• Amsterdam wil de de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders op basis van urgentie behouden, zo blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij van de Ouderen. Het college vindt het van groot belang dat mensen die urgent een woning nodig hebben niet onderaan de wachtlijst worden geplaatst. Voor statushouders geldt daarnaast dat de stad een verplichting heeft hen te huisvesten. Raadslid Wil van Soest is van mening dat de voorrang op het toewijzen van sociale… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdamse corporaties kunnen tot en met 2024 onmogelijk 2.500 woningen per jaar bouwen als de heffingen van het Rijk almaar blijven stijgen. Dat zegt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)  in reactie op het afgelopen week gepresenteerde Woningbouwplan 2018-2025.  Wethouder Laurens Ivens van Wonen heeft de ambitie om op basis van een plancapaciteit van 73.093 woningen de komende zeven jaar minstens 52.500 woningen bij te bouwen.
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdamse wijken met een hoge sociale woningdichtheid moeten corporaties de kans krijgen extra huurwoningen te verkopen. Dat zegt Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen donderdag in een interview in de Telegraaf. Stadgenoot denkt daarbij aan woningverkopen op de Oostelijke Eilanden en in de Nieuwmarktbuurt. "We hebben nog steeds wijken in de stad met een hele hoge sociale woningdichtheid. Het is helemaal niet zo gek om daar nog wat extra te verkopen", aldus De Langen. Woningverkopen zijn… meer
  Nieuwsartikel

 • Een Kamermeerderheid steunt een versnelde aanpak van scheefwonen. Een motie daarover van de coalitiepartijen heeft dinsdag ook de steun gekregen van 50PLUs en SGP. De gehele linkse oppositie en PVV en Forum voor Democratie stemden tegen. In het voorstel van de Kamerleden Ronnes (CDA) en Koerhuis (VVD) moet voor hogere inkomens vanaf ongeveer twee keer modaal in één stap een verhoging naar de sociale huurgrens (720,42 euro in 2019) worden gerealiseerd. Het voorstel kan ertoe leiden dat ‘… meer
  Nieuwsartikel

 • Zes Amsterdamse woningcorporaties, hun huurdersorganisaties en het gemeentebestuur van Amsterdam vragen de Tweede Kamer om afschaffing van de Verhuurderheffing. Zo blijkt uit een maandag gepubliceerde gezamenlijke verklaring. Volgens Ymere, Eigen Haard, de Alliantie, Stadgenoot, Rochdale en de Key, de organisaties van huurders en wethouder Ivens heerst in de grote steden woningnood, maar hebben de corporaties uitgerekend daar door de almaar stijgende Verhuurderheffing – zij betalen per sociale… meer
  Nieuwsartikel

 • In de regio Amsterdam worden er buiten de hoofdstad nog altijd weinig sociale huurwoningen toegevoegd. In 2017 werden in het gebied Zaanstreek-Waterland 107 woningen opgeleverd en in zuidwestelijke regio Amstelland-Meerlanden 54. Dat is nog minder dan in 2016. Amsterdam leverde 2.135 zelfstandig sociale huurwoningen op, waarvan 876 voor studenten. Dat meldt het Jaarbericht 2018 van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR). Het werkterrein van de PWNR-corporaties is het… meer
  Nieuwsartikel

 • In de regio Amsterdam worden er buiten de hoofdstad nog altijd weinig sociale huurwoningen toegevoegd. In 2017 werden in het gebied Zaanstreek-Waterland 107 woningen opgeleverd en in zuidelijke regio Amstelland-Meerlanden 54. Nog minder dan in 2016. Amsterdam leverde 2.135 zelfstandig sociale huurwoningen op, waarvan 876 voor studenten. Dat meldt het Jaarbericht 2018 van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR).
  Achtergrondartikel

 • Minister Ollongren bekijkt of de investeringsruimte van corporaties wel goed is verdeeld over het land. Zo kondigde zij afgelopen maandag aan tijdens het congres De Dag van de Stad in Amersfoort. Ook overweegt de minister een 'tijdelijke noodknop' op de prijs van huurwoningen. De maatregel is nodig in de strijd tegen snel stijgende huurprijzen in vooral grote steden. Hoe en wanneer dat middel wordt ingezet, is nog niet duidelijk. Volgens de minister 'schuurt het op de woningmarkt'.
  Nieuwsartikel

 • Het bestaande samenwerkingsconvenant tussen de grote Amsterdamse woningcorporaties en de brandweer is verlengd. In het kader van de samenwerking worden corporatiemedewerkers getraind op brandveiligheidsaspecten. Sinds de start van het programma in 2015 zijn er 100.000 rookmelders opgehangen en voorlichtingscampagnes gehouden onder huurders. Volgens Leen Schaap, commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland, is het belangrijk de samenwerking de komende jaren voort te zetten.
  Nieuwsartikel

 • Statushouders blijven in Purmerend voorrang houden op sociale huurwoningen. Zo heeft het college laten weten in antwoord op vragen van de Stadspartij. Het verlenen van voorrang is het meest geschikte instrument, al is het college zich ervan bewust dat de huisvesting van urgenten extra druk legt op het nog altijd geringe aanbod. De Stadspartij stelde eerder dat statushouders geen voorrang meer zouden moeten krijgen. Onder Purmerenders zou een groot ongenoegen bestaan over de regeling zoals… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Intermaris start met de verkoop van een woon-zorgportefeuille van in totaal 265 eenheden. Het betreft 251 sociale (zorg) woningen, 13 maatschappelijke ruimten en een perceel grond in de provincie Noord-Holland. Capital Value zal het verkoopproces begeleiden. De woningen zijn verdeeld over negen complexen in de plaatsen Avenhorn, Aartswoud, De Goorn, Spanbroek, Spierdijk, Wijdewormer, Wognum en Zuidermeer.
  Nieuwsartikel

 • De corporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moeten dit jaar 365 miljoen euro Verhuurderheffing betalen, zo blijkt uit een inventarisatie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De Federatie verwacht dat de Verhuurderheffing de komende jaren nog verder zal oplopen. Voor 2022 mag een afdracht van 422 miljoen euro worden verwacht. En dat is volgens de AFWC ‘een conservatieve schatting’. De hoogte wordt beïnvloed door de stijging van de WOZ-waarde.
  Nieuwsartikel

 • Corporaties kunnen hun sociale huurwoningen niet voor 2030 naar gemiddeld energielabel A brengen. Dat is financieel niet haalbaar, zo blijkt uit geactualiseerd onderzoek van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat raakt in het bijzonder corporaties in de Metropoolregio Amsterdam en in Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam.
  Nieuwsartikel

 • Voor huurders verwacht de Woonbond in 2019 een stijging van de energierekening van gemiddeld 127 euro per jaar. Op de lange termijn loopt het effect van het klimaatbeleid nog verder op. Die stijging is voor veel huurders niet te dragen, aldus de Woonbond. Volgens onderzoek van CE Delft kunnen huishoudens met een laag inkomen meer dan 17% van het besteedbaar inkomen kwijt zijn aan kosten voor het klimaatbeleid. Dat kunnen lagere inkomens niet dragen, meent de Woonbond. Daarom wordt een online… meer
  Nieuwsartikel

 • De vraag naar woningen in de metropoolregio Amsterdam neemt in de komende vijftien jaar alleen nog maar toe. Waar en voor wie moet worden gebouwd? En zijn die woningen ook nog betaalbaar? De vijfentwintigste editie van PakhuisNul20 stond op 24 september in het teken van de grote behoefte aan meer woningen.
  Achtergrondartikel

 • Gemeenten verlangen meer sociale nieuwbouw. Kunnen corporaties in die vraag voorzien? Samen met de collega-corporaties verwachten Ymere, Stadgenoot en Parteon een eind te komen, mits voldoende, betaalbare bouwlocaties beschikbaar zijn. Juist daar dreigt het aan te ontbreken.
  Achtergrondartikel

 • Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd het woningtekort te willen aanpakken, maar ondergraaft ondertussen met extra heffingen het investeringsvermogen van de woningcorporaties, nog altijd een belangrijke leverancier van huizen. Het kabinet ziet de grootste opgave in het vergroten van het aantal middenhuurwoningen (700-1000 euro).  Het kabinet wil de jaarlijkse woningproductie flink opvoeren, naar zo'n 75.000 woningen. Dat vraagt een inspanning van alle partijen, wordt er bij… meer
  Nieuwsartikel

 • De belastingplannen van het kabinet zijn desastreus voor nieuwbouw van sociale huurwoningen’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op de Rijksbegroting 2019. "Een verlaging van de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor woningcorporaties is een goede eerste stap. Maar die zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen. Per saldo betalen we volgend jaar alsnog een half miljard meer."De vennootschapsbelasting loopt op en de verhuurderheffing… meer
  Nieuwsartikel

 • Het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam is vorig jaar niet verder afgenomen. Eind 2017 telde de stad 166.299 betaalbare huurhuizen, ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Dat blijkt uit de gemeentelijke Monitor Samenwerkingsafspraken die wethouder Ivens naar de raad heeft gestuurd.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdamse corporaties bieden onvoldoende woningen aan in het middensegment, zo blijkt uit een tussentijdse beoordeling van de samenwerkingsafspraken. Afgesproken was dat zij 65 procent van hun woningen in de vrije sector zouden aanbieden tegen een gemiddelde huurprijs van 875 euro. Dat percentage wordt niet gehaald. Ook ligt de gemiddelde huurprijs tientallen euro's te hoog. Volgens de corporaties komt dat doordat er meer woningen zijn vrijgekomen in een duurdere prijsklasse. Ook worden… meer
  Nieuwsartikel

 • Het kabinet trekt niet meer dan structureel 100 miljoen euro uit voor de verduurzaming van sociale huurwoningen. Dat meldt RTL-nieuws. Dit bedrag stond al in het regeerakkoord. Eerder zei Aedes-voorzitter Marnix Norder daarvan dat je van dat bedrag hooguit een paar spaarlampen voor elke huurwoning kunt kopen. Hij noemde het nu een "eerste stap in de goede richting". Maar hij wees er op dat het kabinet via allerlei belastingheffingen een veelvoud van de corporaties int: "Maar nog steeds gaan… meer
  Nieuwsartikel

 • Huurders van sociale huurwoningen in de regio Utrecht die vanwege wangedrag uit hun woning worden gezet, mogen enkele jaren niet via Woningnet op een andere woning reageren. Woningcorporaties gebruiken daarvoor binnenkort een centrale 'zwarte lijst'. De uitsluiting kan drie tot vijf jaar duren. Het instellen van een 'zwarte lijst' is een initiatief van de Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU). Jaarlijks worden in de regio zo'n honderd huurders uit hun sociale huurwoning gezet.… meer
  Nieuwsartikel

 • Een groep van vijftien corporaties van buiten de grote steden stelt zich teweer tegen de veranderende status van de sociale huursector. Ze maken zich in een gemeenschappelijk verklaring sterk voor het behoud ervan als een volwaardig segment van de woningmarkt, waarbinnen corporaties betaalbare woningen verhuren aan een gevarieerd publiek. Een woning moet geen voorziening worden maar een thuis blijven. Ze waarschuwen ook voor het voorstel van 'Passend Wonen' van een aantal collega-corporaties… meer
  Nieuwsartikel

 • Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil de regels voor woningdelen verfijnen. Zo wordt na een jaar nieuw woningdelenbeleid, ingezet op betere bescherming van woningdelers tegen uitbuiting en worden de strenge regels voor extra geluidsisolatie waarschijnlijk versoepeld. Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor woningdelen. Meer dan twee volwassenen die een woning delen en geen huishouden (gezin) vormen, worden aangemerkt als woningdelers. Als het om inwoning gaat (… meer
  Nieuwsartikel

 • De nieuwe coalitie in Purmerend wil de woningnood verminderen. Zo blijkt uit het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan de stad' dat Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend en PvdA na lange onderhandelingen met elkaar hebben afgesloten. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn volgens de coalitiepartners onacceptabel lang.  Doorstroming uit de sociale voorraad is één van de belangrijke thema’s. Daarvoor is volgens de vijf partijen de bouw nodig van zowel middeldure… meer
  Nieuwsartikel