NUL20 nieuws

Pagina's

24.06

Minder sociale huurwoningen verkocht

16.06

AFWC:  te veel regels voor corporatiesector

Aanpassing van het stelsel van woningcorporaties valt niet in goede aarde bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. “Minister Van der Laan komt op basis van incidenten met allemaal extra regels. Die regels kunnen excessen echt niet...

16.06

Groen dak met subsidie

Stadgenoot heeft met financiële steun van de gemeente Amsterdam een groen dak aangelegd op woningen aan de Korte Koningstraat. Groene daken zijn goed voor de CO2-reductie. Daarnaast zorgen ze voor een goede waterafvoer, helpen ze overbelasting van riolen te...

16.06

Bewonersinitiatieven beloond in Dapperbuurt

Onder de noemer ‘Bewoners aan het stuur’ konden bewoners in de Dapperbuurt ideeën insturen om hun buurt te verbeteren. Er was 184.000 euro beschikbaar om ideeën uit te voeren. Een regiegroep boog zich over 52 ingediende...

16.06

Nieuw ontwerp Jeruzalem van landschapsarchitecte

...

16.06

 Felder: ‘verkoop groot deel corporatiebezit’

Corporaties moeten een groot deel van hun bezit verkopen. Zo betoogde Fer Felder bij zijn afscheid als directeur van ontwikkelaar De Principaal. Het geld moet vervolgens worden geïnvesteerd in nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid. “We...

16.06

Gunstige start verkoop GetijenVeld Lente

De kredietcrisis doet niet alle nieuwbouwprojecten op dood spoor belanden. Far West heeft binnen drie maanden na start verkoop al zeventien woningen verkocht van het nieuwbouwproject GetijenVeld Lente in Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer. De kopers...

15.06

Sprinklers in complex Oostenburg

12.06

Nieuwbouw Zuidoost zonder voorverkoop

Ymere is aan de Bijlmerdreef begonnen aan de bouw van de Fénicetoren nog voordat de 55 appartementen in de verkoop zijn gegaan. Volgens Ymere is er veel belangstelling voor de koopappartementen in een prijsklasse vanaf 143.000 euro. De toren van...

12.06

PvdA: alleen kopen voor eigen gebruik

Corporatiewoningen mogen voortaan alleen worden verkocht aan mensen die de woning zelf in gebruik nemen. Zo meent de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Het ‘Convenant verkoop sociale huurwoningen 2008-2016...

12.06

Aanpak stinkende poorten Slotermeer

De woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard hebben genoeg van de donkergrauwe, naar urine riekende poorten tussen de Burgemeester de Vlugtlaan en de Theodorus Dobbestraat in Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer. Ontwerpstudio D.I.T. kreeg de opdracht een...

12.06

Bouw studentenwoningen onder druk

Amsterdam bouwt de komende jaren te weinig woningen voor studenten, zo verwacht wethouder Van Poelgeest. De komende drie jaar staat nog wel een groot aantal projecten op stapel, maar onzeker is of het beoogde aantal van 7600 extra woningen in de periode...

12.06

Cadiz: ‘wonen met royale buitenruimte’

12.06

Nieuwe daklozenopvang voor HVO-Querido

Ontwikkelaar Delta Forte is in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot begonnen met de bouw van een dak- en thuislozenverblijf aan de Poeldijkstraat in Amsterdam-Slotervaart. De door Heren 5 Architecten ontworpen nieuwbouw omvat een complex met...

12.06

Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

12.06

Woningen in kantorenwijk Amsterdam-Zuidoost

Aan de kantorenstrook in het bedrijvengebied Amstel III in Amsterdam-Zuidoost moeten de komende tien tot vijftien jaar woningen en andere voorzieningen worden toegevoegd. Zo meent wethouder Maarten van Poelgeest van grondzaken. De gemeente...

12.06

Effect Bibob op bouwvergunningen gering

Toepassing van de wet Bibob heeft nauwelijks effect in de bouw. In Amsterdam is tussen 2005 en voorjaar 2008 slechts één bouwvergunning geweigerd. In één geval is een bouwvergunning ingetrokken. Dat blijkt uit het rapport ‘Vijf jaar Bibob in...

03.06

150 jaar Wibaut

Florentinus Marinus Wibaut was ongetwijfeld de meest invloedrijke wethouder uit de geschiedenis van Amsterdam. In totaal was hij zo’n 17 jaar wethouder, met onder meer Volkshuisvesting en Financiën in zijn portefeuille. 23 juni 2009 was het 150 jaar...
24.05

Weer een stukje Zuidas in ontwikkeling

Het college van B&W heeft ingestemd met het Uitvoeringsbesluit Ravel, een nieuw deelgebied van de Zuidas. In dit deel van de Zuidas komen ongeveer 880 woningen (waarvan 30% goedkoop), kantoren, internationaal onderwijs, horeca, een hotel en...

22.05

Bouwcrisis Plan B

Er komt een Bouwcrisisconferentie.  Die moet zicht bieden op oplossingen of (nieuwe) kansen voor de sector, nu bouwprojecten door de crisis tot stilstand komen . De conferentie wordt op 11 juni gehouden in Amersfoort. Het initiatief gaat uit van de bouw- en...

18.05

Op 11 mei aanstaande is de campagne 'Nieuw leven voor oude gebouwen' van start gegaan. Deze campagne pleit voor hergebruik van leegstaande en leegkomende gebouwen in Amsterdam.
Er is een inventarisatie en vervolgens een voorselectie gemaakt van leegstaande en leegkomende gebouwen. Nu kan...

18.05

Amsterdamse starterslening versimpeld

Amsterdam schaft een aantal voorwaarden voor de Starterslening af én verlaagt de financieringsrisico’s voor nieuwbouwprojecten. Met deze maatregelen wil het college de woningmarkt stimuleren. Het actieplan ‘Woningbouw in tijden van crisis’ zet in op...

08.05

Nieuwbouwproductie komt praktisch tot stilstand

03.05

Villa met vliegtuig

De koper van een exclusieve woning aan de Lisdoddelaan krijgt een buitengewoon cadeau: een tweemotorig propellervliegtuig. Het huis kost 1,495 miljoen euro. Het toestel, een zespersoons Piper 34 Seneca, zou meer dan twee ton waard zijn.

03.05

OM onderzoekt handelen Möllenkamp

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude bij vastgoedtransacties van woningstichting Rochdale. Het onderzoek naar de gedragingen van oud-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp wordt uitgevoerd door de Fiscale Inlichtingen-...

03.05

Mieke van den Berg bestuurder Eigen Haard

Mieke van den Berg (42) is per 1 mei 2009 benoemd als bestuurder van Eigen Haard. Zij gaat samen met bestuursvoorzitter Nico Nieman leiding geven aan de woningstichting. Van den Berg werkt al sinds 1998 bij Eigen Haard. Het zwaartepunt van haar...

03.05

Horecapaviljoen aan Sloterplas krijgt vuurplaats

Stadgenoot heeft samen met Far West de prijsvraag gewonnen voor het ontwikkelen van een horecapaviljoen aan de Sloterplas. Het door architectenbureau Monadnock uit Rotterdam ontworpen paviljoen De Vuurkorf heeft als bijzonderheid een...

03.05

De Key wil nu met twee marktpartijen De Hallen ontwikkelen

Woonstichting De Key wil samen met twee marktpartijen de herontwikkeling van De Hallen in Amsterdam Oud-West ter hand nemen. Zo verklaart stadsdeelvoorzitter Bouwe Olij. Hij verwacht dat VROM op korte toestemming geeft voor deze...

15.04

College besluit tot halvering aantal stadsdelen

Het college van B&W kiest definitief voor zeven stadsdelen. De hervorming gaat 3600 ambtenaren aan, maar leidt niet tot ingrijpende personeelsreducties. Wel zullen politici-in -spé straks veel meer hun best moeten doen om een plekje in...

14.04

Verontwaardiging over vertrekregeling Aedes-voorzitter

Woonbond en politici hebben verontwaardigd gereageerd op de vertrekpremie van 1 miljoen euro die Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen mee krijgt. Volgens de Volkskrant heeft deze regeling tot ophef geleid onder corporatiedirecteuren...

10.04

Metropoolregio presenteert ambitieus investeringsprogramma

De Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de Stadsregio Amsterdam, heeft op 9 april zijn ambitieus voor het komende decennium gepresenteerd. De...

10.04

Van der Laan wil spanning wegnemen in relatie met corporaties

Dat Minister Van der Laan een uitstekende polderaar is, was al bekend. In de delicate relatie met de corporatiesector sluit hij een week van krachtige maatregelen (richting o.a Woonbron) af met een interview in het VROM-...

09.04

Amsterdam mag kraakpanden blijven ontruimen

08.04

Rijk investeert  4 miljoen in ontwikkeling Hembrugterrein

Het Zaanse Hembrugterrein, een 45 hectare groot terrein waarop eens een munitiefabriek stond, wordt door Rijk, Noord-Holland, Zaanstad en Amsterdam herontwikkeld tot Nieuw Hembrug': een toplocatie met ruimte voor natuur,...

08.04

Stadsdelen willen ondergrondse parkeergarage bij Marnixbad

De stadsdelen Centrum en Westerpark willen een parkeergarage onder de Singelgracht bij het Marnixbad. Meer parkeerruimte voor auto's niet alleen dat bewoners hun auto beter kwijt kunnen maar ook dat er verkeerdruk in de...

08.04

Annie M.G. Schmidt Huis in silo’s Zeeburgereiland

08.04

Meldpunt integriteit woningcorporaties geopend

07.04

Lelystad sluit zich aan bij Metropoolregio amsterdam

Lelystad treedt toe tot de Metropoolregio Amsterdam. Tijdens de 1ste Metropoolregioconferentie Amsterdam op donderdag 9 april in Lelystad werd de deelname van Lelystad bekrachtigd.

05.04

Nieuwe zoekservice voor Amsterdamse woningzoekenden

De gemeente Amsterdam start op 20 april in samenwerking met woningcorporaties en projectontwikkelaars met een nieuwe service voor woningzoekenden: AmsterdamWoont. Deze zoekservice biedt uitgebreide buurtinformatie en alle...

01.04

Hans Gerson nieuwe wethouder Wonen

Hij werd direct bestempeld tot de nieuwe wethouder van de Noord/Zuid-lijn, maar Hans Gerson neemt een groot deel van portefeuille van zijn voorganger Tjeerd Herrema over: verkeer, vervoer, infrastructuur, volkshuisvesting, monumenten en archeologie. De...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws