METROPOOLREGIO - MRA

 • 09.10.13

  Wethouder Henk Mulder presenteert elf maatregelen om de woningbouwproductie in Almere te verhogen. Daarbij hoort de introductie van erfpacht. Ook de oprichting van een 'regiecorporatie' blijkt nog niet van de baan. Mulder acht het mogelijk tot een jaarproductie van 1.000 tot 1.200 nieuwe woningen te komen.

 • 07.10.13

  Studentenhuisvester DUWO en Heddes Bouw & Ontwikkeling hebben het contract ondertekend voor het tweede deel van de herontwikkeling en nieuwbouw van de Amstelveense campus Uilenstede.

 • 03.10.13

  In een opmerkelijk samenwerkingsverband presenteren gemeenten uit de noordelijke Randstad zich met beleggers en ontwikkelaars op een gezamenlijke stand op de vastgoedbeurs Expo Real 2013 in München. Doel is de investeringsmogelijkheden in commercieel onroerend goed en woningen onder de aandacht te brengen. De beurs is van 7 - 9 oktober in München.

 • 04.10.13

  Parteon, ZVH, Rochdale en Eigen Haard zijn in Zaanstad gestart met het experiment 'passend aanbieden'. Daarmee wordt beoogd de leefbaarheid in bepaalde buurten te verbeteren. Voor bepaalde wooncomplexen moeten kandidaat-huurders voortaan aan extra voorwaarden voldoen.

 • 12.09.13

  De huidige regeling voor collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Noord-Holland wordt uitgebreid. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten op basis van de evaluatie van de huidige regeling en de rol die CPO blijft spelen in een vraaggestuurde woningmarkt.

 • 03.09.13
  update 28 augustus 2013
 • 03.07.13
  Buurtcoöperaties geven bewoners vergaande zeggenschap over woonomgeving

  Eind april is in Almere buurtcoöperatie Nobelhorst opgericht. Die biedt driehonderd huishoudens (en ondernemers) vergaande zeggenschap over de inrichting en het beheer van hun woonomgeving. Het experiment zal worden uitgerold over alle beoogde 4300 woningen van ‘Stadsdorp’ Nobelhorst. En wellicht nog verder.

 • 03.07.13
  Rapportage Woonruimtebemiddeling: Gemiddelde wachttijd starters naar 8,4 jaar

  Het wordt elk jaar lastiger om een reguliere sociale huurwoning te krijgen. De gemiddelde inschrijfduur is opgelopen tot 8,4 jaar en voor een vrijkomende woning melden zich gemiddeld 140 geïnteresseerden. Belangrijkste reden: de huidige huurders verhuizen niet. Het aanbod liep terug met 19 procent. Zo blijkt uit de Rapportage Woonruimtebemiddeling 2012 van de Stadsregio Amsterdam.

 • 03.07.13
  Aanpassing regels voor woningdelen in de maak

  Een toenemend aantal studenten en starters op de woningmarkt deelt met anderen een huurwoning. De gemeente Amsterdam treedt ondertussen hard op tegen illegale kamerverhuur. Wat is nu wel en niet toegestaan? En voldoen de huidige regels nog wel?

 • 24.09.13
  Inwonertal hoofdstad blijft groeien ondanks bouwcrisis

  De sociale huursector zit verstopt en de woningproductie draait op halve kracht. Toch blijft het inwonertal van Amsterdam in snel tempo toenemen. Waar blijven al die mensen?

 • 24.06.13
  Nico Nieman (voorzitter bestuur Eigen Haard), Jan van den Berg Jeths (vicevoorzitter bestuur Eigen Haard) en Robert Linnekamp (wethouder gemeente Zaanstad)

  Wethouder Linnekamp heeft de eerste twee van vijf appartementengebouwen van het nieuwbouwproject de Zaanse Strip geopend in aanwezigheid van de Eigen Haard-bestuurders Nico Nieman en Jan van den Berg Jeths. Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Smit’s Bouwbedrijf en Eigen Haard.

 • 19.06.13

  WoningNet selecteert de juiste kandidaten voor een woning en bij een eventuele foutieve toewijzing wordt dit snel gecorrigeerd. Ook zijn er weinig klachten van woningzoekenden over de manier van woningtoewijzing, zo blijkt uit een onderzoek van de Stadsregio Amsterdam.

 • 17.06.13

  Almere en de Alliantie gaan alles op alles zetten om de geplande nieuwbouw in De Laren toch te realiseren. Na een gesprek met wethouder Henk Mulder, verantwoordelijk voor wonen, en wethouder Ed Anker, verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van Almere Haven hebben de corporatie en de gemeente afgesproken in het belang van Almere Haven door te gaan. Beide partijen hopen dat de minister zijn plannen zodanig zal bijstellen dat gemengde woningbouwprojecten in de toekomst mogelijk blijven.

 • 13.06.13

  De bewoners van de Schildersbuurt in Amstelveen kunnen opgelucht adem halen. Hun koopwoningen hoeven niet gesloopt ten behoeve van de uitbreiding van Stadshart Amstelveen. Het gemeentebestuur geeft geen steun meer aan de uitbreidingsplannen van Unibail-Rodamco.

 • 06.06.13

  Eigen Haard hoopt voor het einde van het jaar de eerste paal te kunnen slaan voor 125 woningen in Almere-Poort, zo heeft de Amsterdamse corporatie tijdens de vastgoedbeurs Provada laten weten. Op dit moment voert de corporatie afrondende gesprekken over het project. Het gaat om koopwoningen, maar ook om huurhuizen in de vrije en sociale sector.

 • 06.06.13

  Op de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada in de Rai is de eerste StiB Award uitgereikt aan het Inverdan-project van de gemeente Zaandam. De StiB (www.stedeninbeweging.nl) is een nieuwe prijs voor de meest succesvolle gebiedsversterking die bijdraagt aan het intensiveren van de vitaliteit en dynamiek van stad of dorp. De prijs is een initiatief van WPM Groep/Vastgoedmarkt. Doel van de prijs is de vitaliteit van stad (en dorp) een impuls geven.

 • 21.10.13

  Roel Steenbeek verlaat op 1 december Ymere, zo heeft hij vandaag in een brief aan de relaties van de corporatie bekend gemaakt. Hij spreekt van een 'belangrijke beslissing met een emotionele impact'. Steenbeek wil een betere balans tussen werk en privéleven realiseren.

 • 28.05.13
  Stadsregio, starters als percentage van nieuwe huurders: hoe roder hoe hoger

  Het wordt steeds moeilijker om een sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam te krijgen. Wie al een sociale huurwoning heeft blijft zitten waar hij zit. Dat geldt vooral voor huurders in  Amsterdam, Landsmeer en Aalsmeer met respectievelijk een mutatiegraad van 3,4%, 3,1% en 3,0 procent. Het aantal nieuwe verhuringen van corporatiewoningen in de Stadsregio daalde in 2012 met maar liefst 19 procent: slechts 10.253 sociale huurwoningen kregen en nieuwe huurder, waarvan 6.050 in Amsterdam.  Zo blijkt uit de Rapportage Woonruimtebemiddeling 2012 van de Stadsregio Amsterdam.

 • 15.05.13

  Voor de eerste 44 koopwoningen in het Tudorpark in Hoofddorp bestaat veel belangstelling, zo meldt ontwikkelaar Ymere. Na loting bij de notaris zijn alle beschikbare woningen optioneel toegewezen. Binnen drie weken na de start van de verkoop vorige maand schreven zich 128 belangstellenden in voor eengezinswoningen van 122 m2 voor 250.000 euro tot geschakelde villa's (200 m2) in de prijsklasse tot 500.000 euro.

 • 16.05.13
  De erfenis van Adri Duivesteijn

  Adri Duivesteijn heeft de deur achter zich dichtgetrokken in Almere. Maar volgens de oud-wethouder zal het ‘DNA van Duivesteijn’ nog jaren in de uitbreidingsplannen verankerd zijn.

 • 08.05.13

  Zaanse corporaties mogen de komende twee jaar in een bepaalde buurt, straat of complex met leefbaarheidsproblemen sturen in de woningtoewijzing. Zo heeft de gemeenteraad van Zaanstad in meerderheid uitgemaakt. Alleen GroenLinks en de SP hebben bezwaar tegen een dergelijk toewijzingsbeleid.

