NUL20 Nieuws

21.11.2011
Frank van Dalen treedt terug als gemeenteraadslidFrank van Dalen, lid van de Gemeenteraad voor de VVD in Amsterdam, heeft besloten terug te treden als raadslid. Hij kwam in opspraak na berichtgeving in Het Parool. Hij zou een hotel runnen zonder vergunning en onjuiste verklaringen hebben afgelegd.…
18.11.2011
Ook in Noord-Holland minder woningbouwDe monitor woningbouw van de provincie Noord-Holland bevat weinig positieve signalen. De productie daalde in 2010, het aantal verleende bouwvergunningen nam af, de plancapaciteit daalde en het woningtekort  nam toe. Opvallend is dat het aandeel…
18.11.2011
Minder regeldruk moet leiden tot meer studentenwoningen Op 17 november werd het landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011-2016 ondertekend door minister Donner en de betrokken organisaties. Het plan is een initiatief van Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting met het doel extra…
17.11.2011
D66 wil middeninkomens onder 30-procent norm brengenBij kleinere nieuwbouwprojecten moet de norm van 30% sociale huurwoningen vervangen worden door 30% ‘modale huurwoningen.’ Dit stelde D66 Amsterdam voor in de gemeenteraad. Doel van de motie is middeninkomens meer mogelijkheden te…
16.11.2011
Jaarlijkse verkoop corporatiewoningen blijft rond 1200 schommelenDe verkoop van corporatiewoningen stabiliseert zich sinds 2009 rond de 1200 verkochte woningen per jaar. Dat is ook de prognose voor 2011. De prijzen daalden in de eerste helft van 2011 met 2,1 procent. Dit meldt het rapport…
16.11.2011
Herstel Amsterdamse woningmarkt smoort in euro-crisis  Het verwachte herstel van de Amsterdamse woningmarkt smoort in 2011 door de nieuwe crisis in Europa. In 2011 worden waarschijnlijk 13 procent minder woningen verkocht dan in 2009 en 2010, ook al geen topjaren. Voor kopers zijn het wel…
16.11.2011
KWH gaat duurzaamheid metenKWH en de Stichting Duurzaamheidsbarometer gaan een instrument ontwikkelen dat de duurzaamheidsprestaties van corporaties inzichtelijk moet maken. Doel van het instrument is corporaties structuur te geven bij het verduurzamen van hun bezit. Het geeft duidelijkheid aan wat…
16.11.2011
"Europarlement verwijst inkomensgrens sociale huur naar prullenbak"update 18 november
16.11.2011
Maarten Egmond nieuwe stadsregisseur Maarten Egmond, voormalig directeur van de Dienst Wonen, volgt Cas van Eerden op als nieuwe stadsregisseur van de gemeente Amsterdam. De stadsregisseur is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de stad. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zorgt hij…
15.11.2011
Corporaties vergroten aandeel in nieuwbouwproductieWoningcorporaties bouwden in 2010 beduidend minder woningen dan dat jaar ervoor, maar nemen een steeds groter aandeel in van de totale nieuwbouwproductie.  Ze renoveerden wel meer woningen. De verkoop van woningen aan…
15.11.2011
De Tribune zit bijna vol Het enorme multifunctionele wooncomplex De Tribune aan de Ringweg A10 is bijna volledig in gebruik. Het pand wordt bewoond door ROC-studenten, topsporters, woongroepen van Cordaan en ouderen (Wibo-woningen). Kort geleden ging ook het restaurant CoCo open. De Tribune…
15.11.2011
OB Zuidoost in leegstaand kantoorgebouwDe Openbare Bibliotheek, het Stadsdeel Zuidoost en Woningstichting Rochdale hebben een creatieve oplossing gevonden voor het leegstaande Frankemaheerd (voormalig hoofdkantoor HEMA en Bijenkorf). Eigenaar Rochdale heeft onder gunstige voorwaarden ruimte…
15.11.2011
Wherestad fuseert met IntermarisHoeksteen De voorgenomen fusie tussen de woningbouwcorporaties IntermarisHoeksteen en Wherestad is financieel haalbaar, zo hebben de Raden van Commissarissen bekend gemaakt. De nieuwe organisatie gaat vanaf eind 2012 verder als Intermaris.
14.11.2011
VVD-wethouders willen einde aan erfpacht Binnen het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders is een principieel meningsverschil ontstaan over het erfpachtstelsel. De VVD-wethouders Eric Wiebes en Eric van der Burg willen een einde aan erfpacht. Zij plaatsen zich daarmee lijnrecht…
14.11.2011
Inkomensgrens huurwoningen is rekbaarDe kwestie van de 33.000 euro inkomensgrens speelde weer eens op tijdens de behandeling van de Woonvisie op 10 november in de Tweede Kamer.  Die grens is volgens diverse Kamerleden veel minder hard dan Minister Donner suggereert. De minister blijft weigeren…
10.11.2011
Huurders tegen grootschalige verkoopRuim tweederde van de huurders is tegen de geforceerde verkoopprogramma's van corporatiewoningen . Dat blijkt uit een peiling van de Woonbond onder zijn achterban. De huurders zijn voor het behoud van een brede sociale huursector. Wel zijn ze voor een…
09.11.2011
Stadstuin Overtoom extra duurzaamStadstuin Overtoom in het middengebied van de wijk Overtoomse Veld krijgt een extra duurzaam karakter. Eigen Haard heeft daarover afspraken gemaakt met ontwikkelaar en bouwer Era Contour, architect KOW en sloopbedrijf Oranje. Doel is te komen tot intensieve…
09.11.2011
Woningbouw aan Bannehof ZaandijkDe ontwikkelcombinatie Heijmans/ZVH herontwikkelt het terrein van het voormalige gemeentehuis en het aangrenzende parkeerterrein aan de Bannehof in Zaandijk tot woningbouwlocatie. Er is een mix voorzien van 180 appartementen en eengezinswoningen, waarvan 150…
09.11.2011
Nieuw winkelcentrum voor Poelenburg ZaandamDe Zaanse wijk Poelenburg moet een nieuw en uitgebreider winkelcentrum krijgen. Zo meent woningcorporatie Parteon. Boven het deels nieuwe winkelcentrum is de bouw mogelijk van koop- en huurappartementen. De bestaande winkels worden gerenoveerd. Bovendien…
09.11.2011
Wijziging erfpachtstelsel niet aan de orde Het huidige erfpachtstelsel bemoeilijkt de invoering van Koopgarant in Amsterdam. Zo blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van de VVD. Toch is de coalitie niet bereid het huidige erfpachtstelsel om te ruilen voor een systeem gebaseerd…
08.11.2011
Corporaties screenen kopers in Venserpolder Woningcorporatie Ymere is in de zomer van 2009 begonnen met het screenen van potentiële kopers, nadat was gebleken dat criminelen goedkope en relatief grote woningen in Venserpolder in Amsterdam-Zuidoost opkochten. Die werden gebruikt voor criminele…
08.11.2011
Akkoord over renovatie Het Breed Na jarenlange vertraging wordt het complex Het Breed in Amsterdam-Noord eindelijk gerenoveerd. Corporaties Ymere en Eigen Haard hebben althans met het bestuur van de Bewonersvereniging Het Breed een akkoord bereikt over het renovatieplan van 2010. Er zijn…
08.11.2011
Duwo koopt 555 studentenwoningenStudentenhuisvester Duwo koopt van ontwikkelaar NewCon Vastgoed een complex met 555 zelfstandige wooneenheden voor studenten in Amsterdam Nieuw-West. Het pand aan de Aletta Jacobslaan moet nog worden gebouwd. De aankoop vraagt een investering van 37 miljoen euro.
08.11.2011
Amstelveen: eigen inwoners eerstIn Amstelveen moeten voortaan vrijwel alle vrijkomende sociale huurwoningen toevallen aan de eigen inwoners. Zo vindt een meerderheid in de gemeenteraad. VVD, CDA, Burgerbelang Amstelveen en de eenmansfracties van ChristenUnie en OCA verzoeken het college bij de…
08.11.2011
 Architect Joop van Stigt overleden Architect Joop van Stigt (78) is eind vorige week overleden. Hij was een pionier in hergebruik van gebouwen in de bestaande stad. Vooral in Amsterdam
07.11.2011
Prestaties ZVH gewaardeerd met een 7Woningstichting ZVH heeft zich in de eerste helft van 2011 voor het eerst laten visiteren. De prestaties zijn gewaardeerd met een 7, zo blijkt uit het visitatierapport. De corporatie doet het bovengemiddeld als het gaat om presteren naar vermogen en efficiency.…
03.11.2011
Middeldure huur met sociale grondprijsOntwikkelaars kunnen in Amsterdam vijfhonderd vrije sector huurwoningen bouwen tegen een sociale grondprijs. Dat maakte wethouder Freek Ossel van Wonen begin november bekend tijdens een bijeenkomst van het Woningbouw Netwerk Amsterdam.
03.11.2011
Extra ruimte voor particulieren om woningen te splitsen Particuliere eigenaren krijgen vanaf  2012 meer ruimte om gereguleerde huurwoningen te splitsen en vervolgens te verkopen. Er komt een extra splitsingsquotum van 1.000 woningen.
02.11.2011
Raad van State: 'Vogelaarheffing rechtmatig'De heffing die minister Vogelaar in 2008 invoerde om de wijkaanpak gedeeltelijk te financieren, is volgens de Raad van State  rechtmatig. Alle Nederlandse woningcorporaties kregen sindsdien te maken met de zogeheten Vogelaar-heffing. Zij droegen…
02.11.2011
Succesvolle start zelfbouwprogramma in AmsterdamTijdens de zelfbouwmarkt in 29 en  30 oktober werd gehouden op Strand West zijn 66 van de 69 individuele kavels in optie uitgegeven. Tevens hebben zich ongeveer 35 groepen ingeschreven, vooral voor Blok 0 in het Houthaven. Wethouder Van Poelgeest…
31.10.2011
VVD zet vraagtekens bij boetes zelfbouwVVD-raadslid Daniël van der Ree heeft vragen gesteld over de hoge boete voor zelfbouwer Simon Spier. Op 22 oktober 2011 berichtte Het Parool over de zelfbouwer Spier. In 2008 nam hij een zelfbouwkavel in erfpacht op het Steigereiland-Zuid op IJburg.…
31.10.2011
ANWB-directeur wordt voorzitter Raad van Commissarissen YmereDe Raad van Commissarissen van Ymere heeft Guido van Woerkom (1955) per 14 december 2011 benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ymere. Hij volgt Peter Wilson op die van 2002 tot en met 2011 de voorzittershamer bij…
28.10.2011
 Het Funen-Verdana wint Nieuwbouwprijs 2011
26.10.2011
Almere laat zich voor Homeruskwartier inspireren door TübbingenOp 28 oktober start  Almere met de ontwikkeling Homeruskwartier Centrum, het hart van de zelfbouwwijk. Inmiddels bouw(d)en er zo’n 400 huishoudens hun eigen woning. Geïnspireerd door de Duitse ‘…
26.10.2011
Regels verkoop corporatiewoningen worden eenvoudigerDe voorwaarden waaronder woningcorporaties huurwoningen mogen verkopen, worden met ingang van 1 november vereenvoudigd. Vooruitlopend op de aangekondigde introductie van een kooprecht voor huurders, hoeven corporaties bij verkoop aan eigenaar-…
24.10.2011
De Woningbouw Weesp zoekt fusiepartner Woningcorporatie De Woningbouw (4.500 woningen) uit Weesp zoekt een fusiepartner. De corporatie meent dat dit het beste is voor de huurders in Weesp, Muiden en Muiderberg. Voorwaarde is wel dat de fusiepartner beschikt over kwaliteit en investeringsruimte voor…