NUL20 nieuws

Pagina's

31.05

WOZ-waarde in Amsterdam gestegen ondanks crisis

30.05

Solids begin volgend  jaar in verhuur

De Solids van woningbouwvereniging Stadgenoot worden in het eerste kwartaal van 2011  via een veiling in de verhuur gebracht. Solid 11 aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in West wordt het eerste geveild, daarna volgen de Solids op IJburg.

...
28.05

Renovatie Het Breed afgeblazen

Woningcorporaties Ymere en Eigen Haard zien af van de renovatie van wooncomplex Het Breed in Amsterdam Noord omdat er onvoldoende draagvlak is onder de bewoners. Slechts de helft van de bewoners staat achter de plannen, terwijl 70 procent vereist is. Het...

27.05

Corporaties: hoge productie, hoge schulden

26.05

Akkoord over aanpak leegstand kantoren

Overheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Dit is de uitkomst van de Kantorentop die maandag 25 mei in Rijswijk is gehouden op initiatief van minister Huizinga van VROM en de Vereniging van Institutionele...

26.05

Collectieve windenergie in Noord

De coöperatieve vereniging Onze Energie wil in Amsterdam-Noord windmolens plaatsen met de capaciteit om 8000 huishoudens van energie te voorzien.  De ambitie is om aldus 20 procent van de huishoudens van Noord te voorzien van groene stroom.Daar zijn...

25.05

Verhuizing in één keer geregeld

Sinds kort kunnen huurders van  de zes grootste Amsterdamse woningcorporaties hun verhuizing en hun woonvergunning met één formulier regelen. De nieuwe huurder regelt zijn verhuizing bij het bezoek aan de woningcorporatie. Met het tekenen van het...

21.05

De Key doet aangifte tegen ex-directeuren

Woningcorporatie De Key doet aangifte tegen zijn oud-topman Jaap van Gelder en de oud-directeur Fer Felder van ontwikkeltak De Principaal wegens vermoedens van fraude. Het betreft de aankoop van een weiland in Zeewolde, waarop De Key miljoenen...

20.05

Energielabel later in WWS

De geplande aanpassing van woningwaarderingsstelsel (wws) per 1 juli lijkt onhaalbaar. Minister Van Middelkoop (WWI) heeft pas kort voor het verkiezingsreces vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Mocht de Kamer er ondanks het reces toch nog over stemmen dan...

19.05

Hennepplantages in Venserpolder

Op 18 en 19 mei zijn op last van waarnemend burgemeester Asscher twee woningen in de Venserpolder en een belwinkel op de Javastraat gesloten. De burgemeester heeft hiertoe besloten naar aanleiding van rapportages van de politie.
Bij een woning op de...

18.05

O+S: juist meer gezinnen kiezen voor de stad

Onlangs verscheen de Atlas voor gemeenten 2010 met als thema de toekomstige bevolkingskrimp. "Gezinnen verlaten de stad" kopte Het Parool in een artikel over dit onderzoek, waarin ook werd gesteld dat de bevolking van Amsterdam krimpt....

14.05

Woonbootbewoners Schinkel krijgen geluidsscherm

De bewoners van de 170 woonboten bij de Schinkelbrug lijken eindelijk verzekerd van de bouw van een geluidsscherm. Stadsdeel Zuid en de centrale stad zijn bereid de helft van de kosten te betalen, het rijk en Prorail de andere helft.

13.05

‘Huur' betalen na flitskraak

Krakers moeten ‘huur’ betalen voor de periode dat ze een woning hebben gekraakt. Dat heeft de rechter afgelopen maand bepaald in diverse ‘flitskraakzaken’ die woningbouwvereniging Stadgenoot tegen krakers had aangespannen. Ook moeten zij onmiddellijk de...

13.05

Stadsherstel restaureert wevershuisjes

Wevershuisjes Vijzelgracht

12.05

Woontorens Osdorp winnaar Gouden A.A.P.

Foto:...

12.05

Zaanse Havenbuurt lijdt onder ‘palenpest’

12.05

‘Leegstand dreigt in Purmerend’

Rochdale vreest voor leegstand in Purmerend. Corporaties kunnen daar niet voldoen aan de Europese norm dat negentig procent van de woningvoorraad wordt toegewezen aan huishoudens met een inkomen van maximaal 33.000 euro, zo verwacht interim-directeur...

12.05

Amsterdam subsidieert studentenwoningen Science Park

12.05

Beloning bij corporaties ingeperkt

De beloning van toekomstige woningcorporatiebestuurders gaat onder de Balkenende-norm vallen. Zij mogen straks niet meer dan circa 180.000 euro of 130 procent van een ministerssalaris ontvangen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van het demissionaire...

