Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaanstad krijgt 864.000 euro rijkssteun om flexwoningen te bouwen

Image

Zaanstad krijgt een bijdrage van 864.000 euro om flexwoningen te bouwen. Bij de 29 gemeenten die in de tweede toekenningsronde van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen geld krijgen, zit verder geen enkele gemeente uit de Metropoolregio Amsterdam. In de eerste ronde zat helemaal geen MRA-gemeente. De pot van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen bedraagt in totaal 100 miljoen euro en was al in de september voltekend. Begin 2023 wordt het restant toegewezen.

Zaanstad wil 192 tijdelijke flexwoningen plaatsen op een deel van het braakliggende terrein ter hoogte van de kruising Parkrijklaan/Noorderveenweg in Assendelft. Een deel van dit terrein is bedoeld voor nieuwe woningen uit het nieuwbouwproject De Overhoeken. Op het deel waar vooralsnog geen nieuwe woningen gebouwd gaan worden, is ruimte voor ten minste 192 zogenoemde flexwoningen. De woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook voor starters en spoedzoekers.

De totale subsidie bedraagt in deze tweede toekenning 66 miljoen euro voor de bouw van bijna 6.000 huizen voor ongeveer 10.000 bewoners, een kleine 12.000 euro per flexwoning. De investering van gemeenten, corporaties en marktpartijen voor deze woningen bedraagt ongeveer 700 miljoen euro.

Alle aanvragen worden beoordeeld door de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, onder voorzitterschap van Rob Haans, bestuursvoorzitter van de Alliantie. De stimuleringsregeling is onderdeel van het versnellingsprogramma van minister De Jonge. De beoogde realisatie van jaarlijks 15.000 flexwoningen moet de druk op de woningmarkt verlichten en met name degenen die met spoed een woning zoeken een dak boven het hoofd bieden.

In augustus zegde het Rijk Amsterdam  een bijdrage van 12 miljoen euro toe voor de realisatie van duizend flexwoningen. Dat was onderdeel van een bredere deal rond de opvang van vluchtelingen.