Achtergrondartikelen

Ymere en Woonmaatschappij zijn per 1 januari versmolten tot een nieuwe sociale huisvester; de fusie tussen De Algemene Woningbouw Vereniging en woningcorporatie Het Oosten wordt per 1 juli afgerond. Vooral de laatste fusie is bijzonder: beide organisaties waren tot voor kort verstokte…

Extra investeringen?

Ymere en Woonmaatschappij hebben in alle communicatie rond de fusie de nadruk gelegd op de extra investeringsmogelijkheden doordat de balanspositie sterk verbetert. Door risicoreducties zou 65 miljoen extra onrendabel kunnen worden…

Adviesrecht
Volgens de toetsingsregels van…

Het aandeel goedkope en betaalbare huurwoningen (< € 605,- per maand) in Amsterdam is van 2005 tot 2007 flink afgenomen: van 73,5 naar 69 procent. Het is de grootste daling sinds de eeuwwisseling. Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van Wonen in Amsterdam…

Adviesrecht
Volgens de toetsingsregels van…
Niets blijkt moeilijker dan regels schrappen en procedures vereenvoudigen
De afgelopen jaren spande Amsterdam zich in regels te schrappen, procedures te vereenvoudigen en verantwoordelijkheden te verduidelijken. Is De Grote Vereenvoudiging geslaagd? Diverse ontwikkelaars zijn sceptisch. Het bouwtempo is weer onverminderd traag. Onderhandelingen duren…
Totaaloordeel over de buurt
"Short stay staat voor de PvdA toch hoofdzakelijk voor expats"

De Stelling


Zuidzijde: de drie blokken met 412 luxe appartementen
bouwen die BPF tegenover het Olympisch…

Van de ongeveer 5.500 grote gezinnen in Amsterdam die te krap zijn gehuisvest, kampt een groot aantal met een opeenstapeling van problemen. In hulpverleningsjargon aangeduid als ‘multiprobleemgezin’. De familie Çiçek is zo’n gezin. De van oorsprong Turkse familie bestaat uit een alleenstaande…

Er staat ruim een miljoen m2 aan kantoorruimte in de stad leeg, maar er is toch een groot gebrek aan kleinschalige bedrijfsruimten voor startende en kleine bedrijven. Corporaties zien daarin een taak: Startgoed Amsterdam, De Amsterdamse Compagnie en Kleinschalig Vastgoed Amsterdam leveren nog…

Precies twee weken heeft het geduurd. Daarna waren alle zes appartementen aan de Eerste Jan van der Heijdenstraat 34 verkocht. Eind november was de vernieuwing van de fundering en het casco afgerond. Nog voordat makelaar Jesse ter Borgh de woningen op funda.nl had kunnen zetten,…

In de rubriek FORUM publiceren we ingezonden of op verzoek geschreven opiniërende bijdragen
NV Stadsgoed