Woningbemiddeling

 • Voortaan betalen voor WoningNetWoningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam moeten vanaf 1 juli jaarlijks 10 euro betalen om ingeschreven te blijven bij WoningNet. Tot nu toe betalen  zij alleen eenmalige inschrijvingskosten; die worden nu verlaagd van 60 naar 50 euro.
  Nieuwsartikel

 • Vernieuwd WoningNet voorspelt slaagkansOp 27 april 2011 is de vernieuwde website van WoningNet voor de stadsregio Amsterdam gelanceerd. Woningzoekenden kunnen nu gerichter zoeken naar een woning die past bij hun situatie en woonwensen. Door inzicht te geven in de persoonlijke slaagkans voor een woning en passend woningaanbod te tonen geeft de site woningzoekenden beter inzicht in een kansen.
  Nieuwsartikel

 • Gemeentelijke financiering woonbegeleiding staat ter discussieToekomst woon-leer-werkprojecten onzekerDe toekomst van de vijf woon-leer-werkprojecten (WLW) in de stad is onzeker. In deze projecten worden ruim honderd jongeren tussen de 18 en 26 jaar begeleid naar school en werk. De centrale stad financiert nu voor vier projecten de begeleiding, maar of dat op termijn ook zo blijft is onzeker geworden.
  Achtergrondartikel

 • Aantal vrijkomende huurwoningen loopt sterk terugDe doorstroming in Amsterdam stokt. Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen is in 2010 met 9 procent teruggelopen. In 2010 kregen 8809 corporatiewoningen een nieuwe of een eerste huurder. In de regio Amsterdam nam het aantal verhuringen juist toe, vooral dankzij opgeleverde nieuwbouw. In totaal vonden er bijna 14.000 verhuringen plaats in de Stadsregio Amsterdam.
  Nieuwsartikel

 • Andere aanpak "Van Groot naar Beter"De Amsterdamse subsidieregeling “van Groot naar Beter“  wordt aangepast. De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven voert de regeling niet langer uit. Corporaties gaan voortaan zelf kleine huishoudens die in een grote woning wonen benaderen of ze geïnteresseerd zijn in een kleinere woning. Voor  eventuele financiële tegemoetkomingen (verhuiskosten, huurgewenning) heeft de gemeente jaarlijks 250 duizend euro beschikbaar.
  Nieuwsartikel

 • Onenigheid met Belastingdienst over erfpachtkwesties is opgelost Koopgarant nu ook in Amsterdam Vanaf 1 januari  kunnen ook Amsterdammers een corporatiewoning met korting kopen via de Koopgarant-regeling. De onenigheid met de Belastingdienst over enkele erfpachtkwesties is opgelost. Ymere en de Alliantie staan in de startblokken om hun verkooplicentie ook in de hoofdstad te gebruiken.
  Achtergrondartikel

 • Vanaf 2011 inkomensgrens corporatiewoningen Minister Van Middelkoop wil dat woningcorporaties met ingang van 1 januari 2011 negentig procent van de sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens die minder verdienen dan 33 duizend euro per jaar. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De minister negeert hiermee een motie van de Tweede Kamer waarin hij werd opgeroepen om met de Europese Commissie te overleggen over verder uitstel van deze invoeringsdatum. De vorige invoeringsdatum… meer
  Nieuwsartikel

 • Hoe is het toch met…  In deze vijftigste NUL20 gaan we terug naar enkele Amsterdammers die vanwege de toenmalige actualiteit eerder in dit blad stonden. Hoe is het met hen? Hebben ze zich verzoend met hun gedwongen verhuizing? Zijn ze tevreden bewoners van hun nieuwe wijk? Hebben ze een goed plekje in Amsterdam gevonden?
  Achtergrondartikel

 • Wachttijd starter: 7,3 jaarDe gemiddelde inschrijfduur van starters in Amsterdam blijft stijgen. Van 6,1 jaar in 2006 naar 7,3 jaar in 2009. Ook de gemiddelde woonduur van doorstromers in de sociale woningmarkt blijft toenemen: van 13,3 jaar in 2006 naar 15,6 in 2009. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) hoopte vorig jaar nog dat de nieuwe spelregels voor woningzoekenden in het Regionaal Convenant Woonruimtebemiddeling de doorstroming op de woningmarkt zouden bevorderen.
  Nieuwsartikel

 • Ook Landsmeer in WoningNetRochdale en Eigen Haard hebben met de gemeente Landsmeer prestatieafspraken gemaakt over woningvoorraad, woonruimteverdeling, leefbaarheid, informatieverstrekking en de communicatie tussen corporaties en gemeente. Belangrijk onderdeel is de overgang naar WoningNet. Tot op heden beheerde de gemeente de wachtlijst met woningzoekenden en verzorgde zij zelf de toewijzing van de woningen. Mensen op de wachtlijst krijgen de komende vijf jaar voorrang bij de toewijzing van… meer
  Nieuwsartikel

 • Woonswitch werkt, in Zuid-KennemerlandVolgens Laagland’ Advies zijn de ervaringen met dé Woonswitch voornamelijk positief. Bij dé Woonswitch wordt gekeken of het type woning bij de persoonlijke situatie en wensen past en of de woning die wordt achtergelaten geschikt is voor doorstroming. Opgebouwde zoekduur speelt hierbij geen rol meer.
  Nieuwsartikel

 • Wie in de regio Amsterdam een huurwoning wil betrekken moet geduld hebben. Woon- of inschrijvingsduur bepaalt je kansen. Sinds 2005 pleit vooral woningcorporatie Ymere voor alternatieven zoals loten. Dat leidde in 2007 tot het experiment De Woonversnelling. Initiatiefnemer Ymere spreekt van een geslaagd experiment, maar de Dienst Wonen ziet er weinig in.
  Achtergrondartikel

 • Feiten en cijfers De huidige ROA-Raamovereenkomst Woonruimteverdeling dateert van 1997.
  Achtergrondartikel

 • WoningNet: de feitenDe NV WoningNet ontwikkelt producten en diensten voor woningcorporaties. De primaire dienst is het gelijknamige corporatie-overstijgende aanbodsysteem van huurwoningen. Eén op de vier huurwoningen wordt in Nederland via WoningNet aangeboden, in totaal zo’n 480 duizend woningen.
  Achtergrondartikel

 • Wat is de uiterste houdbaarheidsdatum van de ROA-raamovereenkomst?
  Achtergrondartikel

 • Aantal huisuitzettingen lijkt dit jaar weer toe te nemen
  Achtergrondartikel

 • Fred Gersteling Gersteling was tot 1 december 2005 secretaris van de Huurdersvereniging Amsterdam
  Achtergrondartikel

 • Gemeenten willen laatste zeggenschap over eigen woningvoorraad niet kwijt
  Achtergrondartikel

 • Henk en Dirkje Addens uit Hilversum hadden al eens een koopwoning gehad. Misschien dat ze daarom als één van de eersten reageerden op het aanbod van woningcorporatie Dudok Wonen om hun huurwoning voor een uitzonderlijk laag bedrag te kopen. “We wilden al een tijdje ons hoekhuis uitbouwen en niet het risico lopen om alles bij verhuizing weer af te moeten breken. Bovendien kun je dan meteen profiteren van een stukje waardestijging als gevolg van die verbouwing”, vertelt Dirkje. De… meer
  Achtergrondartikel