Koopwoning

 • 09.10.15

  Amsterdam kent weer een verkopersmarkt, zo meldt de Makelaarsvereniging Amsterdam. In de hoofdstad werden het afgelopen kwartaal 3.053 woningen en appartementen verkocht. Daarmee liggen de verkopen bijna 20 procent hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Toen werden 2.584 woningen verkocht. Daarmee is dit volgens de makelaarsvereniging het beste derde kwartaal sinds acht jaar tijd. Toch lijkt de woningmarkt iets te temperen. In het tweede kwartaal van 2015 werden in de NVM-regio Amsterdam nog 3.156 woningen verkocht.

 • 15.10.15
  Aanbod en afzet nieuwbouwwoningen in de marktsector

  In Amsterdam is vorig jaar het aanbod aan en de afzet van nieuwbouwwoningen in de marktsector flink toegenomen, zo blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het gemeentelijke Woningmarktteam (W-team). Daarbij zitten steeds meer starterswoningen; ook de afzet van zelfbouwkavels is toegenomen.

 • 15.05.15

  De groei van de Nederlandse koopwoningmarkt zet verder door, zo verwachten economen van de Rabobank. Na een beter dan verwacht eerste kwartaal zal de markt in 2015 en 2016 verder aantrekken. De prijzen stijgen naar verwachting licht: in 2015 met 1½ tot 3½% ten opzichte van 2014. Een milde versnelling wordt verwacht in 2016 met een gemiddelde prijsstijging van 2 tot 4%. In Amsterdam en Utrecht mag een bovengemiddelde prijsstijging worden verwacht.

 • 26.01.17

  Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is door de gemeente Amsterdam en woningcorporatie de Alliantie geselecteerd voor de bouw van 75 koopwoningen in de toekomstige Theo Koomenburt in Amsterdam-Oost. Het koopprogramma in de Sportheldenwijk op het Zeeburgereiland omvat vier woonblokken met zowel appartementen als eengezinswoningen.

 • 19.02.15

  Kopers en woningmarkt zijn de dupe van te strenge regels. Het gebruik van de huidige NIBUD-normen leidt tot onnodig lage hypotheekgrenzen. Aldus de conclusie van een onderzoek van OTB-Delft in opdracht van NVB, de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers.

 • 09.02.15
  Collegepartijen VVD en SP staan lijnrecht tegenover elkaar over verkoopbeleid

  De Amsterdamse woningcorporaties verkochten in 2014 meer dan tweeduizend woningen. “Het is mogelijk dat we het topjaar 2005 naderen,” meldde directeur Egbert de Vries bij de presentatie van het rapport Woon Amsterdam 2014. De meeste woningen werden in 2014 verkocht in West, Zuid en Noord.

 • 11.12.14

  Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij die op Kavel 1b van het Haveneiland op IJburg honderd tot honderdveertig kleine koopwoningen met inpandige parkeergelegenheid wil ontwikkelen en realiseren. De kavel ligt achter de Solid van Stadgenoot op de hoek van de Johan van der Keukenstraat en de Joris Ivensstraat in Amsterdam-Oost.

 • 02.12.14

  De Amsterdamse woningcorporaties verkopen dit jaar meer dan 2000 woningen. "Het is mogelijk dat we het topjaar 2005 naderen," meldde directeur Egbert de Vries bij de presentatie van het rapport Woon Amsterdam 2014. In 2005 werden er 2402 corporatiewoningen verkocht. De meeste woningen werden dit jaar verkocht in West, Zuid en Noord.

 • 28.11.14

  Het aantal verkopen in de hoofdstad is in 2014 sterk gestegen. Woningen worden al weer boven de vraagprijs verkocht (13%). Het aanbod neemt in snel tempo af, waardoor een krapte op de hoofdstedelijke woningmarkt lijkt te ontstaan die aan pré-crisisjaren doet denken. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatieWoon Amsterdam 2014 van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

 • 11.11.14

  Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een 'nul-op-de-meter' woning extra kunnen lenen wordt verhoogd van 13.500 euro naar 25.000 euro. Het kabinet geeft hiermee een impuls aan de realisatie van deze woningen. De bouwer moet voor tenminste tien jaar de energieprestatie garanderen.

 • 09.10.14

  De woningmarkt in Amsterdam zakt iets. Zowel de prijzen, als het aantal verkochte woningen in de stad zakten licht. Zo blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.

 • 30.09.14

  Na een keer proefdraaien bood de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling (EAOGV) op maandag 29 september voor het eerst de mogelijkheid om online deel te nemen aan een reguliere huizenveiling. Het bleef echter stil vanuit de virtuele wereld. Alle bieders zaten in de zaal. Volgens directeur Didi van den Elsaker anticipeert de EAOGV met de internetuitbreiding op nieuwe wetgeving. Daartoe wordt samengewerkt met Troostwijk Veilingen.

 • 18.09.14

  Voor kopers van corporatiewoningen hoeft geen speciaal Amsterdams hypotheekfonds te worden gevormd. Zo laat wethouder Ivens van Wonen aan de raadscommissie weten. Corporaties ervaren de hypotheekverstrekking in het algemeen niet als een urgent probleem.

 • 26.08.14

  De afzet van nieuwbouwwoningen is in Amsterdam het eerste half jaar van 2014 flink gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt vooral door de oplevering van 800 markthuurwoningen (vorig jaar 515 in hele jaar). Ook de afzet van nieuwbouw koopwoningen vertoont enig teken van herstel. Vorig jaar werden er 1173 verkocht, terwijl dit eerste half jaar ten minste 650 nieuwbouwwoningen zijn verkocht (eventuele verkoop van collectieve kavels ontbreken nog).

 • 16.04.14

  De Stichting Opmaat introduceert een variant van Koopgarant zonder terugkoopregeling: Koopstart. Starters en lagere middeninkomens kunnen daarmee een corporatiewoning met korting van maximaal 25 procent kopen. Bij verkoop wordt de korting en een deel van de waardeontwikkeling afgerekend met de corporatie. Vooralsnog doen er geen Amsterdamse corporaties mee.

 • 10.04.14

  De Amsterdamse woningmarkt vertoont duidelijk tekenen van herstel, zo blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De verkopen daalden in het eerste kwartaal van dit jaar wel iets, maar de prijzen vertoonden een lichte stijging. Daarmee scoort Amsterdam beter dan gemiddeld.

 • 26.01.17

  VolkerWessels Vastgoed en de gemeente Amsterdam hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van blok 14 in de Sportheldenbuurt van het Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost. Woongebouw ‘Kop in de Wind’ wordt een kleinschalig complex van vijf woonlagen met een kleine dertig koopappartementen.

 • 07.02.14

  De verkoop van de tweede vleugel van Kleiburg verloopt zeer voorspoedig. In oktober 2013 is de verkoop van fase 2 van DeFlat van start gegaan. Een woordvoerder van KondorWessels meldt dat het merendeel van deze 110 ‘verse' klushuizen inmiddels is verkocht. Eigenaar Rochdale heeft inmiddels het eigendom van het tweede deel ook voor een symbolisch bedrag overgedragen.

 • 03.08.15

  Kluswoningen zijn koopwoningen die casco opgeleverd worden door de verkoper. Een aannemer zorgt voor renovatie van fundering gevel en dak. De woningen worden na casco opgeleverd te zijn door de koper afgebouwd met inbegrip van elektra, keuken, douche/toilet en centrale verwarming. De indeling van het casco is aan de koper. In deze aflevering van Aanbouw gaat het over twee projecten: de Klarenstraat in Nieuw West (corporatie: Alliantie) en het project “een Blok stad” in Amsterdam Oost (van Ymere).

 • 19.01.14
  Verkoop corporatiewoningen

  De verkoop van corporatiewoningen is in 2013 flink gestegen. In totaal verkochten de corporaties 1932 woningen, een stijging van zes procent ten opzichte van een jaar eerder. Directeur Hans van Harten maakte de cijfers bekend bij de nieuwjaarsreceptie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ymere verkocht in Amsterdam met 532 stuks de meeste voormalige huurwoningen. De Alliantie volgt met 363 woningen. De Key, Eigen Haard en Stadgenoot zijn goed voor de verkoop van respectievelijk 287, 279 en 247 woningen. Bij Rochdale bleef het verkoopresultaat steken op 194 woningen.

 • 13.01.14

  De Nederlandse woningmarkt heeft volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars het beste kwartaal achter de rug sinds het uitbreken van de crisis. Maar er zijn grote regionale verschillen, zelfs in de regio Amsterdam. Ten noorden van Amsterdam daalden de prijzen verder, wel nam het aantal transacties toe. In de afgelopen vijf jaar werden huizen in Nederland bijna 17 procent goedkoper.

 • 04.11.13

  De inkomenscriteria voor een hypothecair krediet worden op 1 januari verruimd. Dat schrijven minister Dijsselbloem (Financiën) en minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in een brief aan de Tweede Kamer. Voor energieneutrale woningen en woningverbeteringen mag worden afgeweken van de standaard inkomenscriteria.

 • 10.10.13

  Het verstrekken van gemeentelijke opknapsubsidies is een weinig efficiënte methode om achterstallig onderhoud van particuliere woningen te bestrijden. Laagrentende leningen en adviezen zijn dat wel. Dit blijkt uit het OTB/Platform31-onderzoek. De onderzoekers stellen vast dat het onderhoud van particuliere woningen in sommige buurten een hardnekkig probleem is, dat gemeentelijk beleid vereist.

 • 25.09.13

  Woningcorporaties kunnen vanaf 1 oktober gemakkelijker duurdere huurwoningen verkopen aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Zo hoeft de corporatie de woning niet meer eerst aan te bieden aan een huurder of een andere corporatie. Ook mag zij de verkoopwaarde baseren op de in de vastgoedwereld gebruikelijke actuele marktwaarde in plaats van de waarde in onverhuurde staat. Dat vergemakkelijkt de taxatie van wooncomplexen.

 • 03.07.13

  Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. De verkoop blijft voor felle discussies in de stad zorgen. Terwijl de ene groepering schampert over de uitverkoop van de sociale huursector, vindt de andere partij het veel te langzaam gaan: de stad zou zich tekort doen met zo'n omvangrijke corporatiesector (de 'keien van Wiebes').

 • 30.05.13

  Er komt 2,5 miljoen euro extra beschikbaar voor startersleningen in Amsterdam, aldus Het Parool. Dit bedrag komt bovenop de 2 miljoen die wethouder Freek Ossel in het kader van een pakket stimuleringsmaatregelen al had vrijgemaakt. De gemeenteraad nam een voorstel van de PvdA daartoe aan. Met een starterslening kunnen mensen bij de aankoop van hun eerste huis een bedrag tot maximaal 40.000 euro rentevrij lenen.

 • 15.05.13

  Voor de eerste 44 koopwoningen in het Tudorpark in Hoofddorp bestaat veel belangstelling, zo meldt ontwikkelaar Ymere. Na loting bij de notaris zijn alle beschikbare woningen optioneel toegewezen. Binnen drie weken na de start van de verkoop vorige maand schreven zich 128 belangstellenden in voor eengezinswoningen van 122 m2 voor 250.000 euro tot geschakelde villa's (200 m2) in de prijsklasse tot 500.000 euro.

 • 14.05.13

  Amsterdam introduceert opnieuw een starterslening. Ruim driehonderd jonge kopers van een nieuwbouwwoning kunnen tot maximaal twee ton lenen, zo heeft wethouder Ossel van Wonen bekendgemaakt. Amsterdam reserveert hiervoor twee miljoen euro uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Eenzelfde bedrag wordt door het Rijk op tafel gelegd. Van 2008 tot 2010 kende Amsterdam ook startersleningen. 

 • 10.05.13

  Woningstichting Rochdale start met het verkopen van woningen met Koopgarant. Het betreft 137 woningen in Geuzenveld in Amsterdam Nieuw-West. Alleen huurders van Rochdale komen hiervoor in aanmerking. Rochdale biedt woningen te koop aan in het complex Van Karnebeekstraat. Zittende huurders of hun inwonende kinderen kunnen hun eigen woning kopen of een van de woningen die na huuropzegging beschikbaar komt. Deze woningen zijn ook beschikbaar voor andere huurders van Rochdale. Later in het jaar zal ook in Diemen een complex met Koopgarant worden verkocht.

 • 19.04.13

  Het vertrouwen in de koopwoningmarkt stijgt licht, zo blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis en onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft.
  Sinds de introductie van de vertrouwensindicator voor de woningmarkt in 2004 heeft het sentiment er niet zo beroerd voor gestaan als in december van het afgelopen jaar. Vanaf januari lijkt het dieptepunt te zijn gepasseerd en gaat het consumentenvertrouwen in kleine stapjes vooruit van 51 naar 54 punten.

 • 25.03.13

  De Koopgarant-regeling houdt landelijk goed stand. De verkoop van bestaande woningen via deze regeling bleef gelijk in 2012. Wel daalde het aantal nieuwbouwverkopen met Koopgarant.

 • 19.03.13

  Terwijl woningcorporaties in de regio flink wat koopwoningen afzetten met Koopgarant, wil het in Amsterdam maar niet lukken. Niet alleen duiken er steeds weer nieuwe fiscale of juridische voetangels en klemmen op. Vanwege de crisis lijkt ook het momentum voorbij. Veel corporaties zien nu meer in het verstrekken van startersleningen. Vooral de Startersrenteregeling is populair.

 • 17.01.14
  Corporatiewoningen krijgen doorstart als kluswoning

  Een kluswoning kopen met de zekerheid dat fundering, gevels, kozijnen en het dak in orde zijn. Die zekerheid biedt de formule Eén Blok Stad van ERA Contour. Ymere heeft deze aanpak inmiddels al op drie plaatsen in de stad met succes toegepast.

 • 22.03.13
  Startersleningen steeds meer in trek

  In de Stadsregio zetten de woningcorporaties flink wat koopwoningen af met een Koopgarant-regeling, maar in Amsterdam vallen de resultaten - een half jaar na de start - tegen. Om juridische redenen wordt het verkoopinstrument voorlopig alleen ingezet in complexen die nog niet zijn gesplitst. Corporaties zien mede daarom meer in het verstrekken van startersleningen. Vooral de Startersrenteregeling is populair.

 • 28.02.13

  Ymere is terughoudend met verkoop van woningen in de kleine kernen Lisserbroek, Abbenes, Zwaanshoek, Beinsdorp en Buitenkaag. Zo is met de gemeente Haarlemmermeer overeengekomen. Verder voorzien de prestatieafspraken met de gemeente voor de komende drie jaar in investeringen in duurzaamheid en wordt gestreefd naar voldoende woningen voor middeninkomens.

 • 26.02.13

  Wethouder Maarten van Poelgeest is geen voorstander van een gemeentelijke hypotheekbank zoals de Amsterdamse PvdA voorstelt. Wel is hij voorstander van een 'verhuislening' om woningverkopers te helpen met hun restschuld. Dat zei hij bij de talkshow PakhuisNUL20, maandagavond in Pakhuis de Zwijger.

 • 06.02.13

  Makelaarssite Funda experimenteert met woningruil om de woningverkoop te stimuleren. Als een test bij 150 makelaars slaagt, wil Funda de dienst vanaf april landelijk aanbieden. Als bij een Funda-advertentie staat vermeld 'Woningruil mogelijk', houdt dat in dat de verkoper bereid is om de woning van een gegadigde te kopen, indien deze zijn eigen woning nog moet verkopen. Beide partijen kopen elkaars huis.

 • 11.10.12

  De huizenprijzen zijn na vier jaar van dalingen ongeveer terug op het niveau van begin 2005. Dat blijkt uit de meest recente NVM-cijfers. Amsterdam ontkomt niet aan deze trend. Volgens de NVM daalden de prijzen in Amsterdam het derde kwartaal met gemiddeld 4 procent. Uit de Woningmarktrapportage Amsterdam van makelaarskantoor Gerard Bakker blijkt dat de mediane verkoopprijs van appartementen in de hoofdstad in een jaar met 17 procent is gedaald. Voor woonhuizen geldt zelfs een daling van 24,5 procent. Er zijn overigens grote verschillen per buurt.

 • 10.09.12

  De Alliantie en Ymere hebben in Amsterdam de eerste Koopgarant-woningen op de markt gebracht. De Alliantie gaat Koopgarant inzetten om de doorstroom van de middeninkomens in haar aandachtswijken te verbeteren. De doelgroep bestaat onder meer uit starters die het ouderlijk huis verlaten. De eerste aanbieding betreft drie woningen in de Javastraat (Indische Buurt) in Amsterdam-Oost. Ymere zet vooral in op het aanbieden van Koopgarant aan eigen huurders in wijken waar naar verwachting de vastgoedwaarde stijgt.

 • 10.09.12

  Koopgarant gaat na de vakantie eindelijk van start in Amsterdam. De spits wordt afgebeten door Ymere en de Alliantie, twee corporaties die buiten Amsterdam al ervaring hebben met deze vorm van koop-onder-voorwaarden. De Alliantie start begin september met een complex in de Javastraat (Indische buurt) en heeft nog twee andere complexen op de rol staan. Ymere gaat ruim honderd eengezinswoningen in een wijk in Noord via Koopgarant te koop aanbieden aan zijn huurders. Zodra de huidige bewoners zijn ingelicht gaat het aanbod in.

 • 10.05.12
  Corporatiebezit in de etalage

  Stijn Buiter is zojuist verliefd geworden – op een benedenwoning aan de Jozef Israëlskade in Zuid. Ze heeft de woning van Rochdale samen met haar vriend Laurens van Mulukom bezichtigd op de eerste gezamenlijke open-huizendag van de vijf grote corporaties. Direct is ze om de hoek, bij de andere te koop staande woningen van Rochdale, gaan zoeken naar de makelaar. En naar de man van de Vereniging Eigen Huis die uitleg kan geven over de Starters Renteregeling. “Van de bank weet ik dat ik 180.000 euro kan lenen”, vertelt de 28-jarige medewerkster van Microsoft.

 • 25.01.13

  Ook minder Koopgarantwoningen verkocht

  Update 11 mei 2012

  In 2011 zijn er 5400 woningen met Koopgarant verkocht, een daling van 20 procent ten opzichte van 2010. De malaise op de woningmarkt lijkt dus ook invloed te hebben op deze vorm van 'maatschappelijk gebonden eigendom'. Er werden vooral minder nieuwbouwwoningen met Koopgarant verkocht.

 • 09.05.12
  Toezicht op corporaties moet op drie fronten verbeterd

  Wat staat corporaties na het Vestia-debacle te doen? NUL20 sprak met drie ingewijden. Deskundige Jan van der Schaar, corporatiebestuurder Marien de Langen en toezichthouder Tjeerd Herrema. De conclusie? Het toezicht moet op drie fronten verbeterd: intern zorgen voor checks and balances; wederzijdse controle van corporaties onderling en onafhankelijk extern toezicht als het onmisbare sluitstuk.

 • 07.12.12

  Het is weer Open Huizendag

  Zaterdag 31 maart houden zo'n 56.000 huiseigenaren en makelaars weer Open Huis. Weer meer dan bij de vorige editie, aldus de organiserende NVM. Op deze dag kunnen geïnteresseerden zonder afspraak huizen bezichtigen van elf tot drie uur.

 • 23.12.11

  Kabinet introduceert kooprecht voor huurder corporatiewoning

  Huurders van corporatiewoningen krijgen het recht om tegen de marktprijs hun woning te kopen. Daartoe worden woningcorporaties verplicht om minstens driekwart van de woningvoorraad te koop aan te bieden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wetsvoorstel dat dit regelt. De woningcorporaties en de Woonbond reageren negatief op de plannen.

 • 10.09.12

  Donner: 'Erfpacht mag woningverkoop niet belemmeren'

  Minister Donner overweegt geen landelijke maatregelen om erfpachtregelingen in te perken. Wel wil hij dat grote steden hun erfpachtregelingen zonodig aanpassen om verkoop van woningen niet te belemmeren. Dat liet hij op 8 december weten tijdens een overleg met de Kamer. In Amsterdam is eindelijk een oplossing gevonden voor de verkoop van corporatiewoningen met Koopgarant. Het ministerie wil naar modelcontracten voor erfpacht.

 • 10.09.12

  Doorbraak impasse Koopgarant

  De weg lijkt eindelijk vrij om in Amsterdam te beginnen met Koopgarant.  Aan de bezwaren van de Belastingdienst wordt tegemoet gekomen door van de Koopgarant-koper een  'ondererfpachter' te maken. De koper neemt de canon af van de woningcorporatie die de grond op zijn beurt in voortdurende erfpacht krijgt van de gemeente. 

 • 10.09.12

  Wijziging erfpachtstelsel niet aan de orde

  Het huidige erfpachtstelsel bemoeilijkt de invoering van Koopgarant in Amsterdam. Zo blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van de VVD. Toch is de coalitie niet bereid het huidige erfpachtstelsel om te ruilen voor een systeem gebaseerd op eeuwigdurende erfpacht.

 • 28.10.11

  Regels verkoop corporatiewoningen worden eenvoudiger

  De voorwaarden waaronder woningcorporaties huurwoningen mogen verkopen, worden met ingang van 1 november vereenvoudigd. Vooruitlopend op de aangekondigde introductie van een kooprecht voor huurders, hoeven corporaties bij verkoop aan eigenaar-bewoners in minder gevallen het Rijk om toestemming te vragen en volgt verantwoording achteraf via het jaarverslag. Corporaties moeten woningen nog altijd eerst te koop aanbieden aan zittende huurders.

 • 02.01.19
  Een Blok Stad: nieuwe formule met casco-verkoop in de bestaande voorraad
  Een badkuip met zicht op de sterrenhemel? Of een dakterras met tweede keuken? Je zal het in gerenoveerde appartementen niet snel aantreffen. Maar sinds kort bieden Ymere en Era Contour casco’s in de bestaande bouw te koop aan waarvan de bewoner nog helemaal zelf de indeling en inrichting kan – en moet - bepalen. Een nieuwe formule, die onder de noemer ‘Eén Blok Stad’ in de markt wordt gezet.

Pagina's