 • 07.05.13

  De beloningen van bestuurders van woningcorporaties over 2012 zijn openbaar gemaakt. De gegevens zijn aangeleverd door de bij Aedes aangesloten woningcorporaties en leden van NVBW en VTW. Vorig jaar verdienden bestuurders van corporaties in Amsterdam en Zaandam:

  De Alliantie, 56371 woongelegenheden, J. Schuyt, beloning € 303.712;

  Ymere, 77413 woongelegenheden, S. Schuwer, beloning € 253.344; R. Steenbeek, beloning € 253.829; L.A. Bosveld, beloning € 246.504; P.D. de Jong, beloning € 209.858;

 • 29.04.13

  Het financiële toezicht op corporaties moet toch echt bij een zelfstandige departementale dienst worden ondergebracht, zo heeft minister Blok donderdag in de Tweede Kamer laten weten. Hij voelt er niks voor die taak bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting te laten.

 • 26.04.13

  De aanleg van de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere is voor de komende vijftien jaar niet aan de orde. Pas als Almere is uitgebreid met 25.000 woningen, dan wordt de noodzaak van een extra verbinding opnieuw bekeken. Zo blijkt uit de donderdag gepresenteerde Rijksstructuurvisie voor de ontwikkeling van Amsterdam, Almere en Markermeer.

 • 24.04.13

  Almere heeft besloten om samen met haar ontwikkelingspartner Ymere over te gaan tot het oprichten van de eerste Buurtcoöperatie in het stadsdorp Nobelhorst. De bewoners en ondernemers die zich in Nobelhorst vestigen worden lid en vormen het bestuur.
  De Buurtcoöperatie heeft als doel verbindingen tussen de buurtbewoners onderling en met hun buurt te creëren, waardoor gemeenschapszin en betrokkenheid ontstaat. De Buurtcoöperatie, met ongeveer 300 leden, is een juridische samenwerkingsvorm die dit mogelijk maakt en die zeggenschap, zelfbestuur en stemrecht regelt.

 • 19.04.13

  In Amstelveen mag de komende twee jaar de helft van de vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan eigen ingezetenen. Zo heeft de Stadsregio Amsterdam bepaald.

 • 19.04.13

  De gemeenten en woningcorporaties in de regio’s Amsterdam, Almere en Haarlem houden voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woononderzoek. Doel van het onderzoek is om de woonsituatie, verhuiswensen en de verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. Deze informatie willen gemeenten en woningcorporaties gebruiken om de situatie op de woningmarkt te verbeteren.

 • 17.04.13

  Twee huurders van De Key zijn veroordeeld voor het illegaal onderverhuren van hun huurwoning. Ze kregen forse boetes van 16.470 euro, respectievelijk 11.025 euro. Ook moeten ze hun woning ontruimen en de proceskosten betalen.
  De Key bestrijdt woonfraude actief. Dit draagt volgens de woonstichting bij aan vermindering van de wachttijden en de leefbaarheid. De Key roept huurders op - eventueel anoniem- vermoedens van woonfraude te melden.

 • 16.04.13

  In stedelijke gebieden verdwijnt de komende zeven jaar naar schatting twee miljoen vierkante meter winkeloppervlak, zo heeft advieskantoor Booz&Company becijferd. Belangrijkste oorzaak is de overstap op internetwinkelen.

 • 15.04.13

  Woningzoekenden in de stadsregio Amsterdam komen voortaan ook via loting in aanmerking voor een sociale huurwoning. De corporaties bieden vanaf vandaag via WoningNet een deel van hun vrijkomende woningen aan als zogeheten ‘lotingwoning’. Voor woningzoekenden met weinig inschrijf- of woonduur duurt het vaak lang voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Terwijl ze misschien wel dringend behoefte hebben aan woonruimte. Jongeren die nu nog thuis wonen bijvoorbeeld, eenoudergezinnen na een scheiding of mensen die in de regio Amsterdam komen werken.

 • 05.04.13

  Bouwfonds REIM, onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep, lanceert een nieuw Europees studentenwoningenfonds. Het Bouwfonds European Student Housing Fund wordt geplaatst bij Duitse institutionele beleggers.
  Het fonds richt zich op belangrijke Europese universiteitssteden met een gezonde woningmarkt. Bouwfonds REIM denkt aan beleggingen voornamelijk in Duitsland en Frankrijk, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Scandinavië. De beoogde fondsomvang is 200 tot 300 miljoen euro.

 • 05.04.13

  Vrije sectorhuurwoningen worden steeds sneller verhuurd, zo meldt verhuurplatform Pararius. In het eerste kwartaal van 2012 stond een huurwoning gemiddeld 92 dagen te huur, in dezelfde periode van 2013 daalde dit naar gemiddeld 81 dagen.

 • 05.04.13

  Studenten van de Hogeschool van Amsterdam willen een grotere bijdrage leveren aan een betere stad. Zij gaan zich de komende vier jaar specifiek bezighouden met grootstedelijke vraagstukken. De Hogeschool van Amsterdam heeft daarover een overeenkomst afgesloten met het Ontwikkelingsbedrijf (OGA).

 • 16.05.13
  Exit-interview Adri Duivesteijn

  Tien jaar geleden alweer verkondigde Duivesteijn – toen nog Tweede Kamerlid voor de PvdA – een heldere boodschap. In Nul20 hield hij een onversneden pleidooi voor een ‘ware revolutie in de Nederlandse woningbouw’. De burger moest terug aan de macht. Het institutionele bouwen moest plaatsmaken voor particulier opdrachtgeverschap. Almere gaf hem vervolgens in 2006 de kans als wethouder zijn ideeën waar te maken. “Het heeft mij altijd geërgerd dat financiële partijen en ontwikkelaars de woningproductie monopoliseren. Zij hebben de grondposities.

 • 21.03.13

  De samenstelling van de Amsterdamse woningvoorraad is het afgelopen decennium ingrijpend gewijzigd: minder kleiner aandeel goedkope huurwoningen; kleiner aandeel corporatiewoningen, meer koopwoningen. En hoe zit het met de scheefwoners?

 • 21.03.13
  Zaanse corporaties trappen op de rem

  ZVH, Parteon en Rochdale schrappen een deel van hun nieuwbouwprojecten. Vervolgens kiezen zij vaker voor extra onderhoud. Zo heeft de Federatie van Zaanse Woningcorporaties (FZW) de gemeenteraad van Zaanstad voorgehouden.

 • 28.02.13

  Ymere is terughoudend met verkoop van woningen in de kleine kernen Lisserbroek, Abbenes, Zwaanshoek, Beinsdorp en Buitenkaag. Zo is met de gemeente Haarlemmermeer overeengekomen. Verder voorzien de prestatieafspraken met de gemeente voor de komende drie jaar in investeringen in duurzaamheid en wordt gestreefd naar voldoende woningen voor middeninkomens.

 • 28.02.13

  Eigen Haard is in Westwijk Zuidwest in Amstelveen gestart met de bouw van 60 huurappartementen en 36 eengezinswoningen. "Westwijk Zuidwest is een van de laatste wijken in Amstelveen die nog groeit’, aldus bestuurder Jan van den Berg Jeths.
  Eigen Haard wil in Amstelveen woningen voor iedereen bouwen. In deze fase zijn dat huurwoningen. Maar uiteindelijk moet een mix van huur- en koopwoningen ontstaan. De woningen liggen grotendeels in autovrije hofjes en zijn omringd door water en groen.

 • 28.02.13

  De fractie van de PvdA in Almere heeft Henk Mulder voorgedragen als opvolger van wethouder Adri Duivesteijn. Mulder is kandidaat-wethouder voor de portefeuille duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

 • 20.02.13

  De PvdA Almere wil een gemeentelijk woonbedrijf. Dat zou goedkopere sociale huurwoningen kunnen bouwen dan de corporaties. Volgens de fractie kan zo'n bedrijf woningen winstgevend bouwen voor een maandhuur van 500 euro, uitgaande van 120.000 euro bouwkosten en 700 euro beheerkosten per jaar. Dat vertelt PvdA-fractievoorzitter John van der Pauw aan AedesNet.

