NUL20 nieuws

Pagina's

15.01

Synchroon en Stadgenoot beginnen aan Houthaven

15.01

Starterslening werkt nu wel

Sinds de gemeente half juni de voorwaarden voor de Starterslening heeft verruimd, zijn er al ruim vierhonderd verstrekt. In bijna alle gevallen gaat het om de aankoop van een al bestaande woning. Het gemiddelde leenbedrag is 42.000 euro. Amsterdam heeft een...

15.01

Stadgenoot opent 'BuurtEntree' in Holendrecht

Stadgenoot heeft zijn vijfde zogeheten Buurtentree geopend, nu  in Zuidoost. De BuurtEntrees van Stadgenoot zijn huiskamers voor de buurt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. De invulling van de...

14.01

Eindspurt in vierde kwartaal

Relatief goede cijfers over het vierde kwartaal van 2009 duiden erop dat de crisis op de woningmarkt in Amsterdam minder hard toeslaat dan in de rest van het land. “Bestaande Amsterdamse woningen voorzien duidelijk in een behoefte”, zegt voorzitter Pieter...

13.01

DUWO wil van oudstudenten af

Studentenhuisvester DUWO gaat het doorstromingsbeleid voor studentenwoningen flink aanscherpen. Studerende huurders zonder campuscontract worden aangezet zo’n huurovereenkomst te accepteren en afgestudeerde huurders zonder campuscontract wordt de huur...

11.01

Den Haag kiest voor dokmodel Zuidas

Update 25-01-10
Volgens Property.nl hebben de vier bij de ontwikkeling van de Zuidas betrokken ministers definitief hun voorkeur uitgesproken voor het onder de grond brengen van wegen en rails op de Zuidas. Eerder berichtte FD al dat deze...

06.01

Meer kantoren leeg door recessie

De leegstand van Nederlandse kantoren is in 2009 verder toegenomen. Volgens vastgoedadviesbureau DTZ Zadelhoff staat 13,3 procent van de Nederlandse kantoorruimte leeg. Een jaar eerder was dat ongeveer 12 procent. Door de recessie daalde het aantal...

06.01

Meedenken over De Hallen 

Wat moet er met De Hallen gebeuren nu het plan om het Hallencomplex tot cultureel uitgaanscentrum te ontwikkelen definitief niet door gaat? Stadsdeel Oud-West organiseert op 14...

28.12

Ymere en Rochdale vinden bijna 950 gevallen van onrechtmatige bewoning

Kort geleden maakten twee corporaties hun 'jaaroogst' bekend van het opsporen van woonfraude. Rochdale vond 252 gevallen van onrechtmatige bewoners en Ymere 492. De woningen zijn weer beschikbaar gekomen voor de...

21.12

'Toezicht op top Rochdale was ontoereikend'

Het toezicht van de raad van commissarissen op de top van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale was de afgelopen vijf jaar op meerdere onderdelen ontoereikend. Dat concludeert adviesbureau Vlug na een onderzoek waar de (vernieuwde) raad...

16.12

Volgens de nieuwsbrief van de Wijksteunpunten Wonen maakt studentenhuisvester Duwo onterecht gebruik van  “short stay contracten” voor woningen aan de 1e Ringdijkstraat. Dit ondanks het feit dat er al een gerechtelijke uitspraak ligt, dat er geen sprake is van tijdelijke contracten. In een...

16.12

Volgens Het Parool hebben Amsterdamse woningcorporaties de hulp ingeroepen van UPC in de strijd tegen de schotelantenne. De corporaties hopen dat de kabelmaatschappij een aantrekkelijk pakket van zenders kan aanbieden, zodat de vele schotels aan flats overbodig worden. Ze kijken met UPC welke...

16.12

Stimuleringsbijdrage voor maatschappelijk vastgoed en studentenhuisvesting

De gemeente heeft voor 2010 op de begroting een stimuleringsbudget van in totaal € 7,6 miljoen vrijgemaakt om de bouw van diverse complexen met 'maatschappelijke'   functies mogelijk te maken. Het gaat vooral om...

16.12

Burgemeester Cohen opent stadswijk Overhoeks

Overhoeks

15.12

Nieuw bij WoningNet: Digizine

Vanaf 3 december 2009 kunnen woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam een gratis abonnement nemen op Digizine, een nieuwe e-mailservice van WoningNet. Via Digizine krijgen woningzoekenden, na het aanmaken van een zoekopdracht, het (passende) woningaanbod...

15.12

Nieuwe Dienst Wonen, Zorg en Samenleven per 1 januari

Per 1 januari 2010 gaan twee gemeentelijke diensten fuseren: Dienst Wonen (DW) en Dienst Zorg en Samenleven (DZS).  Directeur van de nieuwe dienst wordt Suze Duinkerke, nu nog directeur van de Dienst Zorg en Samenleven. De fuserende...

15.12

Amsterdam krijgt subsidie voor bouw 1100 woningen

Minister Van der Laan heeft in de de tweede ronde van stimuleringssubsidies voor 164 miljoen euro toegekend voor de bouw van ruim 23.000 koop- en duurdere huurwoningen. In Amsterdam gaat het om 1011 woningen, waaronder grote projecten op...

15.12

Brussel akkoord staatssteun woningcorporaties

15.12

Aedes vreest minder investeringen wijkaanpak

De Nederlandse woningcorporaties hebben in 2008 fors meer geïnvesteerd in de wijk- en buurtaanpak. Maar branchevereniging Aedes waarschuwt dat de situatie in 2009 en 2010 ‘een stuk minder zonnig’ zal uitkomen. De investeringen in leefbaarheid...

15.12

Deelraad Slotermeer stemt in met grootschalig sloop/nieuwbouw-programma...

11.12

Bouwproductie: ruim 2200 woningen in 2009

Wethouder Van Poelgeest maakte bij de uitreiking van de Zuiderkerkprijs bekend er in 2009  naar verwachting 2273 woningen in aanbouw worden genomen. Op 10 december stond de teller op 2052. Hoewel de woningproductie zeer sterk achterblijft bij de...

11.12

Bouwproductie: ruim 2200 eerste palen in 2009...

11.12

Woongebouw Collage wint Zuiderkerkprijs  2009

De jaarlijkse uitreiking van de Zuiderkerkprijs is uitgegroeid tot een heus prijzenfestival. Nieuwe accenten in de gemeentepolitiek zorgen voor nieuwe prijzen zoals Geurt Brinkgreve Bokaal (herwaardering renovatie en herbestemming), de...

09.12

Opnieuw loten om een woning in Amsterdam

De corporaties Eigen Haard, Ymere en Woongroep Holland starten met een vervolg op De Woonversnelling, een experiment in 2007 waarbij woningen niet op basis van woonduur verdeeld, maar via een loting  worden verdeeld. Eigen Haard doet voor het...

08.12

PvdA: 1000 wooncontainers voor studenten aan de Zuidas

De PvdA stelt voor om op de Zuidas duizend tijdelijke woningen voor studenten en jonge internationals te bouwen.Geplande bouwprojecten worden daar uitgesteld omdat de vraag naar kantoorruimte drastisch is ingezakt. De PvdA-fracties...

07.12

Woonbond ageert tegenoverheveling huurtoeslag naar corporaties

 Volgens de Woonbond is de tegenoverheveling van de huurtoeslag naar corporaties een onzallig plan. De bezuinigingswerkgroep Wonen van de regering zou volgens Het Financieele Dagblad studeren op een plan om de huurtoeslag...

26.11

Het Parool: Amsterdamse woningcorporaties maken verlies

26.11

Op helft van de Amsterdamse daken zonnecellen?

Om de ambitieuze Amsterdamse klimaatdoelstellingen te halen moet er nog veel gebeuren. Bijvoorbeeld het voorzien van bijna de helft van alle Amsterdamse daken met zonnecollectoren. Ook zijn er nog  zeventig extra windmolens nodig. Dit alles...

26.11

Meer studentenwoningen nodig

In de volgende collegeperiode wil de gemeente 7500 extra studentenwoningen realiseren. Tot eind 2010 ziet het college nog kansen voor 4500 extra woningen. Dit alles staat in het nieuwe Plan van aanpak studentenhuisvesting dat het college heeft vastgesteld....

26.11

Amsterdams plan huren op maat gaat Van der Laan te ver

Amsterdam krijgt van minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie geen toestemming om mee te doen aan het SEV-experiment Huren op Maat.
De reden voor de weigering is dat het Amsterdamse voorstel veel verder...

26.11

Amsterdams plan huren op maat gaat Van der Laan te ver

Amsterdam krijgt van minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie geen toestemming om mee te doen aan het SEV-experiment Huren op Maat.
De reden voor de weigering is dat het Amsterdamse voorstel veel verder...

09.11

Ymere koopt appartementen Oostpoort

09.11

Dubbelstad Almere-Amsterdam komt er

09.11

Migrantenvrouwen worden sociaal huismeester

Een Turkse en twee Marokkaanse huisvrouwen gaan in Amsterdam-Noord aan de slag als sociaal huismeester. Zij zullen intensief contacten onderhouden met allochtone gezinnen en sociale problemen vroegtijdig signaleren en helpen...

09.11

Corporatieplannen voor Oost opgefrist

09.11

Bewoners boos over sloop Slotermeer

De bewoners van Slotermeer maken massaal bezwaar tegen de vernieuwing van hun wijk. Zo is eind oktober duidelijk geworden tijdens een hoorzitting van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Naar schatting vijfhonderd bewoners maakten daar duidelijk zich niet...

09.11

Voorwaardelijk huurcontract probleemgezin

Het verstrekken van voorwaardelijke huurcontracten is één van de dwangmiddelen die stadsdeel Slotervaart samen met de corporaties inzet om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Overtoomse Veld te vergroten. Probleemgezinnen...

09.11

IJburg juist goed voor natuur

09.11

Buitenlandse investeerder in studentenwoningen

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws