Studentenhuisvesting

 • 07.02.12

  Nieuwe bouwformule voor studentenhuisvesting in Zuidoost

  Stadsdeel Amsterdam Zuidoost krijgt er dit jaar nog 700 nieuwe studentenwoningen bij dankzij een - voor Amsterdam - nieuw bouwconcept voor tijdelijke bouw. De hoogwaardige woningen kunnen snel worden gebouwd dankzij een modulair bouwsysteem en blijven minimaal vijftien jaar staan. Voor de bouw zijn vastgoedbeleggingsgroep Axcellent, bouwbedrijf Plegt-Vos, de DUWO Rochdale Combinatie en Stadsdeel Zuidoost een samenwerkingsverband aangegaan. De eerste woningen worden in september 2012 opgeleverd.

 • 11.01.12

  Aanbod studentenwoningen groeit fors

  Studenten hebben weinig te lijden van de crisis op de woningmarkt. In 2011 werden in Amsterdam 432 wooneenheden voor studenten opgeleverd en meer dan 1500 in aanbouw genomen. Naast nieuwbouw levert herbestemming van leegstaande kantoren extra woonruimte op.

 • 09.01.12

  Studentenwoningen Amstelkwartier in de verkoop

  Gebiedsontwikkelaar AM brengt deze maand 348 studentenwoningen in het plan Villa-Mokum in de verkoop. De overige 279 woningen van het toekomstige complex worden eigendom van Syntrus Achmea en zullen een half jaar voor de oplevering te huur worden aangeboden. Met het plan Villa-Mokum speelt AM in op het grote tekort aan studentenwoningen in Amsterdam. De oplevering vindt plaats vanaf eind 2013.

 • 19.12.11

  Zeshonderdvijftig studentenwoningen op Sloterdijk

  Vlakbij station Sloterdijk worden 650 studentenwoningen gebouwd. In het nieuwbouwcomplex komen ook andere voorzieningen, zoals winkels en horeca. Het plan van Bricks International is het winnende ontwerp in de door de gemeente ingestelde selectieprocedure. Het ontwerp is van architectenbureau Tangram.

  Studentencomplex Sloterdijk

 • 14.12.11

  Veel belangstelling voor koopstudio's GAK-gebouw

  Op 13 december gaven ontwikkelaar AM en woningcorporatie Stadgenoot het startsein voor de bouw van studenten- en starterswoningen in het voormalige GAK-kantoor aan het Bos en Lommerplantsoen in Amsterdam. Er blijkt  veel belangstelling voor de koopstudio's vanaf 89.500 euro.

  GAK-gebouw

 • 12.12.11

  Tweede studentencomplex op Science Park in aanbouw

  Studentenhuisvester DUWO en partner Rochdale starten met de bouw van een tweede studentencomplex in Science Park.  Het nieuwe complex, met woonruimte voor 605 studenten, moet in 2013 worden opgeleverd. Science Park beschikt dan in totaal over meer dan 1300 woningen voor studenten. 

 • 07.12.11

  ACTA nu domein van klussende student 

  De ombouw van het ACTA-gebouw in Amsterdam Nieuw-West, voormalig opleidingscentrum voor tandartsen, tot tijdelijk studentencomplex en broedplaats is gestart. De nieuwe naam is GO-West. Op de begane grond en éénhoog komen bedrijfsruimtes met een café-restaurant, een feestzaal en ateliers. Op de hogere verdiepingen komen 460 studentenkamers.

 • 18.11.11

  Minder regeldruk moet leiden tot meer studentenwoningen 

  Op 17 november werd het landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011-2016 ondertekend door minister Donner en de betrokken organisaties. Het plan is een initiatief van Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting met het doel extra studentenwoningen te realiseren. De in Kences verenigde sociale verhuurders zeggen in het plan toe de komende jaren 16.000 kamers bij te bouwen, een investering van een miljard euro.

 • 15.11.11

  De Tribune zit bijna vol 

  Het enorme multifunctionele wooncomplex De Tribune aan de Ringweg A10 is bijna volledig in gebruik. Het pand wordt bewoond door ROC-studenten, topsporters, woongroepen van Cordaan en ouderen (Wibo-woningen). Kort geleden ging ook het restaurant CoCo open. De Tribune markeert volgens hoogleraar Friso de Zeeuw het einde van een tijdperk. 

 • 08.11.11

  Duwo koopt 555 studentenwoningen

  Studentenhuisvester Duwo koopt van ontwikkelaar NewCon Vastgoed een complex met 555 zelfstandige wooneenheden voor studenten in Amsterdam Nieuw-West. Het pand aan de Aletta Jacobslaan moet nog worden gebouwd. De aankoop vraagt een investering van 37 miljoen euro.

  Duwo Alette Jacobs

 • 14.09.11

  "Regelgeving rond studentenhuisvesting moet op de schop"

  De komende tien jaar willen projectontwikkelaars en corporaties honderden miljoenen euro's in studentenhuisvesting investeren, maar dan moet eerst de wetgeving eerst op de schop. Die maakt het namelijk zeer onaantrekkelijk om studentenwoningen te bouwen. Dat zeggen een aantal commerciële ontwikkelaars en corporaties in het rapport 'the Class of 2020 dat zij woensdag 14 september aanbieden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • 08.09.11

  ‘Groot tekort aan studentenkamers’

  Amsterdam heeft nog steeds een groot tekort aan studentenkamers. Zo heeft Asva, de belangenbehartiger van Amsterdamse studenten becijferd. Er moeten minstens 14.000 worden bijgebouwd; vijfduizend meer dan de gemeente noodzakelijk vindt.

 • 29.06.11

  Studentenhotel  aan Jan van Galenstraat

  City Living Student Hotel wil 717 kamers realiseren in het Elsevier-gebouw aan de Jan van Galenstraat. Het dagelijks bestuur heeft de deelraad van Nieuw-West in te stemmen met een wijziging van het bestaande bestemmingsplan om de realisatie van het studentenhotel mogelijk te maken.

 • 08.06.11

  ACTA-gebouw omgebouwd tot studentenflat

  Het ACTA-gebouw, een groot leegstaand kantoor in Amsterdam-West, wordt omgebouwd tot een tijdelijk studentencomplex met 460 kamers. Dit is bekendgemaakt tijdens het symposium van de ASVA studentenunie over studentenhuisvesting. Eigenaar van het pand is woningbouwvereniging De Alliantie.

 • 11.05.11

  Ontwikkelaar AM ziet gat in de markt

  Koopwoningen voor studenten

  Amsterdam kent al lange tijd grote huurcomplexen voor studenten. Ontwikkelaars ontdekken nu de koopmarkt voor die groep. AM herontwikkelt het voormalige GAK-kantoor in Bos en Lommer en Villa Mokum in het Amstelkwartier voor studenten. Dat levert voor die starters op de Amsterdamse woningmarkt in een keer zevenhonderd woningen op.
 • 05.05.11

  Kantonrechter wijst campuscontract af

  DUWO mag bestaande huurcontracten van voor 2007 niet omzetten in campuscontracten. Zo heeft de kantonrechter in Amsterdam bepaald. De studentenhuisvester gaat in beroep tegen deze uitspraak.

 • 09.03.11

  Ossel vraagt Rijk belemmeringen studentenhuisvesting weg te nemen

  Wethouder Freek Ossel heeft in een brief aan de ministers Donner en Schultz van Haegen namens de G4 gevraagd rijksregelgeving te versoepelen om het rendabel bouwen van studentenhuisvesting mogelijk te maken. Het gaat om zes punten:

 • 28.02.11

  Geen huurbescherming voor ex-studenten

  Studentenhuisvester DUWO mag de huur beëindigen van ex-studenten zonder campuscontract met een beroep op dringend eigen gebruik. Dat bepaalde de kantonrechter te Delft op 24 februari in drie Delftse zaken. De rechter bepaalde tevens dat DUWO mag verlangen dat bestaande student-huurders van studentenwoningen een campuscontract accepteren.

 • 25.01.11

  Ook studentenkoopwoningen in GAK-gebouw

 • 21.01.11

  Meer studentenwoningen aan Zuidas

  Stadsdeel Amsterdam-Zuid wil meer permanente studentenwoningen in het Kenniskwartier op de Zuidas. De deelraad heeft een voorstel aangenomen om de helft van de goedkope huurwoningen te reserveren voor studenten. Uitvoering levert naar verwachting 530 extra studentenwoningen op. De deelraad wil zo een antwoord bieden aan het groeiend aantal studenten aan de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum. Wel kan de oppervlakte van de zelfstandige studentenwoningen worden beperkt tot zo’n 30 m2.[BP]

   

 • 13.01.11

  Oplossing voor deel bewoners Platanenweg

  update 28-01-11

 • 24.12.10

  ASVA roept studenten op niet te gaan wonen in Parooldriehoek

  De Amsterdamse studentenvakbond ASVA studentenunie roept studenten op niet te reageren op woningen in de Parooldriekhoek in Amsterdam Oost. Deze woningen worden op dit moment volgens de ASVA bewoond door zo’n 120 huishoudens, waaronder gezinnen met kinderen. Verhuurder Stadgenoot noemt een aantal van tachtig gezinnen.

 • 21.12.10

  Studenten trekken in bij alleenstaande ouderen

  Alleenstaande ouderen koppelen aan studenten die een woning zoeken. Het ei van Columbus? Volgens de nog jonge Stichting SOlink wel. De gemeente Amsterdam ondersteunt nu dit landelijk initiatief nu met een subsidie van € 30.000. Doel is om zo eenzaamheid bij senioren en kamertekorten bij studenten op te lossen.

   

 • 24.11.10

  Studentenwoningen voor MBO-ers

  In het gebouw De Tribune in de nieuwe woonwijk Laan van Spartaan in Amsterdam-West komt een studentencomplex van 67 zelfstandige woningen voor MBO-studenten. In maart 2011 ontvangen de eerste studenten de sleutel voor hun nieuwe woning.

 • 27.10.10

  Oproep tot nationaal akkoord studentenhuisvesting

  Wethouders, studentenhuisvesters, universiteitsbestuurders en studentenbonden hebben tijdens een bijeenkomst in Delft, in aanwezigheid van een aantal Tweede Kamerleden, het initiatief genomen tot een Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting 2010-2015. Dat moet leiden tot  15.000 extra studentenkamers. De bijeenkomst is een initiatief van Kences, het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters.

 • 21.10.10

  Corporaties willen studenten in slooppanden

  Bestuursvoorzitter Gerard Anderiessen van Stadgenoot wil studenten met campuscontracten in sloopwoningen zetten. Hij deed dit voorstel tijdens de jaarlijkse bijeenkomst De Ontmoeting van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Bestuurder Pieter de Jong van Ymere viel hem bij: "Dit zijn kicks voor niks." Amsterdam heeft de komende vier jaar minstens 9000 extra studentenwoningen nodig.

 • 20.09.10

  Behoefte aan extra studentenhuisvesting blijft groeien

  ASVA houdt stad aan ambities

  Eind dit jaar zijn er over een periode van vier jaar bijna zevenduizend extra studentenwoningen gerealiseerd. Een deel van de tijdelijke huisvesting wordt ontmanteld en de studentenpopulatie blijft groeien. Universiteiten en studentenbonden willen dan ook een nieuwe vierjarige prestatieafspraak met stadsbestuur en corporaties maken: nog eens negenduizend studenteneenheden graag!
 • 16.09.10

  Eerste studentenwoningen op de Zuidas

  Op 16 september tekende de buitenlandse studente Nimisha Chaturvedi als laatste het huurcontract in gebouw Django op de Zuidas. De studenten die in hier komen te wonen zijn buitenlandse PhD studenten van de VU. De studio’s zijn verhuurd met een campuscontract wat inhoudt dat de student de woning moet verlaten zodra de studie is afgerond met een maximum van vijf jaar. De studenten komen vooral uit Azië en Europa. 

 • 26.08.10

  "Huurtoeslag voor onzelfstandige studentenhuisvesting"

  Studentenhuisvester DUWO en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties pleiten voor huurtoeslag voor onzelfstandige wooneenheden. Alleen dan kunnen corporaties  sobere en eenvoudige wooneenheden tegen aanvaardbare kosten realiseren. Dergelijke 'studentenflats' worden nu niet meer gebouwd omdat studenten alleen in aanmerking komen voor huurtoeslag als ze wonen in - duurdere - zelfstandige eenheden.

 • 12.05.10

  Amsterdam subsidieert studentenwoningen Science Park

 • 04.03.10

  Universiteiten: meer studentenwoningen nodig in Amsterdam

  Amsterdamse universiteiten en hbo-instellingen pleiten gezamenlijk voor meer studentenhuisvesting. Ze wijzen erop dat de studentenaantallen van de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen stijgen de laatste jaren aanzienlijk. De verwachting is dat het aantal voltijdstudenten de komende vijf jaar nog met zo’n 22.000 toeneemt. Dat betekent dat dan ook de vraag naar huisvesting toeneemt. Dus als Amsterdam als ‘Topstad’ wil blijven concurreren met andere wereldsteden, moet het wel wat aan de huisvesting doen, is de boodschap.

 • 16.02.10

  335 studentenwoningen op Zeeburgereiland

  Vanaf vrijdag 19 februari is Amsterdam 335 tijdelijke studentenwoningen rijker. Dan wordt studentencomplex Zuiderzeeweg van Woonstichting De Key feestelijk opgeleverd en officieel geopend door wethouders Gerson en Van Poelgeest. De woningen zijn modulair gebouwd en voldoen aan alle eisen voor traditionele permanente bouw. Het complex vormt de eerste bebouwing van de herontwikkeling van het Zeeburgereiland en is hier tenminste een periode van vijf jaar gevestigd.

 • 23.09.08
  Ontwikkeling studentenwoningen eindelijk vlotgetrokken

  Er is veel veranderd sinds twee jaar geleden een studentenboot strandde op een zandbank van Amsterdamse mitsen en maren. Studentenhuisvesting staat nu hoog op de agenda en de ontwikkeling van studentenonderkomens lijkt vlot getrokken. Projecten volop, met voormalige asielzoekersunits, containerwoningen en – alsnog - de komst van een studentenschip met de veelbelovende naam Rochdale One. En er lijkt zelfs sprake van een gezonde concurrentie tussen huisvesters.

 • 19.09.08

  Politiek twijfelt nog over aparte status voor studenten
  Akkoord over aanpak studentenhuisvesting

 • 15.09.08

  Achter de voordeur

  De Staalmanpleinbuurt gaat op de schop. Behalve ontwikkelaars, politici, architecten en stedenbouwkundigen hebben ook de bewoners een visie op wat er moet komen. Maar welke? Gewapend met vragenlijst en plattegrond bezochten medewerkers van het Amsterdams Steunpunt Wonen afgelopen zomer bijna honderd bewoners. Is het huisbezoek een zinvolle methode om inzicht te krijgen in woonwensen van bewoners? En wat doe je met de verwachtingen die je wekt?

Pagina's