NUL20 Nieuws

15.09.2011
Breed front tegen bezuinigingen op huurtoeslagEen groot aantal maatschappelijke organisaties protesteert tegen de voorgenomen bezuinigingen op de huurtoeslag. Het kabinet wil komend jaar 100 miljoen euro korten op de huurtoeslag, oplopend tot 157 miljoen euro in 2015. Het is volgens deze…
15.09.2011
 ‘Afnemende vraag naar huurwoningen’ update: 16:25De komende tien jaar daalt in Noord-Holland de vraag naar huurwoningen. De vraag naar koopwoningen zal daarentegen stijgen, zo heeft onderzoeksbureau ABF research in opdracht van de provincie Noord-Holland becijferd.
14.09.2011
"Regelgeving rond studentenhuisvesting moet op de schop" De komende tien jaar willen projectontwikkelaars en corporaties honderden miljoenen euro's in studentenhuisvesting investeren, maar dan moet eerst de wetgeving eerst op de schop. Die maakt het namelijk zeer onaantrekkelijk om…
13.09.2011
'Leefbaarheidsambassadeurs' in Poelenburg Zes huurders van Woningstichting Rochdale en twee huurders van Parteon uit de Zaanse wijk Poelenburg gaan een training volgen tot leefbaarheidambassadeur. Dit zijn vrijwilligers die hart hebben voor het welzijn van hun wijk en voor Rochdale en Parteon de…
13.09.2011
 ‘Avontuurlijke woningen op ongebruikelijke locaties’ Amsterdam heeft een nieuwe non-profit ontwikkelaar. Woningstichting 4 Winden streeft naar de bouw van avontuurlijke koopwoningen langs de noordelijke- en zuidelijke IJ-oever en in Zuid tegen een reële prijs.  De…
12.09.2011
Extra Donner-punten al vanaf  1 oktober update 13 september
12.09.2011
Zaterdag 24 september landelijke NieuwbouwdagBinnenkort is het weer zover: de landelijke Nieuwbouwdag. Op die dag zijn overal in Nederland nieuwbouwprojecten open voor het publiek. In veel gevallen zijn (delen van) die projecten al opgeleverd en kunnen bezoekers een modelwoning bekijken.De…
09.09.2011
Hervorming woonruimteverdeling krijgt politieke steunDe Amsterdamse raad stemt naar verwachting in met de herziening van het woonruimteverdelingsysteem. Dat valt op te maken uit de behandeling van de wijzigingsvoorstellen in de raadscommissie. Er was waardering voor de plannen van wethouder Freek…
09.09.2011
Donner-punten sturen beleid middensegmentDe gemeente Amsterdam komt met maatregelen om de positie van (lage) middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Zo wordt het makkelijker en goedkoper om woningen samen te voegen en om huurwoningen te bouwen voor deze inkomenscategorie. De…
09.09.2011
Nieuwbouw Piri Reisplein populair Klassieke architectuur met uitzicht op de Kostverlorenvaart blijkt een succesformule. Stadgenoot heeft in korte tijd 26 van de 42 koopappartementen in het eerste blok van het Piri Reisplein in Amsterdam-West verkocht. Het verkoopsucces wordt verklaard uit de…
09.09.2011
 Aftrap sociale woningbouw Amstelkwartier Rochdale  is  begonnen aan de bouw van de eerste 78 sociale huurwoningen in de nieuwe woonwijk Amstelkwartier in Amsterdam-Oost. Aansluitend is de bouw voorzien van  39 koopappartementen,  mits Kondor Wessels Vastgoed er in slaagt…
08.09.2011
Politieke onenigheid over Marine Etablissement Is het Marine Etablissement de plek voor luxe appartementen? Of is het beter het gebied in de toekomst te gebruiken voor evenementen? Amsterdam is nog geen eigenaar van het terrein, maar de politiek steggelt al over de toekomstige bestemming.
08.09.2011
‘Groot tekort aan studentenkamers’ Amsterdam heeft nog steeds een groot tekort aan studentenkamers. Zo heeft Asva, de belangenbehartiger van Amsterdamse studenten becijferd. Er moeten minstens 14.000 worden bijgebouwd; vijfduizend meer dan de gemeente noodzakelijk vindt.
08.09.2011
Ymere tekent contract Almere-Nobelhorst Woningcorporatie Ymere heeft met de gemeente Almere een koop- en realisatieovereenkomst getekend voor ontwikkeling en beheer van stadsdorp Nobelhorst. In de nieuwe wijk (335 hectare) ten noorden van het lommerrijke Almere Hout moet wonen met werken worden…
08.09.2011
Donner kraakt vergunningverlening AlmereAlmere mag particuliere bouwers niet gemakkelijker aan een bouwvergunning helpen. Zo heeft minister Donner van Wonen laten weten in antwoord op Kamervragen van de SP. Er kan niet door middel van selectieve toetsing invulling worden gegeven aan de…
08.09.2011
Alliantie in voormalig stadsdeelkantoor Woningcorporatie de Alliantie Amsterdam neemt volgend jaar haar intrek in het voormalige kantoor van stadsdeel Oost in Amsterdam-Watergraafsmeer. De corporatie huurt 4100 m2 kantoorruimte. De verhuizing wordt aangegrepen voor de introductie van het ‘…
08.09.2011
Amsterdam in hoger beroep erfpachtzaak  De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank, dat na bestemmingswijziging met economische meerwaarde geen tussentijdse canonverhoging kan worden doorgevoerd.
01.09.2011
Einde collectieve verwarming in HolendrechtDe corporaties Stadgenoot en Eigen Haard zijn in Holendrecht bijna klaar met het plaatsen van cv-ketels in 2700 portieketagewoningen in Holendrecht. Deze ketels vervangen collectieve verwarmingsinstallaties per blok. Voor zover bekend gaat het om het…
01.09.2011
 ‘Plannen Kleiburg aan zijden draad’ De plannen voor herontwikkeling van Kleiburg hangen aan een zijden draad. Geen van de drie overgebleven ontwikkelaars slaagt erin aan alle voorwaarden te voldoen, zo heeft woningstichting Rochdale laten weten. Alle partijen krijgen nog é…
31.08.2011
Toestemming voor herontwikkeling Amsteleiland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de gemeente Amstelveen toestemming te geven voor de bouw van dertig woningen op het Amsteleiland. De bebouwing valt deels buiten bestaand gebouwd gebied. De gemeente was daarom verplicht een…
31.08.2011
Gemeenten mogen eigen bewoners voorrang blijven gevenIn een ‘nota van wijziging’ heeft minister Donner de concept Huisvestingswet 2012 aangepast, waardoor gemeenten voorrang mogen (blijven) geven aan woningzoekenden uit de eigen plaats. Tot dusver leek de nieuwe wet juist een einde te…
24.08.2011
Stadgenoot wordt stichtingStadgenoot, de laatste grote Amsterdamse woningbouwvereniging, wordt een stichting. Bestuur, raad van bestuur en de ledenraad zijn daarmee akkoord gegaan. Om de maatschappelijke verankering te waarborgen krijgt de nieuwe stichting een ‘maatschappijraad’. Een…
22.08.2011
'Stadsverwarming duurder door Warmtewet'De nieuwe Warmtewet moest de consument beschermen tegen de  te hoge en weinig transparante tarieven van stadsverwarming. Maar nu blijken die tarieven volgens berekeningen van het NMA straks nog te mogen verhoogd. De Woonbond en de Vereniging eigen huis (…
15.08.2011
Stadgenoot wijzigt plannen voor HouthavensStadgenoot stapt af van de geplande ontwikkeling van Blok 0, het meest westelijke deel van de Houthaven in Amsterdam West. Het gebruikelijke voorverkooppercentage van 70% wordt voor dit omvangrijke complex in de huidige marktomstandigheden als onhaalbaar…
09.08.2011
Kamer wil meer middeninkomens in sociale huurwoningen Minister Donner staat onder toenemende druk om meer ruimte te scheppen voor middeninkomens in de sociale huursector. Een ruime Kamermeerderheid vindt inmiddels dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar moeten komen voor mensen met een…
09.08.2011
Houthaven krijgt StadswarmteDe Amsterdamse Houthaven wordt aangesloten op het Stadswarmtenet van Westpoort Warmte. Dat heeft het stadsdeel West besloten. Met dit besluit worden alle woningen en overige voorzieningen in de Houthaven verplicht aangesloten op het Stadswarmtenet. Ook wil het dagelijks…
08.08.2011
25.000 m2 leegstand langs de 'Rode loper'Aan het Damrak en het Rokin, ook wel de 'Rode loper' van Amsterdam genoemd, blijkt ongeveer 25.000 vierkante meter kantoorruimte leeg te staan. Het merendeel daarvan is afkomstig van het oude Fortis-kantoor aan het Rokin. Dit blijkt uit een inventarisatie…
20.07.2011
Amsterdam is stout: zonnedak virtueel delenAmsterdam begint deze maand met een proef waarbij appartementbewoners de energie uit een gezamenlijk zonnedak slechts 'virtueel' delen. Daarmee wordt volgens de gemeente de randen van de energiewetgeving opgezocht. Het moet het behapbaarder maken voor…
19.07.2011
29 bewonersinitiatieven Indische Buurt beloondMaar liefst 29 bewonersinitiatieven van actieve bewoners uit de Indische Buurt zijn beloond met een geldprijs. Stadsdeelwethouder Nevin Özütok van Wijkaanpak maakte de initiatieven op dinsdag 12 julibekend. Het stadsdeel verdeelt € 116.…
19.07.2011
Alliantie tilt woningen aan Saenredamstraat op naar A-labelBegin juli leverde woningcorporatie De Alliantie 17 woningen en één bedrijfswoning op aan de Saenredamstraat. Bij deze grootschalige renovatie is alles uit de kast getrokken om zo duurzaam mogelijk te renoveren. De woningen…
14.07.2011
Corporaties boeken veel af op grondpositiesIn de afgelopen vijf jaar hebben Nederlandse corporaties gezamenlijk een totaal bedrag van 134 miljoen euro afgeboekt op grondposities. Dat is 14 procent van de aanschafwaarde. Dit blijkt uit een rapport van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV…
14.07.2011
Huurtoeslag omlaagHet kabinet heeft besloten de huurtoeslag voor duurdere huurwoningen te verlagen. Deze korting op de 'kwaliteitstoeslag' geldt voor huurwoningen met een hogere huur dan € 361. Ook wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag  verhoogd met 4 euro. De totale korting bedraagt…
13.07.2011
Amsterdam beperkt huisvestingsvergunningupdate, 14 juli 2011
12.07.2011
Amsterdammers verhuizen het liefst naar ... AmsterdamAmsterdam is nog aantrekkelijker geworden als vestigingsplaats. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve Kennisstad van de gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO). Het aantal gezinnen dat in de stad blijft wonen is de afgelopen jaren…
11.07.2011
Nieuw bedrijfsverzamelgebouw in WestWoensdag 13 juli is de officiële opening opent bedrijfsverzamelgebouw "De Coppel" in de wijk Landlust in Amsterdam-West. De oude garage aan de Coppelstockstraat 50 is gerenoveerd en biedt nu bedrijfsruimte aan negen startende ondernemers en ZZP…
11.07.2011
Hogere huren voor scheefwonersHuishoudens met een inkomen vanaf 43.000 euro kunnen op 1 juli 2012 een extra huurverhoging van maximaal 5 procent bovenop de inflatiecorrectie krijgen. De ministerraad heeft met dit voorstel van minister Donner ingestemd.