Woonbond heeft gemengde gevoelens over coalitieakkoord

16.12.21
Woonbond heeft gemengde gevoelens over coalitieakkoord
De Woonbond kijkt met gemengde gevoelens naar het coalitieakkoord. Zo wordt de verhuurderheffing op termijn afgeschaft en wordt er gesproken over huurprijsbescherming voor het ‘middensegment’. Tegelijkertijd wordt de verhuurderheffing pas opgeheven na de regeerperiode, en loopt de heffing tot die tijd stapsgewijs naar beneden. "Daar spreekt niet de nodige daadkracht uit om de wooncrisis echt voortvarend aan te pakken", zo zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond.
In ruil voor prestatieafspraken met corporaties over verduurzaming en nieuwbouw wordt de heffing stapsgewijs afgeschaft. Daar hoort wat de Woonbond betreft ook een lagere huurprijs bij. Sociale huurders hebben jarenlang, via hogere huren, betaald voor de verhuurderheffing. Er wordt in het regeerakkoord wel gesproken over lagere huurprijzen voor sociale huurders met een laag inkomen, maar het is volgens hem onduidelijk wat dit in de praktijk gaat betekenen. Ook is er sprake van een ‘huurstop’ in 2024. Winkels: "De huurstop aangekondigd voor 2024 komt voor veel huurder te laat."

Verduurzaming

De Woonbond is tevreden over de ambities voor de hoognodige verduurzaming. Het verbod op -nieuwe- verhuur van slechte energielabels, de hoge isolatienormen en de fondsen voor de gebouwde omgeving zijn positief. Ook de verhoogde reductiedoelstellingen in combinatie met belastingverschuiving van elektra naar op gas, in combinatie met een stevig positief saldo voor de huishoudens krijgen de instemming van de Woonbond.

Huren en huurtoeslag

De huurtoeslag wordt omgevormd. De Woonbond denkt graag mee aan een omvorming van de huurtoeslag, waarbij de beloofde afschaffing van de maximale huurgrens waarboven huurtoeslag niet meer aangevraagd kan worden een welkome stap in de goede richting is. Het werken met ‘normhuren’ roept vooral vragen op. Dit zou kunnen betekenen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat een huurder echt kwijt is aan het huren van een woning.
 
Daarnaast wordt er gesproken over verhogen van huurprijzen voor middeninkomens in een sociale huurwoning tot de marktconforme huur. Dat betekent dat middeninkomens tegen torenhoge huurverhogingen aan kunnen lopen tot ver boven de sociale huurgrens. De bond is daar heel verontrust over.
 
Zogenaamde ‘middenhuurwoningen’ krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Het is nog onduidelijk hoe. De Woonbond pleit al langer voor de huurprijsbescherming voor de sociale sector door te trekken. Daarmee ligt er een sterk verband tussen de kwaliteit van een woning en de maximaal toegestane huurprijs."Helaas wordt er in het coalitieakkoord nog niets gezegd over het inperken van de wildgroei aan tijdelijke huurcontracten op de commerciële huurmarkt", zegt de directeur van de Woonbond.
 
"Er worden wat stappen in de goede richting gedaan, maar veel is afhankelijk van de uiteindelijke uitwerking. Er valt voor de aankomende minister op Volkshuisvesting dus nog ontzettend veel werk te doen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat jongeren op de huurmarkt weer woonzekerheid en een vast contract krijgen", aldus Winkels.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.