Gemeente Amsterdam

Sluisbuurt Zeeburgereiland

09.11.16

De Sluisbuurt van Zeeburgereiland krijgt woontorens tot 143 meter. Zo staat het in het Stedenbouwkundig Plan. De dichte en hoge bebouwing moet helpen de enorme woningbehoefte in de stad te accomoderen. Al jaren neemt de bevolking met meer dan 10.000 inwoners per jaar toe. De hoogbouw maakt het mogelijk om in de Sluisbuurt 5.500 woningen te realiseren. Wethouder Grondzaken Eric van der Burg: “Amsterdam groeit binnen de bestaande stadsgrenzen. We hebben afgesproken om gebieden zoals landelijk Noord ook echt landelijk te houden en daar niet te bouwen.

Zelfbouwmarkt start om 12.00 uur

28.10.16
Morgen wordt weer de jaarlijkse Amsterdamse Zelfbouwmarkt gehouden, dit jaar op het Westergasterrein. Deze keer geen berichtgeving over kamperende geïnteresseerden, stromannen en tijdelijke campings. De methode ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ is namelijk afgeschaft. De individuele kavels worden voortaan toegewezen op basis van loting van volgnummers. Om speculatie tegen te gaan geldt er nu ook een woonplicht van drie jaar. 
 

Amsterdam blijft investeren in broedplaatsen

26.09.14

Amsterdam blijft investeren in aantrekkelijke en betaalbare werkplekken voor kunstenaars en cultureel ondernemers. In het eerste halfjaar van 2014 heeft de gemeente 11.000 m2 aan broedplaatsen gerealiseerd. Dit is te lezen in de halfjaarrapportage van gemeentelijk Bureau Broedplaatsen. In de periode 2014-2018 investeert dit college 4 miljoen euro in zowel kunstenaars als startende cultureel ondernemers.

Nieuwbouwmarkt trekt wat aan

22.08.14

De afzet van nieuwbouwwoningen is in Amsterdam het eerste half jaar van 2014 flink gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt vooral door de oplevering van 800 markthuurwoningen (vorig jaar 515 in hele jaar). Ook de afzet van nieuwbouw koopwoningen vertoont enig teken van herstel. Vorig jaar werden er 1173 verkocht, terwijl dit eerste half jaar ten minste 650 nieuwbouwwoningen zijn verkocht (eventuele verkoop van collectieve kavels ontbreken nog).

Zuiderkerkprijs 2012 naar Haveneiland Blok 46c

12.12.12

De vijftiende Zuiderkerkprijs - voor het beste opgeleverde woningproject van 2012 - is toegekend aan Ymere voor Blok 46c op IJburg. Volgens de jury heeft Korth Tielens Architecten aangetoond dat met weinig middelen veel kwaliteit valt te realiseren. "Sociale woningbouw heeft zo langzamerhand een imago van schraalheid. Maar bij Blok 46c wordt overtuigend aangetoond hoe je met eenvoudige middelen veel kwaliteit kunt realiseren," aldus jury-voorzitter Arnold Reijndorp. Door het woonblok te draaien is voor het gebouw een nieuw openbaar plein gerealiseerd.

Amsterdam halveert lokaal bestuur

03.10.12

De huidige stadsdeelraden worden vervangen door zeven bestuurscommissies met maximaal 14 leden. Zij kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur van drie leden. Dat is het collegevoorstel voor de nieuwe bestuurlijke inrichting van Amsterdam vanaf 2014. Het lokaal bestuur wordt daarmee meer dan gehalveerd: van 203 deelraadsleden en 30 deelraadbestuurders naar bestuurscommissies met 98 leden.

Kijken in lege kantoren

12.09.12

De eigenaren van vijftien grote lege kantoren organiseren op 6 oktober samen met de gemeente Amsterdam de eerste Open dag Lege Kantoren. Iedereen is welkom om te komen kijken, ideeën te spuien of zelfs om een goede deal te sluiten. De eigenaren zijn veelal zelf aanwezig in hun kantoor om vragen van geïnteresseerden te beantwoorden.

De Open Dag Lege Kantoren is bedoeld om eigenaren in contact te brengen met nieuwe potentiële gebruikers, nieuwe invullingen van kantoren te stimuleren en de maatschappelijke discussie over kantorenleegstand verder te brengen.

Amsterdammers worden niet meer rijker

09.03.12

Amsterdammers worden niet meer rijker

De welvaartsgroei onder Amsterdammers maakt pas op de plaats. In 2011 stokte de langjarige trend van inkomensstijging. Bovendien groeide het aandeel echt lage inkomens (32,5%). Het aandeel koopwoningen nam verder toe tot 31,3 procent en dat van goedkope en betaalbare huurwoningen nam af. Dit blijkt uit het meest recente bevolkings- en woningmarktonderzoek Wonen in Amsterdam.

Pagina's

Abonneren op RSS - Gemeente Amsterdam