12.05

 

Coalitie stuurt corporaties miljoenenaanslag

 

12.05

Wachttijd starter: 7,3 jaar

12.05

Weer minder corporatiewoningen verkocht

In 2009 zijn 1214 corporatiewoningen verkocht, fors minder dan in 2008. De crisis speelt een rol, maar al vanaf 2006 daalt de verkoop. De gemiddelde transactieprijs zakte ondanks de crisis slechts met twee procent naar 72.841 euro, terwijl die in...

07.05

Corporaties protesteren tegen 'Brusselse' inkomensgrens

03.05

Extra steun voor twee energiezuinige Amsterdamse projecten

27.04

Collegeakkoord: alleen nog streefcijfers voor studenten- en jongerenhuisvesting

Dinsdagochtend 27 april  hebben de PvdA, de VVD en GroenLinks hun programakkoord ‘Kiezen voor de stad’ bekend gemaakt. De partijen geven in het akkoord prioriteit aan onderwijs, economie, duurzaamheid en...

27.04

De Alliantie wil meer vrouwen in de top

De Alliantie wil meer vrouwen in de top van de organisatie. Daartoe werd op 27 april het Charter ‘Talent naar de top’ ondertekend. “Diversiteit geeft een andere cultuur”, aldus Jim Schuyt van de Alliantie. “Als er meer vrouwen in de directies van...

22.04

Starterslening Amsterdam stopt medio mei

De VROM Starterslening stopt binnenkort in Amsterdam. De pot is bijna leeg. Mensen die in Amsterdam voor het eerst een woning kopen kunnen nog tot naar schatting medio mei 2010 een starterslening aanvragen. Dan is de € 5,5 miljoen die dienst...

22.04

Almere maant Eurlings en Tweede Kamer tot snelle besluitvorming Flevolijn

Almere maakt zich grote zorgen over de voortgang van de (partiële) verdubbeling van de Flevolijn. De gemeente roept minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en de Tweede Kamer op om  nog voor de...

19.04

De Key onderzoekt zwaar verliesgevende transacties

19.04

SER-commissie: integrale hervorming woningmarkt noodzakelijk

De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van de SER stelt integrale hervormingen van de woningmarkt voor: afschaffing overdrachtsbelasting, meer marktgerichte huren in de sociale sector en afschaffing op termijn van het...

16.04

Scheefwonen start vaak al bij toewijzing 

Scheefwonen blijft de gemoederen bezighouden. "Bijna de helft van de woningcorporaties in Nederland stelt geen inkomenseisen bij de toewijzing van huurwoningen", kopt het Financieel Dagblad op 16 april op gezag van het Amsterdamse adviesbureau...

16.04

Verdubbeling subsidiebijdrage grote woningen

De subsidiebijdrage voor grote woningen (vijf of meer kamers) wordt tijdelijk verdubbeld naar € 27.600. Het realiseren van grote sociale huurwoningen blijft al jaren achter bij de afspraken die gemeente en corporaties samen hebben gemaakt....

16.04

Vergeten veldjes

In de stad Amsterdam wordt veel gebouwd – en ook veel afgebroken. Soms blijven plekken voor lange tijd leeg. Soms duurt die leegstand zo lang, dat Amsterdammers zich niet eens meer herinneren wát er ooit gestaan heeft. Omwonenden maken gebruik van de impasse, zetten de...

16.04


Corporaties geven in nieuw stadsdeel West prioriteit aan onderhoud

16.04

Woonwerkgebouw IJside in Westerpark officieel geopend

Het laatste gat aan de Van Diemenstraat/Oude Houthaven is gevuld met het Woonwerkgebouw IJside. Het zes verdiepingen tellende gebouw bevat 47 appartementen, waarvan 41 koop en 6 sociale huur. Daarnaast is er 2000 m2 aan...

16.04

Draaibare boot wint ontwerpwedstrijd Duurzaam Drijvend Wonen

16.04

Voortbestaan Nieuwe Kaart van Nederland bedreigd

16.04

'Kwart minder corporatiewoningen door Brussel'

Corporaties gaan jaarlijks een kwart minder woningen te kunnen bouwen vanwege de nieuwe staatssteunregels uit Brussel. '...

16.04

IJburg 2 weer bij Raad van State

De stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) heeft op 12 april bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de aanleg van  IJburg 2. Het IJmeer is volgens de stichting, die onder andere de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging en Landschap Noord-...

02.04

Werkgroep bepleit radicale wijzigingen huizenmarkt

Het beperken van de hypotheekrenteaftrek en hogere huren in gewilde gebieden zijn kernpunten uit het rapport Brede Heroverwegingen van de werkgroep Wonen. De renteaftrekbeperkingen kunnen in 2015 3 miljard en 6,5 miljard in 2020...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws