NUL20 nieuws

Pagina's

14.10

Renovatie monumentale woningen  Zaandammerplein afgerond

De renovatie van de 560 monumentale woningen op het Zaandammerplein is afgerond. De renovatie is in 2005 gestart. Op 19 oktober viert eigenaar Ymere, in aanwezigheid van wethouder Maarten van Poelgeest, de officiële oplevering...

13.10

'Meer hypotheek voor energiezuinige nieuwbouwwoning'

Kopers van energiezuinige nieuwbouwwoningen moeten meer hypotheekruimte krijgen. Dit stelt de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. Zo worden huizenkopers beloond die investeren in energiezuinigheid én daarmee in de...

13.10

AFWC verwacht weinig goeds van nieuwe regeerakkoord

De Amsterdamse woningcorporaties zijn negatief over het Regeerakkoord. De kloof tussen huur en koop blijft in de Amsterdamse regio namelijk onverminderd groot omdat de koopsector ongemoeid blijft. Daarbij zetten de maatregelen tegen...

13.10

IJburg 2 verschuift naar de horizon

De aanleg van de grootste Amsterdamse uitbreidingswijk, IJburg 2, is onzeker geworden. Eind van dit jaar wordt besloten of nog een start wordt gemaakt met een beperkt eiland van zo'n 45 ha, een vijfde van het totale IJburg 2. Maar de financiën...

13.10

Drie consortia geselecteerd voor aanbesteding Food Center
...

05.10

College Oost valt over muziekcentrum

De coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 in Oost is in de nacht van 4 oktober gestruikeld over de financiële problemen rond het nieuwe muziekmakerscentrum muzyQ op Oostpoort. De PvdA-bestuurders Fatima Elatik en Germaine Princen én de fractie besloten...

05.10

VVD wil verspreiding folder stoppen

VVD-raadslid Daniel van der Ree wil dat het college de verdere verspreiding van de folder ‘Huren in Zuid’ tegengaat. ‘Stop de afbraak van het huurteam in Zuid’ is de boodschap van de folder die  is opgemaakt in de huisstijl van de landelijke VVD....

05.10

Site biedt kopers relevante informatie over woonomgeving

Kopers kunnen vanaf 9 oktober op de sites van woningcorporaties en andere aanbieders direct omgevingsinformatie opvragen, mits die sites zijn gekoppeld aan www.470buurten.nl. Tot op...

05.10

Woningcorporatie de Alliantie werft met eigen Starterslening

De Alliantie heeft een nieuwe vondst om de stagnerende markt vlot te trekken. In de maand oktober kunnen kopers van een corporatiewoning voor een starterslening terecht bij de Alliantie. De Starterslening is een aanvullende...

05.10

Huurdersvereniging wil leegstand in centrum onderzoeken

Huurdersvereniging Centrum wil dat op korte termijn de leegstand in de Amsterdamse binnenstad serieus wordt aangepakt. Sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand op 1 oktober jl. heeft de gemeente meer mogelijkheden en...

05.10

Leegstandbeheerders krijgen eigen keurmerk

Fatsoenlijke en professionele leegstandbeheerders - waaronder 'antikraak-organisaties' - kunnen zich vanaf eind september onderscheiden met een keurmerk. De eerste zeven bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd met het Keurmerk Leegstandbeheer....

04.10

Koopwoningen in vernieuwingsgebieden zijn nog te betalen

Betaalbare woningen voor middeninkomens vind je in Amsterdam vooral in de stedelijke vernieuwinggebieden. Het afgelopen decennium zijn  veel middeninkomens neergestreken in een koopwoning in Zuidoost en Nieuw West.

24.09

Bart en Domela op de grote Amsterdamse Housewarming

Tijdens de grote Amsterdamse Housewarming in de Theaterfabriek in Amsterdam op 9 oktober start onder andere de verkoop van het nieuwbouwproject Bart en Domela. Dit project is voor Rochdale de laatste fase van het compleet vernieuwde...

21.09

Corporaties noteren rode cijfers

Dalende woningverkopen, afwaardering van ontwikkelportefeuilles, verliezen in de deelnemingen. Veel Amsterdamse corporaties hebben over 2009 rode cijfers genoteerd, zo blijkt uit de jaarverslagen. Zo behaalde Ymere een negatief resultaat van 90 miljoen...

21.09

Halve Wereld: 25 jaar zelfbeheer

De Halve wereld bestaat 25 jaar. Het experiment met bewonerszelfbeheer heeft de tand des tijds doorstaan en functioneert nog altijd succesvol. Toch heeft deze vorm van zelfbestuur – in een dochter-moeder relatie met corporatie Ymere - weinig navolging...

21.09

Fusie Goed Wonen met Ymere

Corporatie Goed Wonen Noord-Kennemerland heeft het voornemen te fuseren met Ymere. De fusie moet leiden tot extra investeringscapaciteit in de regio Alkmaar. Al in 2008 concludeerde de relatief kleine corporatie Goed Wonen dat zij onvoldoende sterk was om...

20.09

Prijsvraag openbare ruimte Cruquius-gebied in oost

Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten mogen komende maand voorstellen doen voor verbetering van werkgebied Cruquius in Amsterdam Oost. Het gebied wordt begrensd door Entrepothaven en Amsterdam-Rijnkanaal.

20.09

Landelijke geschillencommissie Overlegwet

20.09

Oplevering eerste huurwoningen Overhoeks

Ymere heeft met de bewoners de oplevering gevierd van gebouw Gelria in de wijk Overhoeks. Het is het eerste gebouw met sociale huurwoningen, 56 in getal, op het voormalige Shell-terrein. Het complex is ontworpen door architect...

20.09

Aanbesteding bouw maatschappelijk vastgoed

Corporaties worden rechtstreeks aanbestedingsplichtig voor de bouw van maatschappelijk vastgoed en de daarvoor te treffen infrastructurele voorzieningen. Werken met een waarde hoger dan 4,8 miljoen euro moeten Europees worden aanbesteed. Onder...

20.09

KPMG betaalt vergoeding aan Rochdale

KPMG betaalt woningstichting Rochdale een schadevergoeding. De accountant erkent dat zij in het verleden bij de controle van de jaarrekeningen op onderdelen actiever had moeten opereren. De vergoeding bedraagt ongeveer 300.000 euro. Daarmee is een...

20.09

Nieuwbouw Waterlandplein in aantocht

De Ontwikkelcombinatie Nieuw Waterlandplein, een samenwerkingsverband van ontwikkelaar AM en Ymere, start nog dit jaar met de nieuwbouw op het Waterlandplein in Amsterdam Noord. Eerder dit jaar verklaarde de ontwikkelcombinatie dat realisatie van dit...

20.09

Heemschut waarschuwt tegen gevelreiniging

20.09

Co-Green: klimaatneutraal én kostenneutraal bouwen

16.09

Eerste studentenwoningen op de Zuidas

Op 16 september tekende de buitenlandse studente Nimisha Chaturvedi als laatste het huurcontract in gebouw Django op de Zuidas. De studenten die in hier komen te wonen zijn buitenlandse PhD studenten van de VU. De studio’s zijn verhuurd met een...

06.09

Nieuwe woningbeurs: De grote Amsterdamse Housewarming

06.09

"Huren bij huurderswisseling sterk omhoog"

Woningcorporaties zijn van plan de huren van vrijkomende woningen de komende jaren fors op te trekken. Dit geldt vooral voor Amsterdam. Dit stelt de Woonbond op basis van eigen onderzoek. Een nieuwe huurder moet gemiddeld 14 procent meer...

01.09

Tijdelijke daling BTW-tarief moet bouwmarkt impuls geven

Het BTW-tarief voor verbouwing of vernieuwing van woningen gaat tijdelijk omlaag van 19 naar 6 procent. De regeling maakt deel uit van een pakket stimuleringsmaatregelen dat de bouwsector een extra impuls moet geven. Het verlaagd...

01.09

Vanaf 2011 inkomensgrens corporatiewoningen

Minister Van Middelkoop wil dat woningcorporaties met ingang van 1 januari 2011 negentig procent van de sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens die minder verdienen dan 33 duizend euro per jaar. Dat schrijft hij in een brief aan de...

31.08

Stembus voor Amsterdamse Nieuwbouwprijs geopend

De stembus voor de vierde editie van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs is weer open. Tot donderdag 7 oktober 12.00 uur kunnen alle Amsterdammers stemmen op hun...

26.08

"Huurtoeslag voor onzelfstandige studentenhuisvesting"

Studentenhuisvester DUWO en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties pleiten voor huurtoeslag voor onzelfstandige wooneenheden. Alleen dan kunnen corporaties  sobere en eenvoudige wooneenheden tegen aanvaardbare kosten...

25.08

Voorlopig geen acties tegen eigenaren pied-à-terres

In ieder geval tot  december volgen er geen acties eigenaren van leegstaande tweede woningen die tot de sociale voorraad behoren. In een verklaring met deze strekking probeert het Amsterdams bestuur onrust onder tweede woningbezitters...

23.08

Oplossing in zicht voor particuliere erfpachters

De gemeente Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Banken bieden een handreiking aan particuliere erfpachters. De oplossing bestaat hieruit dat bestaande gevallen van particuliere erfpacht worden omgezet naar gemeentelijke erfpacht of...

20.08

Almere bepleit Schaalsprong als ‘nationaal project’ in regeerakkoord

Almere draagt de eigen Schaalsprong - de groei tot de vijfde stad van Nederland - voor als nationaal project, dat een plaats moet krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Dat laat het Almeerse college van Burgemeester en...

19.08

Onrust rond hoofdstedelijke pied-à-terres

12.08

Corporatie krijgt straatverbod voor zoon van huurster

Op 9 augustus heeft de Amsterdamse rechtbank  een straatverbod opgelegd aan een man die overlast veroorzaakt in Nieuw-West. De man is de uitwonende zoon van een huurder van Eigen Haard. De corporatie had het proces aangespannen....

15.07

Corporaties berekenen te hoge verhuurkosten

Volgens het  gerechthof Amsterdam brengt corporatie Ymere nieuwe huurders te hoge eenmalige verhuurkosten in rekening. Ymere vraagt € 125,- aan administratie- en verhuurkosten, terwijl de feitelijke kosten volgens het Hof niet hoger zijn dan...

06.07

Nog geen besluit over nieuw woningwaarderingsstelsel

06.07

Beslaglegging op huizen oud-directeur De Key

Volgens de NOS heeft woningcorporatie De Key beslag laten leggen op het woonhuis en de vakantiewoning van de voormalige directeur. Dat zou blijken uit informatie van het kadaster. De NOS meldt dat een woordvoerder weten dat de corporatie "...

06.07

Invoering Europese beschikking uitgesteld

Vlak voor het zomerreces is de geplande invoering van de Europese beschikking voor woningcorporaties per 1 oktober uitgesteld. Nadat de minister in de Kamercommissie al had aangeboden  invoering uit te stellen tot 1 januari 2011, ging de Tweede...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws