NUL20 nieuws

Pagina's

22.04

Starterslening Amsterdam stopt medio mei

De VROM Starterslening stopt binnenkort in Amsterdam. De pot is bijna leeg. Mensen die in Amsterdam voor het eerst een woning kopen kunnen nog tot naar schatting medio mei 2010 een starterslening aanvragen. Dan is de € 5,5 miljoen die dienst...

22.04

Almere maant Eurlings en Tweede Kamer tot snelle besluitvorming Flevolijn

Almere maakt zich grote zorgen over de voortgang van de (partiële) verdubbeling van de Flevolijn. De gemeente roept minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en de Tweede Kamer op om  nog voor de...

19.04

De Key onderzoekt zwaar verliesgevende transacties

19.04

SER-commissie: integrale hervorming woningmarkt noodzakelijk

De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van de SER stelt integrale hervormingen van de woningmarkt voor: afschaffing overdrachtsbelasting, meer marktgerichte huren in de sociale sector en afschaffing op termijn van het...

16.04

Scheefwonen start vaak al bij toewijzing 

Scheefwonen blijft de gemoederen bezighouden. "Bijna de helft van de woningcorporaties in Nederland stelt geen inkomenseisen bij de toewijzing van huurwoningen", kopt het Financieel Dagblad op 16 april op gezag van het Amsterdamse adviesbureau...

16.04

Verdubbeling subsidiebijdrage grote woningen

De subsidiebijdrage voor grote woningen (vijf of meer kamers) wordt tijdelijk verdubbeld naar € 27.600. Het realiseren van grote sociale huurwoningen blijft al jaren achter bij de afspraken die gemeente en corporaties samen hebben gemaakt....

16.04

Vergeten veldjes

In de stad Amsterdam wordt veel gebouwd – en ook veel afgebroken. Soms blijven plekken voor lange tijd leeg. Soms duurt die leegstand zo lang, dat Amsterdammers zich niet eens meer herinneren wát er ooit gestaan heeft. Omwonenden maken gebruik van de impasse, zetten de...

16.04


Corporaties geven in nieuw stadsdeel West prioriteit aan onderhoud

16.04

Woonwerkgebouw IJside in Westerpark officieel geopend

Het laatste gat aan de Van Diemenstraat/Oude Houthaven is gevuld met het Woonwerkgebouw IJside. Het zes verdiepingen tellende gebouw bevat 47 appartementen, waarvan 41 koop en 6 sociale huur. Daarnaast is er 2000 m2 aan...

16.04

Draaibare boot wint ontwerpwedstrijd Duurzaam Drijvend Wonen

16.04

Voortbestaan Nieuwe Kaart van Nederland bedreigd

16.04

'Kwart minder corporatiewoningen door Brussel'

Corporaties gaan jaarlijks een kwart minder woningen te kunnen bouwen vanwege de nieuwe staatssteunregels uit Brussel. '...

16.04

IJburg 2 weer bij Raad van State

De stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) heeft op 12 april bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de aanleg van  IJburg 2. Het IJmeer is volgens de stichting, die onder andere de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging en Landschap Noord-...

02.04

Werkgroep bepleit radicale wijzigingen huizenmarkt

Het beperken van de hypotheekrenteaftrek en hogere huren in gewilde gebieden zijn kernpunten uit het rapport Brede Heroverwegingen van de werkgroep Wonen. De renteaftrekbeperkingen kunnen in 2015 3 miljard en 6,5 miljard in 2020...

02.04

Amsterdamse woningproductie zakt verder in

In het eerste kwartaal zijn in Amsterdam 216 woningen in aanbouw genomen. De jaarproductie zal zakken naar 1000-1500 woningen. Dat maakte directeur Jan Hagendoorn...

02.04

Gezamenlijke kritiek van Aedes en Woonbond op bezuinigingsvoorstellen

The day after: belanghebbenden reageren op de stroom bezuinigingsvoorstellen van de heroverwegingswerkgroepen. Zo ook Aedes en de Woonbond. Zij waarschuwen voor een aantal voorstellen van de ambtelijke werkgroep Wonen...

31.03

De Baarsjes koopt 78 parkeerplaatsen van Ymere

30.03

CDA wil Vogelaarheffing afschaffen

Het CDA wil de Vogelaarheffing die alle corporaties in Nederland moeten betalen ten gunste van de corporaties in de veertig Vogelaarwijken, afschaffen. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma. Daarin wordt ook steun betuigd aan het huidige systeem...

30.03

Corporaties moeten toewijzingsbeleid flink aanpassen vanwege 'Brussel'

29.03

Huurders meer aan wonen kwijt dan kopers

Huurders besteden 37 procent van hun inkomen aan wonen, terwijl kopers daaraan gemiddeld slechts 26 procent besteden. Dat komt vooral door verschil in inkomen: huurders hebben een gemiddeld besteedbaar inkomen van 23.200 euro en eigenaar-bewoners...

29.03

Alliantie: "minder woningen door Europese afspraken staatssteun"

Volgens Jim Schuyt, directievoorzitter van de Alliantie, zullen corporaties per jaar 10.000 woningen minder kunnen bouwen vanwege de beperkingen die de Europese Commissie heeft opgelegd aan corporaties. Vooral de (lage)...

15.03

Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap

Architectuur Lokaal biedt dit jaar een 'stimuleringsprogramma' aan voor particulier opdrachtgeverschap bestaande uit een debat en een aantal excursies. Nederland moet weer leren dat burgers zelf hun huis bouwen.

15.03

Woonruimte voor jongeren met problemen

De Alliantie stelt in Amsterdam 22 woningen aan de Daniël Stalpertstraat tijdelijk beschikbaar voor jongeren met problemen thuis en op school. De jongeren doen mee aan een werk-leertraject van HVO Querido. Ook de gemeente en het ROC participeren. ...

11.03

CPB legt bommetje onder huidige corporatiestelstel

CPB-onderzoekers Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn leggen in het rapport ‘De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek’ een bommetje onder het huidige...

10.03

Corporaties vragen wijkaanpak-subsidies aan

10.03

Ook Landsmeer in WoningNet

Rochdale en Eigen Haard hebben met de gemeente Landsmeer prestatieafspraken gemaakt over woningvoorraad, woonruimteverdeling, leefbaarheid, informatieverstrekking en de communicatie tussen corporaties en gemeente. Belangrijk onderdeel is de overgang naar...

10.03

PvdA bepleit overname particuliere erfpacht

10.03

Nieuwe ambities voor Sloterplas

10.03

DNA-code in Sloterparkwijk

10.03

Metamorfose voor Meridiaan College

10.03

Gewone woningen voor asielzoekers

10.03

Start bouw Noordstrook Laan van Spartaan

Ymere is gestart met de bouw van het eerste deel van de Noordstrook van de Laan van Spartaan in het stadsdeel Bos en Lommer. Rondom drie binnenhoven worden in totaal 472 huur- en koopwoningen gebouwd. Zowel appartementen als eengezinswoningen. De...

10.03

Met groen energielabel naar vrije sector

08.03

 "Amsterdamse stadsvernieuwer is stedenschenner"

08.03

Olympiakwartier Almere krijgt hoogstedelijk karakter

Woningcorporatie Stadgenoot heeft de ontwerpen gepresenteerd voor de 82 gebouwen van het Olympiakwartier in Almere Poort. Veertig gebouwen zijn ontworpen door twintig teams van hoofdarchitect MVDRV.

 ...

08.03

`Renovatie vrijwel altijd duurzamer dan nieuwbouw"

Renovatie is vrijwel altijd duurzamer dan nieuwbouw als gerekend wordt met het instrumentarium van de levenscyclusanalyse (LCA). Dat stelt professor Henk Visscher van onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft in het vakblad Energiegids.nl...

05.03

'IkbouwbetaalbaarinAlmere’ gestart

Samen met de toekomstige bewoners heeft wethouder Adri Duivesteijn op 5 maart de eerste paal van 63 IkbouwbetaalbaarinAlmere-woningen (IbbA) geslagen. Volgens Adri Duivesteijn is de IbbA-regeling een 'daverend succes': "Mensen kiezen er massaal voor...

05.03

Rochdale heeft nieuwe top

Hester van Buren en René Grotendorst zijn toegetreden tot de nieuwe raad van bestuur van woningstichting Rochdale. Grotendorst wordt de nieuwe bestuurvoorzitter. Hij is momenteel directeur van zowel het projectbureau Zuidelijke IJ-oever als projectbureau...

05.03

Kamer: geen besluit over  Zuidas, wel over aanpassing WWS

 De Tweede Kamer-commissie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft op 4 maart 2010 een aantal onderwerpen controversieel verklaard. Dat betekent dat het kabinet op deze onderwerpen geen besluit mag nemen. Tot die onderwerpen...

04.03

Universiteiten: meer studentenwoningen nodig in Amsterdam

Amsterdamse universiteiten en hbo-instellingen pleiten gezamenlijk voor meer studentenhuisvesting. Ze wijzen erop dat de studentenaantallen van de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen stijgen de laatste jaren aanzienlijk. De...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws