NUL20 nieuws

Pagina's

02.05

‘Corporaties pakken integriteit beter aan’

Woningcorporaties hebben belangrijke stappen gezet in het verbeteren van hun integriteitsbeleid. Zaken op dit gebied worden actiever aangepakt dan voorheen. Bovendien blijkt er geen sprake te zijn van indringing door georganiseerde...

02.05

Slimme muurverwarming

Ymere presenteerde eind april de eerste woning in Nederland met elektrische muurverwarming. In de muren zijn rubberachtige verwarmingsmatten verwerkt die opwarmen zodra er zwakstroom door loopt. De matten zijn achter gipsplaten geplakt. De proefwoning, de...

29.04

Tevredenheid Amsterdammers over buurt blijft toenemen

Gemiddeld genomen zijn de Amsterdammers tevreden over hun buurt. Bovendien stijgt de waardering van de meeste buurten. Dat blijkt het onderzoek tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam 2009. 

29.04

Hogere inkomensgrens voor seniorenhuisvesting?

update 1 mei

PvdA en CDA willen de inkomensgrens voor corporatiewoningen voor ouderen en andere bijzondere doelgroepen verhogen naar 38.000. Een motie...

28.04

Vernieuwd WoningNet voorspelt slaagkans

Op 27 april 2011 is de vernieuwde website van WoningNet voor de stadsregio Amsterdam gelanceerd. Woningzoekenden kunnen nu gerichter zoeken naar een woning die past bij hun situatie en woonwensen. Door inzicht te geven in de persoonlijke slaagkans...

28.04

KWH: huurders corporatiewoningen zeer tevreden

Huurders gaven in 2010 hun corporaties de hoogste waardering ooit. Dat blijkt uit de zojuist verschenen KWH-Prestatie-Index, waarin de mening van ruim 400.000 huurders over 200 wooncorporaties is opgenomen. Ymere is overigens de enige...

27.04

Sibbelwoningen in oude glorie hersteld

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. De restauratie van de zogeheten Sibbelwoningen op de Hoogte Kadijk is klaar. De authentieke details zoals de hardstenen trappen, gemetselde schoorstenen, smeedijzeren hekken en de oorspronkelijke...

26.04

Groepswoningen voor jong dementerenden in De Beusemaecker

Donderdag 21 april opende burgemeester Van der Laan de eerste kleinschalige woonlocatie in Amsterdam voor mensen met vroegtijdige dementie. De woonvoorziening is gevestigd in De Beusemaecker, een complex van Ymere. Van der Laan...

22.04

Ymere rond 2010 financieel gezond af

Ymere toont zich crisisbestendig. De woningcorporatie investeerde in 2010  € 354 miljoen in haar eigen woningbezit en sloot het jaar af met  € 64 miljoen nettowinst. De corporatie heeft de tering naar de nering gezet. In het verleden rekende Ymere op...

20.04

Modernisering handhaving woonregels

De gemeente Amsterdam moderniseert de handhaving van de woonregels. Zo meldt wethouder Ossel naar aanleiding van een rapport van de Gemeentelijke Ombudsman. In de toekomst komt de nadruk te liggen op duidelijke regels, het goed uitleggen en informeren...

20.04

Doorstroming sociale huursector naar nieuw dieptepunt

Het aantal huizen in de sociale huursector dat in het eerste kwartaal van 2011 in Amsterdam is verhuurd, is gedaald naar een nieuw dieptepunt. Dat blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Er werden in...

20.04

SEV: Huur op Maat werkt

Volgens de SEV is ‘Huur op Maat' een goed alternatief voor het huidige huurstelsel. Deze conclusie trekt de SEV na een driejarig experiment waarin dertien woningcorporaties inkomensafhankelijke huren hebben toegepast. Onder de huurders blijkt een groot draagvlak...

19.04

Woonbond en FNV roepen op tot sociaal huurbeleid

De Nederlandse Woonbond, FNV en FNV Bouw roepen politieke partijen op tot een sociaal koopkracht- en woonbeleid. Door het beleid van het kabinet Rutte daalt de koopkracht van lage en bescheiden middeninkomens. Van 2010 tot en met 2012 zou...

18.04

Erfpacht geen beletsel voor hypotheek

Gemeentelijke erfpacht is geen beletsel om een hypotheek af te sluiten. Het beleid ondergaat geen wijziging, zo heeft de ING aan wethouder Van Poelgeest laten weten. Eerder geweigerde kopers van een woning in Amsterdam-Zuidoost hebben alsnog een...

17.04

Ymere start met verkoop casco-woningen 

Ymere heeft zijn eerste blok casco-woningen in de verkoop gedaan. Zaterdag 16 april was een kijkdag.  Onder de naam 'Eén Blok Stad'  worden 17 gerenoveerde casco-woningen aan de Marnixkade te koop aangeboden. Kopers dienen de woning zelf af te...

17.04

 Extra punten voor álle huurwoningen

Alle huurwoningen die onder het Woningwaarderingsstelsel (WWS) vallen, krijgen op 1 juli aanstaande 25 extra basispunten. Aldus besloot het kabinet verrassend op 15...

15.04

Vereveningsfonds uit de rode cijfers

Amsterdam heeft het dreigende tekort van ruim 700 miljoen euro in de ruimtelijke sector weggewerkt. Een pakket van maatregelen levert ongeveer 862 miljoen euro aan besparingen op. Dat blijkt uit de doorrekening van het gemeentelijk...

14.04

Afspraken grote steden over aanpak dakloosheid

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en het Rijk hebben vervolgstappen aangekondigd op hun daklozenbeleid. Sinds 2006 zijn in de vier grote steden al zo...

14.04

Gemeentelijke onderscheiding voor Saar Boerlage

Donderdag 14 april heeft wethouder Van der Burg het Ereteken van Verdienste uitgereikt aan mevrouw Saar Boerlage. Zij ontving de onderscheiding tijdens een speciaal georganiseerd afscheid bij WOUW, een netwerk maatschappijkritische 50+...

13.04

Rechtelijke uitspraak maakt verhuizing UB onzeker

De verhuizing van de universiteitsbibliotheek  naar het Binnengasthuisterrein is hoogst onzeker geworden. Volgens de rechter heeft het stadsdeel op onjuiste gronden met sloop van een aantal panden op dat terrein ingestemd.

12.04

Wijkaanpak: behandelen als depressie

11.04

Ymere kiest voor kleiner werkgebied

Ymere snijdt in haar werkgebied. De corporatie trekt zich de komende tijd terug uit de Bollenstreek, het zuidelijk deel van Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zeewolde en Alphen aan de Rijn. Grondposities en  projecten staan in de etalage.

08.04

Erfgoedverenigingen willen Nicolaascomplex op gemeentelijke monumentenlijst

De erfgoedverenigingen Stichting Cuypersgenootschap en Heemschut hebben de gemeente verzocht Prinses Irenestraat 17-21, het complex van klooster, kapel en scholen - oorspronkelijk het St. Nicolaaslyceum voor...

08.04

Corporaties tegen Almeers plan woningverdeling 

De Almeerse corporaties zijn niet blij met het gemeentelijke plan voor een nieuw woningverdelingsysteem. Het systeem wemelt volgens de corporaties van de regels en criteria. Volgens Aedesnet.nl vinden de corporaties het plan ‘onduidelijk,...

07.04

Start tweede fase Hof van Socrates

VOF De Stadstuinen, een samenwerking tussen Ymere en Bouwfonds, is in de wijk Slotermeer West in Amsterdam Nieuw-West gestart met de bouw van 18 sociale huurappartementen in de tweede fase van het nieuwbouwproject Hof van Socrates. Eerder zijn al 28...

06.04

Stadgenoot oneens met bedrijfslasten-oordeel CFV

06.04

Huurverhoging maximaal 1,3 procent

De prijzen van huurwoningen stijgen met ingang van 1 juli 2011 met maximaal 1,3 procent. De huuraanpassing, zoals afgesproken in het regeerakkoord, volgt het niveau van de inflatie. De ook aangekondigde hogere maximale huurprijsstijging (inflatie plus...

05.04

Corporaties gaan mogelijk miljoenen minder belasting betalen

Woningcorporaties kunnen in beginsel als algemeen nut beogende instellingen worden beschouwd. Zo heeft advocaat-generaal Peter Wattel de Hoge Raad geadviseerd in een geschil van een onbekende corporatie met de Belastingdienst...

04.04

90 procent regeling vooral een regioprobleem

De praktijk van de woningtoewijzing zal in Amsterdam niet drastisch wijzigen onder invloed van de inkomensgrens die sinds 1 januari geldt voor corporatiewoningen. Dat geldt wel voor...

01.04

Tijdelijk evenementenpark bij Arena

Aan de Arenaboulevard in Amsterdam-Zuidoost wordt een tijdelijk stadspark ontwikkeld op de lege kavel waarop ooit GETZ moet komen. Dit project is door de economische crisis uitgesteld. Vanaf juli kunnen bezoekers en werknemers van het ArenAPoort-...

01.04

Poging tot doorverhuren leidt tot huisuitzetting

Een bewoner van Eigen Haard moet zijn sociale huurwoning verlaten omdat hij zijn woning via Marktplaats te huur aanbood voor een veel hogere huur. Dat heeft de rechtbank op 31 maart besloten. Het is de volgens Eigen Haard eerste keer dat...

31.03

Koopgarant ook voor projectontwikkelaars

Vanaf 31 maart kunnen ook commerciële projectontwikkelaars Koopgarant aanbieden. Dat heeft Minister De Jager na een verzoek van de NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, besloten. Voorheen boden alleen corporaties deze...

30.03

Geen aanpak van  'scheefwoners' in 2011

Zogeheten scheefwoners hoeven nog geen extra huurverhoging te vrezen dit jaar. Minister Donner krijgt de noodzakelijke wetgeving niet op tijd klaar. Bovendien vraagt de invoering van een inkomenstoets meer tijd. Dat staat in de huurbrief die de...

29.03

Kabinetsplannen: ruim 30% Amsterdamse huurwoningen boven liberaliseringsgrens

update: 18 april

Het kabinet wil alle gereguleerde woningen 25 extra punten toekennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit betekent volgens berekeningen...

28.03

NVB: banken en instituties frustreren herstel woningbouw

Na een extreem slecht 2009 heeft de woningverkoop van ontwikkelaars zich aardig hersteld. In 2010 verkochten zij 25.700 woningen, 50 procent meer dan in 2009. Maar de NVB vreest dat de verkoop van nieuwbouw in 2011 met 17 procent...

28.03

Aflossingsvrije hypotheek verdwijnt voor de helft

In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen worden de normen voor het verkrijgen van een hypotheek verder aangescherpt. Het aflossingsvrije deel van de lening wordt...

25.03

Tjeerd Herrema adviseur Twynstra Gudde

Voormalig wethouder Tjeerd Herrema heeft zich verbonden aan adviesbureau Twynstra Gudde. In zijn rol als freelance ‘associated adviseur’ zal hij woningcorporaties adviseren en bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van de adviesgroep die...

25.03

Wijzigingen in woningtoewijzing

De doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt moet beter. Het college wil discussie over een andere verdeling van betaalbare huurwoningen. Volgens wethouder Ossel (Wonen en Wijken) is er behoefte aan een helder systeem dat zorgt voor beweging op de markt...

22.03

Vier partijen voor aanpak Kleiburg

Vier ontwikkelaars mogen plannen uitwerken voor de renovatie van flatgebouw Kleiburg in Amsterdam- Zuidoost. Zo heeft het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer bekend gemaakt.

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws