WONINGCORPORATIES

Artikelen per woningcorporatie

 • 19.01.11

  Wooncentrum voor drugsverslaafden in Zuidoost

  Er komt een  nieuw wooncentrum voor drugsverslaafden aan het Anton de Komplein in Zuidoost. Rochdale start deze maand met de bouw. Samen met HVO-Querido, en in nauwe samenwerking met stadsdeel Zuidoost, wordt voor 50 bewoners 24-uurs opvang en persoonlijke begeleiding mogelijk gemaakt. Opdrachtgever is de gemeentelijke dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS) . Deze plek vervangt een tijdelijke behuizing naast het Bijlmer Parktheater. Het gebouw is ontworpen door Atelier Kempe Thill.

 • 17.01.11

  De Key betaalt zes ton aan ontslagvergoedingen

 • 13.01.11

  ‘Bijlmerflat Kleiburg niet slopen’

  Flat Kleiburg, een van de laatste klassieke honingraatflats in Amsterdam Zuidoost, moet als cultureel erfgoed worden gespaard van sloop. Zo menen erfgoedvereniging Heemschut en de stichting Bijlmermuseum. Niet omdat het gebouw mooi is, maar omdat het duidelijk maakt hoe er vijftig jaar geleden werd gedacht over volkshuisvesting. Eigenaar Rochdale maakte enkele weken terug geen toekomst meer te zien voor Kleiburg. Het opknappen kost zeventig miljoen euro en dat vindt de corporatie te veel.

 • 28.01.11

  Oplossing voor deel bewoners Platanenweg

  update 28-01-11

 • 30.12.10

  Ymere vindt 527 gevallen van onrechtmatige bewoning

  Door aanpak van woonfraude heeft woningcorporatie Ymere in totaal 527 extra huuropzeggingen en uitzettingen gerealiseerd in 2010. De inzet van een speciaal team, dat toegang heeft tot informatie en de reguliere medewerkers ondersteunt, blijkt al jaren de sleutel tot een effectieve aanpak van illegale onderverhuur.

 • 30.12.10

  Tjeerd Herrema nieuwe voorzitter RvC Rochdale

  Oud-wethouder Tjeerd Herrema volgt  op 1 januari 2011 de heer Craemer op. Eerder werd met de externe toezichthouders afgesproken dat Craemer de voorzittersrol zou waarnemen tot de nieuwe raad compleet en gesetteld is. Nu deze situatie is bereikt, heeft de raad unaniem besloten Herrema als zijn voorzitter te benoemen. De heer Craemer blijft als commissaris aan in de functie van vice voorzitter.

 • 24.12.10

  ASVA roept studenten op niet te gaan wonen in Parooldriehoek

  De Amsterdamse studentenvakbond ASVA studentenunie roept studenten op niet te reageren op woningen in de Parooldriekhoek in Amsterdam Oost. Deze woningen worden op dit moment volgens de ASVA bewoond door zo’n 120 huishoudens, waaronder gezinnen met kinderen. Verhuurder Stadgenoot noemt een aantal van tachtig gezinnen.

 • 24.12.10

  Geen solvabiliteitsoordeel vier Amsterdamse corporaties

  Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) onthoudt vier Amsterdamse corporaties een solvabiliteitsoordeel. Het besluit hangt samen met de opheffing van corporatie Far West, zo staat in het jaarlijkse Verslag financieel toezicht woningcorporaties van het CFV. Naast Far West krijgen ook De Key, Rochdale en Stadgenoot geen solvabiliteitsoordeel, omdat op dit moment de financiële gevolgen en risico’s van de ontbinding nog niet duidelijk zijn.

 • 23.12.10

  Meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt

  Woningcorporaties hebben vorig jaar opnieuw meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt. Dit meldt de branchevereniging Aedes. Vorig jaar werden in Nederland 273 huurders op straat gezet vanwege wietteelt. Een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. Aedes schrijft de stijging van de uitzettingen vooral toe aan het toegenomen lik-op-stuk-beleid van de sociale huisvesters bij dergelijke vergrijpen.

 • 22.12.10

  Ymere trekt zich terug uit Amstelveen

  Corporaties worden niet alleen maar groter. Woningcorporatie Ymere verkoopt eind december 2010 haar bezit in Amstelveen aan Woongroep Holland. Ymere zet de hierbij vrijgekomen financiële middelen in om de woningproductie en wijkaanpak in haar kerngebieden voort te kunnen zetten. Ymere is met 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten de grootste corporatie van Nederland. 

 • 23.12.10

  Stadgenoot stopt in Almere

  De Amsterdamse corporatie Stadgenoot trekt zich terug uit het Olympiakwartier-project in Almere Poort, aldus berichtgeving van PropertyNL en het Financieele Dagblad. In februari  2010 presenteerde de Amsterdamse corporatie nog zijn ambitieuze plannen voor deze nieuwbouwwijk in Almere, die naast Stadgenoot door Ymere en TCN zou worden ontwikkeld.

 • 20.12.10

  Commerciële verhuurders bouwen niet voor middeninkomens

  Commerciële verhuurders springen niet in het gat tussen sociale huur en koop, nu woningcorporaties per januari 2011 nauwelijks meer woningen mogen toewijzen aan inkomens boven de 33.000 euro per jaar. Dit blijkt uit berichtgeving in de Volkskrant op maandag 20 december 2010.

 • 20.12.10

  Eigen Haard zet voet aan grond in Almere

  Woningstichting Eigen Haard heeft het project Pur Sang in Almere van Bouwfonds Ontwikkeling gekocht. Bouwfonds ontwikkelde het project Pur Sang dat uit bedrijfsruimten, eengezinswoningen en appartementen bestaat. Eigen Haard gaat de 48 appartementen verhuren in de vrije sector. De eengezinswoningen en bedrijfsruimten zijn al verkocht.

 • 02.01.19
  Volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord

  Prestatieafspraken Bouwen aan de Stad II. Volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord op 16 december 2011

 • 26.01.11

  Gemeente en corporaties geven elkaar financieel ruimte

  Na maanden onderhandelen hebben gemeente Amsterdam, stadsdelen, corporaties (AFWC) en de huurdersvereniging een pakket financiële en volkshuisvestelijke afspraken met elkaar gemaakt voor de huidige collegeperiode tot en met 2014. Afspraken voor verkoop van corporatiewoningen lopen tot 2020. Amsterdam kan daardoor een opbrengst van 225 miljoen inboeken bij het Vereveningsfonds; de corporaties krijgen meer ruimte om woningen te verkopen.

 • 16.12.10

  Minister eist opheldering van Stadgenoot

  Minister Donner eist opheldering van Stadgenoot over de hoge bedrijfslasten van de Amsterdamse corporatie.
  In de jaarlijkse ‘oordeelsbrief’ schrijft de bewindsman dat de bedrijfslasten van Stadgenoot in 2009 en 2008 fors boven het gemiddelde in de sector lagen. De woningbouwvereniging heeft al langer te kampen met hoge kosten voor de bedrijfsvoering, en wordt daar nu officieel over aangesproken. Stadgenoot krijgt tot 1 februari de tijd om tekst en uitleg te geven en haar visie te formuleren op de toekomstige bedrijfslasten.

 • 08.12.10

  Ook Ymere begint met Starterslening

  Na De Alliantie biedt ook  woningcorporatie Ymere kopers nu "startersleningen" aan.  Een Starterslening is een extra lening naast een normale hypotheek die bij aanvang renteloos en aflossingsvrij is. Op deze manier krijgen ook mensen wiens inkomen (nog) niet helemaal toereikend is, de kans een woning te kopen.

 • 07.12.10

  Corporaties draaien opnieuw miljoenenverlies

  De Nederlandse corporatiesector draaide in 2009 een verlies van ongeveer 480 miljoen euro. Dat komt neer op een gemiddeld verlies van ruim een miljoen euro per corporatie.

 • 24.11.10

  Onenigheid met Belastingdienst over erfpachtkwesties is opgelost

  Koopgarant nu ook in Amsterdam

  Vanaf 1 januari  kunnen ook Amsterdammers een corporatiewoning met korting kopen via de Koopgarant-regeling. De onenigheid met de Belastingdienst over enkele erfpachtkwesties is opgelost. Ymere en de Alliantie staan in de startblokken om hun verkooplicentie ook in de hoofdstad te gebruiken. Is er nog toekomst voor de alternatieve MGE-modellen van andere corporaties?
 • 02.01.19
  “Als we nu niet investeren, lopen we achter de feiten aan”

  Ook in de vernieuwde Staalmanpleinbuurt gaan de koopwoningen niet als warme broodjes over de toonbank. Vooral voor het duurdere segment van het project Jamboni moet de verkoopafdeling van de Alliantie alles uit de kast halen om gegadigden te vinden. Toch zet de Alliantie haar plannen voort om van de Staalmanpleinbuurt een prachtwijk te maken. Veel bewoners doen enthousiast mee. “Door de manier waarop wij bij de vernieuwing betrokken zijn, is de buurt zo langzamerhand net een dorp geworden.”

 • 02.01.19
  Wherestad en de Alliantie over staatssteunregels

  De invoering van staatssteunregels pakt slecht uit voor de woningmarkt, zo menen twee corporatiedirecteuren. Een grote groep huurders, met een gezinsinkomen boven de 33.000 euro, kan straks nergens meer terecht. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een woning te kopen. Middeldure huurwoningen kunnen een uitweg bieden, maar de bouw daarvan is door toenemende druk op de liquiditeitspositie van corporaties erg moeilijk.

 • 02.01.19
  Reacties op regeerakkoord: Hans van Harten, directeur AFWC

  Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is onthutst over de woningmarktplannen van het kabinet Rutte. Directeur Hans van Harten van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) sluit zich daarbij aan: “Onevenwichtig en onevenredig pijnlijk voor de huurder”. De maatregelen leiden er volgens hem toe dat de investeringscapaciteit van de corporaties opdroogt.

 • 09.11.10

  Kopgroepen en droomgroepen

  Wat is er gebeurd op onze Standplaats Staalmanplein?

 • 05.11.10

  De key heeft nieuwe directeur: Rob Haans

  Rob Haans wordt  de nieuwe bestuurder/ algemeen directeur van Woonstichting De Key. Hij volgt 1 januari 2011 interim bestuurder Haijo Pietersma op. Haans moet de bijgestelde  koers van De Key inhoud gaan uitvoeren: van expansie naar consolidatie en concentratie op de kerntaken. De huurder en het beheer van huurwoningen staan weer nadrukkelijk op de eerste plaats.

  Rob Haans

 • 22.10.10

  Corporaties willen studenten in slooppanden

  Bestuursvoorzitter Gerard Anderiessen van Stadgenoot wil studenten met campuscontracten in sloopwoningen zetten. Hij deed dit voorstel tijdens de jaarlijkse bijeenkomst De Ontmoeting van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Bestuurder Pieter de Jong van Ymere viel hem bij: "Dit zijn kicks voor niks." Amsterdam heeft de komende vier jaar minstens 9000 extra studentenwoningen nodig.

 • 21.10.10

  Doek valt voor Far West

  Woningcorporatie Far West staakt in de loop van volgend jaar haar activiteiten. Omdat de koopmarkt in West nagenoeg is ingestort, is het financieel fundament onder de ontwikkelende corporatie weggevallen. De oorspronkelijke oprichters, De Key, Stadgenoot en Rochdale, nemen alle lopende verplichtingen over.

 • 15.10.10

  AFWC verwacht weinig goeds van nieuwe regeerakkoord

  De Amsterdamse woningcorporaties zijn negatief over het Regeerakkoord. De kloof tussen huur en koop blijft in de Amsterdamse regio namelijk onverminderd groot omdat de koopsector ongemoeid blijft. Daarbij zetten de maatregelen tegen scheefwonen volgens de AFWC weinig zoden aan de dijk. De corporaties in de grote steden worden bovendien gehinderd door de afschaffing van de Vogelaarheffing en draaien in de toekomst op voor een deel van de huurtoeslag. Tenslotte veroordelen ze het kooprecht van sociale huurders.

 • 21.09.10

  Fusie Goed Wonen met Ymere

  Corporatie Goed Wonen Noord-Kennemerland heeft het voornemen te fuseren met Ymere. De fusie moet leiden tot extra investeringscapaciteit in de regio Alkmaar. Al in 2008 concludeerde de relatief kleine corporatie Goed Wonen dat zij onvoldoende sterk was om op eigen kracht voort te bestaan. “Zelfstandig verder gaan is financieel en organisatorisch geen realistische optie,” zo verklaart de woningstichting.

 • 20.08.12

  Oplevering eerste huurwoningen Overhoeks

  Ymere heeft met de bewoners de oplevering gevierd van gebouw Gelria in de wijk Overhoeks. Het is het eerste gebouw met sociale huurwoningen, 56 in getal, op het voormalige Shell-terrein. Het complex is ontworpen door architect Guus Baneke. Baneke en Van der Hoeven Architekten verzorgde ook het ontwerp van het luxe appartementengebouw Oranje.

 • 20.09.10

  Aanbesteding bouw maatschappelijk vastgoed

  Corporaties worden rechtstreeks aanbestedingsplichtig voor de bouw van maatschappelijk vastgoed en de daarvoor te treffen infrastructurele voorzieningen. Werken met een waarde hoger dan 4,8 miljoen euro moeten Europees worden aanbesteed. Onder deze drempel moet de opdracht altijd openbaar worden gemaakt. Zo heeft de minister van WWI vastgelegd in de regeling over staatssteun.

 • 20.09.10

  KPMG betaalt vergoeding aan Rochdale

  KPMG betaalt woningstichting Rochdale een schadevergoeding. De accountant erkent dat zij in het verleden bij de controle van de jaarrekeningen op onderdelen actiever had moeten opereren. De vergoeding bedraagt ongeveer 300.000 euro. Daarmee is een eerder aangekondigde tuchtprocedure tegen de accountant van de baan.

 • 20.09.10

  Nieuwbouw Waterlandplein in aantocht

  De Ontwikkelcombinatie Nieuw Waterlandplein, een samenwerkingsverband van ontwikkelaar AM en Ymere, start nog dit jaar met de nieuwbouw op het Waterlandplein in Amsterdam Noord. Eerder dit jaar verklaarde de ontwikkelcombinatie dat realisatie van dit nieuwbouwproject door de economische crisis moest worden uitgesteld. Na positieve onderhandelingen met de gemeente Amsterdam is er volgens betrokken partijen voldoende financieringsruimte ontstaan. Nog dit najaar gaat de eerste paal de grond in.

 • 20.09.10

  Heemschut waarschuwt tegen gevelreiniging

 • 20.09.10

  Co-Green: klimaatneutraal én kostenneutraal bouwen

 • 06.09.10

  "Huren bij huurderswisseling sterk omhoog"

  Woningcorporaties zijn van plan de huren van vrijkomende woningen de komende jaren fors op te trekken. Dit geldt vooral voor Amsterdam. Dit stelt de Woonbond op basis van eigen onderzoek. Een nieuwe huurder moet gemiddeld 14 procent meer betalen dan de oude huurder voor dezelfde woning. Op termijn leidt dit tot een forse stijging van het algehele huurniveau.

 • 01.09.10

  Vanaf 2011 inkomensgrens corporatiewoningen

  Minister Van Middelkoop wil dat woningcorporaties met ingang van 1 januari 2011 negentig procent van de sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens die minder verdienen dan 33 duizend euro per jaar. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De minister negeert hiermee een motie van de Tweede Kamer waarin hij werd opgeroepen om met de Europese Commissie te overleggen over verder uitstel van deze invoeringsdatum. De vorige invoeringsdatum was 1 oktober.

 • 10.09.12

  Structuurvisie Amsterdam centraal in nieuwe Jaarboek AFWC

  Blik op 2040

  Dit jaar is het thema-deel in het Jaarboek van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties gewijd aan de Structuurvisie Amsterdam 2040. De Federatie heeft diverse externe partijen gevraagd hoe zij vanuit hun oogpunt naar de ontwikkeling van de stad kijken. Dat natuurlijk aangevuld met de eigen visie op de ontwikkeling van de stad. 
 • 02.01.19
  Ingreep levert grote differentiatie aan woningtypen op met behoud van identiteit

  Momenteel is de tweede fase van het project Dudokhaken in uitvoering. De renovatie van de zes haakflats uit de jaren vijftig van architect Willem Dudok toont aan dat ook in de bestaande voorraad verschillende woningtypen zijn te realiseren.

 • 02.01.19
  Vertrouwen en perspectief zijn nodig om bewoners mee te krijgen

  Vorig jaar leverden Amsterdamse corporaties 1700 woningen op die op hoog niveau waren gerenoveerd. In de meeste gevallen moesten bewoners daarvoor (tijdelijk) hun woning verlaten. In alle gevallen was de renovatie een enorme inbreuk in hun leven. Corporaties kunnen het daarom niet snel goed doen. NUL20 verdiepte zich in drie renovatieprojecten. Van loopgravenoorlog tot constructieve onderhandeling.

 • 30.06.10

  Wordt het bouwen van goedkope huurwoningen onbetaalbaar?

  Het Onrendabel

  Van sociale huurwoningen bouwen word je niet rijk. Sterker nog: er moet steeds meer geld bij. De ‘onrendabele top’ groeit in snel tempo tot soms zelfs meer dan een ton per woning. Tot voor kort konden corporaties deze tekorten compenseren met inkomsten uit onder andere verkoop van bestaand bezit, maar dat verdienmodel loopt nu volgens sommige corporaties spaak. De tering moet in ieder geval naar de nering gezet. Het verhaal achter de onrendabels.
 • 30.06.10

  De Key beperkt ambities maar blijft investeren in regio Amsterdam

  ‘We willen terug naar de top’

  Woonstichting De Key kan binnen een paar jaar bij de beste corporaties van Amsterdam horen. Zo meent Frank de Grave, voorzitter van de raad van commissarissen. Onder interim-directeur Haijo Pietersma wordt gewerkt aan integriteit, inrichting van een efficiënte werkorganisatie en versterking van de volkshuisvestelijke taak. De huurder staat weer op de eerste plaats.
 • 25.06.10

  Meeste aanbiedingsafspraken worden gehaald

  In 2006 maakten de corporaties en de gemeente gedetailleerde ‘aanbiedingsafspraken’ over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen over de periode 2007-2010. Na drie van de vier jaar concludeert De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) in haar jaarboek dat de corporatiesector zijn afspraken op de meeste onderdelen gaat halen.

 • 21.06.10

  Invoering staatssteunregels corporaties vanaf 1 oktober 

  Om in aanmerking te komen voor staatssteun moeten woningcorporaties vanaf 1 oktober 2010 hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (ruim 40% van de Nederlandse huishoudens). Corporaties, Woonbond en de Vereniging Nederlandse gemeenten hebben grote bezwaren tegen deze 'overhaaste invoering'. Middeninkomens zouden de klos worden van deze regeling. Minister Van Middelkoop laat weten dat er geen juridische mogelijkheden zijn voor uitstel van deze datum.

 • 27.05.10

  Corporaties: hoge productie, hoge schulden

 • 26.05.10

  Verhuizing in één keer geregeld

  Sinds kort kunnen huurders van  de zes grootste Amsterdamse woningcorporaties hun verhuizing en hun woonvergunning met één formulier regelen. De nieuwe huurder regelt zijn verhuizing bij het bezoek aan de woningcorporatie. Met het tekenen van het verhuisformulier is zowel de melding van de verhuizing aan de gemeente (verhuisbericht) als de aanvraag voor de huisvestingsvergunning geregeld. De huisvestigingsvergunning ontvangt de huurder vervolgens in de brievenbus.

 • 02.01.19
  Subsidies sturen de bouw van doelgroepwoningen

  In de afgelopen acht jaar bouwden de Amsterdamse corporaties voor steeds meer verschillende doelgroepen. Naast vele honderden grote gezinswoningen kwamen er duizenden huizen voor studenten, mindervaliden, senioren en middeninkomens bij. Tot 2007 liep de nieuwbouw op rolletjes. Daarna viel de productie terug door lege subsidiepotten, oplopende bouwkosten en de kredietcrisis. De doelstellingen uit Bouwen aan de Stad bleken achteraf te ambitieus.

 • 02.01.19
  Woningcorporatie wil af van landelijk uniforme doelgroepen en huren

  Met een notitie getiteld ‘Naar een nieuw sociaal arrangement’ mengt Ymere zich in de aanzwellende discussie over het landelijk woningmarktbeleid. De woningcorporatie wil af van landelijk uniforme regels voor inkomensgrenzen en het huurbeleid. Corporaties zouden in verschillende regio’s verschillende doelgroepen moeten kunnen bedienen. En in het huurbeleid moet meer ruimte komen om in de huurhoogte de populariteit van woningen tot uiting te laten komen.

 • 12.05.10

  Beloning bij corporaties ingeperkt

  De beloning van toekomstige woningcorporatiebestuurders gaat onder de Balkenende-norm vallen. Zij mogen straks niet meer dan circa 180.000 euro of 130 procent van een ministerssalaris ontvangen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van het demissionaire kabinet dat voor advies naar de Raad van State is gestuurd.

 • 01.06.10

   

  Coalitie stuurt corporaties miljoenenaanslag

   

 • 12.05.10

  Weer minder corporatiewoningen verkocht

  In 2009 zijn 1214 corporatiewoningen verkocht, fors minder dan in 2008. De crisis speelt een rol, maar al vanaf 2006 daalt de verkoop. De gemiddelde transactieprijs zakte ondanks de crisis slechts met twee procent naar 72.841 euro, terwijl die in de drie voorafgaande jaren met bijna zes procent per jaar was gestegen. Corporaties verkochten vorig jaar zeven procent (86) van hun woningen aan zittende huurders.

Pagina's