HUURBELEID

 • 23.04.16

  Het Amsterdams college wil de regels voor woningdelen versoepelen. Daartoe worden de regels voor kamerverhuur en woongroepen gelijk getrokken. Het belangrijkste verschil tussen de twee vormen is dat er bij woongroepen ook sprake moet zijn van een gezamenlijke keuken of woonkamer. De lijst met voorwaarden voor woningdelen die het vorige college had opgesteld zou komen te vervallen. Daartoe hoorden onder andere minimummaten voor kamer en totale vloeroppervlakte.

 • 19.04.16

  Amsterdamse woningcorporaties matigen de huurverhogingen. Lage inkomens met een hogere huur worden extra ontzien. Een andere trend is dat lage huren meer worden verhoogd dan hogere.

 • 13.04.16

  De Eerste Kamer heeft de Wet Doorstroming Huurmarkt aangenomen. Dat betekent dat op 1 januari 2017 de huursombenadering wordt ingevoerd. Ook komt er een jaarlijkse inkomenstoets en meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten.

 • 01.04.16

  Ymere matigt de jaarlijkse huurverhoging voor het tweede achtereenvolgende jaar. De verhoging van 2,1 procent wordt vanaf een huur van 401 euro afgebouwd: bij een huur boven de 585 euro per maand is de verhoging 0,6 procent. Huren boven de 628 euro worden voor deze inkomenscategorie niet verhoogd. Huurders met een beter inkomen krijgen meer huurverhoging, terwijl huurders met een lager inkomen worden ontzien.

 • 29.03.16

  Gemeenten kunnen straks notoire overlastgevende en criminele woningzoekers een huurwoning weigeren in een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met een uitbreiding van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, beter bekend als de ‘Rotterdamwet’.

 • 17.03.16
  update 18 maart 2016 15.00 uur

  Lage inkomens komen steeds verder in de knel op de Amsterdamse woningmarkt. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen stijgt terwijl het aandeel goedkope huurwoningen daalt. De woningvoorraad is wel flink gegroeid, maar vooral in het segment van de middeldure en dure huur. De hoofdstad nadert daardoor sneller het punt waarop het meer mensen met lage inkomens telt dan betaalbare woningen, zo blijkt uit Wonen in Amsterdam, het tweejaarlijkse onderzoek naar de woningmarkt.

 • 16.03.16
  Huursombenadering: simpeler wordt het niet, wel eerlijker

  Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt, lijkt de introductie van een nieuwe systematiek voor de jaarlijkse huurverhogingen aanstaande. Simpeler gaat het er met de huursombenadering niet op worden, wel eerlijker. De enorme verschillen tussen huren van nieuwe en bestaande huurders zullen afnemen.

 • 16.03.16
  Leidt nieuw puntenstelsel tot vloedgolf aan bezwaarschriften?

  Sinds 1 oktober vorig jaar telt de WOZ-waarde mee bij het vaststellen van de maximale huur die verhuurders van gereguleerde woningen mogen vragen. Daarmee zijn huurders belanghebbenden en kunnen ze bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Maar hoe zinvol is dat?

 • 16.03.16
  Amstelveense wethouder Herbert Raat wil minder sociale huurwoningen

  In vergelijking met Amsterdam heeft Amstelveen zeer weinig huurwoningen. Maar van de Amstelveense VVD-wethouder Herbert Raat mag de sociale woningvoorraad in zijn gemeente de komende jaren nog flink krimpen. De schaarse nieuwbouwlocaties in zijn stad zijn alleen bestemd voor koop- en vrije sector huurwoningen.

 • 11.03.16

  Marktpartijen kunnen betaalbare sociale huurwoningen bouwen en beheren, zo concludeert de gemeente Almere na een prijsvraag voor woningen met een huurprijs onder de 550 euro. Trebbe bouwt met de Alliantie zestig energieneutrale woningen. Think Wonen levert 36 nul-op-de-meterwoningen.

 • 10.03.16

  Stadgenoot heeft de Senecaflat aan het Confuciusplein in Amsterdam Nieuw-West verkocht aan Holland Housing Fund (HHF). De woningcorporatie bouwde zelf eerder nieuwe appartementen aan het Confuciusplein, maar laat de renovatie van de Senecaflat nu over aan een marktpartij. HHF gaat de woningen in het middensegment verhuren. Momenteel wonen er tijdelijke huurders.

 • 08.03.16

  Rochdale heeft 25 nieuwe sociale huurwoningen in de Havenbuurt in Zaandam opgeleverd. De bouw is onderdeel van een omvangrijker sloop/nieuwbouwprogramma in de buurt. De corporaties ZVH en Parteon voeren er ook vernieuwingsprogramma's uit. De funderingen van veel woningen zijn er slecht aan toe.
  De nieuwe woningen van Rochdale passen in het straatbeeld: relatief kleine woningen verdeeld over twee bouwlagen. De woonoppervlakte is 75 m2. Op de begane grond zijn de woonkamer en de (open)keuken en op de 1ste verdieping slaapkamers en badkamer.

 • 07.03.16

  De Belastingdienst mag doorgaan met het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders. Ook blijft voor 2016 de inkomensafhankelijke huurverhoging bestaan. Dat is de uitkomst van een debat vorige week in de Tweede Kamer over de wet Gegevensverstrekking Belastingdienst.

 • 25.02.16

  Amsterdam stimuleert de bouw van middeldure huurwoningen. De komende vier jaar moeten er 3.700 woningen met een huur tussen 710 euro en 971 euro worden gebouwd. "Daarmee kunnen we de Amsterdamse woningmarkt voor iedereen bereikbaar houden," aldus wethouder Ivens.

 • 24.02.16
  Nieuwe wetgeving zorgt voor meer tijdelijke huur

  Met de wet Doorstroming Huurmarkt en de initiatiefwet Schouten worden de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten verder verruimd. Goed voor de doorstroming zegt de ene partij, een uitholling van het huurrecht zegt de andere.

 • 23.02.16

  PakhuisNUL20 van 22 februari gemist? Interview met Eric van der Burg over de bouwambities van Amsterdam. Reacties uit de bouw- en woonsector. Alice Roegholt over 100 Jaar Amsterdamse School en een fel debat over nieuwe vormen van tijdelijke huur. Een vloek of een zegen?

 • 22.02.16
  Woongebouw Rivers, kop Zuidas

  Het appartementengebouw Rivers, gelegen aan de Gaasterlandstraat/ Eemlandstraat in Amsterdam Zuid, is officieel geopend door stadsdeelvoorzitter Sebastian Capel. Rivers bestaat uit 75 vrije sector huurappartementen variërend van 60 tot 112 vierkante meter. De appartementen hebben een buitenruimte in de vorm van een tuin, balkon of terras. De huurprijzen variëren van 1.125 tot 1.600 euro per maand, exclusief servicekosten. De woningen van Rivers zijn een ontwikkeling van AM en worden door Bouwinvest in belegging genomen. Praktische alle woningen zijn verhuurd.

 • 20.02.16
  Update 22-02-2016

  Minister Blok wil de bouw van kleine vrijesector huurwoningen lucratiever maken en hoopt daarmee de woningproductie in de regio's Amsterdam en Utrecht te stimuleren. Zijn plan stuit op scepsis in die steden. Wethouder Ivens van Amsterdam vraagt zich af welk probleem Blok wil oplossen.

 • 10.02.16

  Vanaf 2017 wordt de jaarlijkse huurverhoging gereguleerd via een huursombenadering. Een uitzondering wordt gemaakt voor huurders met een inkomen boven de 39.000 euro. Er komt meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. Dat zijn de belangrijkste punten uit de Wet Doorstroming Huurmarkt die de Tweede Kamer op 9 februari aannam.

 • 09.02.16

  De talkshow over woonkwesties in de regio Amsterdam. Met Eric van der Burg over de Ambitieuze bouwplannen van Amsterdam. En: meer tijdelijke huur: vloek of zegen?

 • 04.02.16

  Statushouders behouden hun voorrang op een sociale huurwoning in Amsterdam. Minister Blok van Wonen kondigde eerder aan om de urgentie voor erkende vluchtelingen af te schaffen. Gemeenten mogen voortaan zelf laten kiezen of vluchtelingen met een verblijfsstatus voorrang krijgen op een woning. SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen) zegde na vragen van GroenLinks toe, dat in Amsterdam vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang houden bij het vinden van huisvesting.

 • 03.02.16
  update  15 februari

  De Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen niet verstrekken aan verhuurders. Zo heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State begin februari uitgemaakt. Dat mag alleen als de verplichting tot informatieverstrekking expliciet in de wet is opgenomen. Daarvan is in de huidige wet geen sprake.

 • 03.02.16

  De Tweede Kamer gaat in grote lijnen akkoord met de verdere flexibilisering van de huurmarkt. Dat is dinsdag gebleken bij de behandeling van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Wel past de minister zijn voorstel op twee punten aan. Het inkomen van huurders wordt voortaan jaarlijks getoetst. Ook wil Blok voorkomen dat huurders na een tijdelijk contract te maken krijgen met een hoge huurverhoging.

 • 13.01.16
  Middensegmenthuur leidt niet zomaar tot meer doorstroming uit sociale sector

  Amsterdam kent een grote behoefte aan middensegment huurwoningen, maar het vergroten van dit segment leidt niet automatisch tot meer doorstroming uit de sociale sector. Alleen met een verleidelijk aanbod en een bescheiden huursprong zijn er kansen.

 • 13.01.16

  Met het Wetsvoorstel Doorstroming dat kort geleden naar de Kamer is gestuurd wijkt minister Blok op veel punten af van het Sociaal Huurakkoord. En in al die punten zijn ten nadele van de huurder, aldus de Woonbond in een reactie op het wetvoorstel.

 • 07.01.16

  Ymere trekt zich terug uit de regio Alkmaar. De Amsterdamse woningcorporatie heeft een groot deel van haar sociale woningportefeuille verkocht aan woningcorporatie Woonwaard. De corporaties hebben vandaag een contract ondertekend voor de overname van ruim duizend sociale huurwoningen. Met de transactie is naar schatting een bedrag van meer dan 100 miljoen euro gemoeid.

 • 06.01.16

  Door nieuwe wet- en regelgeving zijn de toewijzingsregels voor corporatiewoningen vanaf 1 januari op enkele punten gewijzigd. De strakke inkomensgrens wordt opgehoogd en lage inkomens komen alleen nog in aanmerking voor goedkope huurwoningen.

 • 29.12.15

  Bijna de helft van de huurders van De Key in Zandvoort vindt de huur te hoog ten opzichte van de kwaliteit van de woning, zo blijkt uit een enquête van Huurders Platform Zandvoort (Hpz). Ook onderhoud, klimaatbeheersing en wooncomfort van het aanbod in Zandvoort laten volgens Dini van der Mije van het Hpz te wensen over. "Van de geënquêteerden geeft 55% aan last te ondervinden van tocht, 46% heeft klachten over kou, 39% vindt de woningen te tochtig en 33% klaagt over schimmelvorming."

 • 23.12.15

  Minister Blok heeft het wetsvoorstel 'Doorstroming Huurmarkt' ingediend bij de Tweede Kamer. De wet beperkt de gemiddelde huurstijgingen van woningcorporaties en breidt de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit.

 • 17.12.15
  Poort van Toorop

  Wonam is op de hoek Jan Tooropstraat/Jan van Galenstraat gestart met de bouw van Poort van Toorop, een complex met 176 huurwoningen voor het middensegment. Stadsdeelwethouder Ronald Mauer ziet volop kansen voor nieuwe ontwikkelingen: “Nieuw-West biedt veel ruimte voor uitbreiding van de levendige stad. De ruimte, het groen en steeds meer leuke horeca maken het gebied in toenemende mate aantrekkelijk om te gaan wonen. Voor starters is het aantal woningen in Amsterdam nog beperkt. De huurwoningen uit het middensegment van Wonam bieden jongeren de kans hier door te groeien."

 • 16.12.15
  Impressie met Amstel Tower en andere geplande nieuwbouw bij Amstel station

  Met een wervelende lasershow is dinsdag 15 december de start van de bouw van Amstel Tower in Amsterdam ingeluid. De woon- en hoteltoren van ontwikkelaar Provast verrijst pal naast het Amstelstation en omvat 21.500 m². In de toren komt een hotel en 192 huurappartementen. Het merendeel van de appartementen bestaat compacte en hoogwaardig afgewerkte tweekamerappartementen voor het middensegment. De opening is gepland voor eind 2017.

 • 16.12.15
  Argentinië aan de Oostelijke Handelskade

  Stadgenoot heeft 61 vrije sector huurappartementen in complex Argentinië verkocht aan Altera Vastgoed. Dat gebeurde na een openbare aanbesteding waarbij het vastgoedfonds de beste bieding uitbracht. De woningen vormen onderdeel van bouwblok 1 van Argentinië aan het IJ. In totaal zijn hier 108 woningen gevestigd, waarvan Stadgenoot er bij oplevering al 47 aan particulieren verkocht.

 • 07.12.15

  De gemeente Amsterdam is de selectieprocedure gestart voor Blok 126i deel C in de Noordbuurt van het Steigereiland in Amsterdam-Oost. Er wordt gezocht naar een marktpartij die het geplande programma met middensegment huurwoningen en parkeren gaat ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren.

 • 27.11.15

  Amsterdam wil dat er tot 2018 nog 2.700 extra betaalbare woningen bijkomen. Het college heeft besloten meer ruimte te bieden voor het huisvesten van kwetsbare groepen. Volgens wethouder Laurens Ivens van Wonen wordt op deze manier voorkomen dat de wachttijden voor een woning voor alle Amsterdammers verder oplopen, bijvoorbeeld als gevolg van de extra opgave voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het is aan de corporaties deze extra woningen te realiseren.

 • 23.11.15

  Vesteda heeft een overeenkomst gesloten met de Alliantie voor de realisatie van 73 middensegment huurwoningen in Amsterdam Nieuw-West. De aankoop ligt in lijn met het streven van de corporatie om institutionele beleggers te betrekken bij grootschalige herstructureringen.

 • 22.11.15

  Woonstichting De Key ziet volgend jaar de schulden bij banken met 114 miljoen euro afnemen, zo blijkt uit de begroting 2016. Vijf miljoen daarvan wordt afgelost vanuit de exploitatie van woningen en bedrijfsruimten. De rest wordt betaald vanuit de verkoop van woningen en bedrijfsruimten. Eind 2016 resteert een schuld van 1,25 miljard euro. De schuld is volgens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw nog steeds te hoog, aldus De Key.

 • 18.11.15

  Bouwinvest heeft namens het Bouwinvest Residential Fund, met Noordas bv de koopovereenkomst getekend voor 475 vrije sector huurappartementen, 142 parkeerplaatsen en 1.000 m² commerciële ruimte in het project Nautique Living op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord.

 • 18.11.15

  Vrije sector huurwoningen hebben ondanks de toegenomen vraag en het onder druk staan van de gereguleerde sector de afgelopen jaren huurprijsstijgingen gekend die rondom de inflatie lagen. De huurprijs per meter bedroeg in 2008 circa €7,70 per m² per maand en is toegenomen tot €8,70 per m² in de eerste helft van 2015. De gemiddelde huurprijs per maand is op dit moment circa €940. Dit blijkt uit de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen waarin de verhuurtransacties opgenomen zijn van de negen grootste woningbeleggers van Nederland.

 • 16.11.15

  Begin november zaten er in asielzoekerscentra 43.000 vluchtelingen, van wie 16.000 met een verblijfsvergunning. Deze 16.000 'statushouders' worden geacht zo snel mogelijk door te stromen naar een 'passende woonvoorziening' in een Nederlandse gemeente. 'Passend' is niet meer per se een reguliere sociale huurwoning, maar kan ook ruimte in een omgebouwd kantoor, een wooncontainer of een gedeelde woning zijn.

 • 16.11.15
  Waarde wordt erkend, maar opzet én financiering worden gewijzigd

  Vorig jaar vierde Buurtbeheerdrijf Reimerswaalbuurt zijn vijfjarig jubileum. Ymere heeft vijf van dit soort initiatieven opgetuigd. De waarde ervan wordt erkend, maar de woningcorporatie gaat opzet én financiering wel over een andere boeg gooien.

 • 16.11.15
  Nieuwe regelgeving: aan welke knoppen gaan de corporaties draaien?

  Vanaf 1 januari moeten corporaties ‘passend’ toewijzen: de lagere inkomens moeten de lager geprijsde woningen krijgen. Er zijn verschillende manieren om aan de passendheidsnorm te voldoen, met uiteenlopende gevolgen voor de slaagkansen voor de verschillende doelgroepen. Waarvoor kiezen de corporaties?

 • 06.11.15

  De Huurdersvereniging Amsterdam heeft een korte gemeenschappelijke verklaring opgesteld waarin wordt bevestigd dat de leden achter de Samenwerkingsafspraken staan. Wel stellen ze vast dat de omstandigheden zo snel veranderen dat aanvullende gesprekken over het behoud van zoveel mogelijk sociale huurwoningen noodzakelijk zijn. Hiertoe is een werkgroep samengesteld, bestaande uit twee bestuurders van koepels, twee bestuurders van huurdersverenigingen en twee dagelijks bestuursleden van de HA.

 • 04.11.15

  Een persoonlijk initiatief van Frans van Tartwijk dreigt de tegenstellingen onder Amsterdamse huurdersvertegenwoordigers verder te vergroten. Ondertussen is het niet meer vanzelfsprekend dat de stemgerechtigde leden van de Huurdersvereniging Amsterdam het samenwerkingsakkoord blijven ondersteunen.

 • 30.10.15

  De gemeente Amsterdam en de woningcorporaties hebben besloten jonge statushouders geen reguliere woning meer met een vast huurcontract aan te bieden. In plaats daarvan krijgen zij de keuze tussen een jongerencontract, een campuscontract (voor studenten) of een aanbod een woning te delen. Het gaat om verblijfsgerechtigden jonger dan 28 jaar. Daarvoor staan er momenteel zo'n 200 op de wachtlijst om in Amsterdam te worden geplaatst.

 • 26.10.15

  De uitvoering van de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten corporaties en huurders komt in gevaar door weer nieuwe maatregelen van minister Blok. Dat zeggen de wethouders van Utrecht, Den Haag en Amsterdam in een brief aan de Tweede Kamer. Zij pleiten voor meer ruimte voor lokaal beleid. Dat doen ook de Amsterdamse corporaties (AFWC) en Huurdersvereniging (HA) in een andere brief aan minister Blok en de Kamer.

 • 21.10.15
  update 26 oktober

  De geplande huurinkomsten van Amsterdamse corporaties gaan met tientallen miljoenen euro's dalen als het huidige voorstel voor een huursombenadering wet wordt. Daarmee komt de uitvoering van de Amsterdamse samenwerkingsafspraken tussen gemeente corporaties en huurders in gevaar. De Amsterdamse corporaties (AFWC) en Huurdersvereniging (HA) pleiten in een brief aan minister Blok voor meer ruimte voor lokaal beleid.

 • 17.10.15

  Architecten uit heel Nederland worden uitgenodigd ontwerpen te maken voor een nieuwe 'Zaanse woning'. De ontwerpwedstrijd is een initiatief van woningcorporatie Parteon. Het winnende ontwerp zal worden uitgevoerd op een door Parteon aan te dragen bouwlocatie ergens in de Zaanstreek.

 • 07.10.15
  rectificatie 09 oktober

  Het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) en het Huurdersplatform Amsterdam Noord (HpN) hebben VVD, PvdA en de andere partijen in de Tweede Kamer in een open brief opgeroepen tot een gematigd huurbeleid. Het huidige huurbeleid maakt volgens hen sociale huur onbetaalbaar. Ook vrezen zij voor een verder oplopend woningtekort. Alleen al in Amsterdam onttrekken corporaties per jaar meer dan drieduizend woningen aan de sociale voorraad.

 • 06.10.15

  De SP wil achterstallig onderhoud aan sociale huurwoningen definitief uit de stad bannen. Daarom dient SP-raadslid Erik Flentge in de gemeenteraad een voorstel in, dat oproept een stedelijke onderhoudsnorm te stellen en die te handhaven. "Als duidelijk is wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud, kunnen stadsdelen nalatige verhuurders aanschrijven. Als de verhuurder dan niet optreedt, kan een dwangsom worden opgelegd", zo zegt het raadslid.

 • 03.10.15

  Bij de verboden verhuur van een sociale huurwoning via Airbnb is huisuitzetting niet altijd een redelijke sanctie. Zo heeft de rechter uitgemaakt in een zaak van een bewoner van Bos en Lommer. De man verhuurde zeven keer woonruimte. De verhuurder vorderde vervolgens ontbinding van het huurcontract, maar volgens de rechter is huisuitzetting in dit specifieke geval niet gerechtvaardigd.

Pagina's