NUL20 nieuws

Pagina's

16.12

Burgemeester Cohen opent stadswijk Overhoeks

Overhoeks

15.12

Nieuw bij WoningNet: Digizine

Vanaf 3 december 2009 kunnen woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam een gratis abonnement nemen op Digizine, een nieuwe e-mailservice van WoningNet. Via Digizine krijgen woningzoekenden, na het aanmaken van een zoekopdracht, het (passende) woningaanbod...

15.12

Nieuwe Dienst Wonen, Zorg en Samenleven per 1 januari

Per 1 januari 2010 gaan twee gemeentelijke diensten fuseren: Dienst Wonen (DW) en Dienst Zorg en Samenleven (DZS).  Directeur van de nieuwe dienst wordt Suze Duinkerke, nu nog directeur van de Dienst Zorg en Samenleven. De fuserende...

15.12

Amsterdam krijgt subsidie voor bouw 1100 woningen

Minister Van der Laan heeft in de de tweede ronde van stimuleringssubsidies voor 164 miljoen euro toegekend voor de bouw van ruim 23.000 koop- en duurdere huurwoningen. In Amsterdam gaat het om 1011 woningen, waaronder grote projecten op...

15.12

Brussel akkoord staatssteun woningcorporaties

15.12

Aedes vreest minder investeringen wijkaanpak

De Nederlandse woningcorporaties hebben in 2008 fors meer geïnvesteerd in de wijk- en buurtaanpak. Maar branchevereniging Aedes waarschuwt dat de situatie in 2009 en 2010 ‘een stuk minder zonnig’ zal uitkomen. De investeringen in leefbaarheid...

15.12

Deelraad Slotermeer stemt in met grootschalig sloop/nieuwbouw-programma...

11.12

Bouwproductie: ruim 2200 woningen in 2009

Wethouder Van Poelgeest maakte bij de uitreiking van de Zuiderkerkprijs bekend er in 2009  naar verwachting 2273 woningen in aanbouw worden genomen. Op 10 december stond de teller op 2052. Hoewel de woningproductie zeer sterk achterblijft bij de...

11.12

Bouwproductie: ruim 2200 eerste palen in 2009...

11.12

Woongebouw Collage wint Zuiderkerkprijs  2009

De jaarlijkse uitreiking van de Zuiderkerkprijs is uitgegroeid tot een heus prijzenfestival. Nieuwe accenten in de gemeentepolitiek zorgen voor nieuwe prijzen zoals Geurt Brinkgreve Bokaal (herwaardering renovatie en herbestemming), de...

09.12

Opnieuw loten om een woning in Amsterdam

De corporaties Eigen Haard, Ymere en Woongroep Holland starten met een vervolg op De Woonversnelling, een experiment in 2007 waarbij woningen niet op basis van woonduur verdeeld, maar via een loting  worden verdeeld. Eigen Haard doet voor het...

08.12

PvdA: 1000 wooncontainers voor studenten aan de Zuidas

De PvdA stelt voor om op de Zuidas duizend tijdelijke woningen voor studenten en jonge internationals te bouwen.Geplande bouwprojecten worden daar uitgesteld omdat de vraag naar kantoorruimte drastisch is ingezakt. De PvdA-fracties...

07.12

Woonbond ageert tegenoverheveling huurtoeslag naar corporaties

 Volgens de Woonbond is de tegenoverheveling van de huurtoeslag naar corporaties een onzallig plan. De bezuinigingswerkgroep Wonen van de regering zou volgens Het Financieele Dagblad studeren op een plan om de huurtoeslag...

26.11

Het Parool: Amsterdamse woningcorporaties maken verlies

26.11

Op helft van de Amsterdamse daken zonnecellen?

Om de ambitieuze Amsterdamse klimaatdoelstellingen te halen moet er nog veel gebeuren. Bijvoorbeeld het voorzien van bijna de helft van alle Amsterdamse daken met zonnecollectoren. Ook zijn er nog  zeventig extra windmolens nodig. Dit alles...

26.11

Meer studentenwoningen nodig

In de volgende collegeperiode wil de gemeente 7500 extra studentenwoningen realiseren. Tot eind 2010 ziet het college nog kansen voor 4500 extra woningen. Dit alles staat in het nieuwe Plan van aanpak studentenhuisvesting dat het college heeft vastgesteld....

26.11

Amsterdams plan huren op maat gaat Van der Laan te ver

Amsterdam krijgt van minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie geen toestemming om mee te doen aan het SEV-experiment Huren op Maat.
De reden voor de weigering is dat het Amsterdamse voorstel veel verder...

26.11

Amsterdams plan huren op maat gaat Van der Laan te ver

Amsterdam krijgt van minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie geen toestemming om mee te doen aan het SEV-experiment Huren op Maat.
De reden voor de weigering is dat het Amsterdamse voorstel veel verder...

09.11

Ymere koopt appartementen Oostpoort

09.11

Dubbelstad Almere-Amsterdam komt er

09.11

Migrantenvrouwen worden sociaal huismeester

Een Turkse en twee Marokkaanse huisvrouwen gaan in Amsterdam-Noord aan de slag als sociaal huismeester. Zij zullen intensief contacten onderhouden met allochtone gezinnen en sociale problemen vroegtijdig signaleren en helpen...

09.11

Corporatieplannen voor Oost opgefrist

09.11

Bewoners boos over sloop Slotermeer

De bewoners van Slotermeer maken massaal bezwaar tegen de vernieuwing van hun wijk. Zo is eind oktober duidelijk geworden tijdens een hoorzitting van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Naar schatting vijfhonderd bewoners maakten daar duidelijk zich niet...

09.11

Voorwaardelijk huurcontract probleemgezin

Het verstrekken van voorwaardelijke huurcontracten is één van de dwangmiddelen die stadsdeel Slotervaart samen met de corporaties inzet om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Overtoomse Veld te vergroten. Probleemgezinnen...

09.11

IJburg juist goed voor natuur

09.11

Buitenlandse investeerder in studentenwoningen

09.11

Start bouw De Wending

Ymere is begonnen aan de bouw van 78 koop- en 44 sociale huurwoningen en een tweelaagse ondergrondse parkeergarage tussen de Witte de Withstraat en de Admiralengracht in het stadsdeel De Baarsjes. Wethouder van Poelgeest gaf vorige maand het startsein. De bouw van...

09.11

Bestuurlijke boete tegen woonfraude

Wethouder Hans Gerson van Volkshuisvesting wil een bestuurlijke boete invoeren tegen woonfraude. Wie de Huisvestingswet overtreedt, kan rekenen op een boete die kan oplopen tot 18.500 euro. De wethouder gaat ervan uit dat de mogelijkheid om hoge...

09.11

Woningbemiddelaar Direct Wonen zonder vergunning

De gemeente Amsterdam heeft de vergunning van woningbemiddelaar Direct Wonen ingetrokken. Het bedrijf overtreedt volgens de Dienst Wonen stelselmatig de regels. Woningen worden aangeboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars...

09.11

Grote gezinnen lopen huurtoeslag mis

Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen tot bijna veertig euro per maand minder huurtoeslag dan ouderen of eenpersoonshuishoudens, zo blijkt uit berekeningen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en...

09.11

Rochdale koopt woningcomplexen terug

Rochdale koopt van woningbelegger Nawon de flats Geldershoofd en Hogevecht in Amsterdam-Zuidoost terug. De zakelijke relatie tussen de partijen wordt beëindigd, zo heeft de woningstichting bekendgemaakt. De terugkoop is onderdeel van...

09.11

Rochdale benoemt nieuwe toezichthouders

Woningstichting Rochdale heeft een nieuwe raad van commissarissen benoemd. Uit meer dan driehonderd reacties hebben de tijdelijke toezichthouders samen met de ondernemingsraad en de bewonersraad gekozen voor de komst van Fadima...

09.11

Blok 51a wint Nieuwbouwprijs 2009

Blauwhoed Eurowoningen, Queeste architecten en Slokker Bouwgroep hebben de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2009 gewonnen voor de bouw van Blok 51a aan de Emmy Andriessestraat in Amsterdam- IJburg. Het gebouw bestaat uit een rij van 26...

09.11

Amsterdam verhoogt grondprijzen

De gemeente Amsterdam verhoogt ondanks de economische crisis de grondprijs voor veel nieuwbouwwoningen. Binnen de ring gaan de prijzen gemiddeld met twee procent omhoog, buiten de ring met gemiddeld veertien procent. Op IJburg gaan de...

09.11

Structuurvisie: wonen in Westelijke Havengebied

Amsterdam wil de komende dertig jaar 70.000 woningen in de stad bijbouwen. Tussen een kleine twintig tot bijna dertig procent van die productie moet gestalte krijgen in het Westelijk Havengebied binnen de ring A10. Zo blijkt uit de Ontwerp...

24.09

Groot gezin krijgt minder huurtoeslag dan klein 

Gezinnen krijgen tot 37 euro per maand minder huurtoeslag dan kleinere huishoudens bij dezelfde huurprijs. Dat komt omdat eenpersoonshuishoudens en ouderen een extra huurtoeslag ontvangen voor duurdere woningen en gezinnen niet. De...

23.09

Tien jaar Huurdersvereniging Amsterdam

21.09

Wellicht 7000 verkochte woningen dit jaar

In de regio Amsterdam zullen dit jaar naar verwachting 6500 en mogelijk 7000 woningen worden verkocht. Dat zegt voorzitter Pieter Joep van den Brink van de Makelaarsvereniging Amsterdam op grond van een tussentijdse analyse van...

21.09

Wethouder Gerson tegen sloop Aireywoningen

Het zogeheten Van Eesterenmuseum in het noordoostelijke deel van Geuzenveld-Slotermeer moet behouden blijven, zo meent PvdA-wethouder Hans Gerson. Hij keert zich daarmee tegen de plannen van FarWest en Eigen Haard om ruim...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws