NUL20 nieuws

Pagina's

06.03

Toezichthouder bij SGBB

Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie heeft een externe toezichthouder aangesteld bij woningcorporatie SGBB. Volgens Van der Laan is het vrijwel onmogelijk dat SGBB op eigen...

06.03

Rochdale introduceert Koopbrug-regeling

Woningstichting Rochdale helpt starters op de woningmarkt. Op IJburg worden met behulp van de zogeheten Koopbrug-regeling nieuwbouwwoningen verkocht voor tachtig procent van de vastgestelde marktwaarde. Daarbij wordt de koper voor...

06.03

‘Vroeg Erop Af’ druk gebruikt

In januari hebben de Amsterdamse woningcorporaties 365 huishoudens aangemeld voor aanpak van huurachterstand. Met 154 meldingen heeft Eigen Haard de meeste huurders aangedragen. Bij deze nieuwe vorm van preventieve schuldhulpverlening onder...

06.03

Corporaties: 300 miljoen euro in Vogelaarwijken

In 2008 investeerden de Amsterdamse corporaties de Alliantie Amsterdam, Eigen Haard, Far West, De Key, Rochdale, Stadgenoot en Ymere bijna 300 miljoen euro in de vijf Vogelaarwijken. In deze wijken werden 399 projecten...

06.03

Aangifte tegen ex-directeur Möllenkamp

Woningcorporatie Rochdale doet aangifte tegen ex-directeur Hubert Möllenkamp. Hij wordt verdacht van verduistering in dienstverband, het knoeien met de jaarrekening en het zichzelf valselijk toekennen van bonussen. Zo heeft Rochdale-...

06.03

Prijs koopwoningen omlaag

Woningcorporatie Stadgenoot heeft de prijzen van te verkopen voormalige sociale huurwoningen aangepast aan de veranderende marktomstandigheden. De daling varieert van enkele duizenden euro’s tot maximaal 80.000 euro per woning. De daling is...

06.03

Ontruiming kraakpanden voortgezet

Amsterdam blijft de ME inzetten bij de ontruiming van kraakpanden. Uitspraken van diverse rechtbanken dat de politie daartoe niet bevoegd is, worden door burgemeester Cohen voorlopig genegeerd. De Amsterdamse politie ontruimt al decennia...

06.03

Extra reserveringsvergoeding van de baan

Uitstel van bouwprogramma’s wordt voorlopig niet bestraft met extra reserveringsvergoedingen. De gemeenteraad ziet af van de snelle introductie van financiële bouwprikkels. Eerst moet nauwkeurig worden nagegaan welke instrumenten...

06.03

Woningen Spijtellaantje niet gesloopt

Bewoners van het Spijtellaantje in Oud-Zuid hoeven voorlopig niet weg, zo heeft de rechter in kort geding geoordeeld. Woningcorporatie Ymere stapte naar de rechter vanwege nieuwbouwplannen. Daarvoor zou het uit 1890 daterende...

06.03

Woonservicewijk Amsterdam-Zuidoost

Zorgverleners (Cordaan, Markant, GAZO en apotheek Holendrecht), woningcorporaties (Stadgenoot en Eigen Haard), welzijnsinstellingen (Madi en Impact ), stedelijk projectbureau Zuidoostlob en stadsdeel Zuidoost hebben vorige maand het...

06.03

Uitbreiding Abcoude met dorpse bebouwing

Een dorpse woning te midden van water en groen onder de rook van Amsterdam. Abcoude breidt aan de zuidkant uit met tweehonderd woningen: van sociale huur tot koopwoningen in het duurste topsegment. Uiterlijk juli wordt een...

06.03

 Amstelveen beperkt welstandstoezicht

De gemeente Amstelveen wil alleen grote bouwprojecten nog laten toetsen door de Welstandscommissie. De rest kan ambtelijk worden afgedaan, zo verklaart wethouder Frans Hellendall van deregulering. Hij is verheugd over het...

06.03

Historisch Marken krijgt nieuwe terp

Het historische Marken krijgt een nieuwe terp met 35 woningen in houtskeletbouw. De zogeheten Bennewerf aan de dijk van het IJmeer bestaat uit een holle parkeergarage; een vanaf het maaiveld bereikbare betonnen bak. Daar bovenop en tegenaan worden...

06.03

Corporaties voor halvering aantal stadsdelen

De Amsterdamse corporaties steunen de herziening van het bestuurlijk stelsel. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is één van de deelnemers aan het Platform Slagvaardig Amsterdam. In een manifest pleit dat voor de komst van...

25.02

Verhuiskostenvergoeding omhoog

De verhuiskostenvergoeding wordt per 1 maart 2009 verhoogd naar minimaal 5264,28 euro. De huurder krijgt deze vergoeding van de woningcorporatie als hij moet verhuizen omdat zijn woning wordt gerenoveerd.
De vergoeding geldt voor zelfstandige woningen...

25.02

Hoogste punt eerste woongebouw Overhoeks

In deze tijden wordt alles gevierd wat gevierd kan worden. Zo ook dat het hoogste punt van woonblok De Oranje op Overhoeks , 20 meter vanaf ‘het maaiveld’, eind februari werd bereikt. Op het voormalige Shell-terrein wordt inmiddels gebouwd. De...

06.02

Externe toezichthouders bij Rochdale

Minister Van der Laan heeft woningstichting Rochdale onder bijzonder toezicht geplaatst. Arthur Docters van Leeuwen, voormalig voorzitter van de AFM en Pim Vermeulen, voormalig voorzitter van de Bank Nederlandse Gemeenten vervullen...

04.02

Raad van Commissarissen Rochdale afgetreden

De voltallige Raad van Commissarissen van woningstichting Rochdale heeft besloten met onmiddellijke ingang terug te treden. Minister van der Laan wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk een externe toezichthouder te benoemen.

02.02

Ontslag voor Rochdale-directeur Hubert Möllenkamp

Directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale is op staande voet ontslagen. Hij heeft niet gehandeld in overeenstemming met wat van een bestuurder mag worden verwacht, aldus de Raad van Commissarissen. Naar verluidt is sprake...

30.01

Het kabinet: aanvullende steun woningmarkt

Het kabinet  verruimt de mogelijkheden voor corporaties om bouwprojecten van marktpartijen, die niet door dreigen te gaan, over te nemen en als huurwoningen in de markt te zetten.
29.01

Aanpak woonfraude succesvol

In 2008 heeft project Zoeklicht 643 onrechtmatig bewoonde, goedkope huurwoningen weer op de reguliere woningmarkt gebracht. Het gaat om 512 sociale huurwoningen (van woningcorporaties) en 131...

28.01

Verkoop woningen Venserpolder leidt tot verslechtering leefbaarheid 

De Key stopt woningverkoop in de Venserpolder omdat de leefbaarheid erdoor verslechtert. Woningen zouden worden opgekocht door criminelen. Ook Ymere is inmiddels gestopt met de...
27.01

Veel belangstelling voor ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’

...

27.01

Terugloop verkoop corporatiewoningen valt mee

De Amsterdamse woningcorporaties hebben in 2008 circa 1.750 sociale huurwoningen verkocht. Iets meer dan de helft daarvan is verkocht in de tweede helft van 2008, dus na het uitbreken...

26.01

Terugloop verkoop corporatiewoningen valt nog mee

De Amsterdamse...

19.01

NUL20-onderscheiding voor hoogste bouwproductie

Ymere wint Gouden Bouwsteen 2008

Woningcorporatie Ymere heeft de NUL20 Gouden Bouwsteen 2008 gewonnen, de prijs voor de hoogste bouwproductie. Ymere was met 770 opgeleverde woningen de grootste woningproducent in...
19.01

Stadgenoot koopt bouwlocatie Oostenburg

Woningbouwvereniging Stadgenoot heeft de bouwlocatie Oostenburg (6,5 hectare) overgenomen van Heijmans Commercieel Vastgoed. Er...

19.01

Fusieplan diensten wonen en zorg

De Dienst Wonen gaat in 2010 mogelijk fuseren met de Dienst Zorg en Samenleven. De directies zien mogelijkheden voor betere afstemming van programma’s en verbetering van dienstverlening. Ook moet de fusie leiden tot de opbouw van een minder kwetsbare...

19.01

Nieuwe directiestructuur OGA

Vanaf 2009 heeft het Ontwikkelingsbedrijf een nieuwe directiestructuur. Aanleiding vormen een eerder vastgesteld verbeterprogramma van de dienst, de samenwerking binnen de Amsterdamse OntwikkelAlliantie en de behoefte van het College aan een betere...

19.01

Geurt Brinkgreve Bokaal naar Kauwgomballenfabriek

De Geurt Brinkgreve Bokaal 2008 is toegekend aan de Kauwgomballenfabriek, de voormalige Maple Leafvestiging aan de Spaklerweg. In het door Guido Schippers van JINX Architecten opnieuw ingevulde complex zijn inmiddels ateliers,...

13.01

Corporaties voor centrumstedelijke woongebieden

Binnen de stadsgrenzen van Amsterdam kunnen de komende dertig jaar tot zeventigduizend woningen worden toegevoegd. Zo menen de Amsterdamse woningcorporaties. De toevoeging kan plaatsvinden aan de Noordelijke IJ-oever en aan de randen van...

13.01

Weg vrij voor bouw Fountainhead

Eigen Haard en De Key mogen door met de bouw van het zestig meter hoge woningcomplex Fountainhead aan de oever van de Amsterdamse Ertshaven. De Raad van State heeft alle bezwaren van buurtbewoners tegen het bouwproject terzijde geschoven. Fountainhead...

13.01

De Key ontwikkelaar De Hallen
 

Burgfonds wil niet verder met de ontwikkeling van cultuurcentrum De Hallen in Amsterdam Oud-West. Woonstichting De Key neemt daarom de plannen van initiatiefnemer stichting Culturele Hoofdstad Amsterdam over. Wel moeten de Raad van Commissarissen van...

13.01

Möllenkamp vrijgesteld van werkzaamheden

Rochdale-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp is voorlopig vrijgesteld van werkzaamheden. De Raad van Commissarissen heeft daartoe besloten in afwachting van de uitkomst van onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services naar de...

15.12

'De Kauwgomballenfabriek’ wint Geurt Brinkgreve Bokaal 2008

Opdrachtgever Lingotto en JINX Architecten hebben op 11 december in de Zuiderkerk de Geurt Brinkgreve Bokaal in ontvangst mogen nemen. Deze prijs voor het beste...

15.12

Huis voor daklozen op IJburg geopend

Op donderdag 11 december is het Martien Schaaperhuis op IJburg geopend door de wethouder Zorg, Marijke Vos....

10.12

Parool: kamernood studenten neemt weer toe

De kamernood onder Amsterdamse studenten wordt weer groter, ondanks alle nieuwbouw. De gemiddelde wachttijd is opgelopen tot 1,4 jaar. De aanwas van studenten is groter dan de nieuwbouw; ook komen er steeds meer buitenlandse studenten naar...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws