WONINGCORPORATIES

Artikelen per woningcorporatie

 • 10.09.12

  Donner: 'Erfpacht mag woningverkoop niet belemmeren'

  Minister Donner overweegt geen landelijke maatregelen om erfpachtregelingen in te perken. Wel wil hij dat grote steden hun erfpachtregelingen zonodig aanpassen om verkoop van woningen niet te belemmeren. Dat liet hij op 8 december weten tijdens een overleg met de Kamer. In Amsterdam is eindelijk een oplossing gevonden voor de verkoop van corporatiewoningen met Koopgarant. Het ministerie wil naar modelcontracten voor erfpacht.

 • 08.12.11

  Renovatie sociale huurwoningen Speelmanstraat is klaar

  Op 7 december leverde Eigen Haard het gerenoveerde wooncomplex aan de Speelmanstraat feestelijk op.  De laatste bewoners hebben hun intrek genomen. De woningen zijn op hoog niveau gerenoveerd, waarbij 63 woningen zijn samengevoegd tot 48. Het gevelbeeld bleef daarbij volledig behouden. Het gebouw valt onder het beschermd stadsgezicht.  De Speelmanstraat is onderdeel van de wijk die tot het 'Van Eesterenmuseum' wordt gerekend. 

 • 15.12.11

  Zuiderkerkprijs 2011 naar De Keyzer

  Het complex De Keyzer van woonstichting De Key aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam is uitgeroepen tot het beste woningbouwproject van het afgelopen jaar. Wethouder Maarten van Poelgeest reikte de Zuiderkerkprijs 2011 donderdag uit aan de opdrachtgever en FRANTZEN et al architecten.

 • 15.12.11

  Balkenendenorm voor corporatiebestuurders 

  update 8 december

  Minister Donner laat  de salarissen van woningcorporatiebestuurders onder het strengste regime van de nieuwe wet 'Normering Topinkomens’ (WNT)  vallen. Dat betekent dat voor hen de zogeheten ‘Balkenendenorm’ gaat gelden.

 • 15.12.11

  AFWC: inkomensgrens huurwoningen omhoog of anders berekenen

  De inkomensgrens voor sociale huurwoningen moet omhoog, óf de manier waarop het inkomen wordt berekend, moet aangepast. Dat schrijft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)  in een open brief aan minister Donner. 

 • 01.12.11

  Donner ziet geen mogelijkheid inkomensgrens aan te passen

  Het is nog onduidelijk of de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog kan of zelfs afgeschaft als de nieuwe Europese regels voor staatssteun van kracht worden.  Dat schrijft minister Donner in antwoord op Kamervragen. De Europese Commissie besluit mogelijk nog dit jaar over de nieuwe regels.

 • 15.12.11

  Kamers met Kansen is Osdorp

  Op 29 november vond de feestelijke oplevering van Kamers met Kansen/Huren bij Pieter plaats. Het bijzondere project Kamers met Kansen richt zich op de jongeren van Nieuw West. Het project levert 119 sociale huurwoningen op.

 • 01.12.11

  Eigen Haard mag gezin Diamantbuurt uitzetten

  Een huurder van Eigen Haard in de Diamantbuurt moet haar woning binnen twee weken verlaten vanwege langdurige overlast. De rechter heeft Eigen Haard en burgemeester Van der Laan in kort geding op alle punten in het gelijk gesteld. De bewoonster en haar gezin maakten zich schuldig aan bedreigingen, mishandeling, ruzies en vernielingen. De uitspraak is volgens de woningcorporatie een steun in de rug om de leefbaarheid in de Diamantbuurt te verbeteren

 • 30.11.11

  Gezin klem tussen markt en minister

  Woningcorporatie Ymere brengt een nieuw argument in tegen de inkomensgrens van 33.000 euro voor sociale huurwoningen: daarvoor tellen beide inkomens van een huishouden mee, terwijl banken en verhuurders een tweede inkomen maar gedeeltelijk meetellen voor de berekening van de maximale hypotheek of de maximale huur. Ymere constateert dat het daardoor voor gezinnen met twee werkende ouders met een gezamenlijk inkomen tussen de 33.000 en 40.000 euro onmogelijk is om aan een woning te komen.

 • 29.11.11

  Woonmanifest 2012: laat corporaties meer maatwerk leveren

  De Amsterdamse 'DenkTank' die in Woonmanifest 2012 een vijftal aanbevelingen heeft uitgewerkt om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten, wil meer maatwerk om meer verhuisbewegingen uit te lokken. Dat gaat dan om het verleiden en begeleiden van huurders naar een beter passende woning, tijdelijke huurcontracten voor grote gezinnen, behoud van inschrijfduur bij verhuizing en voorrang aan bewoners die een gewilde woning achterlaten.

 • 29.11.11

  Amsterdam wil dat regio zijn hekjes weghaalt

 • 18.11.11

  Jaarlijkse verkoop corporatiewoningen blijft rond 1200 schommelen

  De verkoop van corporatiewoningen stabiliseert zich sinds 2009 rond de 1200 verkochte woningen per jaar. Dat is ook de prognose voor 2011. De prijzen daalden in de eerste helft van 2011 met 2,1 procent. Dit meldt het rapport WoonAmsterdam 2011, een publicatie van de Dienst Belastingen, Makelaarsvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

 • 30.11.11

  KWH gaat duurzaamheid meten

 • 03.08.15

  Enorme lofts zoals in New York, iedereen kent ze wel, en slechts betaalbaar voor de happy few. Welnu, je hebt ze ook in Amsterdam, in nieuwbouw en redelijk betaalbaar. Het idee stamt uit de jaren 80 en is geinspireerd door de kraakbeweging. In de jaren 80 werd de voormalige lettergieterij Tetterode gekraakt. Veel bewoners woonden en werkten in het gebouw. De ruimtes in het gebouw lieten zich goed indelen voor veel verschillende activiteiten. De toenmalige corporatie Het Oosten die Tetterode in erfpacht kreeg, liet de bewoners zitten en verhuurde alleen het casco aan hen.

 • 15.11.11

  Corporaties vergroten aandeel in nieuwbouwproductie

  Woningcorporaties bouwden in 2010 beduidend minder woningen dan dat jaar ervoor, maar nemen een steeds groter aandeel in van de totale nieuwbouwproductie.  Ze renoveerden wel meer woningen. De verkoop van woningen aan particulieren steeg, het percentage vrijkomende huurwoningen nam af.  Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 

 • 15.11.11

  De Tribune zit bijna vol 

  Het enorme multifunctionele wooncomplex De Tribune aan de Ringweg A10 is bijna volledig in gebruik. Het pand wordt bewoond door ROC-studenten, topsporters, woongroepen van Cordaan en ouderen (Wibo-woningen). Kort geleden ging ook het restaurant CoCo open. De Tribune markeert volgens hoogleraar Friso de Zeeuw het einde van een tijdperk. 

 • 14.11.11

  Inkomensgrens huurwoningen is rekbaar

  De kwestie van de 33.000 euro inkomensgrens speelde weer eens op tijdens de behandeling van de Woonvisie op 10 november in de Tweede Kamer.  Die grens is volgens diverse Kamerleden veel minder hard dan Minister Donner suggereert. De minister blijft weigeren het overleg met ‘Brussel’ over de inkomensgrens te heropenen.

 • 10.11.11

  Huurders tegen grootschalige verkoop

  Ruim tweederde van de huurders is tegen de geforceerde verkoopprogramma's van corporatiewoningen . Dat blijkt uit een peiling van de Woonbond onder zijn achterban. De huurders zijn voor het behoud van een brede sociale huursector. Wel zijn ze voor een grotere keuzevrijheid tussen huur en koop. Zowel huurdersorganisaties als individuele leden deden aan de peiling mee.

 • 02.11.11

  Raad van State: 'Vogelaarheffing rechtmatig'

  De heffing die minister Vogelaar in 2008 invoerde om de wijkaanpak gedeeltelijk te financieren, is volgens de Raad van State  rechtmatig. Alle Nederlandse woningcorporaties kregen sindsdien te maken met de zogeheten Vogelaar-heffing. Zij droegen verplicht een bedrag af aan het  Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), die het geld vervolgens verdeelde over de corporaties die de veertig krachtwijken moeten opknappen. Ook Amsterdamse corporaties profiteerden daarvan.

 • 31.10.11

  ANWB-directeur wordt voorzitter Raad van Commissarissen Ymere

  De Raad van Commissarissen van Ymere heeft Guido van Woerkom (1955) per 14 december 2011 benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ymere. Hij volgt Peter Wilson op die van 2002 tot en met 2011 de voorzittershamer bij Ymere hanteerde. Naast hem nemen vanwege het aflopen van de benoemingstermijn eind 2011 ook de heer Van Mook (vice-voorzitter) en de heer Krol afscheid als commissaris van Ymere. Omdat de Raad van Commissarissen krimpt van negen naar zeven leden, worden zij niet opgevolgd.

 • 28.10.11

  Regels verkoop corporatiewoningen worden eenvoudiger

  De voorwaarden waaronder woningcorporaties huurwoningen mogen verkopen, worden met ingang van 1 november vereenvoudigd. Vooruitlopend op de aangekondigde introductie van een kooprecht voor huurders, hoeven corporaties bij verkoop aan eigenaar-bewoners in minder gevallen het Rijk om toestemming te vragen en volgt verantwoording achteraf via het jaarverslag. Corporaties moeten woningen nog altijd eerst te koop aanbieden aan zittende huurders.

 • 17.08.12

  De Woningbouw Weesp zoekt fusiepartner

  Woningcorporatie De Woningbouw (4.500 woningen) uit Weesp zoekt een fusiepartner. De corporatie meent dat dit het beste is voor de huurders in Weesp, Muiden en Muiderberg. Voorwaarde is wel dat de fusiepartner beschikt over kwaliteit en investeringsruimte voor verbetering van het woningbezit.

 • 24.10.11

  Monumenten zware last voor corporaties

  "We zijn er trots op, maar dit zouden we nu nooit meer zo doen, " zei directeur Rob Haans van De Key, bij de jaarbijeenkomst De Ontmoeting van de AFWC, over de restauratie van de Sibbelpanden. De Key investeerde 15 miljoen in de restauratie van de panden, omgerekend 450.000 euro per sociale huurwoning. Haans vindt dat een niet te verantwoorden bedrag voor een corporatie wiens primaire taak het is mensen met een laag inkomen te huisvesten.

 • 09.10.11

  Akkoord Bouwen aan de Stad II getekend

  Op 19 september werd het akkoord Bouwen aan de Stad II ondertekend. December vorig jaar werd al een groot deel van de financiële afspraken tussen gemeente en corporaties vastgelegd. Dankzij dat  akkoord heeft Amsterdam een opbrengst van 225 miljoen kunnen inboeken bij het Vereveningsfonds, krijgen corporaties meer ruimte om woningen te verkopen en blijft het adagium van de ‘ongedeelde stad’ uitgangspunt van beleid.

 • 08.10.11

  Donner vindt 33.000 euro grens wel best zo

  Minister Donner wil niet terug naar Brussel om over een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen te onderhandelen. Wat soepeler omgaan met de huidige regels, verder wil hij niet gaan. De Kamer had hem eerder per motie opgeroepen om in ieder geval voor ouderen een hogere inkomensgrens te bepleiten. Maar Kamerleden noch protesterende huurders kunnen de minister in beweging brengen. Zo bleek op 6 oktober tijdens een Kamerdebat.

 • 06.10.11

  Corporaties beteugelen onderhoudslasten

  De onderhoudslasten van corporaties dalen weer, na een periode van forse stijging. Dat geldt tenminste voor de tachtig corporaties die deelnamen aan de benchmark Onderhoudslasten van Aedes en Atriensi. Het afgelopen decennium stegen de kosten met meer dan 30 procent boven inflatie. In 2009 kwam een einde aan de stijging; in 2010 daalden de lasten met 6 procent. 

 • 30.09.11

  Frank Bijdendijk ontvangt Aedes-onderscheiding

  Bij zijn afscheid op donderdag 29 september ontving Stadgenoot-bestuurder Frank Bijdendijk uit handen van Aedes-voorzitter Marc Calon de Aedes-onderscheiding. Bijdendijk ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de volkshuisvesting. Volgens Calon en andere sprekers leverde Bijdendijk op gedreven wijze belangrijke bijdragen op het terrein van woonvormen, woningkwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. Bijdendijk was van 1982 tot 2008 bestuurder van de Amsterdamse corporaties Het Oosten en Stadgenoot.

 • 20.08.12

  Betrokken corporaties krijgen grote gebieden in beheer

  Bezit Far West is opgedeeld

  De drie aandeelhouders van Far West - De Key, Stadgenoot en Rochdale – hebben overeenstemming over de waardering en verdeling van het bezit van de ontwikkelcorporatie. Bij de verdeling hebben de drie corporaties zoveel mogelijk hun bezit geconcentreerd. Zo zijn er buurten ontstaan waar corporaties veel woningen beheren, zodat het makkelijker is om leefbaarheid en vernieuwing te bevorderen. Alleen de fiscus kan nog een spaak in het wiel steken.
 • 27.09.11

