Aedes en Woonbond verlangen maximering warmtetarieven

19.04.2019
Image

De tarieven van warmtenetten mogen de komende jaren niet meer stijgen. In een brief aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vragen Aedes, Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond om het maximumtarief niet te verhogen totdat er een nieuwe warmtewet is waarbij de koppeling met de gasprijs is losgelaten.

Huishoudens met blok- of stadsverwarming betalen voor de levering van warmte in 2019 gemiddeld €164 meer dan in 2018. Oorzaak is de gestegen gasprijs, waaraan warmtetarieven zijn gekoppeld. Onterecht vinden de belangenorganisaties. De prijs voor gas stijgt immers voor een deel om consumenten aan te moedigen van het gas af te gaan. Warmtenetgebruikers zijn dat al, en dragen dus bij aan de omschakeling naar duurzame energiebronnen.

De organisaties willen dan ook dat de prijzen van gas en warmte worden losgekoppeld, maar daar is nieuwe wetgeving voor nodig. Dat duurt lang. In de tussentijd mogen gebruikers van warmtenetten niet de dupe worden van belastingverhogingen. De kostenstijging voor de warmteleveranciers die aan het warmtenet leveren is door de belastingverhoging bovendien minimaal. Paulus Jansen, directeur van de Woonbond: "Warmteleveranciers maken zo extra winst ten koste van consumenten. Dat kan niet de bedoeling zijn." De briefschrijvers willen dat de minister aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de opdracht geeft om het maximumtarief voor warmte te bevriezen. "Een lagere prijs mag natuurlijk altijd, maar hoger is wat ons betreft uit den boze", aldus Marnix Norder, voorzitter van Aedes.

Meer dan een half miljoen huishoudens verwarmen hun huis met blok- of stadswarmte. De gemiddelde jaarrekening voor warmte stijgt in 2019 tot € 1.315. In 2018 was de gemiddelde jaarrekening nog € 1.151. Hier bovenop komen nog de kosten voor het elektriciteitsverbruik. Warmtenetgebruikers kunnen niet wisselen van leverancier.