl. heeft de gemeente meer mogelijkheden en bevoegdheden om leegstand tegen te gaan.
  Nieuwsartikel

 • Akkoord over aanpak leegstand kantorenOverheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Dit is de uitkomst van de Kantorentop die maandag 25 mei in Rijswijk is gehouden op initiatief van minister Huizinga van VROM en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Gezaghebbende vertegenwoordigers van beleggers, ontwikkelaars, huurders, het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeentes Amsterdam en Heerlen onderkennen dat zij hier hun… meer
  Nieuwsartikel

 • Leegstand wordt nu bestreden met tijdelijke verhuur en kraakwachten Criminele huiseigenaren De kraakbeweging profileert zich sinds enige tijd als hindermacht van de vastgoedmaffia.
  Achtergrondartikel

 • Kantorenloods Amsterdam Cor Brandsema vervult sinds oktober de functie van kantorenloods. Hij heeft tot taak het omzetten van verouderde kantoren in andere functies als wonen, cultuur of onderwijs gemakkelijker te laten verlopen.
  Achtergrondartikel

 • Leegstand kantorenmarkt baart zorgen De leegstand op de Amsterdamse kantorenmarkt bedraagt op dit moment negen procent. Verwacht wordt dat tot 2007 1,4 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte vrij komt, terwijl bedrijven hooguit de helft van die oppervlakte nodig zullen hebben. De crisis in de ICT-sector wordt genoemd als een van de oorzaken van de malaise.
  Nieuwsartikel