  10 vragen over

  Kooprecht voor huurders

  Op 1 juli 2011 publiceerde minister Donner van Binnenlandse Zaken zijn ‘Woonvisie’. Daarin wordt een kooprecht voor huurders voor corporatiewoningen aangekondigd. Daarmee voert Donner een onderdeel uit van het regeerakkoord van VVD en CDA.
  1. Een kooprecht voor huurders? Voeren de regeringspartijen een dwingende kiezerswens uit?
 • 19.11.15

  Exit-interview Frank Bijdendijk, bestuurder Stadgenoot

  Op zoek naar een nieuw ideaal

 • 08.09.11

  Alliantie in voormalig stadsdeelkantoor

  Woningcorporatie de Alliantie Amsterdam neemt volgend jaar haar intrek in het voormalige kantoor van stadsdeel Oost in Amsterdam-Watergraafsmeer. De corporatie huurt 4100 m2 kantoorruimte. De verhuizing wordt aangegrepen voor de introductie van het ‘nieuwe werken’ en samenvoeging van alle activiteiten.

 • 24.08.11

  Stadgenoot wordt stichting

  Stadgenoot, de laatste grote Amsterdamse woningbouwvereniging, wordt een stichting. Bestuur, raad van bestuur en de ledenraad zijn daarmee akkoord gegaan. Om de maatschappelijke verankering te waarborgen krijgt de nieuwe stichting een ‘maatschappijraad’. Een extra reden om deze stap nu te zetten is de opheffing van Far West. De ontvlechting van deze ontwikkelcorporatie is eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijker als alle betrokken partijen, waaronder Stadgenoot, dezelfde rechtspersoon hebben.

 • 14.07.11

  Corporaties boeken veel af op grondposities

  In de afgelopen vijf jaar hebben Nederlandse corporaties gezamenlijk een totaal bedrag van 134 miljoen euro afgeboekt op grondposities. Dat is 14 procent van de aanschafwaarde. Dit blijkt uit een rapport van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). De afwaardering betekent niet dat alle pijn nu is genomen. Volgens het CFV lopen de deelnemende corporaties nog risico’s van 96 miljoen euro. Het Fonds stelt vast dat het risicobeheer bij corporaties inmiddels wel is verbeterd, maar nog altijd tekortkomingen kent.

 • 04.07.11

  “Op de markt lenen geen begaanbare weg”

  Corporaties doen er zeer onverstandig aan voor WSW-borging hun neus op te halen. Dat vonden alle sprekers tijdens een debat georganiseerd door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Daar werd ook de suggestie gedaan om een nieuwe ‘collectieve structuur’ te vormen voor de activiteiten die sinds 1 januari niet meer met overheidsborging mogen worden gefinancierd.

 • 06.07.11

  Amsterdam krijgt grote vrije sector, op termijn

  In Amsterdam vallen ruim 75.000 woningen boven de vrije-sectorgrens van 142 punten (663 euro), als de voorgenomen bijtelling van Donner door gaat. Dat blijkt uit een simulatiestudie van de Amsterdamse dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS). Niet al die woningen worden geliberaliseerd. Corporaties hebben aangekondigd daarover afspraken te willen maken met de gemeente en de Huurdersvereniging Amsterdam.

   

 • 01.07.11

  Jacques Thielen naar BMC

  Per 1 juli wordt Jacques Thielen partner bij BMC Interlink. Hij is momenteel nog directeur-bestuurder van Far West. Vorig jaar viel het besluit om deze Amsterdamse woningcorporatie te ontbinden omdat de ontwikkelcorporatie door de crisis in financiële problemen dreigde te komen. De afwikkeling daarvan is nagenoeg rond. De aandeelhouders en oprichters De Key, Rochdale en Stadgenoot hebben overeenstemming over de opdeling van het bezit.

 • 29.06.11

  Corporaties zien definitief af van bouw Fountainhead

  Het is nu officieel. De woningcorporaties Eigen Haard en De Key gaan niet door met het prestigeproject Fountainhead. Het risicoprofiel is voor de corporaties in de huidige woningmarkt te hoog. Directeur Rob Haans van De Key stelde eerder al in NUL20 dat "het niet tot de taken behoort van corporaties om grote risico’s met vastgoedontwikkeling te nemen. Dat is voor beleggers en commerciële ontwikkelaars. Initiatieven als die woontorens zullen we niet meer nemen."

 • 20.08.12

  SV-urgentie voor bewoners 'schimmelwoningen'

  De bewoners van de in slechte staat verkerende woningen in de Nolensstraat en de Voermanbuurt (Knijtijzerpanden) krijgen vanaf september een stadsvernieuwingsurgentie. Dat is althans de inzet van wethouder Paulus de Wilt. Stadsdeelraad en de dienst Wonen, Zorg en Samenleven moeten nog akkoord gaan. Normaal mag een dergelijke urgentie alleen worden verstrekt als de sloop- of renovatiedatum is vastgesteld. De urgentiestatus geeft recht op een verhuisvergoeding van ruim 5000 euro. 

 • 28.06.11

  Corporaties voldoen aan meeste aanbiedingsafspraken

  De Amsterdamse corporaties hebben voldaan aan de meeste ‘aanbiedingsafspraken’. In het akkoord Bouwen aan de Stad I hebben gemeente en corporaties voor de periode 2007 t/m 2010 prestatieafspraken gemaakt rond de toewijzing van woningen aan doelgroepen.

 • 27.06.11

  WSW sombert over toekomstige investeringsmogelijkheden corporaties

  “Minder investeren of meer verkopen”

  De investeringen van corporaties in huurwoningen zullen de komende jaren flink afnemen, zo vreest het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In het somberste geval daalt de nieuwbouwproductie met veertig procent. Er is één redmiddel: veel meer verkopen. Na een tijdperk van schaalvergroting is de kans groot dat de omvang van corporaties gaat krimpen.

   

 • 20.08.12

  Solids op IJburg minder in trek

 • 02.01.19
  25 punten extra: corporaties zien juist kansen voor betere afstemming vraag en aanbod
  Huurwoningen in Groot Amsterdam krijgen maximaal 25 punten extra. Deze bijtelling leidt tot zeer verdeelde reacties. Corporaties tonen zich ingenomen met de verhoging van de maximale huur. Zij zien kansen voor een beter aanbod in de vrije huursector. De Huurdersvereniging Amsterdam voorziet echter afnemende doorstroming en toenemende segregatie. Wethouder Freek Ossel van Volkshuisvesting deelt die vrees. “Wonen in de grote stad dreigt te duur te worden voor veel groepen.”
 • 24.06.11

  Voortaan betalen voor WoningNet

  Woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam moeten vanaf 1 juli jaarlijks 10 euro betalen om ingeschreven te blijven bij WoningNet. Tot nu toe betalen  zij alleen eenmalige inschrijvingskosten; die worden nu verlaagd van 60 naar 50 euro.

  De kosten van het WoningNet-systeem worden tot nu grotendeels betaald door de corporaties. Met de jaarlijkse verlengingskosten wordt een substantieel deel van de kosten gedekt. In 2010 waren er ruim 470.000 woningzoekenden ingeschreven, waarvan er ruim 89.000 een of meer keer reageerden op een woning.

 • 22.06.11

  Nog drie kandidaten voor Kleiburg

 • 20.06.11

  Woonbond: "Verhoog inkomensgrens sociale huurwoningen"

  Volgens de Woonbond moet de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog naar minimaal 38.000 euro. Dat concludeert de bond uit een groot aantal meldingen van woningzoekenden die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden.  Voor sociale huurwoningen geldt sinds 1 januari een inkomensgrens van  33.614 euro.

 • 17.06.11

  Stadgenoot sluit 2010 positief af

 • 23.06.11

  Rochdale verbaasd over uitkomsten haalbaarheid Kleiburg

  update 23 juni

  Rochdale verwerpt de berekeningen van bureau Vaecon, waaruit zou blijken dat het besluit van de woningcorporatie om de Bijlmerflat Kleiburg op te geven, gebaseerd is op te sombere uitgangspunten. Vaecon heeft op verzoek van stadsdeel Zuidoost de financiële argumenten van Rochdale tegen het licht gehouden. Het Parool publiceerde op 11 juni de conclusies van het rapport onder de kop 'experts zien wel kansen in Kleiburg.'

 • 15.06.11

  Marien de Langen volgt  Bijdendijk op bij Stadgenoot

 • 10.06.11

  Regiocorporaties houden zich aan inkomensnorm

 • 18.05.11

  Verkoop corporatiewoningen aantrekkelijk voor jongeren en starters

  Vanaf 1998 tot en met 2010 hebben de woningcorporaties onder de voorwaarden van het convenant verkoop in Amsterdam 15.815 woningen verkocht aan particulieren. De transactieprijzen daarvan lagen flink onder de gemiddelde koopprijs in Amsterdam. In 2010 kostte de gemiddelde corporatiewoning 178.000 euro. Daardoor was 93 procent van alle door corporaties verkochte woningen bereikbaar voor de middeninkomens (tot 2x modaal) en 63 procent voor de lage middeninkomens (tot 1,5x modaal: koopwoningen tot € 220.000).

Pagina's