 • 20.02.13

  GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest (47) van ruimtelijke ordening en grondzaken verlaat volgend jaar de Amsterdamse politiek. Zo heeft hij zijn partij afgelopen week laten weten. GroenLinks gaat via een referendum een nieuwe politiek leider kiezen.

 • 15.02.13

  Rochdale heeft met de gemeente Diemen nieuwe prestatieafspraken gemaakt. In lijn met de gemeentelijke woonvisie 'Werken aan Wonen' is de afspraak gemaakt dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven. Ook wordt een inspanning geleverd om het aantal betaalbare woningen voor de middeninkomens te verruimen. Verder blijft Rochdale investeren in leefbaarheid, wijkgericht werken en bewonersparticipatie.

 • 08.02.13

  Huurders van vrije sector woningen kampen steeds vaker met betalingsachterstanden. Zo constateert de Zaanse corporatie ZVH. Volgens directeur Frank van Dooren ondervinden steeds meer huurders de gevolgen van de economische crisis. Niet zo zeer bij de laagste inkomens, maar juist bij mensen met een wat hoger inkomen ontstaan meer betalingsproblemen.

 • 20.03.13
  Nieuw convenant woonruimteverdeling van kracht in Stadsregio

  Half december ging de Stadsregio akkoord met nieuwe regionale regels voor de woonruimteverdeling. Bewoners die snel een huis nodig hebben, kunnen vanaf voorjaar 2013 ook loten om een goedkope huurwoning. Gemeenten behouden hun vrijheid om sommige woningen aan eigen inwoners toe te wijzen.

 • 10.01.13

  Adri Duivesteijn, wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling, wordt op 5 februari 2013 beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Hij volgt Pauline Meurs op die benoemd is tot lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Op welke termijn hij zijn wethouderschap opgeeft is nog onduidelijk. Duivesteijn heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een combinatie van beide functies. Maar hij vertrekt pas zodra de PvdA een geschikte vervanger heeft gevonden. Oppositiepartij Leefbaar Almere dringt aan op duidelijkheid.

 • 10.01.13

  Een run op koopwoningen in het laatste kwartaal van 2012 kan niet voorkomen dat huizenprijzen verder dalen. Zo blijkt uit de jongste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.

 • 09.01.13
  Almere Homeruskwartier

  Voor de Almeerse woningbouwproductie was 2012 een relatief goed jaar. In totaal werden er duizend nieuwe woningen opgeleverd. Meer dan de helft daarvan staat in het nieuwe stadsdeel Almere Poort, dat op termijn uit 10.000 woningen moet bestaan. “Als we de balans opmaken, kunnen we – tegen de achtergrond van de economische tegenslag – positief zijn”, zegt verantwoordelijk wethouder Adri Duivesteijn. “De crisis was niet eerder zo diep, maar in Almere wordt nog altijd op substantiële schaal gebouwd.”

 • 17.12.12

  Vrijdag 14 december stortten Adri Duivesteijn, gemeente Almere, Stefan Schuwer, Ymere en Ronald Dielwart, Dura Vermeer het beton van het eerste gebouw 'De Melkfabriek' in Nobelhorst. In 2013 levert Ymere dit woongebouw op dat bestaat uit dertig sociale huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte, bedrijfsruimte en een vrije sector huurwoning.

 • 07.12.12

  Ymere is tevreden over de ontwikkeling van de exploitatie in 2012. Inkomsten en uitgaven verlopen dit jaar vrijwel geheel volgens begroting, zo heeft de Raad van Bestuur donderdag laten weten. Er komt uit verhuur en verkoop voldoende geld binnen om aan de verplichtingen te voldoen.

 • 06.12.12

  Het geplande nieuwbouwcomplex De Kiezel aan de Ouddiemerlaan in Diemen wordt niet door De Key gebouwd. De bouw van 39 koop- en 43 huurwoningen en een parkeergarage is niet haalbaar omdat de benodigde voorverkoop niet is gehaald. Voor De Key is het vanwege de economische crisis en de vastzittende woningmarkt een te groot risico om zonder de benodigde voorverkoop te starten met de bouw. De bouwhekken worden verwijderd en het terrein zal worden ingezaaid met gras. De Key beraadt zich momenteel over de toekomstige invulling van het terrein.

Pagina's