NUL20 nieuws

Pagina's

09.11

Buitenlandse investeerder in studentenwoningen

09.11

Start bouw De Wending

Ymere is begonnen aan de bouw van 78 koop- en 44 sociale huurwoningen en een tweelaagse ondergrondse parkeergarage tussen de Witte de Withstraat en de Admiralengracht in het stadsdeel De Baarsjes. Wethouder van Poelgeest gaf vorige maand het startsein. De bouw van...

09.11

Bestuurlijke boete tegen woonfraude

Wethouder Hans Gerson van Volkshuisvesting wil een bestuurlijke boete invoeren tegen woonfraude. Wie de Huisvestingswet overtreedt, kan rekenen op een boete die kan oplopen tot 18.500 euro. De wethouder gaat ervan uit dat de mogelijkheid om hoge...

09.11

Woningbemiddelaar Direct Wonen zonder vergunning

De gemeente Amsterdam heeft de vergunning van woningbemiddelaar Direct Wonen ingetrokken. Het bedrijf overtreedt volgens de Dienst Wonen stelselmatig de regels. Woningen worden aangeboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars...

09.11

Grote gezinnen lopen huurtoeslag mis

Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen tot bijna veertig euro per maand minder huurtoeslag dan ouderen of eenpersoonshuishoudens, zo blijkt uit berekeningen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en...

09.11

Rochdale koopt woningcomplexen terug

Rochdale koopt van woningbelegger Nawon de flats Geldershoofd en Hogevecht in Amsterdam-Zuidoost terug. De zakelijke relatie tussen de partijen wordt beëindigd, zo heeft de woningstichting bekendgemaakt. De terugkoop is onderdeel van...

09.11

Rochdale benoemt nieuwe toezichthouders

Woningstichting Rochdale heeft een nieuwe raad van commissarissen benoemd. Uit meer dan driehonderd reacties hebben de tijdelijke toezichthouders samen met de ondernemingsraad en de bewonersraad gekozen voor de komst van Fadima...

09.11

Blok 51a wint Nieuwbouwprijs 2009

Blauwhoed Eurowoningen, Queeste architecten en Slokker Bouwgroep hebben de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2009 gewonnen voor de bouw van Blok 51a aan de Emmy Andriessestraat in Amsterdam- IJburg. Het gebouw bestaat uit een rij van 26...

09.11

Amsterdam verhoogt grondprijzen

De gemeente Amsterdam verhoogt ondanks de economische crisis de grondprijs voor veel nieuwbouwwoningen. Binnen de ring gaan de prijzen gemiddeld met twee procent omhoog, buiten de ring met gemiddeld veertien procent. Op IJburg gaan de...

09.11

Structuurvisie: wonen in Westelijke Havengebied

Amsterdam wil de komende dertig jaar 70.000 woningen in de stad bijbouwen. Tussen een kleine twintig tot bijna dertig procent van die productie moet gestalte krijgen in het Westelijk Havengebied binnen de ring A10. Zo blijkt uit de Ontwerp...

24.09

Groot gezin krijgt minder huurtoeslag dan klein 

Gezinnen krijgen tot 37 euro per maand minder huurtoeslag dan kleinere huishoudens bij dezelfde huurprijs. Dat komt omdat eenpersoonshuishoudens en ouderen een extra huurtoeslag ontvangen voor duurdere woningen en gezinnen niet. De...

23.09

Tien jaar Huurdersvereniging Amsterdam

21.09

Wellicht 7000 verkochte woningen dit jaar

In de regio Amsterdam zullen dit jaar naar verwachting 6500 en mogelijk 7000 woningen worden verkocht. Dat zegt voorzitter Pieter Joep van den Brink van de Makelaarsvereniging Amsterdam op grond van een tussentijdse analyse van...

21.09

Wethouder Gerson tegen sloop Aireywoningen

Het zogeheten Van Eesterenmuseum in het noordoostelijke deel van Geuzenveld-Slotermeer moet behouden blijven, zo meent PvdA-wethouder Hans Gerson. Hij keert zich daarmee tegen de plannen van FarWest en Eigen Haard om ruim...

21.09

Ombudsman: handhaving short stay gebrekkig

De Dienst Wonen, stadsdeel Oud-Zuid en de Rijksbelastingdienst hebben bij de controle op illegale verhuur van appartementen voor short stay misbruik gemaakt van bevoegdheden en onevenredig zwaar gehandeld. Zo concludeert de...

21.09

Jubilaris Eigen Haard profileert zich duurzaam

Woningcorporatie Eigen Haard bestaat honderd jaar. Die verjaardag werd gevierd met een boek en...

21.09

Woningstichting Ouder-Amstel naar Eigen Haard

21.09

Verlies voor Stadgenoot

Stadgenoot heeft vorig jaar 88,5 miljoen euro verlies geleden, zo blijkt uit het jaarverslag over 2008. Het verlies is het gevolg van afnemende waarde van het vastgoed, afwaardering van...

21.09

 Rochdale verder met seniorenwoningen Spanje

21.09

Subsidie voor particuliere monumenten

21.09

 Woningbouw bij station Lelylaan

Van der Looy Projectmanagement realiseert een woongebouw met 210 appartementen en een viersterrenhotel aan de oostkant van station Lelylaan. De ontwikkelaar heeft daarover een overeenkomst gesloten met stadsdeel Slotervaart. Start bouw is...

21.09

Centraal verkoopkantoor op IJburg

Corporaties en ontwikkelaars op IJburg openen weer een gezamenlijk verkoopkantoor voor nieuwbouwwoningen. Dat heeft woonstichting De Key bekendgemaakt bij de start van de bouw van het complex Vrijmanseind op de oostelijke punt van het...

21.09

 Huurteam: lagere huur voor tientallen huurders

21.09

 ‘Toekomstig IJburg deels via zelfbouw’

 De volgende fase van nieuwbouwwijk IJburg moet voor de helft uit zelfbouw bestaan. Zo meent wethouder Maarten van Poelgeest. Projectbureau IJburg onderzoekt welke vormen van particulier opdrachtgeverschap haalbaar en wenselijk zijn.

21.09

Klimaatneutraal bouwen op Buiksloterham

De ontwikkelaar met het meest duurzame en klimaatneutrale plan maakt kans op een bouwkavel op het bedrijventerrein Buiksloterham in Amsterdam-Noord. In eerste instantie vraagt Amsterdam een visie op duurzaamheid. Vervolgens worden voor de vijf...

18.08

Bouw woongebouw Europa in Overhoeks gestart

Crisis of niet. In de nieuwe stadswijk Overhoeks aan de noordelijke IJ-oever in Amsterdam wordt gewoon doorgebouwd. Ook de...

18.08

De Rochdale One vertrekt uit Oude Houthaven

De Rochdale One, een verbouwd cruiseschip waarop een kleine 200 studenten zijn gehuisvest in de Oude Houthaven, is na 5 jaar vertrokken uit Westerpark. Gezien de (her)ontwikkelingsplannen van stadsdeel Westerpark is er geen plaats meer. Met...

13.08

Amsterdam krijgt extra subsidie voor woningbouw

De eerste 100 miljoen euro aan steunmaatregelen van het rijk voor stilgevallen woningbouwprojecten is verdeeld. Volgens Het Parool krijgt Amsterdam subsidie voor de meeste woningen. Dankzij de steun zouden onder meer twee stilgevallen...

13.08

Kijkavond starterswoningen
 

Op 2 september kunnen potentiële kopers in Amsterdam 's avonds woningen bekijken in de prijsklasse tot drie ton. Vierhonderd makelaars doen mee. Eerdere kijkdagen van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) waren altijd overdag. Dat is lastiger voor veel...

12.08

Sector wil epc-norm halen via warmtepompen en warmteterugwinning

Om nieuwbouw te laten voldoen aan de epc-norm is een combinatie van bouwkundige maatregelen en intelligente installaties nodig. Hoofdaannemers en installateurs verwachten veel van warmtepompen, warmteterugwininstallaties...

12.07

Vogelaar-geld laat op zich wachten

Het Parool meldt dat de Amsterdamse woningcorporaties nog geen cent hebben gekregen van het beloofde extra geld voor 'de Vogelaarwijken'. Voor 2008 gaat het om een bedrag van 19,3 miljoen euro. De geloofwaardigheid van de wijkaanpak zou volgens de...

07.07

Prioriteitenlijst voor Amsterdamse woningmarkt vastgesteld

De gemeente Amsterdam, projectontwikkelaars, corporaties en beleggers hebben op 6 juli een lijst met voorrangsprojecten 2009/2010 vastgesteld waarvoor zij zich gezamenlijk willen inspannen. Amsterdam kiest voor projecten die...

03.07

Proef met inkomensafhankelijke huren

Corporaties en Amsterdam beginnen binnenkort een proef waarbij de maandelijkse huurprijs afhankelijk wordt van het inkomen. Het gaat om een beperkte proef voor maximaal tweehonderd woningen per jaar. De proef is onderdeel van een landelijk project...

30.06

Stimuleringsmaatregelen energiebesparing gaan direct in

In juli 2009 gaat een aantal tijdelijke regelingen in die consumenten, eigenaren en verhuurders moet stimuleren te investeren in energiebesparende maatregelen in woningen en andere gebouwen. Het stimuleringspakket is volgens VROM...

26.06

Kabinet herziet Huisvestingswet

Het kabinet gaat de Huisvestingswet aanpassen. Door het verplicht stellen van een huisvestingsvergunning kan een gemeente in de toekomst controle uitoefenen op de verdeling van de voorraad goedkope woningen.

26.06

Kabinet verlaagt huurtoeslag

De ministerraad gaat de huurtoeslag 'versoberen' omdat de uitgaven stijgen als gevolg van de verslechterde economische vooruitzichten. De woonbond noemt de korting onacceptabel. Het gaat om een korting van 1,25 euro per maand in 2010, oplopend tot 2,85 euro...

26.06

De Key bouwt op IJburg zonder voorverkoop

De Key heeft in aanwezigheid van wethouder Van Poelgeest de laatste paal geslagen  voor het wooncomplex Vrijmanseind op IJburg. Bijzonder is dat de voorverkoop pas start in september. De meeste ontwikkelaars starten pas met de bouw als minimaal...

24.06

Nationale Hypotheekgarantie tijdelijk verhoogd naar 350.000 euro

24.06

Staten Noord-Holland tegen bouw in IJmeer

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandagavond unaniem een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin zij zich uitspreken tegen de bouw van buitendijkse woningen in het IJmeer en het Markermeer. De Staten willen dat beide meren...

24.06

Bouw woningen en winkels Oostpoort uitgesteld

De eerste publieke gebouwen zijn in Oostpoort al in gebruik, maar de bouw van de eerste 350 woningen en winkels wordt volgens Het Parool voorlopig uitgesteld. De investeerders vrezen met de nieuwe panden te blijven.

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws