NUL20 nieuws

Pagina's

20.09

Oplevering eerste huurwoningen Overhoeks

Ymere heeft met de bewoners de oplevering gevierd van gebouw Gelria in de wijk Overhoeks. Het is het eerste gebouw met sociale huurwoningen, 56 in getal, op het voormalige Shell-terrein. Het complex is ontworpen door architect...

20.09

Aanbesteding bouw maatschappelijk vastgoed

Corporaties worden rechtstreeks aanbestedingsplichtig voor de bouw van maatschappelijk vastgoed en de daarvoor te treffen infrastructurele voorzieningen. Werken met een waarde hoger dan 4,8 miljoen euro moeten Europees worden aanbesteed. Onder...

20.09

KPMG betaalt vergoeding aan Rochdale

KPMG betaalt woningstichting Rochdale een schadevergoeding. De accountant erkent dat zij in het verleden bij de controle van de jaarrekeningen op onderdelen actiever had moeten opereren. De vergoeding bedraagt ongeveer 300.000 euro. Daarmee is een...

20.09

Nieuwbouw Waterlandplein in aantocht

De Ontwikkelcombinatie Nieuw Waterlandplein, een samenwerkingsverband van ontwikkelaar AM en Ymere, start nog dit jaar met de nieuwbouw op het Waterlandplein in Amsterdam Noord. Eerder dit jaar verklaarde de ontwikkelcombinatie dat realisatie van dit...

20.09

Heemschut waarschuwt tegen gevelreiniging

20.09

Co-Green: klimaatneutraal én kostenneutraal bouwen

16.09

Eerste studentenwoningen op de Zuidas

Op 16 september tekende de buitenlandse studente Nimisha Chaturvedi als laatste het huurcontract in gebouw Django op de Zuidas. De studenten die in hier komen te wonen zijn buitenlandse PhD studenten van de VU. De studio’s zijn verhuurd met een...

06.09

Nieuwe woningbeurs: De grote Amsterdamse Housewarming

06.09

"Huren bij huurderswisseling sterk omhoog"

Woningcorporaties zijn van plan de huren van vrijkomende woningen de komende jaren fors op te trekken. Dit geldt vooral voor Amsterdam. Dit stelt de Woonbond op basis van eigen onderzoek. Een nieuwe huurder moet gemiddeld 14 procent meer...

01.09

Tijdelijke daling BTW-tarief moet bouwmarkt impuls geven

Het BTW-tarief voor verbouwing of vernieuwing van woningen gaat tijdelijk omlaag van 19 naar 6 procent. De regeling maakt deel uit van een pakket stimuleringsmaatregelen dat de bouwsector een extra impuls moet geven. Het verlaagd...

01.09

Vanaf 2011 inkomensgrens corporatiewoningen

Minister Van Middelkoop wil dat woningcorporaties met ingang van 1 januari 2011 negentig procent van de sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens die minder verdienen dan 33 duizend euro per jaar. Dat schrijft hij in een brief aan de...

31.08

Stembus voor Amsterdamse Nieuwbouwprijs geopend

De stembus voor de vierde editie van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs is weer open. Tot donderdag 7 oktober 12.00 uur kunnen alle Amsterdammers stemmen op hun...

26.08

"Huurtoeslag voor onzelfstandige studentenhuisvesting"

Studentenhuisvester DUWO en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties pleiten voor huurtoeslag voor onzelfstandige wooneenheden. Alleen dan kunnen corporaties  sobere en eenvoudige wooneenheden tegen aanvaardbare kosten...

25.08

Voorlopig geen acties tegen eigenaren pied-à-terres

In ieder geval tot  december volgen er geen acties eigenaren van leegstaande tweede woningen die tot de sociale voorraad behoren. In een verklaring met deze strekking probeert het Amsterdams bestuur onrust onder tweede woningbezitters...

23.08

Oplossing in zicht voor particuliere erfpachters

De gemeente Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Banken bieden een handreiking aan particuliere erfpachters. De oplossing bestaat hieruit dat bestaande gevallen van particuliere erfpacht worden omgezet naar gemeentelijke erfpacht of...

20.08

Almere bepleit Schaalsprong als ‘nationaal project’ in regeerakkoord

Almere draagt de eigen Schaalsprong - de groei tot de vijfde stad van Nederland - voor als nationaal project, dat een plaats moet krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Dat laat het Almeerse college van Burgemeester en...

19.08

Onrust rond hoofdstedelijke pied-à-terres

12.08

Corporatie krijgt straatverbod voor zoon van huurster

Op 9 augustus heeft de Amsterdamse rechtbank  een straatverbod opgelegd aan een man die overlast veroorzaakt in Nieuw-West. De man is de uitwonende zoon van een huurder van Eigen Haard. De corporatie had het proces aangespannen....

15.07

Corporaties berekenen te hoge verhuurkosten

Volgens het  gerechthof Amsterdam brengt corporatie Ymere nieuwe huurders te hoge eenmalige verhuurkosten in rekening. Ymere vraagt € 125,- aan administratie- en verhuurkosten, terwijl de feitelijke kosten volgens het Hof niet hoger zijn dan...

06.07

Nog geen besluit over nieuw woningwaarderingsstelsel

06.07

Beslaglegging op huizen oud-directeur De Key

Volgens de NOS heeft woningcorporatie De Key beslag laten leggen op het woonhuis en de vakantiewoning van de voormalige directeur. Dat zou blijken uit informatie van het kadaster. De NOS meldt dat een woordvoerder weten dat de corporatie "...

06.07

Invoering Europese beschikking uitgesteld

Vlak voor het zomerreces is de geplande invoering van de Europese beschikking voor woningcorporaties per 1 oktober uitgesteld. Nadat de minister in de Kamercommissie al had aangeboden  invoering uit te stellen tot 1 januari 2011, ging de Tweede...

05.07

Gemeente kondigt bouwstop af

Amsterdam heeft besloten bijna alle plannen voor nieuwbouwprojecten stop te zetten, zowel  voor woningen als kantoren. Belangrijkste oorzaak is de  ingestorte kantorenmarkt. Daardoor wordt nu een streep gezet door de geplande bouw van ruim een miljoen...

01.07

Bouw winkelcentrum en woningen in Oostpoort van start

Op 30 juni 2010 is de bouw van het winkelcentrum en de woningen in het westelijk deel van Oostpoort in Amsterdam gestart.  Op dit deel van het Polderweggebied komen  344 woningen, een parkeergarage met 874 plaatsen, een winkelcentrum...

24.06

Meer corporatiewoningen verkocht 

24.06

Meeste aanbiedingsafspraken worden gehaald

In 2006 maakten de corporaties en de gemeente gedetailleerde ‘aanbiedingsafspraken’ over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen over de periode 2007-2010. Na drie van de vier jaar concludeert De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties...

24.06

ARS: verdichten met visie

24.06

Crisis leidt tot herbezinning woningproductie

24.06

Huren Boston en Detroit verlaagd

Vesteda heeft de huurprijzen voor de appartementencomplexen Detroit en Boston op de zuidelijke IJ-oever met gemiddeld acht procent verlaagd. De maatregel is ingegeven door verslechterende marktomstandigheden. De prijsverlaging geldt niet voor de zittende...

24.06

Subsidie voor 23 Amsterdamse projecten

24.06

Start bouw 2e fase Karspelhof

Karspelhof

24.06

Nieuwe Leidraad Participatie

24.06

Hindoestaanse woongroep in Dudokhaken

Leden van de Hindoestaanse Woongroep Geuzenveld krijgen de beschikking over wibo-woningen in het complex Dudokhaken in Amsterdam Nieuw-West. Deze woningen zitten verspreid door het complex. De bewoners kunnen gebruik maken van de ontmoetingsruimte...

24.06

Hindoestaanse woongroep in Dudokhaken

Leden van de Hindoestaanse Woongroep Geuzenveld krijgen de beschikking over wibo-woningen in het complex Dudokhaken in Amsterdam Nieuw-West. Deze woningen zitten verspreid door het complex. De bewoners kunnen gebruik maken van de ontmoetingsruimte...

24.06

Start sociale nieuwbouw Waterschapsbuurt

Ymere is eind mei begonnen aan de bouw van 54 nieuwe sociale huurwoningen op de hoek van de Waterschapstraat en Hoogheemraadweg in stadsdeel Nieuw-West. Het gaat om woningen in een mix van eengezinswoningen voor grote gezinnen en appartementen....

24.06

Duwo herontwikkelt Uilenstede

Studentenhuisvester Duwo heeft het contract met de aannemer getekend voor de realisatie van 474 studentenwoningen op Campus Uilenstede in Amstelveen. De nieuwbouw van de studentenwoningen en een halfverdiepte parkeergarage zijn de eerste fase van de...

24.06

Eerste bouwenvelop Zeeburgereiland verstrekt

zeeburgereiland

24.06

Stadzo wint BNA-prijsvraag

Plan Stadzo is tijdens de vastgoedbeurs Provada verkozen tot beste ‘Verticale Stad’. Het team van Mulders Vandenberk Architecten en jonge medewerkers van woningcorporatie Ymere en ontwikkelaar Proper Stok werd door de jury geprezen vanwege goede oplossingen...

24.06

Van Poelgeest: 'Tekort Vereveningsfonds nog groter'

Amsterdam wordt geconfronteerd met nog sterker oplopende tekorten in toekomstige grondexploitaties, zo heeft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken verklaard. Aanvankelijk hield de gemeente rekening met een toekomstig tekort in het...

24.06

Hans Gerson nieuwe directeur Noordwaarts en IJoevers

Voormalig wethouder Hans Gerson is de nieuwe directeur van projectbureau Noordwaarts en projectbureau Zuidelijke IJoever. De beide projectbureaus zijn verantwoordelijk voor de herontwikkeling van zowel de Zuidelijke als de Noordelijke...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws