NUL20 nieuws

Pagina's

01.03

Verhuiskostenvergoeding ook voor particuliere verhuurders verplicht

Bij een noodzakelijke verhuizing als gevolg van renovatie of sloop moeten ook particuliere verhuurders voortaan een bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten verstrekken aan de huurder. De bijdrage bedraagt vanaf 1...

01.03

Kamers met Kansen in Zuidoost

01.03

Pakkans onderverhuur stijgt

In 2009 is in totaal bij 1768 woningen de woonfraude of een onrechtmatige situatie beëindigd. Steeds meer doorverhuurders worden gepakt door Bureau Zoeklicht, een breed Amsterdams samenwerkingsverband van gemeentelijke diensten en corporaties. Zo zijn 520...

19.02

Volgens Property.nl overweegt de  gemeente Amsterdam de bouw van sociale huurwoningen in nieuwbouwgebieden te halveren. Verlaging van het percentage sociale huur van 30 naar 15 procent zou 120 miljoen euro opleveren. Het is volgens Property een van de scenario's die het Ontwikkelingsbedrijf...

18.02

Architectuurprijzen voor Grubbehoeve en Bijlmer Parktheater

Grubbehoeve

De Zuidoost Architectuurprijzen 2009  gingen naar de flat Grubbehoeve (...

16.02

335 studentenwoningen op Zeeburgereiland

Vanaf vrijdag 19 februari is Amsterdam 335 tijdelijke studentenwoningen rijker. Dan wordt studentencomplex Zuiderzeeweg van Woonstichting De Key feestelijk opgeleverd en officieel geopend door wethouders Gerson en Van Poelgeest. De woningen zijn...

16.02

“Allemaal een beetje lui geworden”

Op 3 februari 2010 hield de fusiecorporatie Stadgenoot zijn eerste jaarcongres. Onder leiding van Felix Rottenberg hield de bouwsector zichzelf onder het optimistische motto ‘Met elan de crisis door’ een spiegel voor. De ontwikkelaars toonden de nodige...

16.02

Krakers belemmeren ontruiming pand Ringdijk

16.02

Huren omhoog en omlaag door energielabel

Als het kabinet de wetgeving nog voor 1 april door de Kamer kan loodsen, wordt per  1 juli 2010 het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) voor zelfstandige huurwoningen aangepast. De huidige punten voor verwarmingsmethode en isolatie worden...

15.02

Zeeburg stoot maatschappelijk vastgoed in Indische Buurt af

12.02

Winnaars duurzaamheidstender Buiksloterham bekend

12.02

PVDA, SP en Groenlinks: verhoog huurgrens vrije sector

Op een verkiezingsdebat van de Huurdersvereniging Amsterdam vonden SP, PvdA en GroenLinks elkaar in het optrekken van de huurliberalisatiegrens naar 800-900 euro. Een veel groter deel van de Amsterdamse woningvoorraad zou daarmee...

12.02

Woning gesloten na drugsvondst

Op 11 februari is op last van burgemeester Cohen een woning aan de Bataviastraat gesloten. De burgemeester heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een rapportage van de politie. Uit observaties is gebleken dat de woning wordt gebruikt als uitvalsbasis...

10.02

'Huurders op Maat' in betere woningen

08.02

'Asowoningen' slaan aan in Amsterdam

De zogeheten Skaeve Huse, speciale woningen voor extreme overlastveroorzakers, blijken in Amsterdam volgens Het Parool een succes. In juni 2007 werden in de Houthaven in Westerpark wooncontainers neergezet bestemd voor vijf bewoners en een...

05.02

Wijk Jeruzalem is nu officieel Rijksmonument

De wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost krijgt als eerste naoorlogse wijk de status van Rijksmonument vanwege zijn bijzondere architectuur en stedenbouw. Donderdag 11 februari kent minister Plasterk deze status toe tijdens een bezoek aan de wijk...

05.02

Amsterdam krijgt 230 miljoen voor stedelijke vernieuwing

Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie stelt voor de periode 2010-2014 1,2 miljard euro beschikbaar aan de 31 grote steden en provincies voor stedelijke vernieuwing. Het geld is onder meer bedoeld voor fysieke...

04.02

Omzet in bouwsector blijft dalen

De omzetten in de bouwsector zijn voor het vierde kwartaal op rij gedaald, meldt Bouwkennis. Bijna een kwart van de bedrijven noteert per saldo een lagere omzet in het laatste kwartaal van 2009 dan een jaar eerder. Ook voor 2010 zijn de verwachtingen...

02.02

Almere Hout Noord wordt ultra duurzaam

02.02

4000 X huurachterstand

In 2009 hebben de Amsterdamse corporaties 3817 gevallen van huurachterstand gemeld in het kader van de VroegEropaf-aanpak. Deze aanpak, die het aantal ontruimingen door huurachterstand beoogd terug te brengen, is stadsbreed ingevoerd per 1 januari 2009. Onbekend...

01.02

Frank de Grave benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen De Key

Frank de Grave wordt per 1 februari de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key. Hij volgt Hans Oosterbaan op. 

01.02

Gewijzigd bestemmingsplan Kop Zuidas vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 21 januari 2010 het bestemmingsplan Kop Zuidas gewijzigd vastgesteld. Kop Zuidas is de oostelijke entree van Zuidas en ligt ten oosten van de RAI tussen de Europaboulevard, President Kennedylaan, A10 en...

29.01

Record aantal woningen opgeleverd en gerenoveerd in West 

De stedelijke vernieuwing van Amsterdam bereikte in 2009 een piek. Er werden 1871 nieuwbouwwoningen en 496 renenoveerde woningen opgeleverd. De helft van deze productie kwam voor rekening van Far West. Deze woningcorporatie...

15.01

Leefbaarheidsambassadeurs in West

Actieve bewoners gaan toezien op de naleving van de woonregels. Rochdale heeft leefbaarheidsambassadeurs aangesteld in drie complexen in Amsterdam-West. Alle bewoners kunnen hun suggesties voor verbeteringen, klachten, of tips melden bij de...

15.01

Bestuurswijzigingen bij De Key

Haijo Pietersma (56) is benoemd tot interim-directeur van De Key. Pietersma moet de bijgestelde koers - van expansie naar consolidatie en concentratie op de kerntaken - gaan leiden. Pietersma heeft veel ervaring...

15.01

In tentje wachten op de inschrijving

15.01

Appartementen aan Buyskade

15.01

Piggelmeewoningen deels gesloopt

15.01

Kunstenaars in woning Karel Appel

Dapperstraat 7 is de geboortewoning van Karel Appel. Om hem te gedenken, maakt De Key in het huis vier huurappartementen voor studenten die een jaar studeren aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Het gehele pand wordt nu gerenoveerd. DUS...

15.01

Maarsen Groep start 2e fase Oranjekwartier

15.01

Synchroon en Stadgenoot beginnen aan Houthaven

15.01

Starterslening werkt nu wel

Sinds de gemeente half juni de voorwaarden voor de Starterslening heeft verruimd, zijn er al ruim vierhonderd verstrekt. In bijna alle gevallen gaat het om de aankoop van een al bestaande woning. Het gemiddelde leenbedrag is 42.000 euro. Amsterdam heeft een...

15.01

Stadgenoot opent 'BuurtEntree' in Holendrecht

Stadgenoot heeft zijn vijfde zogeheten Buurtentree geopend, nu  in Zuidoost. De BuurtEntrees van Stadgenoot zijn huiskamers voor de buurt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. De invulling van de...

14.01

Eindspurt in vierde kwartaal

Relatief goede cijfers over het vierde kwartaal van 2009 duiden erop dat de crisis op de woningmarkt in Amsterdam minder hard toeslaat dan in de rest van het land. “Bestaande Amsterdamse woningen voorzien duidelijk in een behoefte”, zegt voorzitter Pieter...

13.01

DUWO wil van oudstudenten af

Studentenhuisvester DUWO gaat het doorstromingsbeleid voor studentenwoningen flink aanscherpen. Studerende huurders zonder campuscontract worden aangezet zo’n huurovereenkomst te accepteren en afgestudeerde huurders zonder campuscontract wordt de huur...

11.01

Den Haag kiest voor dokmodel Zuidas

Update 25-01-10
Volgens Property.nl hebben de vier bij de ontwikkeling van de Zuidas betrokken ministers definitief hun voorkeur uitgesproken voor het onder de grond brengen van wegen en rails op de Zuidas. Eerder berichtte FD al dat deze...

06.01

Meer kantoren leeg door recessie

De leegstand van Nederlandse kantoren is in 2009 verder toegenomen. Volgens vastgoedadviesbureau DTZ Zadelhoff staat 13,3 procent van de Nederlandse kantoorruimte leeg. Een jaar eerder was dat ongeveer 12 procent. Door de recessie daalde het aantal...

06.01

Meedenken over De Hallen 

Wat moet er met De Hallen gebeuren nu het plan om het Hallencomplex tot cultureel uitgaanscentrum te ontwikkelen definitief niet door gaat? Stadsdeel Oud-West organiseert op 14...

28.12

Ymere en Rochdale vinden bijna 950 gevallen van onrechtmatige bewoning

Kort geleden maakten twee corporaties hun 'jaaroogst' bekend van het opsporen van woonfraude. Rochdale vond 252 gevallen van onrechtmatige bewoners en Ymere 492. De woningen zijn weer beschikbaar gekomen voor de...

21.12

'Toezicht op top Rochdale was ontoereikend'

Het toezicht van de raad van commissarissen op de top van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale was de afgelopen vijf jaar op meerdere onderdelen ontoereikend. Dat concludeert adviesbureau Vlug na een onderzoek waar de (vernieuwde) raad...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws